одобрен

SEBRA_11.06.19

Уникален идентификатор:  0ba56260-5a73-4e21-b7b4-b588cf528179

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 15:40:50
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-12 15:40:50

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 13281.93
10 xxxx Издръжка 437 418671.17
18 xxxx Други разходи 10 432167.93
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 1478.49
88 xxxx Средства на разпореждане 7 8100.99
90 xxxx Възстановени приходи 2 300
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 19.56
Общо: 473 874020.07
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 19.56
Общо: 3 19.56
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1667.41
Общо: 6 1667.41
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 18
18 xxxx Други разходи 1 65.45
Общо: 2 83.45
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 363.76
Общо: 4 363.76
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 172.52
Общо: 1 172.52
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо: 1 300
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 378
Общо: 2 378
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1371.2
18 xxxx Други разходи 2 1151.93
Общо: 9 2523.13
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 393.8
Общо: 6 393.8
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 736
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 127.15
Общо: 6 863.15
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1927.45
10 xxxx Издръжка 6 1976.85
Общо: 8 3904.3
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1770
Общо: 1 1770
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 518
Общо: 1 518
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 737.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 180
Общо: 7 917.43
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1054.25
Общо: 4 1054.25
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 420
Общо: 1 420
ИАГ ( 022100**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 250 153102.36
18 xxxx Други разходи 5 427526.39
88 xxxx Средства на разпореждане 7 8100.99
Общо: 262 588729.74
БАБХ ( 022250**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2726.48
10 xxxx Издръжка 105 104106.84
90 xxxx Възстановени приходи 2 300
Общо: 109 107133.32
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 84116.72
18 xxxx Други разходи 2 3424.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 1171.34
Общо: 20 88712.22
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6340
10 xxxx Издръжка 8 35923.76
Общо: 10 42263.76
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 31832.27
Общо: 10 31832.27
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )