одобрен

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение

Уникален идентификатор:  0c9840da-456c-494e-a9ad-8708da9c0b21

Описание:

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-12 15:34:14
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:13:27
  • Последно променил: migrate_data

""

РЕГИСТЪР на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в община Мирково
№ по ред Община Регистрационен номер Вид Тип Наименование на обекта Дадена категория Установен капацитет Капацитет закрито Капацитет открито Брой стаи Брой легла Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта Срок на удостоверението Статут
1 Мирково №1/ 23.01.2008 г. КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ една звезда 12 12 х х х село Смолско ЕТ "Света гора -59" Данчо Герджиков безсрочен действащ
2 Мирково №3/ 23.01.2008 г. Ресторант Заведение за хранене Ресторант „Стара планина” една звезда 65 65 х х х село Мирково, площад "Разкола" ЕТ "КАПИ -92" Христо Карпузов безсрочен действащ
3 Мирково №4/ 05.02.2008 г. Ресторант Заведение за хранене Ресторант "Йотин" две звезди 25 25 х х х село Мирково, площад "Разкола" "Флоран -2" Петя Йотина недействащ
4 Мирково №5/ 05.02.2008 г. Хотел Семеен хотел Семеен хотел "Йотин" две звезди 6 12 село Мирково, ул. "Неделчо Бончев" 1 "Флоран - 2" Петя Йотина недействащ
5 Мирково №6/ 15.05.2008 г. КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ една звезда 24 24 х х х село Мирково, ул. "Г. М. Димитров" 5 ЕТ "Прима - Петя Йотина" безсрочен недействащ
6
6 Мирково №7/ 15.05.2008 г. КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ една звезда 20 20 х х х село Буново, ул. "Черковна" 1 ЕТ „РАЗ- Рад Пеовски” безсрочен действащ
7 Мирково №9/ 24.09.2008 г. СНЕК - БАР една звезда 20 20 х х х село Мирково, ул. "Ортова" 3 ЕТ "Деси - АК - Стоилка Делова безсрочен действащ
8 Мирково №10/ 24.09.2008 г. БУНГАЛА БУНГАЛА БУНГАЛА една звезда 20 20 х х х село Мирково, ул. "Ортова" 3 ЕТ "Деси - АК - Стоилка Делова безсрочен действащ
9 Мирково №11/ 08.11.2010 г. Ресторант "Св. Иван Рилски" Ресторант Ресторант "Св. Иван Рилски" две звезди 110 80 30 х х село Мирково, ул. "Цвятко Караджов" 2 "Геотравел" АД безсрочен действащ
10 Мирково №12/ 08.11.2010 г. Хотел "Св. Иван Рилски" Хотел Хотел "Св. Иван Рилски" две звезди 25 25 х х х село Мирково, ул. "Цвятко Караджов" 2 Геотравел АД безсрочен действащ
11 Мирково №4/ 19.11.2012 г. КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ една звезда 44 24 20 х х село Буново, ул. "Васил Левски" 2 "НТочев-75" ООД безсрочен действащ
12 Мирково №2/ 29.03.2012 г. КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ КАФЕ - АПЕРИТИВ една звезда 20 20 х х х село Мирково, площад "Разкола" ЕТ "Методи Павлов Горгоров" безсрочен недействащ
13 Буново №6/ 27.05.2013 г. БАР - КЛУБ БАР - КЛУБ БАР - КЛУБ една звезда 50 50 х х х село Буново, ул. "Васил Левски" 6 "Меги -2013" ООД безсрочен недействащ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44