одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 17.06.2020

Уникален идентификатор:  0dabf4ea-5d7e-4174-81d1-e206a357afc3

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-18 08:55:14
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-18 08:55:14

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 24914.07
10 xxxx Издръжка 270 167672.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 11349
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 21056.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 365111.49
88 xxxx Средства на разпореждане 77 14581.71
Общо:  383 604684.92
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 20609.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 334431.85
Общо:  23 355041.45
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 315
Общо:  2 315
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1022.17
88 xxxx Средства на разпореждане 1 73
Общо:  3 1095.17
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 587
Общо:  3 587
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 226.5
Общо:  3 226.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 192
Общо:  1 192
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 2094
88 xxxx Средства на разпореждане 9 795
Общо:  36 2889
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 192
Общо:  1 192
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4450
10 xxxx Издръжка 1 192
Общо:  2 4642
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 228.17
Общо:  3 228.17
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 192
Общо:  1 192
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 585.26
88 xxxx Средства на разпореждане 16 1168
Общо:  20 1753.26
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 214
Общо:  2 214
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 647.34
Общо:  2 647.34
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 213
Общо:  2 213
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 500
Общо:  2 500
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 163
Общо:  2 163
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4219.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5257.8
88 xxxx Средства на разпореждане 1 72
Общо:  11 9549.22
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1318.77
Общо:  4 1318.77
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 524.61
Общо:  5 524.61
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 810.18
Общо:  4 810.18
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 874.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1320
Общо:  6 2194.39
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 181.12
10 xxxx Издръжка 9 1582.11
88 xxxx Средства на разпореждане 1 18
Общо:  11 1781.23
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 269.04
88 xxxx Средства на разпореждане 20 1710.24
Общо:  22 1979.28
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 101.8
10 xxxx Издръжка 10 1700.79
88 xxxx Средства на разпореждане 1 84
Общо:  13 1886.59
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 18838
10 xxxx Издръжка 4 584.35
88 xxxx Средства на разпореждане 3 759.72
Общо:  8 20182.07
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 320.98
10 xxxx Издръжка 9 4669.07
Общо:  10 4990.05
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 748.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 15798.72
88 xxxx Средства на разпореждане 3 780.58
Общо:  11 17327.42
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 3118.77
Общо:  11 3118.77
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150
88 xxxx Средства на разпореждане 6 628.54
Общо:  7 778.54
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 2249.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2121
88 xxxx Средства на разпореждане 3 620.71
Общо:  16 4991.34
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 23319.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1050
Общо:  27 24369.66
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 979.46
Общо:  6 979.46
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 6173.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4588
Общо:  11 10761.03
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 135
88 xxxx Средства на разпореждане 1 120
Общо:  3 351
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 2115.69
88 xxxx Средства на разпореждане 1 91.12
Общо:  12 2206.81
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 2135
Общо:  9 2135
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 8234.08
88 xxxx Средства на разпореждане 3 4073.18
Общо:  9 12307.26
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2445
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2079
Общо:  4 4524
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2947.88
Общо:  7 2947.88
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 765.16
88 xxxx Средства на разпореждане 1 302.51
Общо:  4 1067.67
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 17823.95
88 xxxx Средства на разпореждане 1 17.58
Общо:  8 17841.53
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 393.06
88 xxxx Средства на разпореждане 1 90
Общо:  3 483.06
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 6225.12
Общо:  2 6225.12
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2159.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 30679.64
Общо:  5 32838.87
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо:  1 500
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 525.36
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1098.53
Общо:  5 1623.89
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 12.66
Общо:  1 12.66
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3230
Общо:  2 3230
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 66.23
Общо:  1 66.23
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 114.2
Общо:  2 114.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 74.97
Общо:  1 74.97
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 35499.17
Общо:  6 35499.17
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3788
Общо:  3 3788
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 214.1
Общо:  4 214.1