одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Уникален идентификатор:  0c7962f9-74e9-46ca-be59-8276a5507183

община Монтана вероизповедания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 10:33:21
  • Създаден от: itexpert
  • Последна промяна: 2019-09-12 10:33:21

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Монтана

Апостолска реформирана църква „Нова надежда”
Седалище: Монтана, ул. „Огоста” 43
Българска църква на Назарянина
Седалище: Монтана, ул. „Янтра” 19
Българска реформирана презвитерианска църква
Седалище: с. Стубел, Община Монтана, ул. „33-та” 19
Евангелска баптистка църква
Седалище: Монтана, ул. „Елин Пелин” 8
Евангелска баптистка църква
Седалище: с. Стубел, Община Монтана, ул. ул. „33-та” 19
Обединена Божия църква
Седалище: Монтана, кв. „Нов живот” 28
Обединена Божия църква - 1
Седалище: Монтана, бул. „Трети март” 98
Обединена Божия църква - 4
Седалище: Монтана, ул. „Огоста” 43
Общество „Бяло братство”
Седалище: Монтана, ул. „Цар Борис ІІІ” 46
Мюсюлманско изповедание
Седалище: Монтана, ул. „Васил Левски” 51
Свидетели на Йехова
Седалище: Монтана, ж.к. „Изгрев”, бл. 7
Христова евангелска църква „Шалом”
Седалище: Монтана, кв. „Кошарник”, ул. „Одрин” 74
Църква на адвентистите от Седмия ден – Монтана А
Седалище: Монтана, ул. „Баба Тонка” 27
Църква на адвентистите от Седмия ден – Монтана Б
Седалище: Монтана, ул. „Христо Ботев” 6
Църква на адвентистите от Седмия ден
Седалище: Монтана, с. Д-р Йосифово
Църква на Бога – „Витезда – 4”
Седалище: Монтана, ул. „Иван Хаджийски” 5