одобрен

Главен регистър на частна общинска собственост

Уникален идентификатор:  08f43b6a-fc07-4e26-9dfc-b5204e799415

Описание:

Главен регистър на частна общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 16:31:17
  • Създаден от: doroteya_hristova
  • Последна промяна: 2019-06-11 16:31:17
записа на страница

Документ №

Дата

Населено място

Улица

Улица №

Зона

Описание

Предоставени права

Квартал

Парцел

Кадастрален район

Поземлен имот №

Граници

Разпореждания

Данъчна оценка

Вид имот

Забележки

1 20.3.1995 г. гр.Генерал Тошево "Васил Априлов" 2 Първа зона I - Магазини Първи етаж от 5 ет. ЖБ 1. Магазин за месо с З.П. 93.44 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 2.994% - 9.43 кв.м. 2. Магазин за риба с З.П. 87.41 кв.м, масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 2.803% - 8.83 кв.м. 3. Магазин за хранителни стоки с З.П. 363.88 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 11.661% - 36.73 кв.м. 4. Магазин за железария с З.П. 180.75 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 5.792% - 18.24 кв.м. 5. Магазин за хранителни и промишлени стоки с З.П. 101.85 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 3.264% II - 5 броя апартамента в ЖБ ул."В.Априлов" 2 1. Апартамент 11, вх.А с З.П. 66.89 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 2.435% 2. Апартамент 5, вх.Б с З.П. 66.87 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 2.716% 3. Апартамент 7, вх.Б с З.П. 65.21 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 2.711% 4. Апартамент 3, вх.В с З.П. 77.10 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 3.180% 5. Апартамент 9, вх В с З.П. 77.10 кв.м., масивна монолитна конструкция, построен 1975г., ид.ч. 3.155% 63 I 574 ул."Д.Орлов", ул."В.Априлов", ул."Г.С.Раковски", 5 ет.ЖБ и 4 ет.ЖБ. 1.С договор №ИП-05-966/05.04.96г. по реда на ЗПСК е продаден "Магазин за риба". 2.С договор №ИП-05-1296/09.05.96г. по реда на ЗППДОбП е продаден "Магазин за хр.стоки". 3.С договор №АО-16-20а/07.01.97г. по реда на ЗППДОбП е продаден "Магазин за месо". 4.С договор №ИП-05-1570/30.06.97г. по реда на ЗППДОбП е продаден "Магазин за железария". 5.С договор №ИП-05-1569/27.06.97г. по реда на ЗППДОбП е продаден магазин за хранит. и пром.стоки. 6.С договор №117 т.XII вх.рег.№6096 от 20.12.1997г.е продаден ап.5.ет.2,вх.Б 7.С договор №211 т.I вх.рег.№216 от 16.01.1998г. е продаден ап.7,ет.3,вх.Б Магазин Съставени по-късно актове: 1.АОС №1569/01.06.2005г., вп. под №135, том VI, вх.рег.3309, от 14.06.2005г., за ап.11, вх.А, ет.4, ул."В.Априлов" 2 2.АОС №1570/01.06.2005г., вп. под №136, том VI, вх.рег.3310, от 14.06.2005г., за ап.3, вх.В, ет.1, ул."В.Априлов" 2 3.АОС №1571/01.06.2005г., вп. под №137, том VI, вх.рег.3311, от 14.06.2005г., за ап.9, вх.В, ет.3, ул."В.Априлов" 2
2 20.3.1995 г. гр.Генерал Тошево "Независимост" 10 Първа зона I. Част от първи етаж на 4 етажен ЖБ - магазини 1. Магазин за риба с З.П. 83.43 кв.м. масивна монополитна конструкция, построен 1971г., ид.ч. 4.216% 2. Шивашко ателие с З.П. 81.31 кв.м. масивна монополитна конструкция, построен 1971г., ид.ч. 4.109% 3. Магазин бутик с З.П. 85.63 кв.м. масивна монополитна конструкция, построен 1971г., ид.ч. 4.328% 4. Бръснаро - фризьорски салон с З.П. 82.83 кв.м. масивна монополитна конструкция, построен 1971г., ид.ч. 4.163% 81 V съседи на ЖБ - ул."Трети март" ул."Дружба", сграда на гранични войски ( бивша ЦДГ ) и ЖБ на ОФ " Дъбовете". 1.С договор №ИП-05-1599/01.07.97г., т.3 от Раздел 19, е извършена продажба по реда на ЗППДОбП на магазин бутик (бивш магазин плод.зеленчук) 2.С договор №ИП-05-1560/27.06.97г. е извършена продажба по реда на ЗППДОбП на магазин за риба . 3.С договор №ИП-05-231/30.01.98г. е извършена продажба по реда на ЗППДОбП бръснаро-фризьорски салон и шивашко ателие . Магазин
3 1.6.1995 г. гр.Генерал Тошево "Васил Априлов" Трета зона 1. Магазин за мототехника (магазин, склад и серв.помещения) със ЗП 246 кв.м., етажност - 1, масивна конструкция, построен 1989г. 2. Дворно място със ЗП 1500 кв.м. 2106 шосето - Г.Тошево - ИПС, празно място, халета в строеж и празно място до люпилнята С договор за продажба имота е предоставен на Любомир Стефанов Бахов по реда на ЗПСК Магазин В раздел 19 поправката е служебна - направена на основание чл.60 от ЗОС, тъй като при контролно замерване на сградата - магазин "Мототехника" на ул."В.Априлов" се установи, че действително застроената площ на сградата е 246 кв.м - 12.03.98г.
3,,,,,,, 24.3.2009 г. гр.Генерал Тошево Дворно място с площ/хиляда триста седемдесет и пет/ кв.м ул."Волга", УПИ №VІІІ-18, УПИ №ІХ-19, УПИ №ІІІ-16, УПИ №ІV-16, УПИ №V-17 7 775.60 лв. Дворно място СЪС ЗАПОВЕД №177 ОТ 1990 Г. Е ОДОБРЕН ПУП НА ГР. ГЕН. ТОШЕВО, КВ. ПАСТИР
4 1.6.1995 г. гр.Генерал Тошево "Г.С.Раковски" Сграда (бивша детска ясла) със ЗП 141 кв.м., полумасивна конструкция, построена 1961г. 63 IX 1059 Съседи: ул."Г.С.Раковски" - дървени бараки по чл.120 от ЗТСУ на ул."В.Левски" и общинско място. С договор №425/27.12.2002г. е извършена продажба по реда на ЗОС Друга сграда
5 1.6.1995 г. гр.Генерал Тошево "Васил Априлов" 14 Първа зона Административна сграда със ЗП 230 кв.м., етажност - 2, полумасивна конструкция, построена 1941г. С решение №6-18/20.09.1994г. на Общински съвет Г.Тошево, сградата е предоставена на Бюрото по труда гр.Г.Тошево под наем за 10 години. 66 IV съседи: ул."В.Априлов", 2-ет.ЖБ, общинско място и Петър Атанасов Дамянов Сграда за административни нужди Със заповед №335/05.06.2000г. е одобрено регулационно изменение на част от кв.63, като са оформени самостоятелни парцели в новообразуван кв.66. Сградата по АОС № 5/01.06.1995г. се намира в новообразувания парцел IV в кв.66. За последния е съставен АОС № 311/07.06.2000г. Съставен е и нов АОС №1757/29.08.2005г. С решение на ОбС гр.Г.Тошево №6-18/29.07.2005г., имота се трансформира от частна в публична общ.собственост. По-късно съставен нов АОС №1757/29.08.2005г., вп.под №121, т.IX, вх.рег.№4422/31.08.2005г.
6 1.6.1995 г. гр.Генерал Тошево "Трети март" 6 Трета зона Магазини в партерен етаж на 3-ет.ЖБ: -магазин "Детмаг" със ЗП 182.94 кв.м., масивна конструкция, построен 1969г., ид.ч. 8.825% -магазин за пром.стоки със ЗП 92.52 кв.м, масивна конструкция, построен 1969г., ид.ч. 4.462% Апартамент №2, ет.1,вх.В със ЗП 60.61 кв.м, масивна конструкция, построен 1969г., ид.ч. 3.034% 63 IV 1839 съседи : ул."Трети март" , 2-ет.ЖБ, СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ДТБ - АД (БНБ) 1.С договор №ИП-05-1538/26.06.97г. е извършена продажба по реда на ЗППДОбП на магазин за пром.стоки. 2.С договор №ИП-05-3165/23.12.98г. вписан в ГТРС под №274, том III, вх.регистър №2054 от 4.09.2001г., е извършена продажба по реда на ЗППДОбП на магазин "Детмаг" 3.С договор №ИП-05-363/12.02.98г. е извършена продажба на ап.2,ет.1,вх.В,бл.6 по ул."Трети март" Магазин
7 1.6.1995 г. гр.Генерал Тошево "Васил Априлов" 18 Първа зона Административна сграда със ЗП 144 кв.м., етажност - 1, полумасивна конструкция, построена 1955г. 63 IX 1060 съседи: ул."В.Априлов", ул."В.Левски", общинска дървена барака и 2-ет.ЖБ. Сграда за административни нужди 1.Със заповед № 177/1990г. е утвърден последния ЗРП на гр.Ген.Тошево, а със заповед №335 от 05.06.2000г. е одобрен РН и ЗР на част от кв.63, с които са оформени самостоятелни парцели и застроителни петна в новообразуван кв.66. Парцел IX в кв.63 е преотреден в УПИ №VII кв.66 с площ - 190 кв.м., в които се намира административната сграда по АОС №7/01.06.95г. 2.За дворното място - УПИ №VII в кв.66 е съставен АОС №314/07.06.2000г. вп. под №180, том VIII, вх.рег.№3862/06.10.2004г. при ГТРС.
13 12.1.1996 г. гр.Генерал Тошево "В.Маринов" Трета зона 1. Фабрично-заводска сграда, състояща се от: - двуетажна част - 5 помещения, съблекалня, сервизни помещения, коридор и стълбище със ЗП 170 кв.м., етажност 2, масивна конструкция, построена 1967г. - едноетажна част - производствени, складови, сервизни помещения и коридор със ЗП 360 кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 1967г. - пристроена до старата част - производствен цех, котелно, силозно, складови и др.спомагателни помещения, събирателна шахта със ЗП 610кв.м., етажност 1, масивна конструкция, построена 1991г. 2. Дворно място ( застроено и незастроено ) общо - З.П. 2035 кв.м. 2118 (бивш 2066) съседи: ул."В.Маринов", п.XI-139, пл.№141 кв.14 и ул."Марица", Сладкарски цех Общ.недвижим имот, описан в раздел 19, е продаден на "Добруджански хляб" ООД гр.Добрич съгл. Договор №ФС-03-09-1963-А/15.07.1996г. по реда наЗППДОбП чрез преговори с потенциален купувач. Дворното място е продадено по реда на ЗОС, съгл.договор №ИП-05-1793 21.07.1997г. вписан под №66 т.VII вх.рег №3055/29.07.1997г. т.XXIII, стр.39 в Районен съд гр.Г.Тошево. ФАБРИЧНО-ЗАВ.СГРАДА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ Заповед №180/28.03.1995г. за утвърждаване на кадастъра на Промишлена зона.
14 28.6.1996 г. с.Балканци Дворно място за производствени нужди със ЗП 1500 кв.м. 22 XIV съседи: улица , парцел XII, парцел XV и парцел XVI Дворното място е продадено на ЕТ"Иванов - Иван Гочев" гр.Дорбич съгласно Договор №АО-16-1839/02.07.1996г., вписан под №77, т.V, вх.рег.№1049/02.07.1996г. на партидната книга т.XVII стр.191 при Ген.Тошевския Районен съд 63000.00 Дворно място
26 3.10.1996 г. гр.Генерал Тошево "Патриарх Евтимий" Втора зона Сграда със ЗП 150 кв.м., едноетажна, полумас., 1936г., цена 142740 лв. Пристройка със ЗП 33 кв.м., едноетажна, мас., 1995г., цена - 95030 лв. Дворно място - 670 кв.м., цена - 67000 лв. 88 XI 1093 ул."П.Евтимий", парцел I - 1092, парцел II - 1091 и парцел X - 1094 С договор №ИП-05-774/23.03.1998г. е извършена продажба по реда на ЗППДОбП - ЕТ"МОКС - Стефко Станев" - Стефко Станев Стефков. Застроено дворно място
27 24.3.1997 г. с.Василево Нежилищна сграда със ЗП 450 кв.м., едноетажна, масивна конструкция, построена 1965г. кад.№119 вдясно от главен път с.Василево - с.Конаре, от три страни празно място, черен път и залесителен пояс Продажба с договор №168/25.06.2003г. вписан в ГТРС под №25, том V, вх.рег.№1909/01.07.2003г. по реда на ЗПСК - Купувач - Рачо Стоянов Георгиев 835000 Друга сграда
28 24.3.1997 г. гр.Генерал Тошево "В.Ангелов" 38 Втора зона Паркинг - 1 600 кв.м. 2131 ул."В.Ангелов", пл.№ 2127 ( "Ловмийт" ООД ), пл.№2123 ( "Добруджа Месопромимпекс" ЕООД ) С договор №ИП-05-466/04.03.1997г., вписан в ГТРС под №159, том.I, регистър №578 от 04.03.1997г. в партид.книга, том XXI,стр.84 на основание чл.35, ал.1 и 4 от ЗОС и чл.21.т.8 от ЗМСМА Купувач - "Ловмийт"ООД, представляван от Т.Парашкевов 2600000 Паркинг
29 16.5.1997 г. гр.Генерал Тошево "Д. Благоев" Трета зона незастроено дворно място - площ 7000 кв.м. 2129 път, празно място, борова гора ( вляво на изхода Ген.Тошево за Добрич ) С договор №ИП-05-1239/21.05.1997г. е извършена продажба на имот с пл.№2129 по плана на пром.зона , на основание зап.№099/14.03.1997г. Купувач - ЕТ"Йорданов" - Йордан Михайлов Йорданов Незастроено дворно място
30 24.3.1997 г. кв.Пастир Зем.земя с площ 204.223 дка. имот №038006, №038007, №038008. №038009, №038010, №038011, №000141, №000139, №038001, №038002, №038003 Договор за продажба №ИП-05-753/27.03.1997г. Купувач - "Керамик - ГТ" ЕАД, гр.Г.Тошево, 30дка - част от имот №038012, целият е с площ 204.223дка Полска култура Съгл. История на имот №038012/13.02.2003г. открита на 15.08.1996г., закрита на 14.05.99г., към 13.02.2003г. имотът е разделен на следните имоти: 1. №038023- с площ 3.514дка - общ.земи 2. №038024 - с площ 144.468дка - общ.земи 3. №038033 - с площ 30.000дка - "Керамик - ГТ"АД 4. №038034 - с площ 26.243дка - общ.земи
31 4.8.1997 г. с.Дъбовик Сграда за ЦДГ (бивша) и дворно място Сграда със ЗП 295кв.м., едноетажна, полумас, 1968г., цена - 22790лв. обща площ (застроена и незастроена) - 4600кв.м., Дворно място - цена 55200лв. 23 III от две страни улици, парцел X-19 и парцел IV-19 Застроено дворно място 1.Съгл. протокол №003/17.05.96г., протокол №003/05.08.97г. на комисията по чл.309 от ППЗТСУ и Заповед №392/18.08.97г. на основание чл.46 от Наредбата по чл.8 от ЗОС, сградата е съборена. 2.Със заповед №393/19.08.97г. е одобрено дворищно регулационно изменение в кв.23 по регулационния план на с.Дъбовик, съгл.което от парцел III, отреден за Дневен детски дом, са преотредени 4 бр. парцели за индивидуално жилищно строителство - I-общ, III-общ, XV-общ и XVI-общ. За новообразуваните парцели са съставени нови АОС №44, 45, 46 и 47 от 20.08.97г.
33 14.4.1997 г. гр.Генерал Тошево " Янтра" Сграда гараж и ремонтна работилница и дворно място Обща площ (застр. и незастр.) - 2440 кв.м. сграда със ЗП 245 кв.м., едноетажна, мас, 1988г. 139 III-2137 ул."Янтра", ЕООД"Хан Аспарух", "Смесени превози" (САС) и дере. Застроено дворно място Съгл.Зап.№125/20.03.2003г. имот с пл.2127 става имот - УПИ № III-2137 в кв.139 по ПУП на гр.Г.Тошево.
34 14.4.1997 г. с.Пчеларово Сграда за баня и дворно място Сграда със ЗП 92 кв.м., едноетажна, мас.,1962г. Обща площ (застр. и незастр.) - 2480 кв.м. 27 II улица, Ив.Миланов, Пешо Тодоров, Петър Петров / парцел I-152, парцел VIII-151, парцел VI-151, парцел XI-150 / Продажба по реда на ЗППДОбП с договор №ИП-05-2182/26.08.98г. Купувач Сава Александров Савов от гр.Белослав. Застроено дворно място
35 14.4.1997 г. с.Къпиново Нежилищна сграда - бивше читалище- с площ 440 кв.м (застр.и незастр.), едноетажна, мас.,1960г. 22 III парцел II, парцел I, парцел III и улица Договор за продажба по реда на ЗОС №ИП-05-2877/02.12.97г., вписан в ГТРС под №210, т.XII вх.рег.№5631/05.12.97г. парт.кн.т.2690, стр. 2896, 1226 на основание зап.№275/18.06.97г. и реш.№3-3/20.05.97г. Купувач: Аднан Шукриев 121271 Друга сграда по т.2 - съгл.Протоколи от 15.04.93г. и от 04.05.93г. във връзка с чл.48 от ППЗСПЗЗ имотът е прехвърлен от ЛС на ТКЗС Г.Тошево на Община Г.Тошево.
36 17.6.1997 г. гр.Генерал Тошево "Мадара" Втора зона Дворно място - 595 кв.м. 75 I ул."Мадара", ул."Д.Чинтулов", парцел II-общ, и парцел X-общ С договор №456/20.12.2005г. е извършена продажба на Георги Иванов Вълков, по реда на ЗОС, за сумата от 1190лв. Дворно място
37 17.6.1997 г. гр.Генерал Тошево "Славянска" Втора зона Дворно място - 740 кв.м. 76 VI ул."Славянска", п.IV-общ, п.III - за магазин и ул."Д.Чинтулов" С договор №437/27.07.07г. имота е продаден по реда на ЗОС на Костадин Атанасов Костадинов Дворно място
38 17.6.1997 г. гр.Генерал Тошево "Славянска" Втора зона Дворно място - 670 кв.м. 75 X ул."Славянска", ул."Д.Чинтулов", п.I-общ., п.IX-общ. С договор №134/21.05.2003г вписан под №244, том.IV, вх.рег.№1753/03.06.2003г. е извършена замяна с Господина Петрова Панайотова, Петър Димитров Атанасов, Мариян Димитров Атанасов от гр.Г.Тошево Дворно място
39 17.6.1997 г. гр.Генерал Тошево "Васил Априлов" ("Г.Димитров") Трета зона Микроцентър -сервизна работилница, открита мивка, канал - открит работен Дворно място застр. и незастр. 3120 кв.м. сграда - 350 кв.м., етажност 1 и 2, мас.конструкция, 1970г. 2105 ул."В.Априлов" (Г.Димитров), на изхода на гр.Г.Тошево за ИПС, Метален дърводелски цех на ТПК, двор на ДСО "Търговия на едро", Общ.магазин "Мототехника" С договор за покупко-продажба по реда на ЗППДОбП чрез конкурс №ИП-05-805/02.04.99г. вп.под №134, т.IV, вх.рег.№1543/09.07.2002г. в ГТРС, на основание Решение №1-12/18.03.1999г. на ОбС Г.Тошево. Застроено дворно място
41 23.6.1997 г. с.Балканци ЦДГ ( бивша ) от 2 стаи и канцелария Сграда - 185 кв.м., едноетажна, мас.констр., стар държ.имот, цена - 157100лв. Дворно място застр. и незастроено - 7900 кв.м., цена - 63200лв. 9 VII 69 улици от 3 страни и парцели VIII-общ., VI-общ. Застроено дворно място 1.Съгл. Протокол №2/1997г. сградата е съборена. 2.Със Заповед №419/12.09.1997г. е утвърдено частично изменение в кв.9, като парцел VII-69 е преотреден за 5 индивидуални жилищни парцели и 1 за озеленяване. За новообразуваните парцели са съставени нови АОС с №48, 49, 50, 51, 52, 53 от 15.09.1997г.