одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 12.02.2020

Уникален идентификатор:  0d802f36-2caf-432e-8035-e567cf371138

плащания себра мон

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 08:04:07
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-13 08:04:07

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 168 248317.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 19 17072.92
10 xxxx Издръжка 548 252771.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 26635
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 370331
88 xxxx Средства на разпореждане 108 30266.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 26693.36
Общо:  871 972088.36
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 -2733273.6
Общо:  6 -2733273.6
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 11244.58
10 xxxx Издръжка 8 35827.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 370331
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 2759966.96
Общо:  24 3177369.72
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 615.73
88 xxxx Средства на разпореждане 29 2857
Общо:  32 3472.73
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1579.64
Общо:  6 1579.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 2972.46
Общо:  14 2972.46
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2880
Общо:  7 2880
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4150
Общо:  2 4150
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 264.95
88 xxxx Средства на разпореждане 2 50
Общо:  5 314.95
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 2970
Общо:  10 2970
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 523.21
Общо:  7 523.21
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2238.44
Общо:  7 2238.44
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 33025.55
Общо:  5 33025.55
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3020
Общо:  1 3020
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 2820
10 xxxx Издръжка 5 574.13
88 xxxx Средства на разпореждане 1 30
Общо:  16 3424.13
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3870
10 xxxx Издръжка 3 164.48
Общо:  4 4034.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2000
10 xxxx Издръжка 1 6.5
Общо:  2 2006.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 167
88 xxxx Средства на разпореждане 11 1056
Общо:  14 1223
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 22189.83
10 xxxx Издръжка 26 7639.27
88 xxxx Средства на разпореждане 2 211
Общо:  31 30040.1
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 252
Общо:  2 252
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 8370
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1000
10 xxxx Издръжка 18 9069.44
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1182.16
Общо:  25 19621.6
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41 10960
10 xxxx Издръжка 15 3666.67
88 xxxx Средства на разпореждане 1 85.09
Общо:  57 14711.76
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3280
10 xxxx Издръжка 10 3874.16
Общо:  12 7154.16
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3920
10 xxxx Издръжка 21 11227.74
Общо:  22 15147.74
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3820
10 xxxx Издръжка 9 1308.21
88 xxxx Средства на разпореждане 24 3194.68
Общо:  43 8322.89
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1123.54
10 xxxx Издръжка 10 5776.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2370
88 xxxx Средства на разпореждане 1 200
Общо:  15 9469.87
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 4890
10 xxxx Издръжка 33 6188.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4420
Общо:  40 15498.03
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 6890
10 xxxx Издръжка 10 5064.27
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1995
88 xxxx Средства на разпореждане 3 408.96
Общо:  28 14358.23
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 13400
10 xxxx Издръжка 7 6273.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 135
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1840.59
Общо:  15 21648.68
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 7271.75
88 xxxx Средства на разпореждане 1 76.99
Общо:  13 7348.74
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 14800
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 78.34
10 xxxx Издръжка 18 10974.27
88 xxxx Средства на разпореждане 4 779.47
Общо:  28 26632.08
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6950
10 xxxx Издръжка 6 931.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 6720
Общо:  9 14601.7
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 25800
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 4550
10 xxxx Издръжка 21 4871.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 2155
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
Общо:  35 37612.81
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4795.6
10 xxxx Издръжка 53 18816.11
88 xxxx Средства на разпореждане 2 10759.89
Общо:  58 34371.6
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 620
10 xxxx Издръжка 16 3104.03
88 xxxx Средства на разпореждане 8 1612.46
Общо:  25 5336.49
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2900
10 xxxx Издръжка 13 18580.82
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3205.8
Общо:  16 24686.62
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2540
10 xxxx Издръжка 7 4818.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1343
Общо:  11 8701.18
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4200
10 xxxx Издръжка 7 2852.68
Общо:  8 7052.68
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2711.34
Общо:  6 2711.34
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 8300
10 xxxx Издръжка 23 6462.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5407
88 xxxx Средства на разпореждане 3 404.75
Общо:  28 20574.49
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 8072.27
Общо:  15 8072.27
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1093.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2090
Общо:  7 3183.37
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2000
10 xxxx Издръжка 3 942.99
Общо:  4 2942.99
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 8859.95
88 xxxx Средства на разпореждане 6 2075.08
Общо:  25 10935.03
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 23.26
Общо:  2 23.26
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 10287.31
Общо:  9 10287.31
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 207.79
Общо:  2 207.79
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 302.28
Общо:  1 302.28
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 11076.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 200
10 xxxx Издръжка 8 23581.2
Общо:  30 34857.44
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 17.24
Общо:  2 17.24
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 550.98
Общо:  3 550.98
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 591.48
Общо:  5 591.48
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1376.4
Общо:  2 1376.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1550
10 xxxx Издръжка 14 477.5
Общо:  15 2027.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 907.23
Общо:  1 907.23
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1700
10 xxxx Издръжка 1 127
Общо:  2 1827
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 947.15
Общо:  5 947.15
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 535.04
Общо:  1 535.04
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3800
10 xxxx Издръжка 2 286.11
Общо:  3 4086.11
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 299.89
Общо:  4 299.89
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 467.3
Общо:  4 467.3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2600
10 xxxx Издръжка 5 628.78
Общо:  6 3228.78
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4450
10 xxxx Издръжка 20 449.54
Общо:  21 4899.54
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6100
10 xxxx Издръжка 4 3886.9
Общо:  5 9986.9
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1184.96
Общо:  7 1184.96
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 10557.12
Общо:  1 10557.12