одобрен

Регистър на производителите на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества

Уникален идентификатор:  0ccb6d1a-ea38-4b38-a8c8-8470a8132af1

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-06 15:38:55
  • Създаден от: anna_yosifova
  • Последна промяна: 2019-09-11 09:54:27
  • Последно променил: anna_yosifova

Номер на лицензията

Наименование на лицето, получило лицензията/ физическо лице

Седалище и адрес на управление

Срок на валидност на лицензията

1 П-1/25.06.2019 “Фармацевтични заводи Милве”АД гр. Бяла Слатина 3200 ул. “Промишлена зона” 2022/06/25
2 П-3/09.10.2018 “Балканфарма – Дупница”АД гр. Дупница 3600 ул. “Самоковско шосе” № 3 2021/10/09
3 П-4/19.06.2019 “Балканфарма – Троян”АД гр. Троян 5600 ул. “Крайречна” №1 2022/02/13
4 П-7/05.11.2018 “Софарма”АД гр. София 1220 ул. “Илиенско шосе” № 16 27.07.2019
5 П-10/19.10.2017 “Прайстаг”АД гр. София 1100 бул. “Васил Левски” №103 2020/10/19
6 П-11/10.01.2019 “Екофарм”ЕООД гр. София 1421 бул. “Черни връх” №14, блок 3, партер 2022/01/12
7 П-12/28.12.2016 “Чайкафарма висококачествените лекарства”АД гр. София 1172 бул. “Г. М. Димитров” №1 2019/12/28
8 П-13/05.08.2019 “Адисан фарма”ЕООД гр. Пловдив 4023 ул. “Недялка Шилева” №31 2022/08/05