одобрен

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ПИРДОП_2018

Уникален идентификатор:  0ae6334f-5744-435e-ad46-7bf98f72908a

Описание:

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ПИРДОП_2018

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 13:53:49
  • Създаден от: k.ilieva
  • Последна промяна: 2020-02-12 13:53:49

№ по ред

Дата

Данни за дарителя

Вид на дарението

На стойност

Воля на дарителя

1. 2018/02/08 Вега 2000 Парично 2500.00 Д-ние за медд.обслж.на Душанци
2. 2018/04/12 СМС-С ЕООД Парично 200.00 Д-ние за Влайкови дни
3. 2018/04/13 Стройинженеринг ООД Парично 500.00 Д-ние за Влайкови дни
4. 2018/04/17 Адмикс ЕООД Парично 200.00 Дарение за Влайкови дни
5. 2018/04/19 Геотрейдинг АД Парично 500.00 Дарение за Влайкови дни
6. 2018/04/19 Индстрой ЕООД Парично 250.00 Дарение за Влайкови дни
7. 2018/04/27 Стив строй ООД Парично 150.00 Дарение за Влайкови дни
8. 2018/05/09 Асарел Медет АД Парично 1000.00 Дарение за Влайкови дни
9. 2018/05/10 Ванеса Кар ЕООД Парично 250.00 Дарение за Влайкови дни
10 2018/05/10 Елаците мед АД Парично 5000.00 Дарение за Влайкови дни
11 2018/05/21 Аурубис АД Парично 5200.00 По д-р за д-ние за Влайкови дни
12 2018/05/23 Геотехмин ООД Парично 1000.00 Дарение за Влайкови дни
13 2018/05/31 Индустр.клъстер Парично 1080.00 Партньорство Крос кънтри
14 2018/06/01 СМС –С ЕООД Парично 200.00 За празник Петровден Душанци
15 2018/06/06 Вега 2000 Парично 400.00 За празник Петровден Душанци
16 2018/06/22 СМС – С ЕООД Парично 200.00 За Празника на Пирдоп
17 2018/06/22 Стройинженеринг Парично 500.00 За празника на Пирдоп
18 2018/06/22 Монтажи Ко Парично 1000.00 За празника на Пирдоп
19 2018/06/29 Геотрейдинг Парично 1000.00 Дарение за празника на Пирдоп
20 2018/07/09 РОСС Ив.Инженеринг ЕООД Парично 500.00 Дарение за празника на Пирдоп
21 2018/07/12 Аргус 67 ЕООД Парично 100.00 Дарение за празника на Пирдоп
22 2018/07/12 Герихил ООД Парично 200.00 Дарение за празника на Пирдоп
23 2018/07/13 МН БИО ООД Парично 200.00 Дарение за празника на Пирдоп
24 2018/07/13 Иван Иванов Парично 100.00 Дарение за празника на Пирдоп
25 2018/07/13 Металпласт АД Парично 200.00 Дарение за празника на Пирдоп
26 2018/07/13 ДЗИ Парично 150.00 Дарение за Празника на Пирдоп
27 2018/07/16 Фондация Асарел Парично 500.00 Дарение за Петровден Душанци
28 2018/07/17 Събев 2004 ЕООД Парично 100.00 Дарение за Празника на Пирдоп
29 2018/07/17 Дънди Прешъс Металс Челопеч Парично 2300.00 Дарение за Празника на Пирдоп
30 2018/07/19 Аурубис АД Парично 1000.00 Дарение за Петровден Д-ци
31 2018/07/19 Аурубис АД Парично 2000.00 Дарение за Празника на Пирдоп
32 2018/07/19 Аурубис АД Парично 2400.00 Дарение за фестивал София филм тест
33 2018/07/19 Олопласт Груп АД Парично 250.00 Дарение за Празника на Пирдоп
34 2018/07/19 Елаците Мед АД Парично 1000.00 Дарение за Празника на Пирдоп
35 2018/07/20 Стив Строй ООД Парично 120.00 Дарение за Празника на Пирдоп
36 2018/07/20 Гарантинвест Парично 100.00 Дарение за Празника на Пирдоп