одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 30.04.2022 г.

Уникален идентификатор:  09ebf3bb-942e-4614-b9c1-868c90bc20f5

Описание:

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград земеделски земи имоти одз регистър РМС 435/2020 неземеделски нужди промяна на предназначението

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-05-04 15:09:47
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2022-05-04 15:09:47

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КВС/ КККР

Площ (кв.м.)

Категория

Поливност

Решение №

Дата

Обект

1 Гърмен Гърмен 18366.20.44 3238 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
2 Гоце Делчев Мосомище 49432.19.9 696 седма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
3 Гърмен Гърмен 18366.66.25 755 осма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Търговски център-складови помещения, офис, кафе аперитив и жилищна част
4 Гоце Делчев Брезница част от 06306.49.198 620 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
5 Гърмен Гърмен 18366.20.51, част от 18366.22.362 2979 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Търговски обект-магазин и склад за строителни материали
6 Белица Белица 03504.248.1 2096 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
7 Гоце Делчев Борово 05606.35.88 786 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Търговски обект
8 Гърмен Гърмен част от 18366.96.5, част от 18366.96.131, част от 18366.96.314, част от 18366.96.208 11498 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Търговска сграда
9 Сатовча Долен част от 21868.69.16, част от 21868.77.13, част от 21868.76.3, част от 21868.76.4, част от 21868.76.6, част от 21868.77.155 4118 девета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 утвърждаване на трасе за проектиране за Въздушно кабелно-отклонение 20kV от съществуващ въздушен електропровод за захранване на КТП 20kV в имот с идентификатор 21868.74.37
10 Петрич Марикостиново част от 47189.121.9 169 девета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Транспортен достъп до имот с идентификатор 47189.301.3
11 Благоевград Благоевград 04279.129.16 7505 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Складова база за строителни материали, магазини и офиси
12 Благоевград Покровник 57159.58.22 4000 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Офис сграда, бензиностанция-1бр. дизелова колонка, автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазини
13 Благоевград Рилци 62699.24.1 8185 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
14 Хаджидимово Ново Лески 52101.12.9, 52101.12.10 16050 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Фабрика за производство на хартиени опаковки
15 Гърмен Долно Дряново 22616.1.194 683 осма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
16 Гърмен Гърмен 18366.95.12 931 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Производствени и складови дейности и магазини
17 Гърмен Огняново 53326.27.15 569 шеста неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Къща за гости
18 Гърмен Огняново 53326.28.204 491 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Къща за гости с търговски обект и кафе аперитив
19 Банско Банско 02676.28.25 2086 десета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
20 Гърмен Марчево 47408.47.97 785 девета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
21 Белица Белица 03504.229.234 3020 пета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
22 Петрич Петрич 56126.45.205 1433 осма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
23 Петрич Петрич 56126.11.5 6008 шеста поливна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Разширение към обект производствено - складови дейности - цех за алуминиева дограма
24 Сандански Зорница 20910.26.11 10939 осма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Винарска изба и складове за земеделска продукция
25 Сатовча Сатовча 65440.45.142 2840 десета неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Цех за производство на захарни изделия
26 Банско Банско 02676.174.23 4141 осма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Вилна сграда и търговски обект
27 Банско Банско бивш 169065 по КВС, настоящи 02676.169.120, 02676.169.121, 02676.169.122 по КККР 3457 осма неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-01/ 25.01.2007 г.
28 Благоевград Благоевград 04279.98.50 33602 четвърта неполивна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-01/ 16.01.2009 г.
29 Сандански Поленица бивш 002016 по КВС, настоящ 57176.2.16 по КККР 2321 осма поливна ПО-10-1 28.1.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение № ОД-07/ 20 и 21.08.2009 г.
30 Гърмен Лещен 43606.7.58 484 десета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Търговски обект, офиси и жилищно строителство
31 Гърмен Гърмен 18366.19.19 1860 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
32 Хаджидимово Абланица 00014.77.18 1043 осма неполивна ПО-10-2 25.2.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Център за образователна инициатива
33 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.107.2, 17395.108.2 5035 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника
34 Гърмен Гърмен 18366.95.19 3724 шеста неполивна ПО-10-2 25.2.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Цех за дограма, ролетни щори и склад
35 Благоевград Покровник 57159.67.6 1000 десета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
36 Благоевград Делвино 20540.27.2 1019 девета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
37 Благоевград Благоевград 04279.19.18 1501 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
38 Благоевград Благоевград 04279.39.44, 04279.39.38, 04279.39.39 1880 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
39 Благоевград Благоевград 04279.26.14 853 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Диагностичен пункт, офис сграда, магазин, кафе, жилищна сграда, склад за промишлени стоки
40 Благоевград Благоевград 04279.308.105 387 седма неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
41 Благоевград Логодаж 532.421 6000 седма неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
42 Петрич Петрич 56126.987.101 1966 седма неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
43 Благоевград Благоевград 04279.35.20 1299 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Цех за производство на мебели и склад за дървен материал
44 Гърмен Гърмен 18366.94.13, част от 18366.94.369, част от 18366.94.375 2113 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Търговски център-ресторант, складови помещения, кафе аперитив, автомивка и автокъща
45 Гърмен Гърмен 18366.68.41, част от 18366.68.48, част от 18366.68.49 4478 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Цех за преработка на камък, търговски обект, складови помещения и офис помещения
46 Благоевград Благоевград 04279.310.1674 400 девета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
47 Благоевград Благоевград 04279.20.34 3498 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Складова база за промишлени стоки и търговски обект за ремонт и поддържка на транспортни средства
48 Благоевград Благоевград 04279.106.2 3500 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
49 Благоевград Благоевград 04279.118.105 1001 пета неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
50 Благоевград Рилци бивш 023021 по КВС, настоящ 62699.23.21 по КККР 2000 шеста неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-04/ 03.04.2009 г.
51 Банско Банско бивш 169066 по КВС, настоящ 02676.169.66 по КККР 1151 осма неполивна ПО-10-2 25.2.2021 промяна предназначението за Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи с Решение ОД-10/ 13.10.2005 г.
52 Сандански Лиляново 43699.3.9 1210 осма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
53 Хаджидимово Лъки 44464.4.7 4731 десета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Къмпинг
54 Гърмен Рибново 62640.24.11 1157 девета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
55 Гърмен Гърмен част от 18366.101.20 1114 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Къща за гости
56 Сандански Склаве 66785.24.13 6993 осма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Фотоволтаична централа
57 Сандански Склаве 66785.24.35 3857 осма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Фотоволтаична централа
58 Сандански Склаве 66785.24.35 3900 осма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Фотоволтаична централа
59 Сандански Склаве 66785.24.16 4038 осма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Фотоволтаична централа
60 Благоевград Рилци 82.2492 1029 девета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
61 Сатовча Слащен 67270.16.503 683 осма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Търговско-промишлена сграда-шивашки цех, складове, гаражи
62 Разлог Разлог 61813.778.26 662 девета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
63 Благоевград Благоевград 04279.60.55 999 седма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
64 Благоевград Благоевград 04279.16.36 2250 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Склад за пакетирани хранителни стоки, магазин и офис
65 Благоевград Благоевград 04279.27.5 800 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
66 Благоевград Благоевград 04279.35.8 1000 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Автосервиз, автокъща, магазин, складова база за промишлени стоки, кафе и жилищно строителство
67 Благоевград Рилци 62699.32.12 1459 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Автокъща, магазин, склад и офиси
68 Симитли Крупник 40052.34.4 4458 шеста неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Автокъща, офиси, кафе, ремонтна работилница за автомобили без смяна на масла, магазин и склад за авточасти
69 Благоевград Благоевград 04279.100.48 3999 седма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
70 Гърмен Марчево 47408.47.2 800 девета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
71 Разлог Разлог 61813.680.37 2046 седма неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Крайпътен обслуващ обект и търговска дейност
72 Гърмен Осиково 54184.34.6 1245 десета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
73 Разлог Разлог 61813.770.24 900 девета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
74 Разлог Баня 02693.53.15 765 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Къщи за гости и заведение за хранене
75 Разлог Разлог 61813.781.115 975 девета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
76 Благоевград Благоевград 04279.17.40 2513 пета неполивна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Складова база, магазин и офис
77 Сандански Сандански бивш 095004 по КВС, настоящ 65334.95.4 по КККР 1845 осма поливна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-02/ 19.02.2010 г.
78 Сандански Лешница бивш 031030 по КВС, настоящ 43565.31.30 по КККР 4898 четвърта поливна ПО-10-3 21.3.2021 промяна предназначението за Магазин за бяла техника с Решение ОД-03-08/ 07.07.2004 г.
79 Гърмен Лещен 43606.9.81 471 десета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Къща за гости, механа и търговски обект
80 Гърмен Долно Дряново 22616.2.208, 22616.2.209 1385 осма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Авторемонтна работилница, търговски обект, офиси и жилищно строителство
81 Гоце Делчев Борово част от 05606.27.5, част от 05606.27.6, част от 05606.27.13 978 пета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 утвърждаване на трасе за проектиране за Въздушна линия – НН 1kV от съществуващ въздушен електропровод за захранване на имот с идентификатор 05606.27.27
82 Хаджидимово Блатска 04399.21.33 2209 седма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за съхранение на земеделска продукция, гараж за селскостопанси машини и търговски обект
83 Сандански Лозеница 44121.11.17 5425 седма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
84 Банско Банско 02676.146.48 1436 пета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
85 Петрич Петрич 56126.174.44, част от 56126.174.50, част от 56126.506.25 3507 пета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Автосервиз и център за монтаж и демонтаж на гуми
86 Гърмен Гърмен 18366.66.25 755 осма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Търговски център-складови помещения, офис, кафе аперитив и жилищна част
87 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.139.19, част от 17395.139.245 1852 пета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника
88 Гърмен Гърмен 18366.96.5, част от 18366.96.113, част от 18366.96.314, част от 18366.96.208 1498 шеста неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Търговска сграда
89 Разлог Разлог 61813.549.44 1003 шеста неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
90 Благоевград Дъбрава 100.1002 1000 седма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
91 Гоце Делчев Мосомище 49432.18.4 2648 седма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
92 Гърмен Огняново 53326.55.6, част от 53326.55.254, част от 53326.55.313, част от 53326.55.252, част от 53326.42.309 1498 шеста неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Търговска сграда и сонданжен краденец
93 Благоевград Благоевград 04279.105.59 1166 пета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
94 Благоевград Благоевград 04279.105.60 1167 пета неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
95 Хаджидимово Абланица 00014.167.53 2001 шеста неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
96 Петрич Петрич 56126.45.117 500 осма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
97 Благоевград Благоевград 04279.38.63 1000 четвърта поливна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-02/ 19.02.2010 г.
98 Банско Банско бивш 024039 по КВС, настоящ 02676.29.34 по КККР 1474 осма неполивна ПО-10-4 29.4.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-03-08/ 20.03.2007 г.
99 Сандански Лешница 43565.41.3 3503 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Гараж за леки и товарни автомобили
100 Симитли Симитли 66460.24.22 6339 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Складова база
101 Огняново Гърмен 53326.34.81 687 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Къща за гости, СПА център и басейн
102 Ново Лески Хаджидимово 52101.12.18 1746 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
103 Първомай Петрич 59077.1.58, 59077.1.59 2972 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
104 Петрич Петрич 56126.25.22 1289 осма неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
105 Беласица Петрич 03294.111.7 3794 десета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
106 Дъбница Гърмен 24267.14.6, част от 24267.14.208, част от 24267.14.217 1264 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Търговски център и сондажен кладенец
107 Гърмен Гърмен 18366.24.6, част от 18366.24.356, част от 18366.24.360 1871 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Търговски център
108 Джигурово Сандански 20780.41.41, 20780.41.42, част от 20780.44.315, част от 20780.43.318, част от 20780.43.15 45716 девета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Фотоволтаична централа
109 Гърмен Гърмен 18366.95.19 3724 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Цех за дограма, ролетни щори и склад
110 Огняново Гърмен 53326.61.4 1900 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
111 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.107.2, 17395.108.2 5032 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника
112 Сатовча Сатовча 65440.25.44 2192 десета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
113 Сатовча Сатовча 65440.30.67 2706 десета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
114 Рибново Гърмен 62640.37.45 1000 девета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
115 Склаве Сандански 66785.24.35 3900 осма неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Фотоволтаична централа
116 Склаве Сандански 66785.24.36 3857 осма неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Фотоволтаична централа
117 Склаве Сандански 66785.24.16 4038 осма неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Фотоволтаична централа
118 Благоевград Благоевград 04279.17.3 3003 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Складова база, магазини и офис
119 Благоевград Благоевград 04279.118.104 1002 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
120 Илинденци Струмяни 32665.23.21 5702 седма неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Склад за мрамор и мраморни изделия
121 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.64.20 1357 девета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
122 Българчево Благоевград 07377.95.53 1300 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Търговски и обслужващ обект
123 Благоевград Благоевград 04279.38.18 1300 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Търговски обект, заведение за обществено хранене и склад за промишлени стоки
124 Долен Сатовча 21868.69.23, 21868.69.29 5894 девета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Цех ца обработка на камък,търговски обект, ремонтна работилница и офиси
125 Гърмен Гърмен 18366.20.51, част от 18366.22.3 2979 пета неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Търговски обект-магазин и склад за строителни материали
126 Кресна Кресна бивш 005129 по КВС, настоящ 14492.5.129 по КККР 1406 шеста неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Паркинг и гаражи за МПС до 20 паркоместа с Решение ОД-02/ 26 и 27.02.2009 г.
127 Благоевград Благоевград 04279.100.19 4863 седма неполивна ПО-10-5 27.5.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-08/ 26.09.2009 г.
128 Петрич Петрич 56126.7.31 1666 осма неполивна ПО-10-6 29.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
129 Лозеница Сандански 44121.11.26 2579 седма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
130 Крупник Симитли 40052.40.1 404 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
131 Долно Осеново Симитли 22753.63.142 559 десета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Къща за гости
132 Огняново Гърмен 53326.36.199 628 шеста неполивна ПО-10-6 30.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
133 Калиманци Сандански 35362.187.37 1810 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Винарна изба, спомагателни помещения и 2 броя къщи за гости
134 Абланица Хаджидимово 00014.169.68 2196 шеста неполивна ПО-10-6 30.6.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Търговски обект и кафе аперитив
135 Гърмен Гърмен 18366.19.19 1860 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
136 Благоевград Благоевград 04279.137.8 1198 девета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
137 Рилци Благоевград 78.803 800 девета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
138 Банско Банско 02676.20.2 1884 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Паркинг, рекреационна зона, обслужваща сграда и нискоетажна жилищна сграда
139 Огняново Гърмен 53326.34.81 687 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Къща за гости, СПА център и басеин
140 Мосомище Гоце Делчев 49432.19.9 696 седма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
141 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.125.9 2000 шеста неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Търговска сграда за авточасти, офис помещения, обслужващи помещения и автокъща
142 Брезница Гоце Делчев 06306.49.198 621 шеста неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
143 Лозеница Сандански 44121.30.2 5566 шеста неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Заведение за обществено хранене
144 Гърмен Гърмен 18366.20.44 3238 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
145 Долна Градешница Кресна 22068.32.38 21895 девета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Фотоволтаична централа
146 Вихрен Сандански 111315.1.38 2439 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Еко селище и сондажен кладенец
147 Склаве Сандански 66785.24.13 6993 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Фотоволтаична централа
148 Зелендол Благоевград 80.172, 80.180 2001 девета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
149 Гърмен Гърмен 18366.54.16 2701 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника
150 Борово Гоце Делчев 05606.27.44 3183 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Склад за селскостопанска продукция
151 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.177.8 2267 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Склад за селскостопанска продукция
152 Хърсово Сандански 77565.33.399 6726 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Открита сцена
153 Разлог Разлог 61813.589.920 5160 седма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
154 Разлог Разлог 61813.593.112 4063 девета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-08/ 23.09.2010 г.
155 Банско Банско 02676.160.187 1000 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-11/ 04.12.2007 г.
156 Разлог Разлог 61813.804.14 4682 девета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-10/ 01.11.2007 г.
157 Банско Банско 02676.160.188 4000 осма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-11/ 04.12.2007 г.
158 Добринище Банско бивш 153001 по КВС, настоящ 21498.153.1 по КККР 1753 седма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищна сграда с търговски обект с Решение ОД-9/ 08.08.2006 г.
159 Баня Разлог бивш 224081 по КВС, настоящ 02693.224.81 по КККР 3859 пета неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-10/ 01.11.2007 г.
160 Дъбрава Благоевград бивш 113032 по КВС, настоящ 24367.113.32 по КККР 1037 седма неполивна ПО-10-6 30.6.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-04/ 03.04.2009 г.
161 Симитли Симитли 66460.297.7 2455 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
162 Белица Белица 03504.240.17 2027 осма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
163 Сандански Виногради 11168.55.99 9940 осма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
164 Сандански Вихрен 11315.8.1 1824 осма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
165 Сандански Склаве 66785.24.17 8309 осма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Складова база за промишлени стоки и спомагателни технически помещения
166 Петрич Петрич 56126.7.132 753 осма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
167 Гърмен Гърмен 18366.20.46 924 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
168 Белица Белица 03504.240.99 4830 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
169 Благоевград Дъбрава 24367.45.7 5999 седма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
170 Гърмен Гърмен 24267.14.6, част от 24267.14.208, част от 24267.14.217 1264 шеста неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението и изграждане на транспортен достъп за Търговски център и сондажен кладенец
171 Гърмен Гърмен 18366.24.6, част от 18366.24.356, част от 18366.24.360 1871 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението и изграждане на транспортен достъп за Търговски център
172 Гърмен Лещен 43606.9.81 471 десета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Къща за гости, механа и търговски обект
173 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.112.6 4691 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Кравеферма до 300 броя животни
174 Сандански Лиляново 43699.27.27 1158 осма неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Мандра за преработка на мляко
175 Гърмен Лещен 43606.7.58 484 десета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Търговски обект, офиси и жилищно строителство
176 Симитли Симитли 66460.155.18 1851 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Складова база
177 Петрич Петрич 56126.167.53 3566 шеста поливна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Разширение към обект ПСД - цех за производство на PVC и производство на мебели от ПДЧ
178 Сандански Поленица 57176.55.30 8567 пета поливна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Разширение към обект ПСД - дърводелски цех
179 Благоевград Благоевград 04279.310.3477 1000 десета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
180 Благоевград Благоевград 04279.1.52 1000 девета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
181 Благоевград Благоевград 04279.21.2 1000 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Склад за промишлени стоки, магазин и офиси
182 Благоевград Изгрев 00134.1.26 1287 шеста неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
183 Гоце Делчев Борово 05606.35.88 786 шеста неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Търговски обект
184 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.33.11 1076 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Склад за селскостопанска техника
185 Разлог Баня бивш 050027 по КВС, настоящ 02693.50.46 по КККР 1303 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-10/ 01.11.2007 г.
186 Разлог Баня бивш 050045 по КВС, настоящ 02693.50.46 по КККР 3123 пета неполивна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство-апартаментен комплекс с Решение ОД-7/ 26.07.2007 г.
187 Благоевград Благоевград 04279.54.31 1998 четвърта поливна ПО-10-7 29.7.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-04/ 03.04.2009 г.
188 Сандански Златолист 31139.44.18 3819 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
189 Гърмен Рибново 62640.37.34 670 девета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
190 Кресна Кресна 14492.12.4 3113 шеста неполивна ПО-10-8 26.8.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Магазин и търговски обект
191 Хаджидимово Абланица 00014.99.80 644 шеста неполивна ПО-10-8 26.8.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
192 Гърмен Гърмен 18366.101.20 1144 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Къща за гости
193 Благоевград Благоевград 04279.17.25 1502 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Автосервиз и офиси
194 Гоце Делчев Борово 05606.34.34 800 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Магазин за автомобили, авторемонтна работилница, автомивка, офиси, склад и кафе
195 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.40.4 4611 седма неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Производствени и складови дейности
196 Благоевград Благоевград 04279.155.1 1639 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
197 Благоевград Благоевград 04279.131.3 4500 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство
198 Петрич Петрич 56126.45.431 520 осма неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
199 Благоевград Благоевград 04279.2.32 1802 седма неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
200 Гърмен Гърмен 18366.1.23 1689 девета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
201 Хаджидимово Абланица 00014.77.18 1043 осма неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Център за образувателни инициативи
202 Благоевград Логодаж 68792.253.5 3199 шеста неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
203 Благоевград Благоевград 04279.80.1 4000 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Контролно-диагностичен пункт за МПС, магазин за промишлени стоки, офиси и паркинг
204 Разлог Бачево 02960.260.89 1284 девета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
205 Петрич Петрич 56126.421.7 949 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 спира процедура за утвърждаване на площадка за проектиране за Автосервиз
206 Сандански Сандански бивш 099006 по КВС, настоящ 65334.99.6 по КККР 1225 пета неполивна ПО-10-8 26.8.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-10/ 09.12.2010 г.
207 Белица Белица 03504.238.28 2645 шеста неполивна ПО-10-9 30.9.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
208 Белица Белица 03504.229.213 2780 пета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
209 Гърмен Гърмен част от 18366.68.54, част от 18366.68.333 1765 пета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Автосервиз, търговски обект и складови помещения
210 Сандански Хотово 77361.49.27, част от 77361.49.219 9501 шеста неполивна ПО-10-9 30.9.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Жилищно строителство
211 Благоевград Благоевград 04279.310.2223 480 десета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
212 Петрич Петрич 56126.364.30, част от 56126.10.50, част от 56126.10.51 8850 пета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Логистичен център
213 Сандански Джигурово 20780.41.41, 20780.41.42, част от 20780.44.315, 20780.43.318, 20780.43.15 45716 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Фотоволтаична централа
214 Банско Банско 02676.1.937 2333 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Бензиностанция, газстанция и обществено обслужване
215 Разлог Разлог 61813.781.161 845 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
216 Белица Белица 03504.240.17 2027 осма неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
217 Гърмен Рибново 62640.24.11 1157 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
218 Гърмен Огняново 53326.34.30 889 пета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
219 Благоевград Благоевград 04279.58.52 567 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
220 Белица Белица 03504.195.21 2487 шеста неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
221 Сандански Лешница 43565.41.3 3503 пета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Открит и закрит паркинг
222 Петрич Петрич бивш 000723 по КВС, настоящ 56126.600.8142 по КККР 853 пета поливна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Бензиностанция и газстанция с Решение ОД-9/ 08.08.2006 г.
223 Гоце Делчев Гоце Делчев бивш 104012 по КВС, настоящ 17395.104.12 по КККР 2303 пета поливна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Складова база, магазин и кафе с Решение ОД-5/ 29.05.2008 г.
224 Петрич Петрич бивш 019009 по КВС, настоящ 56126.19.9 по КККР 2314 пета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Производствено складови дейности – шивашки цех с Решение ОД-7/ 26.07.2007 г.
225 Разлог Разлог 61813.527.26 3500 седма неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Апартаментен комплекс-жилищно строителство с Решение ОД-1/ 25.01.2007 г.
226 Разлог Разлог бивш 001723 по КВС, настоящ 61813.593.723 по КККР 1566 седма неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Апартаментен комплекс с Решение ОД-4/ 02.05.2006 г.
227 Разлог Разлог бивш 093010 по КВС, настоящ 61813.93.10 по КККР 6345 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-12/ 17.10.2006 г.
228 Разлог Разлог бивши 61813.93.12, 61813.93.2, 61813.93.3, 61813.93.9, настоящ 61813.93.79 по КККР 21804 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-6/ 03.07.2007 г.
229 Разлог Разлог бивш 093011 по КВС, настоящ 61813.93.11 по КККР 7635 девета неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-12/ 17.10.2006 г.
230 Банско Банско бивш 176020 по КВС, настоящ 02676.176.20 по КККР 1360 осма неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-1/ 25.01.2007 г.
231 Банско Банско бивш 031016 по КВС, настоящ 02676.31.16 по КККР 1311 осма неполивна ПО-10-9 30.9.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-1/ 25.01.2007 г.
232 Петрич Яворница 87134.1.41, 87134.1.55 3548 осма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
233 Гърмен Гърмен 18366.5.6 1348 пета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Търговски обект, офиси, аптека и жилищно строителство
234 Хаджидимово Копривлен 38532.105.3 5633 шеста неполивна ПО-10-10 28.10.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за съхранение на селскостопанска техника
235 Гърмен Гърмен 18366.69.45, част от 18366.68.388 5380 пета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, съхранение на пелети, автокъща, търговски обект, офиси и автомивка
236 Благоевград Еленово 27231.52.502 500 девета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
237 Благоевград Благоевград 04279.67.12 1998 девета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
238 Благоевград Благоевград 04279.38.64 999 пета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Складова база, магазини и офиси
239 Благоевград Изгрев 33.440 3922 шеста неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
240 Сандански Лозеница 44121.30.2 5566 шеста неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Заведение за обществено хранене
241 Благоевград Благоевград 04279.38.25, част от 04279.38.52 1032 пета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Пункт за диагностика, монтаж и ремонт на ел. инсталации за автомобили
242 Петрич Петрич 56126.687.2 1559 пета поливна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Разширение към мотел и ресторант
243 Хаджидимово Блатска 04399.21.33 2209 седма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Склад за съхранение на земеделска продукция, гараж за селскостопански машини и търговски обект
244 Петрич Беласица 03294.111.7 3794 десета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
245 Петрич Първомай 59077.1.58, 59077.1.59 2972 седма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
246 Гърмен Гърмен 18366.68.54, 18366.68.333 1765 пета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Автосервиз, търговски обект и складови помещения
247 Благоевград Благоевград 04279.124.8 1996 пета неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Автомивка, автосервиз, офиси и магазин, паркинг и складова база за промишлени стоки
248 Разлог Баня 02693.233.7 3001 осма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
249 Гърмен Долно Дряново 22616.2.209 и 22616.2.208 1385 осма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Авторемонтна работилница, жилищно строителство, офиси и търговски обект
250 Благоевград Изгрев 33.228 500 шеста неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
251 Банско Банско бивш 019012 по КВС, настоящ 02676.19.12 по КККР 772 осма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-4/ 24.04.2007 г.
252 Благоевград Логодаж бивш 039005 по КВС, настоящи 68392.39.32, 68392.39.33, 68392.39.34, 68392.39.35, 68392.39.36, 68392.39.37, 68392.39.38, 68392.39.39, 68392.39.40, 68392.39.41, 68392.39.42, 68392.39.43, 68392.39.44 по КККР 7005 седма неполивна ПО-10-10 28.10.2021 промяна предназначението за Вилно строителство с Решение ОД-07/ 05.08.2010 г.
253 Сандански Поленица 57176.207.17 900 осма неполивна ПО-10-11 26.11.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
254 Хаджидимово Садово 65108.12.25 7029 пета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация
255 Кресна Ощава 54537.52.1 4980 девета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Почивно-оздравителен комплекс
256 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.137.23 1000 пета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Склад за съхранение на селскостопанска продукция
257 Благоевград Благоевград 04279.1.58 1100 девета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
258 Разлог Елешница 27293.1.123 4490 шеста неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
259 Гоце Делчев Борово 05606.16.52 2294 пета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Авторемонтна работилинца и офис
260 Белица Белица 03504.229.213 2780 пета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
261 Сандански Виногради 11168.55.99 9940 осма неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
262 Благоевград Рилци бивш 014007 по КВС, настоящ 62699.14.7 по КККР 1300 пета неполивна ПО-10-11 26.11.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
263 Гърмен Гърмен 18366.54.13 1857 пета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за промишлени/строителни материали
264 Сандански Поленица 57176.29.5 1997 шеста неполивна ПО-10-12 17.12.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
265 Симитли Симитли 66460.277.32 5669 шеста неполивна ПО-10-12 17.12.2021 утвърждаване на площадка за проектиране за Заведение за хранене и магазин
266 Благоевград Благоевград 04279.310.2221 596 девета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Вилно строителство
267 Благоевград Рилци 77.2486 2000 девета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
268 Сандански Лиляново 43699.3.9 1210 осма неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
269 Петрич Долно Спанчево 22842.2.20, част от 22842.59.8, част от 22482.33.180, част от 22482.33.7, част от 22482.3.170 9648 седма неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Производствено складови дейности-склад за съхранение на продукция, хотел, ресторант и административна част
270 Разлог Разлог 61813.134.4 1947 осма неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
271 Разлог Разлог 61813.134.3 1562 осма неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
272 Разлог Разлог 61813.776.36 1091 девета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Вилно строителство и фотоволтаична инсталация върху покрива на сграда
273 Разлог Разлог 61813.655.1 1537 осма неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
274 Гърмен Огняново 53326.35.30 726 шеста неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Склад за готова продукция пелети, дървен материал и гараж
275 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.48.28, 17395.48.27, 17395.48.31, 17395.48.30 2553 пета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Жилищно строителство
276 Благоевград Благоевград 04279.22.15 7217 пета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Производствени, търговски и складови дейности-изграждане на сграда за производство, търговия и склад
277 Петрич Марикостиново бивш 122047 по КВС, настящ 47189.122.47 по КККР 6999 девета неполивна ПО-10-12 17.12.2021 промяна предназначението за Производствено-складови дейности-цех за производство на PVC и алуминиева дограма с Решение ОД-7/ 29.06.2006 г.
278 Сандански Сандански 65334.92.3 1212 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за промишлени стоки
279 Гърмен Лещен 43606.12.124 1392 десета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
280 Кресна Кресна 14492.6.62 40411 осма неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Фотоволтаична електроцентрала, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и помощни сгради
281 Сандански Сандански 65334.67.9 3001 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за промишлени стоки, търговски обект-магазини и офиси
282 Симитли Крупник 40052.28.90 2808 шеста неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Складова база за промишлени стоки
283 Гърмен Марчево 47408.47.94 203 девета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
284 Гърмен Гърмен 18366.142.3 1299 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за съхранение на селскостопанска продукция
285 Благоевград Българчево 07377.64.12 1586 шеста неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
286 Кресна Ощава 54537.52.1 4980 девета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Почивно-оздравителен комплекс
287 Гърмен Огняново 53326.36.199 628 шеста неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
288 Благоевград Рилци 62699.16.11 1479 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
289 Белица Белица 03504.248.1 2096 шеста неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
290 Благоевград Покровник 57159.50.11 588 десета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
291 Петрич Петрич 56126.25.22 1289 осма неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
292 Сандански Вихрен 11315.8.1 1824 осма неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
293 Благоевград Българчево 07377.95.54 1000 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Търговски и обслужващ обект
294 Благоевград Рилци 71.976 516 девета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Вилно строителство
295 Сандански Лозеница 44121.10.5 996 седма неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
296 Сандански Златолист 31139.44.18 3819 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
297 Благоевград Делвино 20540.27.44 2008 девета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
298 Благоевград Покровник 57159.16.6 5403 девета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
299 Гърмен Гърмен 18366.69.45, част от 18366.68.388 5380 пета неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, съхранение на пелети, автокъща, търговски обект, офиси и автомивка
300 Гоце Делчев Гоце Делчев бивш 049045 по КВС, настоящ 17395.49.45 по КККР 4936 седма неполивна ПО-10-1 27.1.2022 промяна предназначението за Седем двуетажни жилищни сгради с Решение ОД-6/ 01.06.2006 г.
301 Сандански Сандански 65334.15.6 1661 седма неполивна ПО-10-2 17.2.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
302 Сандански Поленица 57176.126.6 1938 осма неполивна ПО-10-2 17.2.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
303 Гърмен Дебрен 20331.47.4, 20331.47.143, 20331.47.141 1599 пета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Автосервиз, търговски обект и офис
304 Гърмен Гърмен 18366.21.22, 18366.22.362 1658 пета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Автосервиз и пункт за годишен технически преглед
305 Сандански Поленица 57176.66.9, 57176.67.272 3926 шеста неполивна ПО-10-2 17.2.2022 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Автосервиз и жилищно строителство
306 Гърмен Гърмен 24267.118.1, 24267.118.301 1780 шеста неполивна ПО-10-2 17.2.2022 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Търговски обект, офиси, цех за производство на алуминиева дограма и складове
307 Хаджидимово Абланица 00014.169.68 2196 шеста неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Търговски обект и кафе аперитив
308 Хаджидимово Лъки 44464.4.7 4731 десета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Къмпинг
309 Благоевград Покровник 57159.58.16 2500 пета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Складова и производствена дейност
310 Сатовча Сатовча 65440.41.17 1733 десета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
311 Сандански Склаве 66785.24.17 8309 осма неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Складова база за промишлени стоки и спомагателни технически помещения
312 Банско Банско бивш 014036 по КВС, настоящ 02676.14.36 по КККР 3767 осма неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Апартаментен хотелски комплекс с Решение ОД-10/ 01.11.2007 г.
313 Банско Банско бивш 024020 по КВС, настоящ 02676.24.20 по КККР 2141 осма неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Хотел за туризъм и отдих с Решение ОД-6/ 14.06.2005 г.
314 Разлог Бачево бивш 069015 по КВС, настоящ 02960.69.15 по КККР 5900 девета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Група еднофамилни къщи с Решение ОД-2/ 22.02.2007 г.
315 Сандански Поленица бивш 075004 по КВС, настоящ 57176.75.4 по КККР 5014 шеста неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Цех за алуминиева и PVC дограма с административна и битова сграда с Решение ОД-01/ 16.01.2009 г.
316 Разлог Разлог бивш 540010 по КВС, настоящ 61813.540.10 по КККР 8901 пета неполивна ПО-10-2 17.2.2022 промяна предназначението за Апартаментни сгради-жилищно строителство с Решение ОД-13/ 14.11.2006 г.
317 Сандански Поленица 57176.209.5 800 осма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
318 Сандански Поленица 57176.2.9 1317 осма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
319 Симитли Симитли 66460.278.3 4598 осма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Склад за промишлени стоки
320 Симитли Симитли 66460.375.30, 66460.375.550 14793 пета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 утвърждаване на площадка и трасе за проектиране за Склад за промишлени стоки
321 Петрич Петрич 56126.7.132 753 осма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
322 Симитли Долно Осеново 22753.63.142 559 десета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Къща за гости
323 Благоевград Изгрев 00134.6.82 1027 шеста неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
324 Разлог Разлог 61813.781.420 551 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Вилно строителство
325 Гърмен Лещен 43606.12.124 1392 десета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
326 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.104.33 4479 пета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Склад за строителни материали
327 Гърмен Рибново 62640.37.34 670 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
328 Хаджидимово Копривлен 38532.105.3 5633 шеста неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Склад за съхранение на селскостопанска техника
329 Гоце Делчев Гоце Делчев 17395.107.3, 17395.111.67 2713 пета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Цех за преработка на камък, склад, офис помещения и гараж
330 Благоевград Дъбрава 24367.116.4 1059 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Складова база и офиси
331 Разлог Разлог 61813.781.145 652 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Вилно строителство
332 Разлог Разлог 61813.781.734 6593 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
333 Гърмен Гърмен 18366.20.46 924 пета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
334 Благоевград Еленово 27231.22.47 530 пета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
335 Разлог Разлог 61813.591.10 1611 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
336 Разлог Разлог 61813.184.7 2000 седма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
337 Разлог Разлог 61813.781.665 958 девета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Вилно строителство
338 Сандански Лозенца бивш 012007 по КВС, настоящ 44121.12.7 по КККР 2001 седма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-07/ 20 и 21.08.2009 г.
339 Симитли Крупник бивш 028014 по КВС, настоящ 40052.28.14 по КККР 2225 осма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-06/ 07 и 08.07.2010 г.
340 Петрич Петрич бивш 008018 по КВС, настоящ 56126.8.18, 56126.8.28 по КККР 7519 осма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-2/ 22.02.2007 г.
341 Петрич Кърналово бивш 062043 по КВС, настоящ част от 40912.62.43, проектен имот 40912.62.44 по КККР 1671 пета поливна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Склад за съхранение на бадеми с Решение ОД-03-2/ 13.02.2004 г.
342 Петрич Петрич бивш 236019 по КВС, настоящ 56126.236.19 по КККР 5054 четвърта поливна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Складово-производствени дейности за нехранителни стоки - строителни материали с Решение ОД-03-12/ 09.11.2004 г.
343 Разлог Разлог бивш 61813.531.31 по КККР, настоящ 61813.531.35, 61813.531.36, 61813.531.37 по КККР 2457 пета неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-2/ 22.02.2007 г.
344 Разлог Разлог 61813.184.5 3018 седма неполивна ПО-10-3 31.3.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство с Решение ОД-11/ 04.12.2007 г.
345 Хаджидимово Ново Лески 52101.12.20 1400 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Складове (открит, закрит) за съхранение на селскостопанска техника
346 Хаджидимово Садово 65108.25.17 3022 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Ремонтна работилница за камиони, кафе, складове, паркинг и офис
347 Симитли Симитли 66460.299.6 1805 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Паркинг, офиси и авторемонтна работилница
348 Сандански Поленица 57176.41.1 1202 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
349 Сандански Сандански 65334.89.18 2553 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
350 Сандански Поленица 57176.29.5 1997 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 утвърждаване на площадка за проектиране за Жилищно строителство
351 Белица Белица 03504.238.28 2645 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
352 Сандански Поленица 57176.207.17 900 осма неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
353 Благоевград Благоевград 04279.310.1945 424 десета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Вилно строителство
354 Хаджидимово Абланица 00014.99.80 644 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
355 Симитли Симитли 66460.24.22 6339 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Складова база
356 Благоевград Благоевград 04279.310.3653 2000 десета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Вилно строителство
357 Петрич Петрич 56126.7.31 1666 осма неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
358 Сандански Хотово 77361.49.27, част от 77361.49.219 9501 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
359 Сандански Калиманци 35362.187.37 1810 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Винарска изба, спомагателни помещения и 2 броя къщи за гости
360 Благоевград Еленово 27231.59.4 500 девета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
361 Гърмен Дебрен 20331.47.4, част от 20331.47.143, част от 20331.47.141 1599 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Автосервиз, търговски обект и офис
362 Сатовча Сатовча 65440.30.120 1454 десета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Кафе аперитив и жилищно строителство
363 Гърмен Гърмен 18366.21.22, част от 18366.22.362 1658 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Автосервиз и пункт за годишен технически преглед
364 Петрич Скрът 66901.71.276 3710 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Винарна и стая за гости
365 Хаджидимово Гайтаниново 14341.27.54 6749 шеста неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Къщи за гости
366 Петрич Ново Кономлади 52091.6.26 3116 пета неполивна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Бензиностанция, търговски обект и паркинг за собствени нужди
367 Сандански Сандански бивш 010003 по КВС, настоящ 65334.10.3 по КККР 1142 седма поливна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Жилищно строителство
368 Сандански Поленица бивш 075003 по КВС, настоящ 57176.75.3 по КККР 5150 шеста поливна ПО-10-4 28.4.2022 промяна предназначението за Производствено складови дейности-склад за промишлени стоки
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте