одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "НОРМОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИЛАГАНЕ"

Уникален идентификатор:  09eb2592-ed1f-4c63-8164-682f16d409ac

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 14:30:50
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 14:30:50

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - Н-1 - Практическо нормотворчество 75 75 55 4
2020 - Н-2 - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за юристи) 78 78 55 3
2020 - Н-3 - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) 74 74 48 3
2020 - Н-6 - Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) 30 30 19 1
2020 - Н-9 - Административна стилистика 595 595 356 19
2020 - Н-10 - Организация на документооборота в държавната администрация 598 598 310 17
2020 - Н-11 - Прилагане на Закона за обществени поръчки 606 606 248 17
2020 - Н-12 - Административно обслужване 356 356 150 11
2020 - Н-13 - Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки 319 319 266 5
2020 - Н-14 - Прилагане на "зелени" обществени поръчки 191 191 160 4
2020 - Н-15 - Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност 435 435 393 7
2020 - Н-16 - Срочността в работата на администрацията 434 434 382 8
2020 - Н-17 - Правна уредба на защитата на личните данни 1071 1071 924 12
2020 - Н-18 - Доказателствена стойност на електронния документ 952 952 834 9