одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и измененията им за 2018 г.

Уникален идентификатор:  0bcd5962-9ab7-48f7-8b61-42a919f1ab95

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-13 08:56:37
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2019-08-13 08:57:21
  • Последно променил: Desislava.krusteva

ВХ. №

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБХВАТ:

ЗАПОВЕД/РЕШЕНИЕ №

94.Д-108-(2)/29.01.2018 г. ДОБРОМИР ЦОНЧЕВ ШАБАНОВ СЛАВЕЙКО КИРИЛОВ СЛАВКОВ И ИВАНКА КАСТАДИНОВА ШАБАНОВА УПИ XI-100кв.14 по плана на село Саранци 50/12.03.2018 г.
94.Д-18/23.02.2018 г. ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ УПИIII-16 кв.14 по плана на село Байлово 135/15.06.2018 г.
26.00.19(3) /19.03.2018 ЧЕЗ РЕЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД ПИ№035079землище с. Априлово /ПП- за нов СТП 50kvaи мр.НН външно ел. захранване / 137/15.06.2018
94.Л-7(2)/26.03.2018 ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ПАНТАЛЕЕВ УПИI-377 кв.7 по плана на село Чекаченчево
94.Д-4(2)/26.03.2018 г. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГЕНЧЕВ улица с о.т. 91-о.т. 97и УПИ XII-509 кв.29 по плана на село Стъргел 108/28.05.2018
94.В-38/03.05.2018 ВИХРОНИ НЕДЕЛЕВ ПОПНЕДЕЛЕВ УПИ II-за образователен ценър в кв. 49 по плана на с. Долно Камарци 107/28.05.2018
94.В-9(1)/11.06.2018 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИТОВ И МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МИТОВА УПИ IX-351 кв. 41 по плана на село Макоцево 162/09.07.2018
94.Р-52/10.05.2018 РАДКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА ЛИЛЯНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА МАРИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА УПИXVII -638.575 и XVIII-638.575 кв.22 по плана на село Стъргел 163/09.07.2018
94.00-25(2)/30.07.2018 ЗЛАТКА БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА И ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ УПИXIII-137 и VI-137 кв. 1 по плана на село Осойца 211/28.08.2018
94.00-35(2)/18.07.2018 ЦВЕТКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ НАДЕЖДА ВЪЛКОВА ИВАНОВА СТЕФКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА СТОИМЕНКА МИРЧЕВА ТОДОРОВА УПИV-223 и VI-222 кв. 12 по плана на село Макоцево 212/28.08.2018
94.00-24-(2)/30.07.2018 ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ И НАЙДЕН ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ УПИXX-106.107 и XIX-105 кв. 9 по плана на село Долна Малина 276/12.11.2018
94.х-12(3)/19.10.2018 ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА УПИVIII-91 и XXVII-91 кв. 14 по плана на село Долна Малина 279/13.11.2018
94.И-34(3)/23.10.2018 ИВАН ХРИСТОВ ГОВЕДЕРСКИ ПИ№ 000790 м. Барата землище с. Горна Малина 270/07.11.2018 г.
94.С-166(2)/09.11.2018 СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ МИШОВ УПИXII-282 и XIII-279. кв.4 по плана на село Долна Малина 2/08.01.2019
39.00-4(2)/23.07.2018 ПК ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ УПИ IV-МАГАЗИН И СЛАДКАРНИЦА кв. 12 по плана на село Чеканчево 1/08.01.2019 г
94.е-30(3)/15.11.2018 ВЕРА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА И ЕМИЛ ХРИСТОВ СИРАКОВ УПИXII-60 и VI-875 кв. 26 по плана на село Горна Малина 31/30.01.2019
94.М-31(3)/03.12.2018 МАРИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ЗЛАТКА ИВАНОВА КАЧАМАКОВА УПИI-216 кв. 11 по плана на селоДолно Камарци
94.Й-47(2)/06.12.2018 ЙОРДАНКА КИРИЛОВА БАКАЛОВА ЕВГИНИЯ МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА УПИI-119и II-120 кв. 11 по плана на село Осойца 46/06.02.2019
26.00-295(3)/29.11.2019 СИМАР МЕТАЛ ЕООД УПИ II-357 кв. 39 по плана на село Макоцево
26.00-200/13.11.2018 ИДА ПРОДАКШЪН ЕООД УПИ I-45 кв. 43 по плана на село Априлово 98/22.03.2019
94.И-129(3)/05.12.2018 ИВАН ДИМИТРОВ ЧУКОВ УПИ IX-150 кв. 4 по плана на село Осойца 127/17.09.2019 г.
94.М-68(1)/20.08.2019 МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ТАТЯНА АНГЕЛОВА РОСЕН ГАНЧЕВ ЦВЕТАНОВ УПИ V-55 кв. 42 по плана на село Априлово 189/13.06.2019 г.