одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 29.06.2020

Уникален идентификатор:  0d15e13f-d4ef-40fc-84c4-8341bed5c472

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 08:10:58
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-30 08:10:58

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 403 1382066.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 109 28293.77
10 xxxx Издръжка 340 107116.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 30504
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 32548
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 173590.98
88 xxxx Средства на разпореждане 228 59546.14
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 4646.15
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  1104 1818311.73
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 4646.15
Общо:  1 4646.15
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 9304.79
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 173590.98
Общо:  8 182895.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36
88 xxxx Средства на разпореждане 10 799
Общо:  11 835
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 60 4589
Общо:  60 4589
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13952.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1367
Общо:  6 15319.14
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 20241.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 1649.4
10 xxxx Издръжка 17 6123.85
Общо:  55 28015.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 508.86
10 xxxx Издръжка 4 3229.65
Общо:  6 3738.51
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 17023.12
10 xxxx Издръжка 2 20.5
88 xxxx Средства на разпореждане 10 2902.76
Общо:  24 19946.38
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 9126.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 680
10 xxxx Издръжка 5 431.6
88 xxxx Средства на разпореждане 17 4114.79
Общо:  26 14352.61
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 840.4
88 xxxx Средства на разпореждане 1 4170
Общо:  6 5010.4
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11775.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 50.32
10 xxxx Издръжка 3 812.36
88 xxxx Средства на разпореждане 13 4397.43
Общо:  19 17035.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 700
10 xxxx Издръжка 1 40
88 xxxx Средства на разпореждане 1 96
Общо:  6 836
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13374.8
10 xxxx Издръжка 2 299.37
Общо:  3 13674.17
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 23378.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 55.6
10 xxxx Издръжка 1 32.15
Общо:  21 23465.97
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 15626.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 680
10 xxxx Издръжка 2 456
Общо:  5 16762.61
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 26648.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 400
10 xxxx Издръжка 7 2205.94
88 xxxx Средства на разпореждане 4 6504.85
Общо:  19 35759.11
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 100.92
88 xxxx Средства на разпореждане 2 166
Общо:  4 266.92
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 93870.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 3038.23
10 xxxx Издръжка 7 1312.69
88 xxxx Средства на разпореждане 3 817.76
Общо:  37 99038.7
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 72527.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 2960
10 xxxx Издръжка 9 2729.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 450
88 xxxx Средства на разпореждане 4 861.33
Общо:  21 79528.26
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49 62173.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 1180.35
10 xxxx Издръжка 11 1318.83
88 xxxx Средства на разпореждане 9 1266.12
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  80 65938.42
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14923.04
10 xxxx Издръжка 9 1294.84
Общо:  11 16217.88
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 39814.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 1414.6
10 xxxx Издръжка 4 1910.86
88 xxxx Средства на разпореждане 1 187.87
Общо:  17 43328
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1402.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 7919
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6500
Общо:  14 15821.81
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 45131.83
10 xxxx Издръжка 4 216.43
Общо:  5 45348.26
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1494.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 1711
88 xxxx Средства на разпореждане 1 135
Общо:  15 3340.21
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 81173.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 4392.66
10 xxxx Издръжка 22 4121.44
88 xxxx Средства на разпореждане 7 731.2
Общо:  56 90419.09
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 189
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1568.64
Общо:  5 1757.64
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 7935.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 125
Общо:  19 8060.52
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 42614.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 210
10 xxxx Издръжка 12 1179.28
Общо:  37 44003.51
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42 138788.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 1440.37
10 xxxx Издръжка 17 4939.95
Общо:  67 145168.48
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 63555.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 181.52
10 xxxx Издръжка 20 8189.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4875
88 xxxx Средства на разпореждане 5 915.11
Общо:  36 77717.3
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 37469.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 239.19
10 xxxx Издръжка 10 3040.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4705
88 xxxx Средства на разпореждане 2 585.86
Общо:  17 46040.92
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 28116.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 528.22
10 xxxx Издръжка 4 475.36
88 xxxx Средства на разпореждане 2 224
Общо:  10 29343.74
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 52132.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1603.49
10 xxxx Издръжка 7 2904.77
Общо:  14 56641.22
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 82944.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 682.52
10 xxxx Издръжка 6 2685.09
88 xxxx Средства на разпореждане 9 7088.07
Общо:  39 93400.35
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 536.57
10 xxxx Издръжка 21 7882.23
88 xxxx Средства на разпореждане 52 7127.35
Общо:  77 15546.15
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 25031.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1194.23
10 xxxx Издръжка 2 214.17
88 xxxx Средства на разпореждане 1 307.67
Общо:  9 26747.21
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 80838.76
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1652.35
10 xxxx Издръжка 15 7048.37
Общо:  22 89539.48
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 3975.88
10 xxxx Издръжка 5 711.34
88 xxxx Средства на разпореждане 1 86.4
Общо:  9 4773.62
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 42288.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 1060
10 xxxx Издръжка 6 1573.36
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1601.27
Общо:  11 46522.66
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 265.9
10 xxxx Издръжка 1 24
Общо:  2 289.9
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 4365.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 10719
88 xxxx Средства на разпореждане 4 525
Общо:  25 15609.07
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ( 0171980007 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45 56318.7
Общо:  45 56318.7
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29 8743.76
10 xxxx Издръжка 4 2924.06
Общо:  33 11667.82
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1665.45
Общо:  3 1665.45
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 90.34
10 xxxx Издръжка 3 857.72
88 xxxx Средства на разпореждане 2 816.66
Общо:  6 1764.72
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 31999.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 99.79
10 xxxx Издръжка 2 1349.67
88 xxxx Средства на разпореждане 1 461
Общо:  8 33909.9
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 5976.16
Общо:  33 5976.16
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3563.88
Общо:  9 3563.88
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 17539.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 282.19
10 xxxx Издръжка 1 38.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6712
Общо:  6 24572.44
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 194
Общо:  2 194
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1588.91
Общо:  2 1588.91
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 52959.3
Общо:  3 52959.3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1700.15
Общо:  3 1700.15
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 23512.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 539.54
Общо:  7 24051.78
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо:  1 500
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 13.29
Общо:  1 13.29
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 992.29
Общо:  3 992.29
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 25836
Общо:  1 25836
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 23434.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 12.2
Общо:  2 23446.28