одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за DVB-T

Уникален идентификатор:  0958c2d7-f78a-4ca0-b930-f61d20ce1d10

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:13203:1888682384594827::NO::P13203_ADV,P13203_REGION_CONTROL,P13203_X:0,0,1

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 12:08:22
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:41:48
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:PermitionNo

ns1:PermitionDate

ns1:EndDate

ns1:Service

ns1:SettlementType

ns1:Settlement

ns1:District

ns1:Address

ns1:LowLimit

ns1:HiLimit

ns1:WorkChanel

НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД 00762-002 2010/06/10 2027/05/26 С предоставяне на услуга гр. София София-град 27
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 02361 2019/11/14 2034/12/03 С предоставяне на услуга
НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД 01515 2009/06/09 2024/06/09 С предоставяне на услуга