одобрен

Заявления за достъп до информация при Община Русе за 2017г.

Уникален идентификатор:  0d409ef1-8923-4d24-a93b-0836a996a92d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-07 15:25:57
  • Създаден от: v.danev
  • Последна промяна: 2019-10-07 15:25:57

Регистр индекс

Относно

Кор рег индекс

Кореспондент - адрес

ЗДИ-1/11.1.2017 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ИМЕЙЛ 30-8665 ХИЪР ЮРЪП Б.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-2/13.1.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНВЕСТИТОРСКИ НАМЕРЕНИЯ, ПОДАДЕНИ В ОБЩИНА РУСЕ ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА И КАКЪВ ТИП ДЕЙНОСТ ЩЕ РАЗВИВАТ 94Д-2394 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-3/22.2.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ ЗА РЕГИСТРИТЕ И ЗАПЛАЩАНЕНА ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ГР. РУСЕ 91-741 ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ - РУСЕ
ЗДИ-4/8.3.2017 г. КОНЦЕСИИ ЗА СПОРТНИ ТЕРЕНИ И ПЛОЩАДКИ 94Д-2394 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-5/4.5.2017 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИТЕ ФИНАНСИРАНЕ МАЛКИ ПРОЕКТИ И ФЕСТИВАЛИ ОТ ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ НА ОТДЕЛ "КУЛТУРА" 94Р-1464 - РУСЕ
ЗДИ-6/27.6.2017 г. БРОЙ ПРОЕКТИ 94Е-2089 - РУСЕ
ЗДИ-7/23.8.2017 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА СЪСОБСТЕВНИК 94П-5965 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-8/5.9.2017 г. ИСКАНЕ НА КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТИ НА ИМОТ XII-3256 ПО ПЛАНА НА ГР. РУСЕ 94А-7454 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-9/13.9.2017 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ №1288 ПРИЕТО С ПОРТОКОЛ №47/26 02 2015 Г. 94Т-1851 - РУСЕ
ЗДИ-10/20.9.2017 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОГОВОР № 1392/18.11.2013 Г. 94Б-108 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-11/2.10.2017 г. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2015, 2016 И ПЪРВИТЕ ТРИ ТРИМЕСЕЧИЯ НА "ОБЩИНСКА ТЕНИС БАЗА" ВПАРКА НА МЛАДЕЖТА ТЕЛЕФОН 0888309398 94Т-1851 - РУСЕ
ЗДИ-12/27.10.2017 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕПАТРИРАН АВТОМОБИЛ ОПЕЛ АСТРА СЪС ЗАПЛАТЕНА ТАКСА ПО ФАКТУРА 94С-11066 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-13/30.10.2017 г. 91-741 ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ - РУСЕ
ЗДИ-14/13.11.2017 г. ИНФ. ОТНОСНО СТРОЕЖ НА АДРЕС - ГР. РУСЕ БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №21 - КОПИЕ ОТ РС ОТ М. ОКТОМВРИ 94П-5965 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-15/12.12.2017 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗДИРВАНЕ НА РОДНИНИ НА ЛИЦЕ 94А-5131 - РУСЕ
ЗДИ-16/14.12.2017 г. ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ 94Д-2394 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-17/14.12.2017 г. МЕРКИ СРЕЩУ ВИСОКИ НИВА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ 94Д-2394 - ГР. РУСЕ
ЗДИ-18/15.12.2017 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗАПОВЕД № 6364 ОТ 04.11.20102 Г. ЗАЕДНО С ГРАФИЧНАТА Й ЧАСТ, С КОЯТО Е ОДОБРЕН РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА Ж.К. РОДИНА -3, ГР. РУСЕ 94В-6514 - РУСЕ
ЗДИ-19/18.12.2017 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕПИСКА , ОБРАЗУВАНА ПО ПОВОД ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ НА ТЕРЕНА ОКОЛО БЛОКОВЕТЕ" ДРАВА" И "МАЛИНА" 94С-1006 - ГР.РУСЕ
ЗДИ-20 #7/6.10.2017 г. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО АДМ. ДЕЛО № 77/2014 Г. НА АС - РУСЕ - ЗА СВЕДЕНИЕ 77/2014 11-05 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РУСЕ - ГР. РУСЕ
ЗДИ-21 #6/29.9.2017 г. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПО АДМ.ДЕЛО 76/2014 Г. НА ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ ПО ОПИСА НА АС - РУСЕ И ВАС, ЗА СВЕДЕНИЕ 76/2014 11-05 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РУСЕ - ГР. РУСЕ
ЗДИ-29 #7/19.1.2017 г. НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПОЛУЧЕН ОТГОВОР ОТНОСНО ЗНАК В27 В ПОСОКА КЪМ УЛИЦА "СТУДЕНТСКА" 94Н-861 - ГР.РУСЕ