Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията - 2018 год.

Уникален идентификатор:  0d938661-afbe-40fd-98f6-631db73dd9eb

Описание:

2018 год.

дарения

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-26 15:47:00
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-11 16:35:20
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov

№ по ред

№ и дата на договора

Дарител

Вид на дарението

Воля на дарителя

Стойност на дарението

1 1 от 12.04.2018г. "Зора-Рени" ЕООД Услуга /специализиран превоз на деца Със свои средства и усилия да извърши в полза на община Никола Козлево дарение под формата на превоз на деца от с. Цани Гинчево до ДГ "Пролет" с. Ружица за периода от 12.04.2018 год. до 31.07.2018 год. 2145
2 2 от 18.05.2018г. "ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Вещ/Инвестиционни проекти Да бъде обезпечена необходимостта на община Никола Козлево от описаните вещи, във връзка с планирано кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 500
3 3 от 31.07.2018г. БТК ЕАД Пари За организирането и провеждането на мероприятия и активности с цел развитието и популяризиране на физическото възпитание и спорта и осъществяването на тренировъчна и спортно-състезателна дейност в различни видове спортове на територията на община Никола Козлево 3800
4 4 от 29.11.2018г. "ТЕТРАХИБ" АД Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 500
5 5 от 03.12.2018г. "Ешрефоглу" ООД Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 300
6 6 от 04.12.2018г. Ахмед Хабил Ахмед Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 100
7 7 от 05.12.2018г. Галин Иванов Георгиев Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 100
8 8 от 12.12.2018г. Зелиха Раимова Ахмедова Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 50
9 9 от 12.12.2018г. "Деско Комерс - Славов" ЕООД Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 150
10 10 от 12.12.2018г. "Еко Био Бри" ЕООД Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 150
11 11 от 12.12.2018г. "Агротех Импекс" АД Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 200
12 12 от 12.12.2018г. "Фантастико" ЕООД Пари За благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" - за закупуване на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево 100