одобрен

Участници в годишни форуми

Уникален идентификатор:  09abd156-0045-4ea9-9b56-dd95f132ddf3

Описание:

Участници в годишни форуми

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:37:01
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:43:47
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - ГФ-1 - Годишна среща на специалистите по човешки ресурси 131 120 0 2
2017 - ГФ-2 - Годишен форум на експертите по обществени поръчки 23 0 0 0
2017 - ГФ-3 - Годишна среща на ръководители по административно обслужване 26 0 0 0
2017 - ГФ-4 - Дискусионен форум „Одит и управление на качеството в държавната администрация 45 38 0 1
2017 - ГФ-5 - Годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията 65 63 0 1
2017 - ГФ-6 - Годишна среща на франкофоните в държавната администрация 46 46 38 1
2017 - ГФ-8 - Работна среща на експерти по електронно обучение в държавната администрация 13 13 0 1
2017 - ГФ-11 - Лятна академия за млади лидери в държавната администрация 2017 30 30 30 1
2017 - 2017 - ГФ 12 - Кръгла маса с участие на обучаващи институции в държавната администрация 51 50 0 1