одобрен

01.07.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  0dc25485-383e-40b2-9054-05dea2ace542

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-10 15:47:06
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-10 15:47:06

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Не са регистрирани превишения на нормите.