одобрен

Метаданни

Уникален идентификатор:  08ce5f46-e526-4964-b2e7-61f5f70e56af

Описание:

Метаданни

лицензирани оценители столична

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 15:08:51
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-09-25 15:08:51

Номер

Показател

Описание

Тип на показателя

1 Nom Число
2 Ime ИМЕ/ ПРЕДСТАВИТЕЛ Текст
3 EIK ЕИК Текст
4 SertRegNom1 РЕГИСТРАЦИОНЕН № НА СЕРТИФИКАТ 1 Текст
5 DataSert1 ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ 1 Дата
6 SertRegNom2 РЕГИСТРАЦИОНЕН № НА СЕРТИФИКАТ 2 Текст
7 DataSert2 ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ 2 Дата
8 DogNom ДОГОВОР № Текст
9 DogData ДАТА НА ДОГОВОРА Текст
10 Srok СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА Текст
11 LicNom ЛИЦЕНЗ № Текст
12 DataLic ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА Дата
13 Telefon ТЕЛЕФОН Текст