одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Уникален идентификатор:  0ab11aa6-c8a3-4a0f-bcb7-d72f060f9831

Описание:

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

здравеопазване лекари лекарства наредба 5 разрешения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-15 13:33:04
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:39:09
  • Последно променил: migrate_data

номер

име на лекар

лечебно заведение

номер и дата на разрешението

дата на прекратяване

забележки

1 Светла Кирилова Никова-Иванова АИППМП - рег.№ 0324111007, под № 269, партида 01, том 1 №154 / 20.04.2001 г.
2 Радка Димитрова Йотова РадкаИотова - АИППМП ЕТ -рег. №0316111005, под№ 155, партида 01, том 1 №167 / 30.07.2004г.
3 Иванка Димитрова Вичева АИППМП - рег.№0308111004, под №274, партда 01, том 1 №168 / 10.08.2004г.
4 Д-р Светла Петрова Василева АИППМП Д-р Светла Василева ЕТ -рег.№0301111008, под №302, партида 01, том 1 №169 / 13.08.2004г.
5 Мюрвет Хасанова Ибрямова Мюрвет Ибрямова-АИППМП ЕТ - рег.№0309111009, под №267, партида 01, том1 №171 / 13.09.2004г.
6 Д-р Руслана Димова Дишева АИППМП-Д-р Руслана Трендафилова ЕТ -рег.№0306111010, под №328, партида 01, том 1 №173 / 23.09.2004г.
7 Светлана Славова Петрова АИППМП - рег.№0301111009, под №316, партида 01, том1 №177 / 23.11.2004г.
8 д р Грациела Петкова Височкова-Колева АИППМП - Обща медицина -д р Грациела Височкова-Колева ЕООД - рег. №0306111425, под № 573, партида 01, том 1 №178 / 18.05.2011 г.
9 д-р Нейчо Тонев Зюмбюлев АГППМП-МЕДИАРТ ООД -рег. №0313113001, под №012, партида 03, том 3 №181 / 26.04.2007г.
10 Невяна Александрова Зюмбюлева АГППМП-МЕДИАРТ ООД -рег. №0313113001, под №012, партида 03, том 3 №181 / 26.04.2007г.
11 д-р Георги Възкресенов Караджов АГППМП - РАИА ООД - рег. №0324113002, под №032, партида 03, том 3 №184 / 25.02.2009г.
12 Радка Димитрова Йотова РадкаИотова - АИППМП ЕТ -рег. №0316111005, под№ 155, партида 01, том 1 №1 / 26.07.2012г. Наредба № 5 от 2011 г./чл.4, ал.2
13 д-р Владимир Божанов Тодоров АИППМП - д-р Владимир Божанов -рег. №0316111001, партида 01, том 1 №2 / 05.11.2013г.
14 д-р Нина Николаева Каменска АИППМП - д-рНинаКаменска рег. №0304111002, партида 01, том 1 №3 / 19.03.2015г.
15 Иван Николов Денчев АИППМП - д-р Михаил Михайлов -рег. №0302111028, партида 01, том 1 №4 / 26.02.2016г.