одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  097f3adb-408c-48ed-851d-81c7f0f4f1a2

Описание:

към 31.12.2019г.

Община Разград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:46:01
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 11:58:24
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

№ по ред

Регистрацио- нен номер

Наимено-вание

Адрес

Предмет на дейност

Срок

Пред-ставени идеални части в % от етажната собственост

Начин на представителство

1 1/03.12.2014г. „Кольо Фичето-1” гр. Разград, ул.”Станка Николица” №6 Б Кандидатстване с цел за получаване на финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове” неопределен 87.5 Димитър Ангелов-Председател на УС и Пламен Пеев- член на УС.
2 2/09.01.2015г. „Снежанка” гр. Разград, бул. „Априлско въстание” №37, вх.А и Б. Кандидатстване с цел за получаване на финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове” неопределен 79.98 Христо Павлов Костов-Председател на УС.
3 3/18.02.2015г. „Разград-Орел 12”, гр.Разград, ж.к.”Орел” бл.12 гр.Разград, ж.к.”Орел” бл.12 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 89.65 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
4 4/18.02.2015г. „Наш дом -гр.Разград” гр.Разград, ул. „Свети Климент” № 46 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 79.93 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
5 5/25.02.2015г. „Бели Лом 60 - Разград” гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 60 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 72.28 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
6 6/05.03.2015г. „ЕПЖБ1-гр.Разград,бул.Бели Лом № 62” гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 62 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 82.74 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
7 8/23.03.2015г. „Абритус-2015 гр. Разград” гр. Разград, ул. „Сава Катрафилов” № 17, ет.5,ап.15 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 93.25 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
8 9/23.03.2015г. „Абритус-15- Разград” гр. Разград, ул. „Абритус” № 15, вх.В, ап.65 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 90.96 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
9 10/31.03.2015г. „Разград-Орел- бл.5” гр. Разград, ж.к.„Орел”бл.5, вх.А, ап.5 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 89.74 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
10 11/03.04.2015г. „Разград-Детелина- Абритус 19” гр. Разград, ул.„Абритус”№19, вх.В, ап.5 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 85.4 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
11 12/27.07.2015г. „Разград-Орел- 6” гр. Разград, ж.к.„Орел”бл.6, вх.З, ап.4 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 85.94 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
12 13/25.01.2016г. „Морава – Разград вх.В и Г” гр. Разград, ул. „Грънчарска” №24, вх.В, ап.15 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 96.06 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
13 14/03.06.2016г. „ЧАВДАР АБ” гр. Разград, ул. „Хайдут Сидер” №1 бл. „Чавдар”, вх.Б, ап.39, ет.6 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 94.96 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
14 15/25.08.2016г. „Град Разград,общ. Разград, ул.Стефан Караджа №6 блок Бисер” гр. Разград, общ. Разград, ул.Стефан Караджа №6 блок Бисер”, ап.4 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 100 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
15 16/29.09.2016г. „Планета“ гр. Разград, бул.“Княз Борис“ № 33,35,37,39 гр. Разград, общ. Разград, бул. „Княз Борис“ № 33 , ап.1 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 69.22 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
16 17/27.10.2016 г. гр. Разград, ул.“Свети Свети Кирил и Методий“ №4 гр. Разград, общ. Разград, ул.“Свети Свети Кирил и Методий“ №4,вх.Б, ап.18 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 67.9 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
17 18/12.01.2017 г. гр. Разград, Община Разград ул.Г.С.Раковски №36 „Приста Разград“ гр. Разград, общ. Разград, ул.“Г.С.Раковски“ №36, ап.4 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 74.5 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.
18 19/28.02.2017 г. „СЛЪНЦЕ – гр. Разград, ул. Свети Климент №44“ гр. Разград, общ. Разград, ул.“Свети Климент“ №44 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 74.86 Тодор Илиев Попов -Председател на УС. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
19 20/18.04.2017 г. гр. Разград, община Разград,бул. „Княз Борис“ 57, блок „Димитър Благоев“ гр. Разград, общ. Разград, бул.“Княз Борис“ № 57 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 100 УУправител. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Управител на СС.
20 21/09.10.2017 г. „Бор - гр. Разград, ул. Д. Дечев №8 гр. Разград, общ. Разград, ул.“Данаил Дечев“ № 8 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 100 УУправител. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Управител на СС.
21 22/09.08.2018 г. „гр. Разград-ж.к. „Орел“ бл.9“ гр. Разград, ж.к.„Орел”бл.9 Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради безсрочен 90.68 УУправителен съвет. За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Председателя на УС.