одобрен

Регистър общинска собственост

Уникален идентификатор:  0bac2704-12a4-403a-96bb-7677e6133e60

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-04 15:35:11
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:18:30
  • Последно променил: migrate_data

""

Номер на акт Дата на акт Вид на акта Правно основание Вид на имота Вид на имота и описание Площ Населено място Местонахождение Предоставени права за управление Разпоредителни действия Учредени или възникнали права Актът е отписан
7 29.04.1999 ЧАСТНА чл. 2 ал. 1 т. 2 от ЗОС • ПИ • ПИ / парцел II в стопански двор на бившето ТКЗС заедно с производствено хале масивно, сглобяемо - 650 кв. м. със седем работни помещения / канцелария, склад, баня, тоалетна, коридор и 4 вкопани цистерни / 3110 кв.м. с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000886, <BR> парцел II в стоп. двор на бившето ТКЗС ДА
71 30.03.2009 ПУБЛИЧНА Чл.2 ал.1 • недвижим имот, представляващ горско пасище • недвижим имот, представляващ горско пасище / X категория; имот N 95042 по КВС в землище Мирково 5.013 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 95042, <BR> "Хаджиасан кория". Имота попада в отдел 120/5 НЕ
72 30.03.2009 ПУБЛИЧНА Чл.2 ал.1 • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX -та категория 20.839 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 68065, <BR> "Нова кория" НЕ
76 10.02.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; пасище,мера; Х-та категория 30.055 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № № 101048 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Гредата" НЕ
77 23.02.2011 ПУБЛИЧНА Чл.2 ал.1 • ПИ • ПИ / Начин на трайно ползване : друг вид отпадъци. 8.271 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № № 994 по КВС землище Мирково, <BR> " Зад садина" НЕ
78 23.02.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Пасище, мера, Х - та категория 5.709 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № № 000074, <BR> "Зад садина" НЕ
79 17.03.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище ; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 6692 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.39.120 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност " Камен мост" НЕ
80 12.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ-та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 80.842 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000905 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Куков връх" НЕ
81 12.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 803.251 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000030 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Куков връх" НЕ
82 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Пасище, мера ІХ-та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 67.263 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000810 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Куков връх" НЕ
83 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 36.641 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 117005 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Куков връх" НЕ
84 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 54.518 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000183 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Куков връх" НЕ
85 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 53.826 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000118 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Куков връх" НЕ
86 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 61.164 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000051 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Куков връх" НЕ
87 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 143.012 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 068041 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Нова кория" НЕ
88 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 142.610 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000269 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Куков връх" НЕ
89 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мер ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 83.811 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000062 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Сврачек" НЕ
90 28.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера Х - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 130.586 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000025 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Таушаница" НЕ
91 29.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 390.766 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151042 по КВС землище Каменица, <BR> местност " Фърчилски алчак" НЕ
92 29.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 231.255 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 150014 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Арадишки алчак" НЕ
93 29.04.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 157.503 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 171047 по КВС землище Каменица, <BR> местност " Делииваново вървище" НЕ
94 13.06.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера V-та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 2.067 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000058 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Грашина" НЕ
95 29.08.2011 ПУБЛИЧНА Чл.2 ал.1 • ПИ • ПИ / улица с осови точки 132б - 132в 85.75 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, кв 38, Улица тупик с осови точки 132б-132в НЕ
96 01.11.2011 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 424 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.49.17, <BR> местност " Черни дол" НЕ
97 10.04.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище,мера; ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 13.844 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 000314 по КВС землище Бенковски, <BR> местност " Брашното" НЕ
98 13.06.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / Пасище, мера; ІХ -та категория 212.711 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000592 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Куков връх" НЕ
99 23.08.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера Х-та категория 2.416 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000124 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Къзланчек" НЕ
100 05.10.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище 37.094 дка с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.143 по Кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност " Калугерица" НЕ
101 05.10.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище; ІХ -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 1.200 дка с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.226 по Кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност " Мандилница" НЕ
102 21.11.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 17.999 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 069011 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Нова кория" НЕ
103 21.11.2012 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 39.057 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 113003 по КВС землище Буново, <BR> местност "Чуките" НЕ
104 06.02.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория; 90.734 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 021001 по КВС землище Бенковски, <BR> местност " Мая тепе" НЕ
105 06.02.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ - та категория 6.441 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 087011 по КВС землище Буново, <BR> местност " Борчовец" НЕ
106 15.02.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище мера Х-та категория 27.454 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 000296 по КВС землище Бенковски, <BR> местност " Кайрака" НЕ
107 15.02.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище мера ІХ-та категория 18.888 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 000287 по КВС землище Бенковски, <BR> местност " Мая тепе" НЕ
108 15.02.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория 157.245 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 028003 по КВС землище Бенковски, <BR> местност " Кършията" НЕ
109 15.02.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера ІХ -та категория 17.043 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 149009 по КВС землище Буново, <BR> местност "Скорчина" НЕ
110 02.04.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера IХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 4.382 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 090004 по КВС землище Каменица, <BR> местност " Старите колиби" НЕ
111 24.07.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера IX - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 5.091 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000047 по КВС землище Мирково, <BR> местност " Кофата ( Кадревец )" НЕ
112 29.07.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера IX-та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 161.631 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 138010 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Арадишки шумак" НЕ
113 29.07.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера Х -та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 3.223 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 021024 по КВС землище Буново, <BR> местност " Езерото" НЕ
114 09.08.2013 ПУБЛИЧНА Чл.2 ал.1 • УПИ • УПИ / Административна сграда / кметство / със застроена площ от 109 кв.м. 109 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, кв 15, УПИ 130, Поземлен имот с идентификатор № 67636.315.209.2 по КККР с. Смолско, <BR> п.к. 2093, с. Смолско, ул. "Опълченска" № 2, - НЕ
115 09.08.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера осма категория; земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 1.880 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 114023 по КВС землише Каменица, <BR> "Кинска чучурка" НЕ
116 09.08.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера четвърта категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 0.958 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 000310 по КВС землище Бенковски, <BR> "Топлика" НЕ
117 10.12.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера Х - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 14.006 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 000273, <BR> местност " Кършията" НЕ
118 10.12.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера IХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 71.158 дка с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 019005 по КВС землище Бенковски, <BR> местност " Ютепе" НЕ
119 10.12.2013 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • ПИ • ПИ / пасище, мера IХ - та категория; земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 18.108 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 101042 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Арамудере" НЕ
120 07.05.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / V (пета) категория; земеделска земя от общинския поземлен фонд 39.606 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000995 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Ортова" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
121 07.05.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категор., земя по чл. 19 от общинския поземлен фонд 3.762 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053009 по КВС - землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
122 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X(десета) категория; земя по чл. 19 от общинския поземлен фонд 5.845 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053003 по КВС - землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
123 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд 5.402 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053008 по КВС - землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
124 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд 5.017 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053010 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
125 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд 7.670 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053057 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за обшинската собственост НЕ
126 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ - общински поземлен фонд 4.244 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053058 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
127 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд 3.656 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055029 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
128 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 7.534 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055034 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
129 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 5.673 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055064 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
130 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 ЗСПЗЗ) 5.270 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055066 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
131 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 7.299 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055067 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
132 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2.932 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055022 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
133 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.083 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055020 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
134 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 82.692 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 171049 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Делииваново вървище"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
135 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 7.627 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 093002 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Кръста"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
136 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 11.048 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 093003 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Кръста"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
137 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 ЗСПЗЗ) 18.288 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 093009 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Кръста"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
138 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 ЗСПЗЗ) 4.140 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 093013 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Кръста"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
139 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.637 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 094037 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Странето"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
140 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.407 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 094041 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Бозалъка" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
141 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.633 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 145007 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Умата"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
142 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 51.188 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 127006 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Мала Брязовица"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
143 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 52.902 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 072006 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Странето"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
144 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 39.114 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 072001 по КВС землище с. Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Странето"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
145 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 31.364 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 126002 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Герена"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
146 07.05.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория; земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 15.151 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 073007 по КВС землище с. Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност ""Kриви валог"; Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
147 03.07.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 13937 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.442 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Хвърчил" Имотът се управлява от кмета на община Мирково, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
148 06.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 162575 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.70 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Гарваница" Имотът се управлява от кмета на община Мирково, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
149 06.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 7731 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.452 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Хвърчил" Имотът се управлява от кмета на община Мирково, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
150 06.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 9315 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.460 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Хвърчил" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
151 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 20355 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.31.55 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Топлика" Имотът се управлява от кмета на Община Мирково, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
152 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 38576 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.31.65 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Мирчовец" Имотът се управлява от кмета на община Мирково, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
153 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 102145 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.174.147 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Плочата" Имотът се управлява от кмета на община Мирково, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
154 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 18583 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.598 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Кривеца" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
155 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 14535 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.508 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Силимиш" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
156 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 21893 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.17.35 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Брайкьов дол" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
157 09.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 26114 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.227 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Ерчови чукари" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
158 13.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 14062 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.122 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Герова чучурка" Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
159 13.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 33008 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.104 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Герова чучурка" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
160 13.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 15656 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.1.7 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Спахийска нива" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
161 13.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 32384 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.1.6 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Спахийска нива" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
162 13.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 20822 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.1.3 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Спахийска нива" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
163 15.10.2014 ПУБЛИЧНА Чл. 2 ал.1 т. 2 и чл. 3 ал.2 т.1 от ЗОС и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 36588 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.156 по кадастралната карта на с. Смолско Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
164 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 72007 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.156 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Градище" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
165 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1422 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.207.48 по кадастралната карта на с. Смолско Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
166 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 19511 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.152 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
167 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 10916 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.169 по кадастралната карта на с. Смолско Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
168 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 19366 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.185 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Тиньовец" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
169 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 40735 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.248 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Попина ливада" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
170 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 11012 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.228 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Мандилница" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
171 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 13822 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.607 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Караджови круши" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
172 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 20509 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.316.362 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Червения път" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
173 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2963 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.236 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
174 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1665 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.233 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
175 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1353 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.190 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
176 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 28401 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.88 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Градище" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост. НЕ
177 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 63333 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.80 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Градище" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
178 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 13347 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.26 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Градище" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
179 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 16454 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.21 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Градище" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
180 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 20994 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.39.105 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Грънчаровец" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
181 15.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 10871 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.215.59 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Беров дол" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
182 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 15719 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.130 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
183 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 22061 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.131 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
184 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 29372 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.132 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
185 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 62990 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.135 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
186 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 64769 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.136 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
187 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 29785 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.137, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
188 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 162168 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.121 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
189 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 85730 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.122 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
189 11.10.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Недвижим имот земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, представляващ унищожена нива от промишленост с площ от 12,512 дка , ПИ № 000091 по КВС землище с. Мирково в местн. " Гредата" 12512 кв.м. с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № № 000091 по КВС землище Мирково, <BR> местн. " Гредата " ДА
190 02.11.2010 ЧАСТНА чл.3 ал. 2 т. 2 и чл. 6 от ЗОС • УПИ • УПИ / ХХІІІ-154 кв. 13 по ЗРП с. Каменица, представляващ три помещения от втория етаж с площ от 48 кв.м., заедно с идеалните части от сградата и дворното място от 450 кв.м. 48 кв.м. с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, УПИ ХХІІІ - 154 кв. 13 НЕ
190 16.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 68153 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.2 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост. НЕ
191 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 51012 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.5 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
191 05.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Нива , Х категория в местн. " Свети Спас" 1.748 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 96044 по КВС землище с. Мирково, <BR> местн. " Свети Спас" НЕ
192 05.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, представляващ нива Х категория в местн. " Лесици"на землище с. Мирково 2.780 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 96045 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Лесици" НЕ
192 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 59829 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.8 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
193 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 20237 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.140 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
193 05.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ - Ливада, V категория в местн. "Дъбравата" в землището на с. Буново 1.324 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 67026 по КВС землище с. Буново, <BR> местност " Дъбравата" НЕ
194 05.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ-ливада V -та категория в местност " Войково поле" землище с. Буново 1.220 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 69005 по КВС землище Буново, <BR> местн. " Войково поле" НЕ
194 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VI (шеста) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 43076 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.149 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Залупен кладенец". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
195 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VI (шеста) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 21697 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.150 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Залупен кладенец". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
195 10.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ - нива , V-та категория в местността "Дъбравата" в землището на с. Буново 3.896 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 212024 по КВС землище Буново, <BR> местност "Буцата" НЕ
196 11.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; нива Х-та категория; 1.802 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 63041 по КВС землище с. Мирково, <BR> местн. "Зад Садина" НЕ
196 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 23095 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.93.1 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
197 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 45221 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.93.3 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Пладнищетогабъра". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
197 12.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ - нива; Х категория; 3.002 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № ПИ № 223014 по КВС землище Буново, <BR> местност "Герекински рът" НЕ
198 12.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; Пасище, мера -Х кат; местн. "Тиньовец" 9.084 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 147007 по КВС землище с. Буново, <BR> местност "Тиньовец" НЕ
198 27.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 18059 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.235 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Люлека" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
199 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 28796 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.428 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Хвърчилско краище". Имотът се управлява от кмета на общината на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
199 12.11.2010 ЧАСТНА Чл. 2 ал.1 т.2 и чл. 3 ал. 3 от ЗОС и чл. 19 • ПИ • ПИ / Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; ливада - Х категория; 5.262 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 173019 по КВС землище Буново, <BR> местност "Шипка" НЕ
200 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VII (седма) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 78630 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.629 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Дабижов дол". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
201 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 44975 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.232 по кадастралната карта на с. Смослко, <BR> местност "Церака" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
202 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 42586 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.497 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Кривола". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
203 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 47200 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.303 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Средна рътлина". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
204 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 157251 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.148 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Планиница". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
205 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 14910 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.120 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Раова локва". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
206 28.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 12190 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.15 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Гарваница". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
207 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 22012 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.141 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
208 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 12358 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.1 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Гарваница". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
209 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 22985 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.174.387 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Беров дол". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
210 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 10785 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.31.160 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Дълбоки дол". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
211 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 30666 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.174.22 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Дълбоки дол". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
212 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 16759 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.174.337 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Шумакаоджов валог". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
213 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2150 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.221 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
214 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 806 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.219 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
215 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1601 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.213 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
216 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 281 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.209 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местост "Войняшка река". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
217 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1308 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.206 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Войняшка река". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
218 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (осма) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 0.886 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 150006 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Присойките". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
219 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 0.973 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 088029 по КВС землище Каменица; ЕКАТТЕ: 35821, <BR> местност "Ръсевица". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
220 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1.116 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053056 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица" Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
221 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1.124 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000990 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Бозалъка". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
222 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 0.867 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000278 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Студенец". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
223 29.10.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (oсма) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 0.615 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151011 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
224 03.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1 и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 18595 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.14 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мая тепе" Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
225 03.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1 и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 27455 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.19 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кайрака". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
226 03.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1 и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 958 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.69.35 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Топлика". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
227 03.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1 и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 90739 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.21.1 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мая тепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
228 03.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1 и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 157245 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.3 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кършията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
229 10.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд, възстановена с Решение №*.S от 26.05.1999 г. на Общинска поземлена комисия - с. Мирково 5257 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.596 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Престоля". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
230 10.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X(десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд, възстановена с Решение №*.S от 26.05.1999 г. на Общинска поземлена комисия - с. Мирково 11228 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.158 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Залупен кладенец". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
231 11.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд, възстановена с Решение №*.S от 26.05.1999 г. на Общинска поземлена комисия - с. Мирково 45585 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.92.138 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Калугерица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
232 11.12.2014 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска земя от общинския поземлен фонд, възстановена с Решение № *.S от 26.05.1999 г. на Общинска поземлена комисия - с. Мирково 7866 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.100.159 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Залупен кладенец". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
233 23.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1180 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.225 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> "Горен кайрак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
234 23.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 5771 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.335 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Горен кайрак". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
235 23.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд - чл. 19 от ЗСПЗЗ 6.182 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 002114 по КВС землище Мирково, <BR> "Куков връх". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
236 23.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1884 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.562 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Планиница". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
237 28.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 634 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.602 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Караджови круши". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
238 28.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 972 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.101.165 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Репяка". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
239 30.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 34.873 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000043 по КВС - землище Мирково, <BR> местност "Каса дере". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
240 30.01.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 16.956 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000121 по КВС - землище Мирково, <BR> местност "Каменна могила". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
241 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.637 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055079 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
242 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.914 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055080 по КВС - землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
243 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.794 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055081 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
244 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.039 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055082 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
245 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.982 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055084 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
246 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.479 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055085 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
247 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 6.626 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 056006 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
248 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 16.170 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 062013 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Бурил" Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
249 13.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 19.579 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 074015 по КВС - землище Каменица, <BR> местност "Мальов рът" Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
250 16.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 6.884 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 135009 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Сарад.дол". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
251 16.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (oсма) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 14.698 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 135020 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Сарад. дол". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
252 16.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 8.156 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151001 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
253 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (осма) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 13.349 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151003 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
254 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (осма) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 25.180 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151039 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
255 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (oсма) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 19.377 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151044 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
256 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 19.431 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 202005 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Делииваново вървище". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
257 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.020 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055078 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
258 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2.174 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055076 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
259 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2.620 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055075 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
260 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2.773 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055073 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
261 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.109 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055072 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
262 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 16.246 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055071 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
263 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2.840 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055070 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
264 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 5.217 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 055068 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
265 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.105 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 054004 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
266 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.852 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 054003 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
267 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 1.808 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 054002 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
268 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.191 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053059 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
269 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / X (десета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 2.933 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 053055 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Яловица". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
270 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 4.959 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000732 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Келеметата". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
271 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 6.533 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000205 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Сврачек". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
272 17.02.2015 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 1, т. 2 и • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земя от общинския поземлен фонд. Новообразуван имот от имот с №038010 по КВС землище Каменица 155.131 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 138012 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Арадишки шумак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
273 05.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 1, т. 2 и • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. Новообразуван имот от имот №000030 по КВС - землище Мирково 798.791 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000160 по КВС - землище Мирково, <BR> местност "Куков връх". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
274 07.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд (чл. 19 от ЗСПЗЗ) 3.296 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 000142 по КВС - землище Буново, <BR> местност "Сухото корито". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост НЕ
275 08.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 74.444 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 000136 по КВС - землище Буново, <BR> местност "Маринов дол". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
276 08.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 14.433 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 000143 по КВС - землище Буново, <BR> местност "Сухото корито". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
277 08.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 35.820 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 000200 по КВС - землище Буново, <BR> местност "Камени полени". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
278 13.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 9.997 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 068063 по КВС - землище Мирково, <BR> местност "Нова кория". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
279 13.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 42.289 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 000634 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Куков връх". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
280 13.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 1212 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.133 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Десов дол". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
281 13.05.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд 7876 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.132 по кадастралната карта на с. Смолско, <BR> местност "Десов дол". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
282 23.06.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: 054032 по картата на възстановената собственост за землище с. Мирково 6.230 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 054032 по КВС - землище Мирково, <BR> местност "Сврачек". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
283 23.06.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд - новообразуван имот от имот с №019005 по КВС. / Идентификатор на имота: 03842.19.11 по кадастралната карта на с. Бенковски. 67598 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 019005 по КВС землище Бенковски, <BR> местност "Ютепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
284 24.06.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: 175010 по картата на възстановената собственост за землище Каменица. 14.958 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 175010 по КВС - землище Каменица, <BR> местност "Арадишки шумак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
285 24.06.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: 151038 по картата на възстановената собственост за землище Каменица. 2.143 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151038 по КВС землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
286 24.06.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. Номер на имота: 151037 по картата на възстановената собственост за землище с. Каменица. 5.047 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151037 по КВС - землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
287 24.06.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: 151025 по картата на възстановената собственост за землище с. Каменица. 3.244 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 151025 по КВС - землище Каменица, <BR> местност "Фърчилски алчак". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
288 02.07.2015 ПУБЛИЧНА чл. 59, ал. 1 и 2; чл. 2, ал. 1, т. 2 и • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор на имота: 03842.97.22 по кадастралната карта на с. Бенковски. Новообразуван имот от имот с №000273 по картата на възстановената собственост - с 7004 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.22 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
289 21.07.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: №068069 по картата на възстановената собственост за землище Мирково. 18.141 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 068069 по КВС землище Мирково, <BR> местност "Нова кория". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
290 21.07.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: 069003 по картата на възстановената собственост за землище Мирково. 0.865 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 069003 по КВС землище Мирково., <BR> местност "Данкин тор". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
291 21.07.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / номер на имота: №069015 по картата на възстановената собственост - землище Мирково (новообразуван имот от имот с №069011 по КВС - Мирково). 12.061 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 069015 по КВС - землище Мирково, <BR> местност "Нова кория". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
292 21.07.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Номер на имота: 068046 по картата на възстановената собственост - землище Мирково 1.998 дка с.Мирково Област София, Община Мирково, с.Мирково, Поземлен имот с идентификатор № 068046 по КВС землище Мирково., <BR> местност "Мерата (Могила). Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
293 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд; Идентификатор №03842.97.11 по кадастралната карта на с. Бенковски. 3213 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.11 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
294 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд; / Идентификатор №03842.73.17 по кадастралната карта на с. Бенковски. 999 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.73.17 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мурта". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
295 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд; Идентификатор №03842.88.3 по кадастралната карта на с. Бенковски. 3393 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.88.3 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Челемджето". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
296 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд; идентификатор №03842.90.13 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2545 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.90.13 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Долно поле". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
297 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. Идентификатор №03842.91.3 по кадастралната карта на с. Бенковски 1174 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.91.3 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
298 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.72.56 по кадастралната карта на с. Бенковски. 5776 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.72.56 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Горна мурта". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
299 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.73.15 по кадастралната карта на с. Бенковски. 5586 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.73.15 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мая тепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
300 04.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.20.16 по кадастралната карта на с. Бенковски. 414 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.20.16 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Салман". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
301 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.72.49 по кадастралната карта на с. Бенковски. 3663 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.72.49 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мурта". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
302 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.72.53 по кадастралната карта на с. Бенковски. 643 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.72.53 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мурта". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
303 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (oсма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.71.52 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1357 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.71.52 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мурта". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
304 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.91.4 по кадастралната карта на с. Бенковски. 328 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.91.4 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал.5 от Закона за общинската собственост. НЕ
305 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.97.6 по кадастралната карта на с. Бенковски. 983 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.6 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
306 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.97.13 по кадастралната карта на с. Бенковски. 5534 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.13 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
307 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.69.37 по кадастралната карта на с. Бенковски. 649 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.69.37 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кайрака". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
308 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.97.8 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2994 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.8 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственсот. НЕ
309 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.97.5 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2522 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.5 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
310 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.28.18 по кадастралната карта на с. Бенковски. / . 2285 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.18 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кайрака". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
311 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.28.21 по кадастралната карта на с. Бенковски. 9730 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.21 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кайрака". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
312 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.28.24 по кадастралната карта на с. Бенковски. 6212 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.24 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кайрака". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
313 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.28.4 по кадастралната карта на с. Бенковски. 4154 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.4 по кадастралната карат на с. Бенковски., <BR> местност "Кършията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
314 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.97.4 по кадастралната карат на с. Бенковски. 1001 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.4 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
315 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.28.5 по кадастралната карта на с. Бенковски. 7251 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.5 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Кършията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
316 05.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.34.1 по кадастралната карта на с. Бенковски. 66074 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.34.1 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Брашното". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
317 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.15.20 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1039 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.15.20 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Алъж дере". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
318 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.17.1 по кадастралната карта на с. Бенковски. 8946 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.17.1 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Брашното". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
319 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.17.2 по кадастралната карта на с. Бенковски. 7418 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.17.2 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Ютепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
320 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.18.1 по кадастралната карта на с. Бенковски. 9058 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.18.1 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Ютепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
321 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.18.3 по кадастралната карта на с. Бенковски. 8080 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.18.3 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Ютепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
322 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.19.6 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2792 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.19.6 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Ютепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
323 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.19.7 по кадастралната карта на с. Бенковски. 13598 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.19.7 по кадастраланта карта на с. Бенковски., <BR> местност "Ютепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
324 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.21.11 по кадастраланта карта на с. Бенковски. 3544 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.21.11 по кадастраланта карта на с. Бенковски, <BR> местност "Салман". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
325 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.25.1 по кадастралната карта на с. Бенковски. 22553 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.25.1 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Брашното". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
326 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.25.2 по кадастралната карта на с. Бенковски. 22803 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.25.2 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Гюр. кория". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
327 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.28.11 по кадастралната карта на с. Бенковски. 773 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.11 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кършията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
328 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.34.22 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2290 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.34.22 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Брашното". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
329 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.40.2 по кадастралната карта на с. Бенковски. 3532 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.40.2 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Ушите". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
330 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.40.3 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1365 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.40.3 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Брашното". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
331 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.42.1 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1975 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.42.1 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Челемджето". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
332 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (oсма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.42.19 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1785 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.42.19 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Челемджето". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
333 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.53.27 по кадастралната карта на с. Бенковски. 5213 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.53.27 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Горно поле". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
334 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.56.93 по кадастралната карта на с. Бенковски. 6265 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.56.93 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мая тепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
335 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.63.20 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1048 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.63.20 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Кюнците". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
336 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.63.21 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1661 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.63.21 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Гюр. кория". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
337 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.69.33 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2799 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.69.33 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Долно поле". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
338 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / VIII (осма) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.71.50 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2600 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.71.50 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мурта". Имотът се управлява от кмета на община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
339 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.97.15 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1326 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.97.15 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
340 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.102.18 по кадастралната карта на с. Бенковски. 6126 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.102.18 по кадастрал. карта на с. Бенковски., <BR> местност "Над селото". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
341 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.102.20 по кадастралната карта на с. Бенковски. 958 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.102.20 по кадастрал. карта на с. Бенковски, <BR> местност "Над селото". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
342 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.102.21 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2574 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.102.21 по кадастрал. карта на с. Бенковски, <BR> местност "Над селото". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
343 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.102.22 по кадастралната карта на с. Бенковски. 7049 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.102.22 по кадастрал. карта на с. Бенковски., <BR> местност "Над селото". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
344 19.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.102.26 по кадастралната карта на с. Бенковски 2950 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.102.26 по кадастрал. карта на с. Бенковски, <BR> местност "Каршията". Имотът се управляв от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
345 20.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IV (четвърта) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд; / Идентификатор №03842.106.5 по кадастралната карта на с. Бенковски. 704 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.106.5 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мирковска река". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
346 20.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд; / Идентификатор №03842.106.8 по кадастралната карта на с. Бенковски. 10547 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.106.8 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мирковска река". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
347 20.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.106.11 по кадастралната карта на с. Бенковски. 25040 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.106.11 по кадастрал. карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мирковска река". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
348 20.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №03842.106.12 по кадастралната карта на с. Бенковски. 2628 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.106.12 по кадастрал. карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мирковска река". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
349 27.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / V (пета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №67636.6.279 по кадастралната карта на с. Смолско. 2058 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.279 по кадастралната карта на с. Смолско., <BR> местност "Брестака". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
350 27.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №67636.201.30 по кадастралната карта на с. Смолско. 490 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.201.30 по кадастралната карта на с. Смолско., <BR> местност "Барчови ниви". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
351 27.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №67636.66.28 по кадастралната карта на с. Смолско. 4016 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.66.28 по кадастралната карта на с. Смолско., <BR> местност "Касия дол". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
352 27.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №67636.6.491 по кадастралната карта на с. Смолско. 2492 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.6.491 по кадастралната карта на с. Смолско., <BR> местност "Силимиш". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
353 27.08.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Идентификатор №67636.31.32 по кадастралната карта на с. Смолско. 9704 кв.м. с.Смолско Област София, Община Мирково, с.Смолско, Поземлен имот с идентификатор № 67636.31.32 по кадастралната карта на с. Смолско., <BR> местност "Брега". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
354 16.09.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Имот с №141020 по картата на възстановената собственост - землище Буново 15.612 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 141020 по КВС - землище Буново., <BR> местност "Скорчина". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
355 16.09.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Имот с №151011 по картата на възстановената собственост за землище Буново. 11.790 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 151011 по КВС - землище Буново., <BR> местност "Скорчина". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
356 16.09.2015 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т.2 и чл. 3, ал. 3 от ЗОС; чл. 19 от • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Имот с №154001 по картата на възстановената собственост за землище Буново. 12.484 дка с.Буново Област София, Община Мирково, с.Буново, Поземлен имот с идентификатор № 154001 по КВС - землище Буново., <BR> местност "Скорчина". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
357 09.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / X (десета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Имот с идентификатор №03842.88.5 по кадастралната карта на с. Бенковски 465 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.88.5 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мирковска река". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
358 09.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Имот с идентификатор: №03842.90.8 по кадастралната карта на с. Бенковски. 1566 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.90.8 по кадастралната карта на с. Бенковски., <BR> местност "Брашното". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
359 09.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / IX (девета) категория - земеделска територия от общинския поземлен фонд. / Имот с идентификатор №03842.28.15 по кадастралната карта на с. Бенковски. 4744 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.28.15 по кадастралната карта на с. Бенковски, <BR> местност "Мая тепе". Имотът се управлява от кмета на Община Мирково на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. НЕ
360 22.02.2016 ПУБЛИЧНА Чл.2 ал.1 • ПИ • ПИ / поземлен имот с идентификатор 03842.108.112, урбанизирана територия, с построените върху него сгради: 1.Сграда 03842.108.112.1: ЗП 112 кв.м., брой етажи 2, административна, делова сграда; 2. Сграда 03842.108.112.2: ЗП 92 кв.м., брой етажи 2, сграда з 658 кв.м. с.Бенковски Област София, Община Мирково, с.Бенковски, Поземлен имот с идентификатор № 03842.108.112 няма няма НЕ
361 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / Девета IX категория-земеделска територия от Общински поземлен фонд, №000593 по картата на възстановената собственост за с. Каменица 1.873 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000593 по КВС за землището на с.Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 ат Закона за общинската собственост НЕ
362 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • поземлен имот - пасище • поземлен имот - пасище / Девета IX категория-земеделска територия от Общински поземлен фонд № 000599 по КВС за с.Каменица 0.366 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000599 по КВС за землище Каменица, <BR> "Горна Делииваница" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково,на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
363 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Пасище,мера, девета IX категория-земеделска територия от Общински поземлен фонд № 000600 по КВС-землище Каменица 0.446 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000600 по КВС за Каменица, <BR> "Горна Делииваница" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост. НЕ
364 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX девета категория-земед.територия от Общински поземлен фонд фонд № 000605 по КВСза с.Каменица. 2.943 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № 000605 по КВС на Каменица, <BR> "Криви валог" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
365 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / Девета IX категория ,земеделска територия от Общински поземлен фонд с №000608 по КВС за с. Каменица 8.044 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 00608 по КВС за каменица, <BR> "Криви валог" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
366 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от Общински поземлен фонд № 000610 по КВС за с. Каменица 3.848 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000610 по КВС за Каменица, <BR> "Криви валог" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
367 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / земед.територия от Общ.поземлен фонд № 000620 по КВС за с. Каменица,девета IX категория. 0.989 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000620 от КВС за Каменица, <BR> "Припора" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
368 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Земед.територия от Общински поземлен фонд № 000636 ,девета IX категория,по КВС за с. Каменица 6.346 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000636 по КВС за Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
369 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от Общински поземлен фонд № 000637 по КВС за с.Каменица 0.917 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000637 от КВС за Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
370 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от Общ.поземлен фонд, № 000638 по КВС за с.Каменица 6.637 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000638 от КВС за Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
371 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Земед.територия-IX девета категория от Общ.поземлен фонд, № 000639 по КВС за с. Каменица 4.472 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000639 по КВС за Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
372 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория от Общ.поземлен фонд № 000640 по КВС за с.Каменица 4.74 кв.м. с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000640 от КВС за Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
373 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от Общ.поземлен фонд № 000642, по КВС за с.Каменица 2.684 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000642 ОТ квс ЗА кАМЕНИЦА, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
374 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория,земед.територия от Общ.поземлен фонд № 000660 по КВС за с. Каменица 10.358 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000660 по СВС за Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
375 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от Общ.поземлен фонд,№ 000669 по КВС за с. Каменица 8.781 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000669 по КВС за Землище Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
376 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия на Общински поземлен фонд № 000672 , по КВС за с.Каменица 1.640 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000672 по КВС за Каменица, <BR> "Припора" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
377 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от Общ.поземлен фонд с № 000677 ,по КВС за с.Каменица 2.565 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000677 по КВС за Каменица, <BR> "Дойчовците" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
378 15.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от Общ.поземлен фонд,№ 000693, по КВСза с.Каменица 2.009 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № №000693 от КВС за Каменица, <BR> "Терзийска чукара4 Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
379 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Земед.терен от общ.поземлен фонд,девета IX категория,с № 000696 по КВС за с. Каменица 2.592 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000696 по КВС за Каменица, <BR> "Св.Никола" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
380 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Земед.терен от общ.поземлен фонд,девета IX категория по КВС за с.Каменица 0.760 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № №000701 по КВС за Каменица, <BR> "Гола могила" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
381 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Земед.имот от общ.поземлен фонд,девета IX категория ,с №007002 по КВС за с.Каменица 2.057 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № №000702 по КВС за Каменица, <BR> "Св.Никола" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
382 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с №000703 по КВС за с. Каменица 2.342 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № №000703 по КВС за Каменица, <BR> "Св.Никола" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
383 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд, № 000704, по КВС за с. Каменица 1.199 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № №000704 по КВС за Каменица, <BR> "Голяма река" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
384 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд, с № 000712,по КВС за Каменица 3.342 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000712 по КВС за Каменица, <BR> "Св.Никола" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
385 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от Общ.поземлен фонд,с № 000715, по КВС за с.Каменица 9.148 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000715 по КВС за Каменица, <BR> "Св.Никола" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
386 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000719, по КВС за с. Каменица 8.966 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000719 по КВС за Каменица, <BR> "Св.Никола" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
387 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с №000737 по КВС за с. Каменица 2.130 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000737 по КВС за Каменица, <BR> "Келеметата" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
388 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000952 по КВС за с.Каменица 4.462 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000952 по КВС за Каменица, <BR> "Криви валог" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
389 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория от земед.територия на общ.поземлен фонд,с № 000953, по КВС за с. Каменица 2.400 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000953 по КВС за Каменица, <BR> "Умешка рътлина" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
390 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 050012,по КВС за с.Каменица 11.189 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 050012 по КВС за Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
391 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд, с № 050013,по КВС за с. Каменица 3.802 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 050013 от КВС за Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
392 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 053053,по КВС за с. Каменица 2.590 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 053053 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
393 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд, с № 053054,по КВС за с.Каменица 1.821 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 053054 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
394 16.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Девета IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 053067по КВС на с.Каменица 1.236 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 053067 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
395 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд , с № 053074 по КВС за с.Каменица 0.868 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 053074 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
396 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория, земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 053085 по КВС за с.Каменица 6.074 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 053085 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
397 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десеета категория,земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 053095, по КВС за с.Каменица 3.321 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 053095 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
398 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055011 по КВС за с.Каменица 2.661 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055011 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
399 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория,земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055015 от КВС за с.каменица 1.782 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055015 от КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
400 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория, земед.територия от общ.поземлен фонд с № 055023, по КВС за с.Каменица 3.081 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055023 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
401 19.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория,земед територия аот общ.поземлен фонд,с № 055030 по КВС за с.Каменица 2.477 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055030 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
402 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория,земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 152001 по КВС за с.Каменица 1.813 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 152001 по КВС за с.Каменица, <BR> "Зад Вул.кошари" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
403 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 151011 по КВС за с.Каменица 0.615 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 151011 по КВС за с.Каменица, <BR> "Фърчилски лачак" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
404 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 151017 по КВС за с.Каменица 1.246 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 151017 по КВС за с.Каменица, <BR> "Фърчилски лачак" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
405 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 151009 по КВС за с.Каменица 1.639 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 151009 по КВС за с.Каменица, <BR> "Фърчилски лачак" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
406 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055051 по КВС за с.Каменица 0.976 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055051 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
407 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055053 по КВС за с.Каменица 2.263 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055053 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
408 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055062 по КВС за с.Каменица 1.955 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055062 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
409 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055077 по КВС за с.Каменица 1.622 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055077 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
410 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 055088 по КВС за с.Каменица 3.209 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 055088 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
411 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 056002 по КВС за с.Каменица 1.743 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 056002 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
412 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 056004 по КВС за с.Каменица 0.580 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 056004 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
413 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория- земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 056005 по КВС за с.Каменица 0.766 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 056005 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
414 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 062001,по КВС за с.Каменица 0.485 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 062001 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
415 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 063010 по КВС за с.Каменица 2.875 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 063010 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
416 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория- земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 072003 по КВС за с.Каменица 6.585 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 072003 по КВС за с.Каменица, <BR> "Странето" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
417 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 073003 по КВС за с.Каменица 7.242 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 073003 по КВС за с.Каменица, <BR> "Криви валог" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
418 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 075001 по КВС за с.Каменица 19.118 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 075001, <BR> "Ропулака" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
419 22.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 075002 по КВС за с.Каменица 1.463 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 075002 по КВС за с.Каменица, <BR> "Мъртвака" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
420 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 075029 по КВС за с.Каменица 1.289 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 075029 по КВС за с.Каменица, <BR> "Жабешко дере" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
421 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 075030 по КВС за с.Каменица 2.164 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 075030 по КВС за с.Каменица, <BR> "Жабешко дере" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
422 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 076033 по КВС за с.Каменица 0.727 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 076033, <BR> "Уйнака" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
423 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 076040 по КВС за с.Каменица 8.790 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 076040 по КВС за с.Каменица, <BR> "Умешка рътлина" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
424 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 078005 по КВС за с.Каменица 1.498 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 078005 по КВС за с.Каменица, <BR> "Гола могила" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
425 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 084004 по КВС за с.Каменица 3.276 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 084004 по КВС за слКаменица, <BR> "Панчерска чукара" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
426 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 085006 по КВС за С.Каменица 3.284 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 085006 по КВС за с.Каменица, <BR> "Караб.кория" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
427 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 000177 по КВС за с.Каменица 3.227 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000177 по КВС за с.Каменица, <BR> "При Карабете" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
428 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IV четвърта категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 000185 по КВС за с.Каменица 0.178 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000185 по КВС за с.Каменица, <BR> "Под седлото" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
429 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000208 по КВС за с.Каменица 9.754 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000208 по КВС за с.Каменица, <BR> "Сврачек" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
430 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000218 по КВС за с.Каменица 4.005 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000218 по КВС за с.Каменица, <BR> "Криви валог" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
431 23.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000277 по КВС за с.Каменица 2.768 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000277 по КВС за с.Каменица, <BR> "Терзийска чукара" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
432 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фотд,с № 000387,по КВС за с.Каменица 1.745 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000387 по КВС за с.Каменица, <BR> "Данчолов рът" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
433 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000408 по квс ЗА С.Каменица 0.614 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000408 по КВС за с.Каменица, <BR> "Делииваница" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
434 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000426 по КВС за с.Каменица 1.712 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000426 по КВС за с.Каменица, <BR> "Блага киселица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
435 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.Поземлен фонд,с № 000428 по КВС за с.Каменица 3.036 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000428 по КВС за с.Каменица, <BR> "Блага киселица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
436 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000432 по КВС за с.Каменица 9.117 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000432 по КВС за с.Каменица, <BR> "Сараджовица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
437 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / VIII осма категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000456 по КВС за с.Каменица 0.658 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000456 по КВС за с.Каменица, <BR> "Скумца" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
438 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX категория от общ.поземлен фонд,с № 000478 по КВС за с .Каменица 0.594 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000478 по КВС за с.Каменица, <BR> "Колника" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
439 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000479 по КВС за с.Каменица 0.865 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000479 по КВС за с.Каменица, <BR> "Колника" НЕ
440 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000480 по КВС за с.Каменица 2.688 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000480 по КВС за с.Каменица, <BR> "Колника" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
441 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория -земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000481по КВС за с.Каменица 0.684 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000481 по КВС за с.Каменица, <BR> "Жабешко дере" НЕ
442 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000489 по КВС за с.Каменица 0.759 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000489 по КВС за с.Каменица, <BR> "Жабешко дере" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
443 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 000491 по КВС за с.Каменица 3.691 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000491 по КВС за с.Каменица, <BR> "Жабешко дере" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
444 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000492 по КВС за с.Каменица 1.659 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000492 по КВС за с.Каменица, <BR> "Жабешко дере" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
445 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000494 от КВС за с.Каменица 0.901 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000494 по КВС за с.Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
446 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000496 по КВС за с.Каменица 1.469 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000496 по КВС за с.Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
447 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 000499 по КВС за с.Каменица 3 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000499 по КВС за с.Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
448 25.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000500 по КВС за с.Каменица 0.978 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000500 по КВС за с.Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
449 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.пжоземлен фонд,с № 000504 по КВС за с.Каменица 1.016 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000504 по КВС за с.Каменица, <BR> "Лумбевски лачак" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
450 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000508 по КВС за с.Каменица 2.408 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000508 по КВС за с.Каменица, <BR> "Лалков дол" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
451 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000516,по КВС за с.Каменица 1.234 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 0005169 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
452 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / Х десета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 000517 по КВС за с.Каменица 2.951 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000517 по КВС за с.Каменица, <BR> "Яловица" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
453 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000523 по КВС за с.Каменица 0.807 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000523 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
454 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • недвижим имот, представляващ пасище мера • недвижим имот, представляващ пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000524 по КВС за с.Каменица 0.438 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000524 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
455 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд с № 000526 по КВС за с.Каменица 1.914 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000526 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
456 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория,земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000527 по КВС за с.Каменица 0.739 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000527 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
457 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000528 по КВС за с.Каменица 4.349 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000528 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
458 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000529 по КВС за с.Каменица 2.297 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000529 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
459 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девеета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000537 по КВС за с.Каменица 0.866 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000537 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
460 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000538 по КВС за с.Каменица 1.011 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000538 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
461 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000565 по КВС за с.Каменица 1.334 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000565 по КВС за с.Каменица, <BR> "При Карабете" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
462 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000567 по КВС за с.Каменица 5.885 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000567 по КВС за с.Каменица, <BR> "При Карабете" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
463 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000572,по КВС за с.Каменица 1.182 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000572 по КВС за с.Каменица, <BR> "Дебели рът" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
464 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000579 по КВС за с.Каменица 0.630 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000579 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бурил" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
465 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000588 по КВС за с.Каменица 15.138 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000588 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
466 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000589,по КВС за с.Каменица 0.431 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000589 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
467 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000590,по КВС за с.Каменица 8.234 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000590 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост НЕ
468 26.02.2016 ПУБЛИЧНА чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; • Поземлен имот - пасище мера • Поземлен имот - пасище мера / IX девета категория-земед.територия от общ.поземлен фонд,с № 000591,по КВС за с.Каменица 2.185 дка с.Каменица Област София, Община Мирково, с.Каменица, Поземлен имот с идентификатор № № 000591 по КВС за с.Каменица, <BR> "Бачището" Имотът се управлява от К