Набор от данни:  Регистър военни паметници

одобрен

Регистър военни паметници

Уникален идентификатор:  0d0b4f11-22d3-44e1-bc6a-69b65d710baa

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 17:30:34
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 17:30:34