одобрен

Регистър АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

Уникален идентификатор:  09edc44b-6b9e-4bcc-9bcf-d1f601bf79b4

здравеопазване лечебни заведения Силистра хосписи РЗИ РМС 103/2015

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:31:12
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2020-12-11 13:25:50
  • Последно променил: apfso

брой л.з.

Пореден № на рег.

Община

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

АДРЕС

АКТ.№ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ В РЗИ

РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД

ТЕЛ.ЗА КОНТАКТИ

EMAIL

община Силистра
1 1 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ЮРИЙ ТОДОРОВ" 1. гр.Силистра,бул."Македония"№52, каб.№4 2. с. Айдемир, кв. "Деленки" №916/30.09.2010 1931112042 0887/672-519 ; arador_955@abv.bg
2 3 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ЧОБАНОВА-МАРИЙКА ГЕНОВА" гр.Силистра, ул. "София" №43 №779/01.11.2007 ********** 0888/522-042 dr.chobanova@gmail.com
3 4 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р М. СТОЙЧЕВА" ЕООД 1. гр.Силистра, ул. "Цар Асен"№3А, 2. с.Иширково, СЗС; 3.с.Голеш, СЗС №1063/15.10.2015 1931112002 0887/564-520 stoicheva57@abv.bg
4 5 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ПЕТРАНА ВЪЛЧЕВА" гр.Силистра,ул."Софроний Врачански" №17 №777/01.11.2007 1931112003 0889/932-726 pepi5252@abv.bg
5 7 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ТОДОРКА ПЕТРОВА" гр.Силистра, ул. "Хан Омуртаг" №6 №778/01.11.2007 1931112004 086/82-02-89 0888/894-320 dori_petrova@abv.bg
6 16 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ЖИВКА ТОДОРОВА" гр.Силистра,ул. "Шар планина" №50 №788/14.11.2007 ********** 0877/172-228; 086/82-38-85 jtodorova3@abv.bg
7 26 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ДЯНКО ДИМОВ" гр.Силистра,бул. "Македония" №124 №768/17.10.2007 ********** 086/87-31-11 d.dimov3@abv.bg
8 29 гр.Силистра "АПИДП-ИП-Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ" гр.Силистра, ул. "Добруджа" №26, ателие №1 №803/27.11.2007 1931112013 08889272088
9 37 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ИВАНКА КИШИШЕВА" гр.Силистра,ул."Генерал Адрианов"№12 №755/25.09.2007 1931112014 0887/590-884; 086/834 213 dr.i.kihisheva@abv.bg
10 39 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р СТАНКА БАЛИЕВА" 1.гр. Силистра, ул.д-р Анастас Янков №50,ет.1 каб.№5 2. гр.Силистра,ул."Патриарх Дамян" №4 №979/21.03.2012 1931112015 83-69-67 0885-265-692
11 41 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА" гр.Силистра, ул. "Хан Омуртаг"№12 №1012/27.06.2013 1931112018 0887/618-987; 086/821 084
12 42 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ПЕНЧО КАЛИНОВ" 1. гр.Силистра, ул. "Черно море"№5; 2. с.Нова Черна, община Тутракан,Селска здравна служба №825/27.12.2007 1931112019 0886/419-922 p.kalinova@abv.bg
13 44 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р АНА РАДИЛОВА" гр.Силистра, бул. "Македония"№61, каб.№6 №799/27.11.2007 1931112021 0885/492-736 ani_er@abv.bg
14 58 с.Айдемир ЕТ"АПИДП-Д-Р ТРУФАНКА КОЛЕВА" 1. с. Айдемир, здравен участък, 2. гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№44А №765/10.10.2007 1931112006 0888/923-847 dr_fani_koleva@abv.bg
15 66 гр.Силистра ЕТ"АПДИП-ИП-Д-Р КРАСИМИРА КИРЯКОВА" гр.Силистра, бул. "Македония" №75, каб.№2 №761/03.10.2007 1931112010 0888/367-409 krasimira.kiryakova@abv.bg
16 67 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р ИВАНКА РАДЕВА" гр.Силистра,ул."Ал. Стамболийски"№29а №898/04.01.2010 ********** 086/83-51-25 ivanka.radeva@abv.bg
17 88 с.Айдемир ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р НЕЛИ ХРИСТОЗОВА" 1. с. Айдемир, ул"Боровинка"№1, 2.гр.Силистра, ул."Ген.Скобелев"№20, вх.А, ет.2, ап.6 №791/20.11.2007 1931112045 0898/694-715 nellyhristozova@gmal.com
18 91 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ДЖИДЖИШЕВА" гр.Силистра,бул. "Македония"№61, каб.25 №784/12.11.2007 1931112023 0897/925-173 djidjisheva@abv.bg
19 92 с.Калипетрово "АПИДП-ИП-Д-Р СНЕЖАНА ХРИСТОВА-2014"ЕООД 1.с. Калипетрово, общ. Силистра, ул. "Ново Петрово"61, каб.№2 2.гр.Силистра, ул."Толстой"№7 №1110/19.07.2017г. 1931112024 0899/150-319 snneikova@abv.bg
20 97 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ГЕОРГИ МИНЧЕВ" гр.Силистра,ул. "Георги Бенковски" №4А №830/24.01.2008 1931112026 0886262526 georgi_minchev147@abv.bg
21 107 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р СОФКА АЛЕКСАНДРОВА" 1.гр. Силистра, бул. "Македония" №61, каб.3, 2.гр.Алфатар, ул. "Йордан Петров"6 №1116/20.10.2017 1931112027 08513/24-92 0886762222 sofi.57@abv.bg
22 108 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА" гр.Силистра,ул. "д-р А.Мижорков"№10а №804/27.11.2007 1931112028 0888 841689
23 111 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р АНЕТА КОСТАДИНОВА" гр.Силистра,бул. "Македония",№52, каб.№1а и 1 Б №921/19.10.2010 1931112029 0898/863-297 dr.aneta.kostadinova@abv.bg
24 115 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ПЕТЯ ПАВЛОВА" гр.Силистра, бул."Македония",№75, каб1 №775/29.10.2007г. ********** 0898640509 si.dent@abv.bg
25 116 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р ИВАНКА МАНОЛОВА" гр.Силистра, ул."Ген. Столетов" №7 №812/10.12.2007 1931112034 0889/711-047 mangarova@abv.bg
26 120 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ИРЕНА ГОСПОДИНОВА" гр.Силистра, бул."Македония", №75,каб.3 №871/30.05.2009 1931112008 088 650549 2-25-39 ir.petrova@abv.bg
27 121 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р СЛАВИ КРЪСТЕВ" гр.Силистра, бул.Македония №58 №911/25.05.2010 1931112009 086/823 121 drkrastev@mail.bg
28 130 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ПЕТЯ ТОДОРОВА" гр.Силистра, ул."Македония" №52, каб.№4 №917/30.09.2010 1931112016 088/629-079
29 136 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ДИМИТРИНА СТАНКОВА" гр.Силистра, бул."Македония"61 каб.24 №786/13.11.2007 1931112040 0888 640313 d_stankova@mail.bg
30 139 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ВЕНЕРА ИВАНОВА КАЦАРСКА" 1.гр.Силистра, бул."Македония"№ 61, каб.2; 2.с. Сокол, Здравна служба №1037/17.11.2014 1931113036 0896786402; 086/ 820-237каб. venera_kacarska@abv.bg
31 135 гр.Силистра EТ"АПИДП-ИП ГИНКА ИВАНОВА" гр.Силистра, бул."Македония"№ 61, каб.4 №860/10.02.2009 1931112039 086/2-89-32 дом. 0887/854-296 ginka.ivanovaa@abv.bg
32 134 гр.Силистра ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ТЕОДОР ПАВЛОВ" гр.Силистра,бул."Македония"№ 52, каб.1 №918/30.09.2010 ********** 0888814910 teodoralpavlov@abv.bg
33 166 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р РУМЕН РУСЕВ" 1.гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.39. 2.гр.Алфатар, ул."Олшанка" №8 №1114/13.10.2017 1931112048 0879840916 rumen_2525@abv.bg
34 189 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р РАДКА ЙОРДАНОВА" гр.Силистра,бул."Македония"№61, каб.514 №813/10.12.2007 1931112049 0888957704 yordanova7@abv.bg
35 197 гр.Силистра ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ДЕЯН ИЛИЕВ" гр.Силистра, ул."Генерал Столетов" №7 №820/20.12.2007 1931112050 0896742283 dr.d.iliev@abv.bg
36 168 с.Калипетрово "АПДП-ИП-Д-Р ДЕНИЦА ЕНИКОВА" 1. с.Калипетрово /ОУ"Кирил и Методий"/ 2.гр.Силистра ул.Добруджа 26 ет.3 №843/05.06.2008 1931112052 0887/732 726 dennitsa@abv.bg
37 204 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р ЗЛАТИНА ЕНИКОВА" гр. Силистра ул.Добруджа №26 №807/04.12.2007 1931112053 0889/526-168 enicova_d-r@abv.bg
38 214 гр.Силистра "АПИДП-ИП-Д-Р ИВАЙЛО ДИНЕВ"ЕООД гр. Силистра ул.Добруджа №26; №1086/14.11.2016 1931112054 0899/222 997 ivo_dinev@yahoo.com
39 10 гр.Силистра ЕТ" АПИДП-ИП-Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ" гр.Силистра, бул."Македония"№61,каб.№49а; №826/02.01.2008 ********** 0888 841688
40 220 гр.Силистра "АПИДП-ИП-Д-Р ЕВГЕНИ НЕЙКОВ" гр.Силистра, ул."Хан Омуртаг "6 №851/04.09.2008 1931112056 0885-363-369; 086/820 289 evgeni_neikov@abv.bg
41 224 с.Сребърна "АПДП-ИП-Д-Р ДЕНИЦА ВЕЛИКОВА"ЕООД 1.с. Сребърна, Здравна служба; 2.с. Ситово, Здравна служба, 3.гр. Алфатар,ул."Христо Ботев" №2 №958/22.12.2011 1931112058 0899/831313 den4o83@yahoo.com
42 240 с.Брадвари "АПДП-ИП-Д-Р НЕЙКО ХРИСТОВ" 1. с.Брадвари, Здравна служба; 2. с.Попина, ул."Родипи" №2 №1113/10.10.2017 г. 1931112062 0879666338 neiko.hristov@email.bg
43 242 гр.Силистра "АПИМПДМ-ИП-Д-Р ДИАНА СТЕФКОВА"ЕООД гр.Силистра, ул"Георги Бенковски"№4 А №1087/14.11.2016 г. ********** 0893827044 dianakostadinova@yahoo.com
44 243 гр.Силистра "АПМПДМ-ИП -Д-Р КАЛИНА ДРУМЕВА" гр.Силистра, бул."Македония"№61,ет.2, каб.204 №1076/16.05.2016 г. 1931112065 ********** dr_drumeva@mail.bg
45 245 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р РУМЯНА РУСЕВА"ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№61,ет.4, каб.40 №1111/24.07.2017Г ********** d-rrumyana_rr@abv.bg
46 246 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р ФЕВЗИ РЮСТЕМ"ЕООД гр.Силистра, бул.Македония №58, етаж 4 №1124/15.11.2019 1931112067 0876146960 fifi69@mail.bg
47 247 гр.Силистра "АПДП-ИП-Д-Р ЕЛИНА ИГНАТОВА"ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№61,каб.309 №1146/19.12.2019 1931112068 0886025833 elina.ignatova@outllok.com
община Дулово
48 31 гр.Дулово ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р СТЕФАН НЕНОВ" гр. Дулово ул."Хр.Ботев"№150; №822/20.12.2007 ********** 0864/2- 43-96 steffan.nenov@abv.bg
49 32 гр.Дулово ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ВЛАДИСЛАВА НЕНОВА" гр. Дулово ул."Розова долина"№37, каб.№27, №905/8.02.2010 ********** 0864/ 2- 43-96 vladislava.nenova@abv.bg
50 126 гр.Дулово ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ЕНВЕР МАНГЪРОВ" гр.Дулово, ул. "Шуменско шосе"№26; №795/23.11.2007 1910112004 0889 405 244 enver.mangarov@abv.bg
51 127 гр.Дулово ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ТРУФАНКА ДИМИТРОВА" 1.гр.Дулово,ул. "Розова Долина" 37, каб.24; 2.гр.Дулово, ул. "Васил Левски"№2,бл."Надежда"2, ет.1 №766/16.10.2007 1910112005 0857 25-26 stomatolog@mail.bg
52 138 с.Паисиево ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ХЮСЕИН РАФИ" с. Паисиево, ул."Здравец"№ 5 №808/04.12.2007 1910112009 08547 20-21; 0887/299-277 husein_rafi@abv.bg
53 215 гр.Дулово ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ДЕНИЗ ХАКЪ" гр.Дулово, ул.Розова долина №37, каб.25 №920/06.10.2010г. 1910112012 О898304641 denar.@hotmail.com
54 216 с.Вокил ЕТ"Д-Р АХМЕД ДОНБАЛ-АПДП-ИП" с.Вокил, общ.Дулово, здравния стом.каб. №806/28.11.2007 1910112013 О897934956 dr_donbal@abv.bg
55 230 гр.Дулово "АИППМПДМ-Д-Р СПАСИМИР ИВАНОВ"ЕООД гр. Дулово, ул."Розова долина" №26; гр.Варна, ул."Капитан Петко войвода"№17 №1023/20.03.2020 1910112016 0883/333078 spasimirdechev@abv.bg
56 232 с.Яребица ЕТ"АЖДА ГАЛИБ- АИПДП" 1.с.Яребица, община Дулово; 2. гр.Дулово, общ.Дулово, ул."Искър"№18 №1074/21.03.2016 1910112017 0886466827 ajdicka@abv.bg
57 234 с.Черник ЕТ"АДМП-ИП-Д-Р МИРЕЛ МУСТАФОВА" 1.с.Черник, община Дулово; 2.гр.Силистра, бул."Македония"№61 каб.12 3. гр.Дулово, ул.Шуменско шосе №38-40, обект 3 №1131/29.08.2018 ********** 0897 710-931 dr.mustafova@hotmail.com
58 236 гр.Дулово ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р НИХАИЛ НАИЛ" 1.гр.Дулово,ул.Розова долина №37,ет.1 каб.10; 2.с. Руйно, ул."Първа"№9 №1130/27.07.2018 1910112019 0889849690 nihail_nail@abv.bg
59 238 гр.Дулово "АИППДП-Д-Р ДУМАНДЖЪ"ЕООД 1.гр. Дулово ул."Лозарска"1; 2.с.Окорш, ул."Н.Й.Вапцаров" №1052/05.05.2015 г. 1910112020 ********** dumandja@gmail.com
60 241 гр.Дулово "АИППДМП-Д-Р ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ"ЕООД гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, каб.№10; №1084/18.07.2019г. 1910112021 0876565664 ismailov7@abv.bg
61 гр.Дулово ЕТ"АЛПИ ДЕНТ -Д-Р АЛПЕР ИСМАИЛ-АИПДП" гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, каб.№30 и 31; с.Добротица, ул."Добруджа"№27 №1145/03.06.2020г 1910112022 0876141433 ismailalper8812@gmail.com
община Тутракан
62 46 гр.Тутракан ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ПЕРИХАН СЕЛИМОВА" гр.Тутракан, ул. "Трансмариска" 81, каб.№ 1 №816/10.12.2007 1934112008 0866/ 60-155
63 57 гр.Тутракан ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р ПЛАМЕН БАЛЬОВСКИ" гр.Тутракан, ул. "Трансмариска" 81, каб. 2 №809/06.12.2007 1934112002 0857 54-09; 0878884691 pbaliovski@abv.bg
64 72 гр.Тутракан "АПДП-ИП Д-Р АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ" гр.Тутракан ,бл. "Мусала", вх. А, ет.1, ап.3 №978/19.03.2012 1934112004 0857 55-20; 0887 247 146 denta.rusev@gmail.com
65 109 гр.Тутракан ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р ПЛАМЕН ДРАГАНОВ" 1.гр.Тутракан, ул. "Петко Славейков" №15; 2. гр.Тутракан, СОУ"Йордан Йовков" №785/12.11.2007 ********** 0888 622504 plamen_dr@abv.bg
66 110 гр.Тутракан "АПДП-ИП-Д-Р СТ. ЦОНКОВА"ЕООД гр.Тутракан, ул."Братя Мавродинови" №16 вх.Б ет.1 ап.2, №969/14.02.2012 ********** 0857 45-82к. 0857/53-15д. 0899 818 265 tsonkova_@abv.bg
67 117 гр.Тутракан "ДЕЦ-АПДП-ИП-Д-Р ЮРИЙ ВАСИЛЕВ"ЕООД гр.Тутракан, ул."Сакар планина"бл."Възход"2, вх.в, ет.1, ап.3 №1050/30.04.2015 1934112011 0888 505204 u_vassilev@abv.bg
68 142 гр.Тутракан ЕТ"АПДП-ИП-Д-Р НАЙДЕН ПЕТРОВ" 1.гр.Тутракан ,ОУ Хр.Ботев; 2.с.Зафирово, ЗС №957/21.12.2011 1934112012 0885942345; nanainai740@gmail.com
69 131 гр.Тутракан ЕТ"АИППДП- ДИМИТЪР СТАНКОВ" гр.Тутракан, ул."Трансмариска" №41 гр.София, район "Триадица"ул."Стефан Малинов",бл. 2А, ет.1 ап.3 №831/26.03.2020 1934112006 0888 270914 dr_stankov@abv.bg,
70 гр.Тутракан "ИПАПДП-д-р СИНЕМ МОРЛУ-СЕНОВАЛЪ"ЕООД гр.Тутракан, ул."Родина"№10,ет.2, каб.№7,№8 и №9 №1148/25.03.2020 1934112013 0894364411 dr.sinem.morulu@abv.bg
71 гр.Тутракан "АИППМПДМ-СВЕДЕНТ-Д-Р СВЕТЛАНА КИРЯКОВА"ЕООД гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101,ет.3 , каб.№3 №1149/15.07.2020г. 1934112014 0878452933
община Главиница
72 182 с.Звенемир ЕТ"АПИДП-ИП-Д-Р КЕНАН РАХИМ" 1.с.Звенимир, Здрана служба; 2.гр.Главиница, ул "Оборище"№45, ет.1, каб.№5; №1040/14.03.2019 1907112003 0887624586 kdzahim76@gmail.com
73 248 гр.Главиница "АПИМПДМ-ИП -Д-Р НЕШЕ ЗАИД"ЕООД .гр.Главиница, ул "Оборище"№45, ет.1, каб.№5; №1144/02.07.2019 1907112004 0893674892 neshe90@mail.bg
Община Ситово
74 222 с.Ситово ЕТ"Д-Р ЕРОЛ ИСМАИЛ-АИППДМ" 1.с.Искра, общ.Ситово; ул."Образцова"17; 2.с.Чернолик, Здравна служба №982/03.05.2012 ********** 0887318644 erol.1967@abv.bg