одобрен

Регистър на договорите за наем на общинско имущество, сключени от Община Кула за периода 2010 - 2019 г.

Уникален идентификатор:  0c662535-6303-4812-8b37-c23f5a77097b

договори наем община Кула общинско имущество

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 15:07:36
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:07:36

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, СКЛЮЧЕНИ ОТ ОБЩИНА КУЛА ЗА ПЕРИОДА 2010Г. - 2018Г.

Данните са взети от досиетата на договорите за наем на общинско имущество.
№ по ред Наемател Нает обект Основание за сключване на договора Договор Забележка
Срок Стойност (лв./месец, година) без ДДС
1 „Булсатком“ ЕАД Помещение за офис с площ 15 кв.м., находящо се на първи етаж на бивше „АПК“ Решение № 269/25.03.2010 год. и Заповед № РД-18-106/07.06.2010 год. на Кмета на Община Кула 10.06.2010год.-10.06.2013год. 60 Срокът на договора е удължен с 1 година с анекс от 05.06.2013 год.; Анекс от 05.06.2014 год. за удължаване до провеждане на процедура за отдаване под наем.
2 „Вида оптикс ТВВ“ ООД Помещение с площ 16 кв.м. и помещение с площ 12,5 кв.м., находящи се на първи, съответно на трети етаж на бивше „АПК“ Решение № 345/21.12.2010 год. и Заповед № РД-18-35/23.02.2011 год. на Кмета на Община Кула 01.01.2011год.-31.12.2013год. 90 Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 30.12.2013год.
3 АПДП-ИП- Д-р М. Манчев Масивна сграда от 64,44 кв.м., на един етаж, за зъболекарски кабинет, находяща се на ул. „Възраждане“ №22 Заповед № РД-18-75/15.04.2011 год. на Кмета на Община Кула 15.04.2011г.-15.04.2016г. 160 Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 16.04.2016год.
4 „Токуда Банк“ АД Помещение за офис с площ 50 кв.м., находящо се на първи етаж на бивше „АПК“ Решение № 55/20.01.2012год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-43/14.03.2012год. на Кмета на Община Кула 15.03.2012год.- 01.03.2017год. 150 Срокът на договора е удължен до 01.03.2022год. с анекс от 01.03.2017год.
5 Мариана Въткова Място за разполагане на павилион с площ 2,5 кв.м., находящо се пред бивше „АПК“ Заповед № РД-18-104/30.05.2012год. на Кмета на Община Кула 01.06.2012год-31.05.2015год. 15 Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 01.06.2015год.
6 ЕТ „Ива 2011- Лидия Генкова“ Място за разполагане на павилион с площ 15 кв.м., находящо се с-у СОУ „В. Левски“ Заповед № РД 18-120/08.06.2012год. на Кмета на Община Кула 11.06.2012год.-31.12.2012год. 36 Срокът на договора е удължен до 31.12.2013 год. с анекс от 19.12.2012 год.
7 Снежана Стефанова Място за разполагане на павилион с площ 7,5кв.м., находящо се пред бл. „Синчец“ (кв.84, парцелIX) Заповед №18-129/21.06.2012год. на Кмета на Община Кула 25.06.2012год.-25.06.2015год. 20 Прекратен от 08.03.2013 год.
8 Иво Иванов Микроязовир с площ 5,920дка., находящ се в землището на гр. Кула Решение №159/22.05.2012год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-160/01.08.2012год. на Кмета на Община Кула 01.08.2012год.-01.08.2017год. 110 лв. за една година
9 ЕТ „БТЦ- Цеца Станкова“ Две помещения с търговца цел с обща площ 24 кв.м., находящи се на първи етаж на административна сграда за кметство на с. Извор махала Решение №155/22.05.2012год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-169/09.08.2012год. на Кмета на Община Кула 14.08.2012год.-14.08.2015год. 20 Прекратен от 01.09.2017 год. с едномесечно предизвестие от наемателя с вх. № З-02-3329/28.07.2017год.
10 Кирил Велков Площадка с площ 1000 кв.м., находяща се в бивша „Комендатура“ Заповед № РД-18-175/16.08.2012год. на Кмета на Община Кула 20.08.2012год-20.08.2013год. 50 Срокът на договора е удължен до 20.08.2018 год. с анекс от 10.09.2013 год. Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 17.09.2018 год.
11 Лора Цанкова Микроязовир с площ 60,470 дка., находящ се в землището на с. Големаново Решение №159/22.05.2012год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-179/22.08.2012год. на Кмета на Община Кула 22.08.2012год.-30.08.2017год. 1 310 лв. за една година
12 „Булком Видин“ ЕООД Микроязовир с площ 37,400 дка., находящ се в землището на с. Извор махала Решение №159/22.05.2012год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-173/15.08.2012год. на Кмета на Община Кула 29.08.2012год.-31.08.2017год. 900лв. за една година
13 Ивалина Михова Склад на „ГО“ със ЗП 576 кв.м., находящ сех в гр. Кула, кв.1, парцел IV Заповед № РД 18-180/23.08.2012год. на Кмета на Община Кула 01.09.2012 год.-31.08.2015год. 1100
14 ЕТ“Алекс- Ганка Груева“ Помещение за търговия с площ 20 кв.м., находящо се в сграда за стоп. дейност с площ 60 кв.м. в с. Цар Петрово Заповед №РД-18-245/01.11.2012год. на Кмета на Община Кула 01.11.2012год.-31.10.2015год. 50 Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 16.11.2015 год.
15 „Агро Ихтиман“ АД Помещение за офис с площ 20 кв.м., находящо се на втори етаж на кметство с. Цар Петрово Решение № 208/27.09.2012год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-05/09.01.2013год. на Кмета на Община Кула 10.01.2013год.-10.01.2016год. 50 Прекратен от 01.02.2014 год.
16 Ганка Иванова Място за разполагане на павилион с площ 2,5 кв.м, находящо се в гр. Кула, пред сградата на бивше „АПК“ Заповед № РД-18-22/28.01.2013год. на Кмета на Община Кула 01.02.2013год.-31.01.2016год. 15 Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 01.02.2016год., прекратен с едномесечно предизвестие от наемателя от 01.10.2016год.
17 ЕТ “Ники- Цвети 2012- Николай Недялков“ Място за разполагане на павилион с площ 8 кв.м, находящо се в гр. Кула, срещу сградата на СОУ “В. Левски“ Заповед № РД-18-34/01.03.2013год. на Кмета на Община Кула 01.03.2013год.-28.02.2016год. 25
18 „Мултифункционално строително предприятие“ ЕООД Помещение за търговия с площ 25 кв.м., находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Кула Решение № 282/25.02.2013год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД -18-131/02.08.2013год. на Кмета на Община Кула 05.08.2013год.-05.08.2016год. 80 Договорът е прекратен от 01.01.2014 год.
19 „Видая“ЕООД Помещение за търговия с площ 25 кв.м., находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Кула Решение № 451/17.06.2014год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД -18-169/17.09.2014год. на Кмета на Община Кула 17.09.2014год.-15.09.2017год. 80
20 ЕТ“Дики-63-73 Кирил Янкулов“ Помещение с площ 16 кв.м., находящо се в общински пазар Заповед № РД-18-48/16.03.2015 год. на Кмета на Oбщина Кула. 16.03.2015год.-16.03.2018год. 48 Прекратен от 01.06.2015год. по взаимно съгласие.
21 Д-р Валери Иванов Василев Помещение с площ 24 кв.м., находящо се в бивша МБАЛ „Панайот Хитов“ ЕООД; идент. 40525.701.2198.2 Решение № 547/27.01 2015год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-72/15.04.2015год. на Кмета на Oбщина Кула. 15.04.2015год.-15.04.2018год. 60 Срокът на договора е удължен до провеждане на процедура за отдаване под наем с анекс от 16.04.2018 год.
22 АПДП-ИП „Д-р Венка Драгнева“ Помещение с площ 14 кв.м., находящо се в бивша МБАЛ „Панайот Хитов“ ЕООД; идент. 40525.701.2198.2 Решение № 558/27.03.2015год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-96/04.06.2015год. на Кмета на Община Кула 01.06.2015год.-31.05.2020год. 33.6
23 АПДП-ИП „Д-р Тихомир Станчев“ Помещение с площ 18,75 кв.м., находящо се в бивша МБАЛ „Панайот Хитов“ ЕООД; идент. 40525.701.2198.2 Решение № 558/27.03.2015год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-96/04.06.2015год. на Кмета на Община Кула 01.06.2015год.-31.05.2020год. 45
24 „ВиВ Комерс“ ЕООД Склад на „ГО“ със ЗП 576 кв.м., находящ сех в гр. Кула, кв.1, парцел IV; идентификатор 40525.701.1745; АОС № 915/31.08.2016г. Заповед № РД-18-71/18.02.2016год. на Кмета на Община Кула 15.02.2016год.-15.02.2019год. 485 Срокът на договора е удължен до 16.02.2024г. с анекс от 11.02.2019 год.
25 ЕТ „АПМП-ИП- д-р Ирина Серафимова“ Помещение за лекарски кабинет с площ 20 кв.м., находящо се в сградата на кметството на с. Цар Петрово и помещение за лекарски кабинет с площ 16,52 кв.м., находящо се в сградата на кметството на с. Тополовец. Решение № 44/16.12.2015год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-34/20.01.2016год. на Кмета на Oбщина Кула. 01.03.2016год.- 28.02.2021год. 12 лв. за помещението в с. Цар Петрово и 9,91 лв. за помещението в с. Тополовец. Прекратен от 01.01.2019 год.
26 Цветомира Ванкова Общинско място за разполагане на павилион с площ 8 кв.м., находящо се в гр. Кула, ул. „Възраждане“, с-у сградата на СУ “В. Левски“ Заповед № РД-18-120/20.04.2016год. на Кмета на Oбщина Кула. 20.04.2016год.-20.04.2021год. 25
27 „ТСС- Стил“ ЕООД Помещение за кафе- сладкарница с площ 68 кв.м., находящо се в спортен комплекс, разположен до Кулски панаир Решение № 74/23.03.2016год. на ОбС- гр. Кула 20.06.2016год.-20.09.2016год. 163.2
28 „ТАБАК МАРКЕТ“ АД; "ЛАФКА МАРКЕТ" АД Място за разполагане на павилион с площ 8 кв.м., находящо се идент. 40525.701.770 -пред бивше АПК. Заповед № РД-18-180/06.12.2017 год. на Кмета на община Кула. 06.12.2017г.- 06.12.2022г. 25
29 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД Градския басейн в гр. Кула; идентификатор 40525.701.1865 Рекламна дейност 01.08.2018г.-30.09.2018г. 416,67лв. - еднократно
30 „Петров 2007– Ивайло Петров“ ЕООД Поземлен имот с идентификатор 40525.701.2145, за панаир, съгласно АОС № 1114/27.02.2017г., с площ 10137кв. м. (десет хиляди сто тридесет и седем кв. м.), в едно с построените в имота: 1. Сграда 40525.701.2145.1, със застроена площ 43кв.м. (четиридесет и три кв.м.), на един етаж, предназначение: постройка на допълващо застрояване; 2. Сграда 40525.701.2145.2, със застроена площ 18кв.м. (осемнадесет кв.м.), на един етаж, предназначение: постройка на допълващо застрояване. Заповед № РД – 18-118/29.06.2018г. 13.08.2018г.-13.08.2020г. 9000,00лв. за една година.
31 „Агенция за регионално развитие и бизнес център- Видин“ Централна градска част около района на крепостта „Кастра Мартис“; идент. 40525.701.917 Рекламна дейност 03.09.2018г.-30.06.2019г. 325,00лв. -еднократно
32 "АПМП - ИП ДІР Любомир Методиев Гавраилов" ЕООД Помещение за лекарски кабинет с площ 20 кв.м., находящо се в сградата на кметството на с. Цар Петрово и помещение за лекарски кабинет с площ 16,52 кв.м., находящо се в сградата на кметството на с. Тополовец. 01.01.2019г.-31.12.2019г. 20.83
33 "Булком Видин" ЕООД Язовир с площ от 39819кв. м.(тридесет и девет хиляди осемстотин и деветнадесет кв. м.), находящ се в землището на с. Извор махала, Община Кула, обл. Видин с идентификатор 32439.130.47; АОС № 770/14.04.2018год Решение № 301/29.10.2018год. на ОбС- гр. Кула и Заповед № РД-18-5/11.01.2019год. на Кмета на Община Кула 23.01.2019г. -23.01.2024г. 2000