одобрен

Справка за ФПЧ10 през м. ноември 2019 г.

Уникален идентификатор:  0b4321ad-2d9f-4e68-a3f1-2963dbbad805

атмосферен въздух екология околна среда

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 13:04:24
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-12-02 13:04:24

2.1. ФПЧ10

Пункт Община Дата Измерена концентрация Превишение на ПС за СДН
[µg/m3] [в пъти ПС за СДН]
(50 µg/m3)
1 2 3 4 5
АИС Шумен 43770 23.02 -
АИС Шумен 43771 26.65 -
АИС Шумен 43772 32.33 -
АИС Шумен 43773 24.8 -
АИС Шумен 43774 18.15 -
АИС Шумен 43775 25.02 -
АИС Шумен 43776 38.64 -
АИС Шумен 43777 43.91 -
АИС Шумен 43778 39.44 -
АИС Шумен 43779 23.31 -
АИС Шумен 43780 28.91 -
АИС Шумен 43781 34.25 -
АИС Шумен 43782 46.62 -
АИС Шумен 43783 52.12 1.0424
АИС Шумен 43784 28.68 -
АИС Шумен 43785 36.8 -
АИС Шумен 43786 29.17 -
АИС Шумен 43787 46.94 -
АИС Шумен 43788 57.31 1.1462
АИС Шумен 43789 34.75 -
АИС Шумен 43790 28.12 -
АИС Шумен 43791 10.03 -
АИС Шумен 43792 11.93 -
АИС Шумен 43793 31.63 -
АИС Шумен 43794 18.17 -
АИС Шумен 43795 14.07 -
АИС Шумен 43796 43.75 -
АИС Шумен 43797 71.79 1.4358000000000002
АИС Шумен 43798 27.11 -
АИС Шумен 43799 18.55 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 332
Брой регистрирани превишения през месеца: 3
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25
Средномесечна концентрация: 32.19899999999999
Времеви обхват: 99.40119760479041