одобрен

SEBRA-MF-2019-04-09

Уникален идентификатор:  0afa648e-8efb-4bf9-b7b7-496ce7bb5401

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:35:45
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:35:45

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 09.04.2019 - 09.04.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 71500
10 xxxx Издръжка 149 570025.35
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3144
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 20 0
Общо:  189 644669.35
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  12 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 287774.32
88 xxxx Средства на разпореждане 1 144
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  32 287918.32
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 62400
10 xxxx Издръжка 63 156375.06
Общо:  64 218775.06
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 9100
10 xxxx Издръжка 1 704.1
Общо:  14 9804.1
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 63 124710.25
Общо:  63 124710.25
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3000
Общо:  1 3000
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 09.04.2019 - 09.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 461.62
Общо:  3 461.62