одобрен

Метаданни за регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на СО

Уникален идентификатор:  0d3e24e7-f5d6-4b61-8d4a-b8a4503cab34

Описание:

Метаданни за регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Столична община

закон столична община имущество корупция незаконно придобито

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-12-27 15:43:56
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:03:30
  • Последно променил: migrate_data

Показател

Описание

Тип на показателя

Ime Имена Текст
Dl Длъжност Текст
D35_1_1 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Текст
D35_1_2 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Текст
D35_1_3 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Текст
D35_1_3 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Текст