одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - продажбa на имоти

Уникален идентификатор:  0dd4e64b-58f6-45a4-9b78-e94364adc352

Описание:

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - продажба на имоти общинска собственост на територията на Община Бургас. Регистърът е актуален за 12.2019г.

бургас имоти община общинска продажба разпоредителни регистър сделки собственост строеж право цена

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-08 15:23:33
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-12-11 17:04:33
  • Последно променил: ivanka_kasarova

Акт за ОС

Имот

Площ

Местоположение

Вид разпореждане

Данъчна оценка

Пазарна оценка

Оценка ОС

Крайна цена

Начин разпореждане

Страна по сделката

Решение на ОС

Заповед №

Договор дата

Правно основание

2007
1 4223/06.04.06 УПИ 9-597, КВ.52 33/682 Сарафово решение на ОС 643.5 6600 6600 6600 продажба Я.Т. К. и Е. Т.Г. т.37/29,09,06 , протокол 39 1962/14.11.06 2007/01/10 чл.36,ал.3 от ЗОС
2 1505/02.11.99 УПИ 6-165, кв.2 595 в.з.Боровете решение на ОС 1571 16700 16700 16700 продажба В. Т. М. т.25/31,10,06 , протокол 40 2110/29.11.06 2007/01/10 чл.36,ал.5 от ЗОС
3 4341/13.09.06 УПИ 19-943, кв.57 11/1020 Меден Рудник решение на ОС 314.6 990 990 990 продажба Н. П. К.и П. Г. К. т.34/31,10,06 , протокол 40 2207/11.12.06 2007/01/11 чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС чл.42,ал.1, т.2 нрпуроив
4 4213/05.04.06 УПИ 6-252, кв.20 74/574 Сарафово решение на ОС 1443 13000 13000 13000 продажба И. А.Я. т.36/29,09,06 , протокол 39 2063/23.11.06 2007/01/12 чл.36,ал.3 от ЗОС
5 4075/13.07.05 УПИ 12, кв.11б 1079 Лазур решение на ОС 43406 760000 760000 760000 продажба Балкани - ЛК ЕООД 870/19.05.06 2007/01/15 чл.36,ал.5 от ЗОС
6 4311/11.08.06 УПИ 2-7539, кв.59 12.5/325 Възраждане решение на ОС 621.5 9800 9800 9800 продажба Р. Д.У. т.11/29,11,06 , протокол 41 2360/29.12.06 2007/01/18 чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС чл.42,ал.2 нрпуроив
7 4368/20.10.06 УПИ 2, кв.3 109.10/841.20 Братя Миладинови решение на ОС 4931.3 1455 1455 1455 продажба Р.Д.С. 2210/11.12.06 2007/01/22
8 4271/18.05.06 УПИ 8, кв.137 746.5 с.Черно море решение на ОС 2553 12450 12450 12450 продажба СД Андис Табакови - 171 2058/23.11.06 2007/01/24
9 4035/19.04.05 УПИ 13, кв.6 1273 Акации решение на ОС 29126 92801 92801 92801 продажба Х. И. Х. 772/03.05.06 2007/01/26
10 4289/26.05.06 УПИ 2-1189, кв/1 1381.44 Акации решение на ОС 14112.4 45258 45258 45258 продажба ЕТ Елсит - Стоян Апостолов т.14/20,12,06 , протокол 43 37/11.01.07 2007/02/05 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
11 1910/14.01.00 УПИ 42-145, кв.7 617 в.з.Боровете решение на ОС 3665 17300 17300 17300 продажба Х. Й. Т. т.24/31,10,06 , протокол 40 2108/29.11.06 2007/02/05 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
12 4125/2005 УПИ 5-84, кв.14 190/1520 Сарафово решение на ОС 3705 716 716 716 продажба Д. И. Б. и др. 2205/11.12.06 2007/02/15
13 3871/23.04.04 УПИ 8-103, кв.18 40/1120 с.Брястовец решение на ОС 60.8 600 600 600 продажба С. Г. О. и С. С. О. т.14/29,09,06 , протокол 39 1964/14.11.06 2007/02/21 чл.36,ал.3 от ЗОС
14 4298/06.06.06 УПИ 5-18, кв.12 387 с.Брястовец решение на ОС 143.2 1590 1590 1590 продажба Т.Д. Н. и Н. С.Н. т.41/29,11,06 , протокол 39 1964/14.11.06 2007/02/21 чл.36,ал.3 от ЗОС
15 1566/02.12.99 УПИ 32-86, кв.6 600 в.з.Боровете решение на ОС 1584 16800 16800 16800 продажба К. Г. Т.и Я. Х. Т. т.26/31,11,06 , протокол 40 2111/29.11.06 2007/02/23 чл.35,ал.5 от ЗОС
16 4091/30.08.05 УПИ 18-364, кв.26 85/985 с.Брястовец решение на ОС 142.1 2400 2400 2400 продажба Д. А. В. и други т.33/31,10,06 , протокол 40 2203/11.12.06 2006/03/07 чл.36,ал.3 от ЗОС
17 4379/01.11.06 УПИ 17-78, кв.32 558 Долно Езерово решение на ОС 8704 1719 1719 1719 продажба Н. Д. С. и др. 136/25.01.07 2007/03/13
18 4364/2006 УПИ 5-114, кв.5 86/557 Българово решение на ОС 249.4 3000 3000 3000 продажба И. Г. Х. т.13/29,11,06 , протокол 41 2335/22.12.06 2007/03/14 чл.36,ал.3 от ЗОС
19 4251/26.04.06 УПИ 2, кв.53 673 с.Рудник търг 2344.1 15950 15950 15950 продажба Д. С. Г. т.19/29,11,06 , протокол 41 481/16.03.07 2007/04/18 чл.35,ал.2 от ЗОС
20 4250/26.04.06 УПИ 6, кв.53 556 с.Рудник търг 2390.8 13200 13200 13200 продажба П. К.Ц. т.19/29,11,06 , протокол 41 477/16.03.07 2007/04/19 чл.35,ал.2 от ЗОС
21 3508/28.10.02 УПИ 12, кв.8 748 с.Твърдица търг 987.4 31005 31005 31005 продажба И. И. М. т.11/25,11,05 , протокол 29 480/16.03.07 2007/04/20 чл.35,ал.2 от ЗОС
22 4356/03.10.06 УПИ 1, кв.44 884 с.Рудник търг 3079 20900 20900 20900 продажба Тони - транс ЕООД т.19/29,11,06 , протокол 41 482/16.03.07 2007/04/23 чл.35,ал.2 от ЗОС
23 4469/12.01.07 УПИ 12-304, кв.35 44/1944 с.Брястовец търг 73.6 1050 1050 1050 продажба Т. Ч. Н. т.7/30,01,07 , протокол 44 433/09.03.07 2007/04/24 чл.36,ал.3 от ЗОС
24 2771/07.05.01 УПИ 4, кв.7 925 с.Миролюбово търг 1405 27750 27750 27750 продажба Д. Г.П. т.35/31,05,06 , протокол 36 483/16.03.07 2007/04/25 чл.35,ал.2 от ЗОС
25 4546/08.03.07 УПИ 3-16, кв.7 570 кв.Крайморие търг 13338 2130 2130 2130 продажба И. Г.М. 584/30.03.07 2007/04/26
26 4314/11.08.06 УПИ 15-1538, кв.110 578 с.Рудник търг 1864 17380 17380 17380 продажба К. Д. К. т.19/29,11,06 , протокол 41 478/16.03.07 2007/04/27 чл.35,ал.2 от ЗОС
27 4358/03.10.06 УПИ 16-1538, кв.110 543 с.Рудник търг 1751.2 16390 16390 16390 продажба К. Д.К. т.19/29,11,06 , протокол 41 479/16.03.07 2007/04/27 чл.35,ал.2 от ЗОС
28 4316/11.08.07 УПИ 4-1597, кв.141 585 с.Черно море решение на ОС 2515.5 690 690 690 продажба Д. В. Я. 216/12.02.07 2007/04/27
29 4085/17.08.05 УПИ 2-229, кв.52 575 с.Брястовец търг 800.4 15000 15000 15000 продажба Д. Ц. Н. 806/21.04.07 2007/05/03 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
30 4218/05.04.06 УПИ 3, кв.23 262.5/525 Изгрев решение на ОС 10237.5 154000 154000 154000 продажба Инвест - Стройпроект ЕООД т.31/28,02,07 , протокол 45 747/16.04.07 2007/05/03 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
31 4218/05.04.06 УПИ 3, кв.23 262.5/525 Изгрев решение на ОС 10237.5 154000 154000 154000 продажба Бургас Метал трейдинг ЕООД т.31/28,02,07 , протокол 45 747/16.04.07 2007/05/03 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
32 4430/04.12.06 УПИ 7-218, кв.30 70/1450 с.Брястовец решение на ОС 112 1300 1300 1300 продажба К. П. К. т.28/28,02,07 , протокол 45 582/30.03.07 2007/05/09 чл.36,ал.3 от ЗОС
33 4548/14.03.07 УПИ 1, кв.25А 1765 Изгрев търг 68835 470000 470000 470000 продажба А&К 2000 ООД 583/30.03.07 2007/05/10
34 4552/23.03.07 УПИ 11, кв.3 2503 Зорница търг 97617 650000 650000 650000 продажба Районен кооперативен съюз Черноморие 581/30.03.07 2007/05/11
35 4308/09.08.06 УПИ 6-17, кв.14 295/1190 с.Твърдица търг 451.7 6000 6000 6000 продажба Т.П. П. т.29/28,03,07 , протокол 46 884/02.05.07 2007/05/28 чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
36 4370/20.10.06 УПИ 22-180, кв.30 15/790 с.Маринка търг 47.9 750 750 750 продажба В. Л.Й. т.12/28,03,07 , протокол 46 883/02.05.07 2007/06/04 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
37 4132/11.10.05 УПИ 16, кв.32 196.55 Сарафово решение на ОС 4599.3 47000 47000 47000 продажба Н. И. А. т.29/28,03,07 , протокол 45 746/16.04.07 2007/06/06 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
38 4549/2007 УПИ 1-78, кв.3 45/580 Банево решение на ОС 143.6 2100 2100 2100 продажба В. И. Н. т.7/25,04,07 , протокол 47 1098/30.05.07 2007/06/13 чл.36,ал.3 от ЗОС
39 4217/05.04.06 УПИ 2, кв.23 118.5/237 Изгрев решение на ОС 4621.5 70000 70000 70000 продажба К. П. Г. т.32/28,02,07 , протокол 45 745/16.04.07 2007/06/15 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
40 4217/05.04.06 УПИ 2, кв.23 118.5/238 Изгрев решение на ОС 4621.5 70000 70000 70000 продажба Д.М.Д. т.32/28,02,07 , протокол 45 745/16.04.07 2007/06/15 чл.35,ал.2 и ал.5 от ЗОС
41 4086/17.08.05 УПИ 3-108, кв.18 22/448 с.Брястовец решение на ОС 33.7 600 600 600 продажба П. С. Б. т.18/28,03,07 , протокол 46 907/07.05.07 2007/06/15 чл.36,ал.3 от ЗОС
42 4472/19.01.07 УПИ 4-839, кв.24 45/345 Сарафово решение на ОС 1053 10560 10560 10560 продажба В. С. Ч. т.26/28,02.07 , протокол 45 740/16.04.07 2007/06/21 чл.36,ал.3 от ЗОС
43 4451/04.01.07 УПИ 2, кв.5 850 Меден Рудник търг 29155 170000 170000 170000 продажба П. Ж. К. т.21/28,03,07 , протокол 46 906/07.05.06 2007/06/26 чл.35,ал.2 от ЗОС
44 3573/27.01.03 УПИ 3-2159, кв.31 126/380 Д-р Нидер 4 решение на ОС 6264.7 84000 84000 84000 продажба Местно поделение на Арменска Апостолическа православна църква - Бургас т.30/28,03,07 , протокол 46 877/02.05.07 2007/06/28 чл.36,ал.3 от ЗОС
45 4457/08.01.07 УПИ 15-657, кв.12 283/503 Лазур решение на ОС 12791.6 285000 285000 285000 продажба В. Р. М. т.15/25,04,07 , протокол 47 1124/02.06.07 2007/07/02 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
46 1559/01.12.99 УПИ 24-94, кв.6 688 в.з.Боровете търг 2476.8 19500 19500 19500 продажба К. С. М. т.15/28,02,07 , протокол 45 515/22.03.07 2007/07/09 чл.35,ал.2 от ЗОС
47 4461/08.01.07 Раб.жилища, бл.5, вх.А складови помещения Братя Миладинови решение на ОС 4606.6 14500 14500 14500 продажба Н. Г.Л. т.14/25,04,07 , протокол 47 1126/02.06.07 2007/07/11 чл.36,ал.3 от ЗОС
48 4646/15.05.07 УПИ 9-110, кв.5 10/610 в.з.Боровете решение на ОС 39.6 280 280 280 продажба К. С. Т. т.34/14,06,07 , протокол 48 1449/17.07.07 2007/07/20 чл.36,ал.3 от ЗОС
49 4461/08.01.07 Раб.жилища, бл.5, вх.А складови помещения Братя Миладинови решение на ОС 4471.2 12600 12600 12600 продажба Ж. М. Д. и М. Д.Д. т.14/25,04,07 , протокол 47 1125/02.06.07 2007/08/02 чл.36,ал.3 от ЗОС
50 4527/27.02.07 *000254 0.976 дка Аязма дере, з-ще Горно Езерово търг 6.6 5000 5000 5000 продажба Г. И. Г. т.5/25,04,07 1501/25.07.07 2007/08/16 чл.35,ал.2 от ЗОС
51 4361/03.10.06 УПИ 11-1538, кв.110 546 с.Черно море търг 2089.5 15000 15000 15000 продажба К. М.В. т.19/29,11,06 1504/25.07.07 2007/08/20 чл.35,ал.2 от ЗОС
52 4479/30.01.07 УПИ 7-4, кв.142 140.70/351.70 ЦГЧ решение на ОС 6995.6 137900 137900 1379000 продажба Е. К. М. т.42/14,06,07 , протокол 48 1334/29.06.07 2007/08/27 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
53 1904/14.02.00 УПИ 35-152, кв.7 600 в.з.Боровете решение на ОС 976.1 17000 17000 17000 продажба А. Н. С. т.19/28,02,07 , протокол 45 741/16.04.07 2007/08/27 чл.35,ал.5 от ЗОС
54 4647/15.05.07 УПИ 1, кв.12 1598 Лазур решение на ОС 72230 1012000 1012000 1012000 продажба Възход ЕООД т.46/27,07,07 , протокол 50 1751/29.08.07 2007/09/12 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
55 4601/04.04.07 УПИ 12, кв.150 6/532 Меден Рудник решение на ОС 70.2 675 675 675 продажба Й. П. К. т.18/15,06,07 , протокол 48 1454/17.07.07 2007/09/18 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
56 4439/15.12.06 УПИ 6-1377, кв.108 597 с.Черно море решение на ОС 309.6 2000 2000 2000 продажба М. П. Б. т.35/14,06,07 , протокол 48 1446/17.07.07 2007/09/19 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
57 4712/03.07.07 УПИ 7-56, кв.11 8/610 Горно Езерово решение на ОС 125 290 290 290 продажба И. М. Д. т.36/27,07,07 , протокол 50 1750/29.08.07 2007/09/26 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
58 УПИ XLІX-90.92, кв.57 278.30/1820.30 Сарафово решение на ОС 6512.2 55660 55660 55660 продажба Булкам Сий Трейдинг ООД т.17/28,03,07 , протокол 46 1662/14.08.07 2007/09/27 предварителен договор от 10.05.07
59 4437/15.12.06 УПИ 7-174, кв.11 18/1030 с.Рудник решение на ОС 73.5 540 540 540 продажба Г. Р. Р. т.31/27,07,07 , протокол 50 1747/29.08.07 2007/09/27 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
60 4353/29.09.06 УПИ 16-1182, кв.93 40/765 Долно Езерово решение на ОС 624 1720 1720 1720 продажба И. П. Х. т.31/14,06,07 , протокол 48 1450/17.07.07 2007/09/28 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
61 4438/15.12.06 УПИ 5-176, кв.11 20/944 с.Рудник решение на ОС 89.9 560 560 560 продажба Е.В.Т. т.19/14,06,07 , протокол 48 1448/17.07.07 2007/10/01 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
62 4353/29.09.06 УПИ 16-650, кв.72 17/450 Меден Рудник решение на ОС 583 3400 3400 3400 продажба И. М. П. т.29/14,06,07 , протокол 48 1452/17.07.07 2007/10/02 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
63 887/10.07.98 УПИ 7, кв.15 83.35/235 ЦГЧ решение на ОС 4144.2 81508 81508 81508 продажба Н. Г.К. т.12/14,06,07 , протокол 48 1680/17.08.07 2007/10/02 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
64 4707/22.06.07 УПИ 6-2459.2460, кв.147 10.02/1000.20 ЦГЧ решение на ОС 498.2 12600 12600 12600 продажба А. В. Д. и др. т.21/27,07,07 , протокол 50 1746/29.08.07 2007/10/08 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
65 4445/20.12.06 УПИ 2-206, кв.18 12/738 с.Рудник решение на ОС 56.8 460 460 460 продажба В. С. С. и Г. Д. С. т.24/14,06,07 , протокол 48 1447/17.07.07 2007/10/08 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
66 1894/14.01.00 УПИ 25-113, кв.7 379 в.з.Боровете решение на ОС 1364.4 15000 15000 15000 продажба Е. С. К. т.26/27,07,07 , протокол 50 1737/29.08.07 2007/10/10 чл.35,ал.3 и 6 от ЗОС
67 4719/16.07.07 УПИ 2, кв.2 1937 Изгрев търг 75543 640500 640500 640500 продажба В. Б. Ч. т.22/27,07,07 , протокол 50 1752/29.08.07 2007/10/10 чл.35,ал.3 и 6 от ЗОС
68 4158/18.11.05 УПИ 18 - общ., кв.8 672 с.Твърдица търг 1029 22220 22220 22220 продажба Г. П.А. т.26/14,06,07 , протокол 48 1911/28.09.07 2007/10/18 чл.35,ал.2 от ЗОС
69 2852/18.05.01 УПИ 5, кв.5 1063 с.Твърдица търг 1552.8 39710 39710 39710 продажба И. К. К. т.26/14,06,07 , протокол 48 1916/28.09.07 2007/10/19 чл.35,ал.2 от ЗОС
70 3008/26.10.01 УПИ 4-9, кв.2 692 с.Твърдица търг 1059.6 25850 25850 25850 продажба С. С.С. т.26/14,06,07 , протокол 48 1920/28.09.07 2007/10/19 чл.35,ал.2 от ЗОС
71 3009/26.10.01 УПИ 5-9, кв.2 651 с.Твърдица търг 996.8 25080 25080 25080 продажба Г. Р. В. т.26/14,06,07 , протокол 48 1919/28.09.07 2007/10/19 чл.35,ал.2 от ЗОС
72 3372/2002 УПИ 10 - 648, кв.80 36.20/161.50 ЦГЧ решение на ОС 1800 20400 20400 20400 продажба Г. В.Г. т.42/27,07,07 , протокол 50 1745/29.08.07 2007/10/19 чл.35,ал.6 от ЗОС чл.38,ал.8 нрпуроив
73 4461/08.01.07 Раб.жилища, бл.5, вх.А складови помещения Братя Миладинови решение на ОС 4102.5 12400 12400 12400 продажба И. Т.И. т.14/25,04,07 , протокол 47 1128/02.06.07 2007/10/19 чл.36,ал.3 от ЗОС
74 4376/20.10.06 УПИ 14-126, кв.21 10/1050 с.Твърдица решение на ОС 17.1 320 320 320 продажба Д. Х. И. т.20/14,06,07 , протокол 48 1401/12.07.07 2007/10/23 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
75 4254/26.04.07 УПИ 6-общ., кв.5 869 с.Твърдица търг 1269.4 31570 31570 31570 продажба М. Д. М. т.26/14,06,07 , протокол 48 1915/28.09.07 2007/10/24 чл.35,ал.2 от ЗОС
76 4157/18.11.05 УПИ 2-общ., кв.8 672 с.Твърдица търг 1029 20200 20200 20200 продажба Х. П. П. т.26/14,06,07 , протокол 48 1912/28.09.07 2007/10/25 чл.35,ал.2 от ЗОС
77 4335/12.09.06 УПИ 3-651, кв.80 93.50/1433 ЦГЧ решение на ОС 4649 110000 110000 110000 продажба Кондор Травел ООД т.32/14,06,07 , протокол 48 1739/29.08.07 2007/10/26 чл.35,ал.6 от ЗОС чл.38,ал.8 нрпуроив
78 4621/26.04.07 УПИ 13-64, кв.14 174/834 с.Маринка решение на ОС 1122.3 8000 8000 8000 продажба Н.К.Т. т.13/24,09,07 , протокол 51 2043/19.10.07 2007/11/01 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
79 4604/17.04.07 УПИ 5-660, кв.72 100/1065 Меден Рудник решение на ОС 3430 20000 20000 20000 продажба Х. А. В. и К.А.Б. т.22/14,06,07 , протокол 48 1453/17.07.07 2007/11/02 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
80 4651/2007 УПИ 44-626, кв.43 45/985 Банево решение на ОС 143.6 1600 1600 1600 продажба Я. Г.Л. т.7/24,09,07 , протокол 51 2025/18.10.07 2007/11/05 чл.36,ал.3 от ЗОС
81 4442/19.12.06 УПИ 5, кв.24 1350 Изгрев търг 52650 546750 546750 546750 продажба Болеро ЕООД т.27/27,07,07 , протокол 50 1749/29.08.07 2007/11/06 чл.35,ал.3 от ЗОС
82 3507/28.10.02 УПИ 5-общ., кв.24 789 с.Твърдица търг 1208.1 26800 26800 26800 продажба Ж. С. Д. т.26/14,06,07 , протокол 48 1921/28.09.07 2007/11/06 чл.35,ал.2 от ЗОС
83 4156/18.11.05 УПИ 1-общ., кв.8 672 с.Твърдица търг 1029 22220 22220 22220 продажба Ж. С.Д. т.26/14,06,07 , протокол 48 1913/28.09.07 2007/11/08 чл.35,ал.2 от ЗОС
84 4620/25.04.07 УПИ 10-22, масив 142 2.23/3019.06 м-ст Мадика решение на ОС 110.9 170 170 170 продажба Г. М. Я. т.32/27,07,07 , протокол 50 2083/24.10.07 2007/11/12 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
85 3641/19.05.03 УПИ 10, кв.24 37.70/525 Лазур решение на ОС 1704 37500 37500 37500 продажба Д. К.К. и др. т.43/27,07,07 , протокол 50 1753/29.08.07 2007/11/15 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
86 4602/04.04.07 УПИ 2-1294, кв.68 30/985 Долно Езерово решение на ОС 468 1300 1300 1300 продажба Я. М. Т. и Д.И. Т. т.29/27,07,07 , протокол 50 1742/29.08.07 2007/11/16 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
87 3537/11.11.02 имот 28, кв.1 169.60/687 Зорница решение на ОС 5489.9 94500 94500 94500 продажба В. Р. М. и И. И. Б.- Б т.39/27,07,07 , протокол 50 1788/05.09.07 2007/11/28 чл.35,ал.3 и 6 от ЗОС
88 3712/2003 УПИ 7-331.741.332, кв.15 125/1000 в.з.Минерални бани решение на ОС 495 12000 12000 12000 продажба Л. В.М. т.11/24,09,07 , протокол 51 2020/18.10.07 2007/11/30 чл.36,ал.3 от ЗОС
89 4508 и 4509/19.02.07 УПИ 10-611, кв.54 5/865 Долно Езерово решение на ОС 187 520 520 520 продажба Е. К. Х. т.24/27,07,07 , протокол 50 1741/29.08.07 2007/12/18 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
2008
1 4414/17.11.06 УПИ 10-223, кв.16 96/697 кв.м. ид.ч. с.Твърдица решение на ОС 133.5 3000 3000 3000 продажба Е.С. Х. и други т.9/25,04,07 , протокол 47 1129/02.06.07 2008/01/03 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
2 УПИ 3-1036, кв.52 156/8325 кв.м. ид.ч. гр.Българово решение на ОС 452.4 3120 3120 3120 продажба Пиргост Пласт ООД т.5/30,01,07 , протокол 44 1490/24.07.07 2008/02/22
3 4021/04.04.05 УПИ 1, кв.29, пристройка към първи етаж 33.60 кв.м. кв. Долно Езерово решение на ОС 7047.8 5000 5000 5000 продажба К. М. В. т.24/27,07,07 , протокол 50 1744/29.08.07 2008/02/22 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
4 4108/30.08.05 УПИ 14-1843, кв.138 227/727 кв.м. ид.ч. с. Черно море решение на ОС 849.2 7200 7200 7200 продажба Я. Д.Я. и П.К. Я. т.54/28,02,08 , протокол 6 761/01.04.08 2008/05/08 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
5 4948/2008 УПИ 5-545, 546, кв.25 1 400 кв.м. в.з.Минерални бани решение на ОС 28 552 552 552 продажба Н. И. Г. т.11/17,04,08 , протокол 8 1271/20.05.08 2008/06/03 чл.36,ал.3 от ЗОС
6 4688/07.06.07 УПИ 18-1847, кв.138 80/585 кв.м.ид.ч. с.Черно море решение на ОС 192.6 3130 3130 3130 продажба А. Д. Н. т.3/17,04,08 , протокол 8 1274/20.08.08 2008/06/05 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
7 4912/14.02.08 УПИ 17-419,420, кв.19 47/487 кв.м.ид.ч. кв.Победа решение на ОС 1532 10000 10000 10000 продажба Р. Т. Д. т.17/27,03,08 , протокол 7 1134/09.05.08 2008/05/26 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
8 4622/26.04.07 УПИ 8-117, кв.12 20/750 кв.м.ид.ч. с.Димчево решение на ОС 32 600 600 600 продажба М. И. Ч. т.46/28,02,08 , протокол 46 852/11.04.08 2008/06/13 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
9 4734/30.08.07 УПИ 1-36, кв.1 120/1050 кв.м.ид.ч. с.Рудник решение на ОС 330.6 4694 4694 4694 продажба Скай 2005 ЕООД т.4/17,04,08 , протокол 8 1273/20.05.08 2008/06/17 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
10 4512/21.02.07 УПИ 8-59, кв.4 99/820кв.м.ид.ч. с.Димчево решение на ОС 158.4 3600 3600 3600 продажба С. Д.С. т.47/28,02,08 , протокол 6 854/11.04.08 2008/06/24 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
11 4842/25.10.07 УПИ 1-655, кв.72 15/917 кв.м.ид.ч. Зона Г, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 514 1620 1620 1620 продажба С. Д.Т. и Й. Д. Т. т.55/28,02,08 , протокол 6 792/07.04.08 2008/06/25 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
12 4817/08.10.07 УПИ 2-366,кв.21 83.76/810.75 кв.м.ид.ч. с.Брястовец решение на ОС 127.3 2950 2950 2950 продажба М. Н. Г. и други т.50/28,02,08 , протокол 6 811/07.04.08 2008/06/27 чл.36,ал.3 от ЗОС
4818/08.10.07 УПИ 7-366,кв.21 74.76/815.99 кв.м.ид.ч. 113.6 2600 2600 2600
13 4736/2007 УПИ 7-205, кв.11 36/441 кв.м.ид.ч. гр.Българово решение на ОС 104.4 1400 1400 1400 продажба М. И. Д. и други т.52/28,02,08 , протокол 6 752/01.04.08 2008/06/30 чл.36,ал.3 от ЗОС
14 4737/2007 УПИ 8-206, кв.11 20/405 кв.м.ид.ч. гр.Българово решение на ОС 58 780 780 780 продажба М. И.Д. и други т.52/28,02,08 , протокол 6 755/01.04.08 2008/06/30 чл.36,ал.3 от ЗОС
15 4283/19.05.06 УПИ 2, кв.8 342/492 кв.м.ид.ч. Зона А, ж.р.Меден Рудник търг 11730.6 184680 184680 184680 продажба Интертрейдинг ООД т.28/27,03,08 , протокол 7 и т.14/17,04,08 , протокол 8 1251/17.05.08 2008/07/02 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
16 4597/2007 УПИ 9-153, кв.18 10/1135 кв.м.ид.ч. кв.Горно Езерово решение на ОС 148 360 360 360 продажба Й.С.И. и други т.6/22,05,08 , протокол 9 1636/23.06.08 2008/07/03 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
17 4947/2008 УПИ 1-50, кв.6 7.43/1315.43 кв.м.ид.ч. с.Миролюбово решение на ОС 1 253 253 253 продажба Н. Д. Д. т.13/17,04,08 , протокол 8 1272/20.05.08 2008/07/04 чл.36,ал.3 от ЗОС
18 3576/2003 УПИ 7-907, кв.170 76.79/737 кв.м.ид.ч. ЦГЧ. Ул.Иван Богоров 42 решение на ОС 3818 61432 61432 61432 продажба В.Н.Б.и Т. Г. Б. т.21/27,03,08 , протокол 7 1061/30.04.08 2008/07/18 чл.35,ал.6 от ЗОС
19 4722/30.07.07 УПИ 2-19, кв.12 39/947 кв.м.ид.ч. с.Брястовец решение на ОС 5203 1365 1365 5285 продажба Н.Д. С. и други т.49/28,02,08 , протокол 6 813/07.04.08 2008/07/18 чл.36,ал.3 от ЗОС
4723/30.07.07 УПИ 3-22, кв.12 62/1368 кв.м.ид.ч. 2170 2170
4724/30.07.07 УПИ 4-19, кв.12 50/1108 кв.м.ид.ч. 1750 1750
20 3576/2003 УПИ 7-907, кв.170 132.65/737 кв.м.ид.ч. ЦГЧ. Ул.Иван Богоров 42 решение на ОС 6595.4 106120 106120 106120 продажба Ариан ЕООД т.23/27,03,08 , протокол 7 1062/30.04.08 2008/07/21 чл.35,ал.6 от ЗОС
21 4718/11.07.07 УПИ 6-37, кв.1 7/757 кв.м.ид.ч. с.Димчево решение на ОС 12.3 308 308 308 продажба Л. Б. П. т.8/22,05,08 , протокол 9 1637/23.06.08 2008/07/22 чл.36,ал.7 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
22 4686/01.06.07 УПИ 4-1633, кв.139 386.58/831 кв.м.ид.ч. с.Черно море решение на ОС 1533.3 13916.88 13916.88 13916.88 продажба С. С.М. т.4/22,05,08 , протокол 9 1588/18.06.08 2008/07/22 чл.35,ал.3 и 6 от ЗОС чл.38,ал.8 нрпуроив
23 3576/2003 УПИ 7-907, кв.170 25.71/737 ЦГЧ. Ул.Иван Богоров 42 решение на ОС 1278.3 20568 20568 20568 продажба Н. Г.К. т.22/27,03,08 , протокол 7 1060/30.04.08 2008/07/23 чл.36,ал.3 от ЗОС
24 4715/04.2007 УПИ 6-150, кв.24 60/785 кв.м.ид.ч. с.Брястовец решение на ОС 91.2 2100 2100 2100 продажба Г. Д. И. т.48/28,02,08 , протокол 6 813/07.04.08 2008/07/31 чл.36,ал.3 от ЗОС
25 3956/24.11.04 УПИ 14-21, кв.96 280/560 кв.м.ид.ч. Зона Г, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 9604 1442 1442 1442 продажба М. Г. Д. Решение 107/03.07.07 наАС-Бургас 1569/17.06.08 2008/08/12 § 1, ал.5 от ПЗР на ПМС235 от 19.09.96
26 4700/15.06.07 УПИ 16-795, кв.1 268/608 кв.м.ид.ч. кв.Сарафово решение на ОС 6271.2 78256 78256 78256 продажба Я. Д.Я. и П. К.Я. т.29/19,06,08 , протокол 10 1914/16.07.08 2008/08/15 чл.36,ал.3 от ЗОС
27 5134/27.06.08 УПИ 19-16.29, кв.150 15.40/500 кв.м.ид.ч. Зона Д, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 240.2 5020 5020 5020 продажба Я. Х. Г. и Г.К. Г. т.26/24,07,08 , протокол 11 2130/12.08.08 и СР 1035/11.08.08 2008/08/18 чл.36,ал.3 от ЗОС
28 4974/2008 УПИ 8-34, кв.9 24/780 кв.м.ид.ч. с.Изворище решение на ОС 52.8 470 470 470 продажба А.Х.У. т.35/19,06,08 , протокол 10 1892/11.07.08 2008/08/19 чл.36,ал.3 от ЗОС
29 4934/2008 УПИ 13-124, кв.9 20/535 кв.м.ид.ч. кв.Лозово решение на ОС 468 1150 1150 1150 продажба Г. В. М. т.31/19,06,08 , протокол 10 1881/11.07.08 2008/08/19 чл.36,ал.3 от ЗОС
30 2360/16.03.00 УПИ 3-общ.,кв.27 828 кв.м. с.Банево търг 2086.6 43810 43810 43810 продажба Р. К. С. 2008/04/17 2015/28.07.08 2008/08/22 чл.35,ал.2 от ЗОС
31 2359/16.03.00 УПИ 2-общ., кв.27 826 кв.м. с.Банево търг 2081.6 53760 53760 53760 продажба М.Т.С. 2008/04/17 2014/28.07.08 2008/08/22 чл.35,ал.2 от ЗОС
32 2361/16.0300 УПИ 4-общ., кв.27 1006 кв.м. с.Банево търг 2535.2 53235 53235 53235 продажба В. В.Т. 2008/04/17 2016/28.07.08 2008/08/26 чл.35,ал.2 от ЗОС
33 2358/16.03.00 УПИ 1-общ., кв.27 1018 кв.м. с.Банево търг 2565.5 49680 49680 49680 продажба В. В.Т. 2008/04/17 2013/28.07.08 2008/08/26 чл.35,ал.2 от ЗОС
34 ПИ 043016 1 292 дка м-ст До село, з-ще гр.Българово решение на ОС 267.4 2550 2550 2550 продажба Община Бургас купува от Я. Т. Я. т.58/19,06,08 , протокол 10 2008/08/28 чл.34,ал.2 от ЗОС
35 4962/25.03.08 УПИ 6, кв.7 555/875 кв.м.ид.ч. к-с Зорница решение на ОС 21645 850815 850815 850815 продажба СКАТ ООД т.22/19,06,08 , протокол 10 2289/29.08.08 2008/09/02 чл.36,ал.3 от ЗОС
36 4890/2007 УПИ 8-178, кв.20 25/695 кв.м.ид.ч. кв.Горно Езерово решение на ОС 585 980 980 980 продажба Е. Й. М. т.24/19,06,08 , протокол 10 1897/11.07.08 2008/09/05 чл.36,ал.2 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
37 4985/2007 УПИ 12-1122, кв.21 6/296 кв.м.ид.ч. кв.Акациите решение на ОС 206 3900 3900 3900 продажба Т. Г.Г. т.24/19,06,08 , протокол 10 1894/11.07.08 2008/09/08 чл.36,ал.2 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
38 4021/04.04.05 УПИ 1, кв.29, пристройка към втори етаж 33.60 кв.м. кв. Долно Езерово решение на ОС 7047.8 5000 5000 5000 продажба Р.Д.И. т.24/27,07,07 , протокол 50 1743/29.08.07 2008/09/08 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
39 3966/15.12.04 УПИ 6-81, кв.11 255/1020 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 5967 7160.4 7160.4 7160.4 продажба М. Д.М. т.30/19,06,08 , протокол 10 и т.4/24,07,08 , протокол 11 2274/28.08.08 2008/09/10
40 4814/2007 УПИ 8-364, кв.25 98.50/585 кв.м.ид.ч. кв.Лозово решение на ОС 390.1 3100 3100 3100 продажба Д. И. И. т.27/24,07,08 , протокол 11 2272/28.08.08 2008/09/18 чл.36,ал.3 от ЗОС
41 4900/23.01.08 УПИ 6-39, кв.9 106/1106 кв.м.ид.ч. с.Брястовец решение на ОС 1274.1 2650 2650 2650 продажба Патроби ООД т.24/24,07,07 , протокол 11 2290/29.08.08 2008/09/18 чл.36,ал.3 от ЗОС
42 4811/27.09.07 УПИ 13-1406, кв.97 484 кв.м. с.Черно море решение на ОС 1665 16200 16200 16200 продажба С. Х. З. т.23/24,07,08 , протокол 11 2211/19.08.08 2008/10/14 чл.36,ал.3 и 6 от ЗОС чл.38,ал.8 нрпуроив
43 4504/15.02.07 УПИ 16/758, кв.47 536 кв.м. с.Рудник решение на ОС 1709.8 2051.76 2051.76 2051.76 продажба А.Г. М. и С.Ж.М. т.23/18,09,08 , протокол 12 2823/17.10.08 2008/11/14 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
44 4550/19.03.07 УПИ 11-804, кв.1 1/2 ид.ч./544 кв.м. кв.Сарафово решение на ОС 6364.8 9440 9440 9440 продажба К. К. Ч. и други т.24/18,09,08 , протокол 12 2816/17.10.08 2008/11/17 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
45 Договор за поправка на договор продажба Т. Г. Г. 2008/11/19
46 4955/24.03.08 УПИ 17-общ., кв.4 600 кв.м. с.Драганово търг 1042.8 7920 7920 7920 продажба Х. Ш. А. т.25/24,07,08 , протокол 11 2968/03.11.08 2008/11/20 чл.35,ал.1 от ЗОС
47 4954/24.03.08 УПИ 5-общ.,кв.4 648 кв.м. с.Драганово търг 1126.2 7865 7865 7865 продажба С.Ш.А. т.25/24,07,08 , протокол 11 2966/03.11.08 2008/11/20 чл.35,ал.1 от ЗОС
48 2671/05.01.01 УПИ 2-общ., кв.3 573 кв.м. с.Драганово търг 1095.5 7590 7590 7590 продажба А. Ш.А. т.25/24,07,08 , протокол 11 2962/03.11.08 2008/11/20 чл.35,ал.1 от ЗОС
49 2673/05.01.01 УПИ 4-общ., кв.3 550 кв.м. с.Драганово търг 955.9 7260 7260 7260 продажба К.С. М. т.25/24,07,08 , протокол 11 2965/03.11.08 2008/11/21 чл.35,ал.1 от ЗОС
50 2672/05.01.01 УПИ 3-общ., кв.3 554 кв.м. с.Драганово търг 962.9 7315 7315 7315 продажба К.С.М. т.25/24,07,08 , протокол 11 2964/03.11.08 2008/11/21 чл.35,ал.1 от ЗОС
51 2670/05.01.01 УПИ 1-общ., кв.3 546 кв.м. с.Драганово търг 1043.8 7205 7205 7205 продажба С. С.М. т.25/24,07,08 , протокол 11 2960/03.11.08 2008/11/21 чл.35,ал.1 от ЗОС
52 4607/20.04.07 ПИ 000401 0.379 дка м-ст Каваците, з-ще кв.Горно Езерово търг 7.5 3568 3568 3568 продажба С. С. Н. т.22/24,07,08 , протокол 11 2969/03.11.08 2008/11/27 чл.35,ал.1 от ЗОС
53 3705/07.07.03 УПИ 4-140, кв.11 527 кв.м. кв.Лозово решение на ОС 8221.2 10294 10294 10294 продажба А. С.Б. т.35/23,10,08 , протокол 13 3131/19.11.08 2008/12/11 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
54 3706/07.07.03 УПИ 7-4, кв.2 570 кв.м. с.Миролюбово решение на ОС 912 1094 1094 1094 продажба Ж. Н. П. и Д. Г.П. т.37/23,10,08 , протокол 13 3134/19.11.08 2008/12/11 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
55 5035/16.05.08 УПИ 12-471, кв.39 42/952 кв.м.ид.ч. с.Рудник решение на ОС 121.8 1150 1150 1150 продажба М.А. Д. - К. и Р. А. К. т.30/23,10,08 , протокол 13 3155/20.11.08 2008/12/12 чл.36,ал.1, т.2,3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
56 4448/28.12.06 УПИ 6, кв.3 478 кв.м. к-с Зорница решение на ОС 18642 219555 219555 219555 продажба Специализирана хирургическа болница за активно лечение ООД т.34/23,10,08 , протокол 13 3147/20.11.08 2008/12/22 чл.35,ал.3 от ЗОС
57 2968/24.07.01 УПИ 3-1093, кв.81 541 кв.м. с.Банево решение на ОС 2588.7 3106 3106 3106 продажба В. Т. Д. и Н.А.Д. т.39/23,10,08 , протокол 13 3133/19.11.08 2008/12/29 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
58 4410/17.11.06 УПИ 1, кв.2 1050/4550 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 47460 750000 750000 750000 продажба Нефтена търговска компания ЕООД т.19/18,09,08 , протокол 12 2811/17.10.08 2008/12/10 чл.36,ал.3 от ЗОС
2009 год.
1 4980/2008 УПИ 3-342, кв.4 546 кв.м. в.з.Минерални бани решение на ОС 259.6 6770 6770 6770 продажба Г.С.К. т.34/19,06,08 , протокол 10 1882/11.07.08 2009/01/06 чл.36,ал.3 от ЗОС
2 5233/16.09.08 УПИ 17-1076, кв.82 686 кв.м. с.Банево решение на ОС 1989.4 2387 2387 2387 продажба Г. В. Г. т.33/20,11,08 , протокол 14 3516/20.12.08 2009/01/13 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
3 4896/21.12.07 УПИ 12-102, кв.9 158/1158 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 5545.8 26550 26550 26550 продажба С. Н.В.и други т.25/18,09,08 , протокол 12 2950/03.11.08 2008/01/21 Решение на ОС
4 4531/01.03.07 УПИ 5-1598, кв.141 648 кв.м. с.Черно море решение на ОС 2911.8 3494.16 3494.16 3494.16 продажба Р. П.Г. т.27/20,11,08 , протокол 14 3513/20.12.08 2009/01/26 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
5 4547/12.03.07 УПИ 6-1599, кв.141 815 кв.м. с.Черно море решение на ОС 3662.2 4394.64 4394.64 4394.64 продажба К. К. К. т.25/20,11,08 , протокол 14 3514/20.12.08 2009/02/02 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
6 3301/04.06.02 УПИ 1-45, кв.3а 825 кв.м. жк.Братя Миладинови решение на ОС 5344.9 6413.88 6413.88 6413.88 продажба А. А. А. т.40/23,10,08 , протокол 13 3260/28.11.08 2009/02/02 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
7 3448/02.10.02 УПИ 1-общ., кв.18 645 кв.м. в.з.Минерални бани търг 33217.5 48705 48705 48705 продажба И. Б. Б. т.41/23,10,08 , протокол 13 122/26.01.09 2009/02/11 чл.35,ал.6 от ЗОС
8 4827/10.10.07 УПИ 18, кв.5 77.24 кв.м. кв.Победа търг 72664.5 125160 125160 125160 продажба Афродита Комерс ЕООД т.43/23,10,08 , протокол 13 121/26.01.09 2009/02/11 чл.35,ал.6 от ЗОС
9 4975/2008 УПИ 8-23, кв.16 2.50/565 кв.м.ид.ч. кв.Ветрен решение на ОС 10.8 195 195 195 продажба М. В.Г. т.54/18 и 20,12,08 , протокол 16 173/27.01.09 2009/02/12 чл.36,ал.3 от ЗОС
10 3272/03.06.02 УПИ 8-23, кв.16 282.50/565 кв.м.ид.ч. кв.Ветрен решение на ОС 812 1169 1169 1169 продажба П. Г. Я. т.52/18 и 20,12,08 , протокол 16 174/27.01.09 2009/02/13 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
11 3720/22.07.03 УПИ 3-11, кв.1 547.5/1095 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 19217.3 20040 20040 20040 продажба К. Г. К. т.31/20,11,08 , протокол 14 3522/20.12.08 2009/02/16 Решение на ОС
12 4881/15.12.07 УПИ 1, кв.15 34.61 кв.м. жк.Лазур търг 36397.9 36915 36915 36915 продажба И. Г.К. т.43/23,10,08 , протокол 13 123/26.01.09 2009/02/17 чл.35,ал.6 от ЗОС
13 2974/24.07.01 УПИ 19-1096, кв.81 625.20 кв.м. кв.Банево решение на ОС 2684.4 5721 5721 5721 продажба К. А.И. и други т.32/20,11,08 , протокол 14 3512/20.12.08 2009/02/18 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
14 4875/14.12.07 УПИ 8, кв.10 18.34 кв.м. жк.Братя Миладинови търг 19484 17955 17955 17955 продажба Бургасцвет - 90 - Танев ЕООД т.43/23,10,08 , протокол 13 201/28.01.09 2009/02/18 чл.35,ал.6 от ЗОС
15 3446/02.10.02 УПИ 11-общ, кв.17 606.20 кв.м. в.з.Минерални бани търг 31219.3 56760 56760 56760 продажба В. Х. С. т.41/23,10,08 , протокол 13 124/26.01.09 2009/02/20 чл.35,ал.6 от ЗОС
16 5150/2008 УПИ 11-1277, кв.14 151.60/613 кв.м.ид.ч. кв.Банево решение на ОС 401.4 1728 1728 8468 продажба К.В. К. и К. А.К. т.38/23,10,08 , протокол 13 3132/19.11.08 2009/02/24 чл.36,ал.3 от ЗОС
5151/2008 УПИ 10-1276, кв.14 147.40/596 кв.м.ид.ч. 390.3 6740 6740
17 5254/08.10.08 УПИ 6-235, кв.18 8/540 кв.м.ид.ч. жк.Лазур решение на ОС 43.5 5600 5600 5600 продажба С. А.С. и други т.41/20,11,08 , протокол 14 3528/22.12.08 2009/02/24 чл.36,ал.3 от ЗОС
18 4603/10.04.07 УПИ 13-1078.1079, кв.82 797/1375 кв.м.ид.ч. кв.Банево решение на ОС 2015.5 6419 6419 6419 продажба Ненко Вичев Георгиев т.55/18 и 20,12,08 , протокол 16 171/27.01.09 2009/02/24 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
19 4524/2007 УПИ 8-1126, кв.43 75/1010 кв.м.ид.ч. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 3863 14264 14264 14264 продажба С. Х.Х. т.43/18,12,08 , протокол 16 131/26.01.09 2009/02/27 чл.36,ал.2 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
20 4829/15.10.07 УПИ 7, кв.25 334 кв.м. жк.Братя Миладинови решение на ОС 15096 238000 238000 238000 продажба Хирон - 2001 ЕООД т.36/23,10,08 , протокол 13 3160/20.11.08 2009/03/05 чл.35,ал.3 от ЗОС
21 3780/2003 УПИ 7-1051, кв.7 310 кв.м. кв.Акациите решение на ОС 6386 50220 50220 50220 продажба Г. К. Б. т.45/18,12,08 , протокол 16 132/26.01.09 2009/03/09 чл.36,ал.2 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
22 5191/30.07.08 УПИ 1-1692, кв.115 32/682 кв.м.ид.ч. с.Черно море решение на ОС 208 1250 1250 1250 продажба П.Г.С. т.44/18 и 20,12,08 , протокол 16 178/27.01.09 2009/03/10 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
23 4510/21.02.07 УПИ 2-59, кв.14 161.40/1266 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 5665.1 10564.05 10564.05 10564.05 продажба П. Щ. М. т.50/18 и 20,12,08 , протокол 16 196/28.01.09 2009/03/11 Решение на ОС
24 4460/08.01.07 складови помещения кв.Работнически жилища, бл.5, вх.А, ет.1, ап.1 решение на ОС 7498.8 7800 7800 7800 продажба Д. К.К. т.57/18,12,08 , протокол 16 118/26.01.09 2009/03/11 чл.36,ал.3 от ЗОС
25 5317/02.12.08 УПИ 5-429, кв.55 18/618 кв.м.ид.ч. кв.Сарафово решение на ОС 631.8 3600 3600 3600 продажба Я. П.П. т.28/22 и 29,01,09 , протокол 17 487/25.02.09 2009/03/12 чл.36,ал.3 от ЗОС
26 4956/2008 УПИ 7-126, кв.13 975 кв.м. с.Равнец решение на ОС 2686 3223 3223 3223 продажба П. М. П. т.29/20,11,08 , протокол 14 3521/20.12.08 2009/03/18 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
27 5327/2008 УПИ 7-190, кв.9 75/736 кв.м.ид.ч. гр.Българово решение на ОС 237.4 2100 2100 2100 продажба Н. Г. С. т.24/22 и 29,01,09 , протокол 17 489/25.02.09 2009/04/01 чл.36,ал.3 от ЗОС
28 4960/25.03.08 УПИ 17-1640, кв.107 7/728 кв.м.ид.ч. Зона Г, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 299 1050 1050 1050 продажба Г. Д. Н. т.46/18,12,08 , протокол 16 605/14.03.09 2009/04/01 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
29 4510/21.02.07 УПИ 2-59, кв.14 362.3/1266 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 12716.7 10173.38 10173.38 10173.38 продажба Ф.Р.Ч. т.50/18 и 20,12,08 , протокол 16 196/28.01.09 2009/04/08 Решение на ОС
30 3445/02.10.02 УПИ 1-общ., кв.17 620.80 кв.м. в.з.Минерални бани търг 3208.2 48144 48144 48144 продажба Еко кънстръкшън ЕООД т.41/23,10,08 , протокол 13 836/30.03.09 2009/04/21 чл.36,ал.6 от ЗОС
31 5101/21.05.08 УПИ 2-общ., кв.17 625.50 кв.м. в.з.Минерални бани търг 3232.5 48501 48501 48501 продажба Еко кънстръкшън ЕООД т.41/23,10,08 , протокол 13 755/26.03.09 2009/04/21 чл.36,ал.6 от ЗОС
32 ЗИ 044041 5.500 дка м-ст Чобан Баир, з-ще Рудник решение на ОС 916.2 20000 20000 20000 продажба Община Бургас купува от Б. Е. Х. и З. Е. З. т.30/22 и 29,01,09 , протокол 17 2009/04/23 чл.34,ал.2 от ЗОС
33 5306/12.11.08 УПИ 6-210, кв.18 12/586 кв.м.ид.ч. с.Рудник решение на ОС 67.9 418 418 418 продажба Т. Т. Т. и Ц. Т. Б. т.29/19 и 25,03,09 , протокол 19 1093/16.04.09 2009/04/29 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
34 5366/16.01.09 УПИ 8-1084, кв.19 15/312 кв.м.ид.ч. кв.Акациите решение на ОС 773 4461 4461 4461 продажба П.Я. Я. и други т.26/19,03,09 , протокол 19 1131/21.04.09 2009/05/13 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
35 4932/22.02.08 УПИ 5, кв.50 610 кв.м. с.Брястовец решение на ОС 1952 2342.4 2342.4 2342.4 продажба Д. И. В. и Г. С.В. т.34/19 и 25,03,09 , протокол 19 1122/21.04.09 2009/05/22 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
36 5361/2009 УПИ 2-143, кв.8 78/610 кв.м.ид.ч. гр.Българово решение на ОС 335.4 2200 2200 2200 продажба Д. К. А. т.23/19 и 26,02,09 , протокол 18 884/01.04.09 2009/05/28 чл.36,ал.3 от ЗОС
37 5417/18.02.09 УПИ 9-841, кв.63 8/553 кв.м.ид.ч. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 412 1100 1100 1100 продажба С. В. Ж. т.24/19,03,09 , протокол 19 1128/21.04.09 2009/06/05 чл.36,ал.2 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
38 482/27.10.1997 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.41.1.1. 62.82 кв.м. кв.Работнически жилища, бл.8, вх.А, ет.1, ап.1 решение на ОС 42992.2 44761 44761 44761 продажба Р. Д. Д. т.31/19,03,09 , протокол 19 1275/13.05.09 2009/06/18 чл.47,ал.1, т.3 от ЗОС
39 5232/16.09.08 УПИ 1-874, кв.44 770 кв.м. гр.Българово решение на ОС 2648.8 3179 3179 3179 продажба Б. К. И. т.64/23 и 28,04,09 , протокол 20 1447/29.05.09 2009/06/23 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
40 4698/14.06.07 УПИ 3-781, кв.52 92/982 кв.м.ид.ч. с.Рудник решение на ОС 508.3 3497 3497 3497 продажба И. Л. В. и други т.59/23 и 28,04,09, протокол 20 1440/29.05.09 2009/06/26 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
41 5422/26.02.09 УПИ 2-55, кв.5 570/1030 кв.м.ид.ч. с.Твърдица решение на ОС 1203.8 13990 13990 13990 продажба З. Д. М. и Я. Д. М. т.14/21,05,09 , протокол 21 1594/12.06.09 2009/06/29 чл.35,ал.3 от ЗОС
42 5367/16.01.09 УПИ 6-56,59, кв.11 58/650 кв.м.ид.ч. кв.Горно Езерово решение на ОС 1289 2300 2300 2300 продажба В. К.П. и Д. Г. П. т.25/19,03,09 , протокол 19 1130/21.04.09 2009/07/02 чл.36,ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
43 4490/02.02.07 УПИ 5-367, кв.50 1164 кв.м. с.Рудник търг 6733.7 31605 31605 31605 продажба И. Н. Н. т.61/23,04,09 , протокол 20 1739/26.06.09 2009/07/14 чл.36,ал.6 от ЗОС
44 4234/06.04.06 УПИ 1, кв.131 754 кв.м. с.Черно море търг 4361.9 21315 21315 21315 продажба М. А. К. т.61/23,04,09 , протокол 20 1741/26.06.09 2009/07/17 чл.36,ал.6 от ЗОС
45 4951/24.03.08 УПИ 2-общ., кв.4 960 кв.м. с.Драганово търг 2002.2 11130 11130 11130 продажба Т. В.Б. т.60/23,04,09 , протокол 20 1740/26.06.09 2009/07/20 чл.36,ал.6 от ЗОС
46 4355/03.10.06 УПИ 10-1838, кв.138 883 кв.м. с.Черно море търг 5108.2 26500 26500 26500 продажба К. Д.К. т.61/23,04,09 , протокол 20 1742/26.06.09 2009/08/03 чл.36,ал.6 от ЗОС
47 4815/2007 УПИ 4-341, кв.4 85/547 кв.м.ид.ч. в.з.Минерални бани решение на ОС 489.8 4200 4200 4200 продажба И.Т.Н. т.63/23 и 28,04,09 , протокол 20 1441/29.05.09 2009/08/11 чл.36,ал.3 от ЗОС
48 1905/14.01.00 УПИ 36-151, кв.7 30/630 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 110.7 900 900 900 продажба Л. С. Т. т.65/23 и 28,04,09 , протокол 20 1916/20.07.09 2009/08/17 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
49 4536/06.03.07 УПИ 3, кв.7 65.38/866 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 4439.3 5327.16 5327.16 5327.16 продажба Т. П.А. т.22/19,02,09 , протокол 18 902/02.04.09 2009/08/25 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
50 4535/06.03.07 УПИ 2, кв.7, ПИ с идентификатор 07079.620.304 71.49/874 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 4854.2 5825.04 5825.04 5825.04 продажба Д. А. Г. и К. Х.Г. т.21/19,02,09 , протокол 18 905/02.04.09 2009/08/27 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
51 4535/06.03.07 УПИ 2, кв.7, ПИ с идентификатор 07079.620.304 70.70/874 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 4800.5 5760.6 5760.6 5760.6 продажба И. С. С. т.21/19,02,09 , протокол 18 904/02.04.09 2009/08/27 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
52 1895/14.01.00 УПИ 26-161, кв.7 44/644 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 177.84 1512.5 1512.5 1512.5 продажба В. Ф.В. т.46/23,07,09 , протокол 23 2367/31.08.09 2009/09/02 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
53 1544/01.12.99 УПИ 8-56, кв.6 38/638 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 136.6 1341.18 1341.18 1341.18 продажба М. Д. Т. т.46/23,07,09 , протокол 23 2379/31.08.09 2009/09/03 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
54 1906/14.01.00 УПИ 37-150, кв.7 32/632 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 101 1100 1100 1100 продажба Х. Н.Т. т.46/23,07,09 , протокол 23 2374/31.08.09 2009/09/07 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
55 1907/14.01.00 УПИ 38-149, кв.7 5/605 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 17.97 171.88 171.88 171.88 продажба Т. Д. И. т.46/23,07,09 , протокол 23 2387/31.08.09 2009/09/07 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
56 1571/02.12.99 УПИ 37-81, кв.6 5/605 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 16.17 176.47 176.47 176.47 продажба В. С. В. т.46/23,07,09 , протокол 23 2365/31.08.09 2009/09/07 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
57 1529/22.11.99 УПИ 8-111, кв.5 47/647 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 213.3 1400 1400 1400 продажба В.С. и други т.65/23 и 28,04,09 , протокол 20 1917/20.07.09 2009/09/07 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
58 4614/20.04.07 УПИ 1-794, кв.12 65/565 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 233.67 2100 2100 2100 продажба К.В.М. т.46/23,07,09 , протокол 23 2377/31.08.09 2009/09/07 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
59 2265/14.02.00 УПИ 2-164, кв.12 82/682 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 256.2 2649.23 2649.23 2649.23 продажба А. Ц.Д. т.46/23,07,09 , протокол 23 2371/31.08.09 2009/09/08 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
60 1912/14.01.00 УПИ 44-143, кв.7 14/614 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 50.33 481.25 481.25 481.25 продажба П. П. Н. и други т.46/23,07,09 , протокол 23 2388/31.08.09 2009/09/08 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
61 1561/01.12.99 УПИ 26-92, кв.6 15/615 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 53.92 529.41 529.41 529.41 продажба Н.П.С. т.46/23,07,09 , протокол 23 2381/31.08.09 2009/09/09 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
62 1883/14.01.00 УПИ 14-124, кв.7 6/606 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 20.3 206.25 206.25 206.25 продажба Д. Б.Ц. т.46/23,07,09 , протокол 23 2390/31.08.09 2009/09/09 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
63 5603/13.04.09 УПИ 14-25, кв.13 115/1615 кв.м.ид.ч. с.Твърдица решение на ОС 303.6 3930 3930 3930 продажба Х.П.Х. т.60/23,07,09 , протокол 23 2271/24.08.09 2009/09/09 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
64 1882/14.01.00 УПИ 13-125, кв.7 8/608 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 28.76 275 275 275 продажба Г.С.С. и Г.С.Л. т.46/23,07,09 , протокол 23 2375/31.08.09 2009/09/10 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
65 1545/01.12.99 УПИ 955, кв.6 50/650 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 161.68 1764.7 1764.7 1764.7 продажба Г.Х.Г. т.46/23,07,09 , протокол 23 2385/31.08.09 2009/09/10 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
66 1563/01.12.99 УПИ 28-90, кв.6 5/605 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 20.2 176.47 176.47 176.47 продажба С.А.К. т.46/23,07,09 , протокол 23 2368/31.08.09 2009/09/10 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
67 4357/03.10.06 УПИ 17-1538, кв.110 552 кв.м. с.Черно море търг 3193.3 15435 15435 15435 продажба Б. К.Ж. т.61/23,04,09 , протокол 20 2342/27.08.09 2009/09/11 чл.35,ал.6 от ЗОС
68 1562/01.12.99 УПИ 27-91, кв.6 17/617 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 61.11 600 600 600 продажба Т.В.Ч. и други т.46/23,07,09 , протокол 23 2376/31.08.09 2009/09/11 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
69 1569/02.12.99 УПИ 35-83, кв.6 69/669 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 223.12 2300 2300 2300 продажба Н. К.К. т.46/23,07,09 , протокол 23 2386/31.08.09 2009/09/11 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
70 1572/02.12.99 УПИ 38-80, кв.6 4/604 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 14.38 141.18 141.18 141.18 продажба Т. М.С. т.46/23,07,09 , протокол 23 2383/31.08.09 2009/09/14 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
71 1573/02.12.99 УПИ 39-79, кв.6 22/622 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 71.14 776.47 776.47 776.47 продажба Д. К.Д. т.46/23,07,09 , протокол 23 2378/31.08.09 2009/09/15 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
72 1874/14.01.00 УПИ 3-135, кв.7 168/768 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 606.8 5775 5775 5775 продажба Г.С.Д. т.46/23,07,09 , протокол 23 2372/31.08.09 2009/09/15 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
73 1557/01.12.99 УПИ 22-103, кв.6 105/605 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 377.46 3705.88 3705.88 3705.88 продажба И.Х.И. т.46/23,07,09 , протокол 23 2382/31.08.09 2009/09/15 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
74 1548/01.12.99 УПИ 12-52, кв.6 179/679 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 578.81 6317.65 6317.65 6317.65 продажба С.И.К. т.46/23,07,09 , протокол 23 2373/31.08.09 2009/09/16 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
75 2227/08.02.00 УПИ 31-202, кв.9 54/554 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 194.12 1800 1800 1800 продажба Е.В.Я. и други т.46/23,07,09 , протокол 23 2389/31.08.09 2009/09/16 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
76 1552/01.12.99 УПИ 17-98, кв.6 67/567 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 216.66 2364.7 2364.7 2364.7 продажба Р.Д.М. т.46/23,07,09 , протокол 23 2380/31.08.09 2009/09/17 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
77 5682/2009 УПИ 9-1147, кв.77 10/415 кв.м.ид.ч. кв.Банево решение на ОС 47.3 545 545 545 продажба К.С.К. т.63/23,07,09 , протокол 23 2337/26.08.09 2009/09/23 чл.36,ал.3 от ЗОС
78 1541/01.12.99 УПИ 5-59, кв.6 37/637 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 119.64 1305.88 1305.88 1305.88 продажба П. К. П. т.46/23,07,09 , протокол 23 2364/31.08.09 2009/09/26 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
79 2221/08.02.00 УПИ 24-195, кв.9 78/628 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 280.39 2600 2600 2600 продажба Г.Д.С. т.46/23,07,09 , протокол 23 2369/31.08.09 2009/09/28 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
80 4505/2007 УПИ 8-720, кв.58 525 кв.м. кв.Долно Езерово решение на ОС 9828 11794 11794 11794 продажба Т. П. К. т.29/20,11,08 , протокол 14 1123/21.04.09 2009/09/28 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
81 1567/02.12.07 УПИ 33-85, кв.6 84/584 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 301.97 2965 2965 2965 продажба Т. Г. Г. т.46/23,07,09 , протокол 23 2384/31.08.09 2009/09/30 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
82 5681/2009 УПИ 1-544, кв.41 40/1040 кв.м.ид.ч. кв.Банево решение на ОС 174.1 2180 2180 2180 продажба Р.К.Е. т.62/23,07,09 , протокол 23 2284/25.08.09 2009/09/30 чл.36,ал.3 от ЗОС
83 2252/14.02.00 УПИ 8-184, кв.10 50/695 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 161.69 1625 1625 1625 продажба П. О.Я. т.46/23,07,09 , протокол 23 2366/31.08.09 2009/10/01 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
84 4496/05.02.07 УПИ 10, кв.1 8.75/815 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 307.13 1100 1100 1100 продажба А. Г. М. и други т.53.2/23,07,09 , протокол 23 2315/26.08.09 2009/10/02 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
85 1495/22.11.99 УПИ 1-171, кв.1 6/506 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 20.1 200 200 200 продажба С.П.М. т.46/23,07,09 , протокол 23 2599/03.09.09 2009/10/02 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
86 5130/20.06.08 УПИ 8-1379, кв.108 685 кв.м с.Черно море решение на ОС 4452.5 7024 7024 7024 продажба Д. Г. А. и Б. А.А. т.54/23,07,09 , протокол 23 2317/26.08.09 2009/10/06 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
87 5442/17.03.09 УПИ 1-291, кв.22 662 кв.м кв.Сарафово решение на ОС 17971.2 29441 29441 29441 продажба К.Ж.Ж. т.52/23,07,09 , протокол 23 2278/24.08.09 2009/10/07 Решение на ОС
88 4496/05.02.07 УПИ 10, кв.1 203.75/815 кв.м.ид.ч. кв.Крайморие решение на ОС 7151.63 9313.4 9313.4 9313.4 продажба К.И.К. и З.Р.К. т.53.1/23,07,09 , протокол 23 2314/26.08.09 2009/10/13 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
89 5634/22.04.09 УПИ 2-179, кв.11 30/1385 кв.м.ид.ч. с.Рудник решение на ОС 169.6 1100 1100 1100 продажба Й.Д.М. т.48/23,07,09 , протокол 23 2316/26.08.09 2009/10/13 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
90 2249/14.02.00 УПИ 5-181, кв.10 40/640 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 131.5 1300 1300 1300 продажба С.М.И. т.46/23,07,09 , протокол 23 2370/31.08.09 2009/10/16 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
91 5112/27.05.08 УПИ 2, кв.4 798 кв.м кв.Ветрен търг 4507.5 59683.26 59683.26 59683.26 продажба Ванг ЕООД т.64/23,07,09 , протокол 23 2908/05.10.09 2009/10/21 чл.35 ал.6 от ЗОС
92 5111/27.05.08 УПИ 1, кв.4 588 кв.м кв.Ветрен търг 3321.3 44798.4 44798.4 44798.4 продажба Ванг ЕООД т.64/23,07,09 , протокол 23 2907/05.10.09 2009/10/21 чл.35 ал.6 от ЗОС
93 3447/02.10.02 УПИ 12, кв.17 601 кв.м в.з.Минерални бани търг 2245.8 44166 44166 44166 продажба С.С.Ю. т.64/23,07,09 , протокол 23 2903/05.10.09 2009/10/26 чл.35 ал.6 от ЗОС
94 ЗИ с идентификатор 07079.7.1390 13.835 дка м-ст Малък чеир, з-ще кв.Горно Езерово решение на ОС 3203.3 10900 10900 10900 продажба Община Бургас купува от В.Н.Д. т.18/17,09,09 , протокол 24 2009/10/27 чл.34,ал.2 от ЗОС
95 4444/20.12.06 ПИ 07079.820.258 622 кв.м. кв.Сарафово решение на ОС 17465.8 20959 20959 20959 продажба П.И.Г. т.35/19 и 25,03,09 , протокол 19 и т.47/17,09,09 , протокол 24 3121/20.10.09 2009/11/12 Решение на ОС
96 5703/2009 УПИ 6-332, кв.41 36/577 кв.м.ид.ч. кв.Ветрен решение на ОС 154.8 2000 2000 2000 продажба В.С.П. т.33/17,09,09 , протокол 24 3058/14.10.09 2009/11/02 чл.36,ал.3 от ЗОС
97 5412/13.02.09 УПИ 2, кв.63, ПИ с идентификатор 07079.609.233 44.344/873 кв.м.ид.ч. ЦГЧ решение на ОС 3311.8 3974.46 3974.46 3974.46 продажба А.Х.К. т.36/17,09,09 , протокол 24 3067/14.10.09 2009/11/19 Решение на ОС
98 5646/2009 УПИ 1-300, кв.38 31/888 кв.м.ид.ч. кв.Ветрен решение на ОС 88.5 1550 1550 1550 продажба И.Я.Н. т.32/17,09,09 , протокол 24 3063/14.10.09 2009/11/25 чл.36,ал.3 от ЗОС
99 5789/23.07.09 УПИ 1-430, кв.23 39/479 кв.м.ид.ч. с.Рудник решение на ОС 134.2 1400 1400 1400 продажба Т.Г.Р. т.25/22,10,09 , протокол 25 3623/18.11.09 2009/11/25 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
100 5410/13.02.09 УПИ 3-2231, кв.14 90/258 кв.м.ид.ч. ЦГЧ решение на ОС 6722.1 124000 124000 124000 продажба З.Н.Ч. и други т.34/17,09,09 , протокол 24 3064/14.10.09 2009/11/27 Решение на ОС
101 5791/23.07.09 УПИ 1-1515, кв.107 53/583 кв.м.ид.ч. с.Черно море решение на ОС 227.9 2000 2000 2000 продажба Д.Н.К. и други т.27/22,10,09 , протокол 25 3621/18.11.09 2009/11/27 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
102 4090/30.08.05 УПИ 3, кв.1 а, ПИ с идентификатор 07079.621.227 2650 кв.м ПЗ Север решение на ОС 72830.7 1517454 1517454 1517454 продажба Лидл България ЕООД енд Ко КД т.65/23,07,09 , протокол 23 2909/05.10.09 2009/12/01 чл.35,ал.6 от ЗОС
103 4539/06.03.07 УПИ 6-34, кв.7, идентификатор 07079.620.308 115.96/951 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 7873.7 9448.44 9448.44 9448.44 продажба С.Р.И. т.38-3/17,09,09 , протокол 24 3175/22.10.09 2009/12/02 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
104 4538/06.03.07 УПИ 5-86, кв.7, идентификатор 07079.620.309 97.67/801 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 6631.8 7958.16 7958.16 7958.16 продажба Г.И.Г. и други т.37-8/17,09,09 , протокол 24 3181/22.10.09 2009/12/03 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
105 5412/13.02.09 УПИ 2, кв.63, ПИ с идентификатор 07079.609.233 44.344/873 кв.м.ид.ч. ЦГЧ решение на ОС 3311.8 3974.46 3974.46 3974.46 продажба А. С.А. т.36/17,09,09 , протокол 24 3069/14.10.09 2009/12/08 Решение на ОС
106 4624/26.04.07 УПИ 6, кв.24, ПИ с идентификатор 07079.607.337 12.50/551 кв.м.ид.ч. жк.Лазур решение на ОС 848.8 14150 14150 14150 продажба И.А.Н. т.51-2/23,07,09 , протокол 23 2274/24.08.09 2009/12/11 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
107 4907/12.02.08 УПИ 4, кв.114 506 кв.м с.Черно море търг 2664.1 13770 13770 13770 продажба К. И.Д. т.44/17,09,09 , протокол 24 3696/26.11.09 2009/12/11 чл.35,ал.6 от ЗОС
108 4906/12.02.08 УПИ 3, кв.114 536 кв.м с.Черно море търг 2822 14178 14178 14178 продажба Т.П.Ч. т.44/17,09,09 , протокол 24 3649/24.11.09 2009/12/14 чл.35,ал.6 от ЗОС
109 1560/01.12.99 УПИ 25-93, кв.6 18/618 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 61.38 700 700 700 продажба И.А.С. т.24/22,10,09 , протокол 25 3665/24.11.09 2009/12/14 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
110 1555/01.12.99 УПИ 20-101, кв.6 94/694 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 320.54 3700 3700 3700 продажба П.А.П. т.24/22,10,09 , протокол 25 3664/24.11.09 2009/12/15 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
111 2212/08.02.00 УПИ 15-223, кв.9 24/574 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 107.85 845 845 845 продажба С.Х.М. и други т.24/22,10,09 , протокол 25 3666/24.11.09 2009/12/15 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
112 2209/08.02.00 УПИ 12-220, кв.9 22/572 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 75.02 800 800 800 продажба М.П. Г. т.24/22,10,09 , протокол 25 3661/24.11.09 2009/12/16 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
113 4538/06.03.07 УПИ 5-86, кв.7, идентификатор 07079.620.309 84.80/801 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 5757.9 6909.5 6909.5 6909.5 продажба З.Г.Г. т.37-2/17,09,09 , протокол 24 3179/22.10.09 2009/12/17 § 42 от ПЗР ЗИД ЗОС
114 1891/14.01.00 УПИ 22-116, кв.7 38/638 кв.м.ид.ч. в.з.Боровете, з-ще кв.Банево решение на ОС 129.58 1500 1500 1500 продажба М.Е.Й. и К.Е.А. т.24/22,10,09 , протокол 25 3663/24.11.09 2009/12/17 чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС чл.43,ал.2 нрпуроив
115 4908/12.02.08 УПИ 5, кв.114 549 кв.м с.Черно море търг 2890.5 14484 14484 14484 продажба И. Х.К. т.44/17,09,09 , протокол 24 3650/24.11.09 2009/12/17 чл.35,ал.6 от ЗОС
116 4538/06.03.07 УПИ 5-86, кв.7, идентификатор 07079.620.309 18.99/801 кв.м.ид.ч. жк.Братя Миладинови решение на ОС 768.7 11660 11660 11660 продажба П. О.О. т.37-1/17,09,09 , протокол 24 3179/22.10.09 2009/12/18 чл.35,ал.3 и 6 от ЗОС
117 1323/21.06.99 идентификатор 07079.607.444.4, трафопост 22 Флора 69 кв.м. жк.Лазур решение на ОС 45952.7 60600 60600 60600 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
118 2171/28.01.00 идентификатор 07079.607.253.1, трафопост 21 Демокрация 64 кв.м. жк.Лазур решение на ОС 46480.2 53710 53710 53710 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
119 3609/20.03.03 идентификатор 07079.620.209.1, трафопост Вардар нов 65 кв.м. жк.Братя Миладинови решение на ОС 64876.7 75965 75965 75965 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
120 2172/28.01.00 идентификатор 07079.619.66.1, трафопост 43 64 кв.м. жк.Братя Миладинови решение на ОС 42622.8 54800 54800 54800 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
121 1311/08.06.99 идентификатор 07079.611.149.1, трафопост Съединение 50 кв.м. ЦГЧ решение на ОС 38285.2 47280 47280 47280 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
122 1300/22.05.99 идентификатор 07079.611.290.1, трафопост ул.Морска 79 кв.м. ЦГЧ решение на ОС 47862.1 83745 83745 83745 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
123 1312/08.06.99 идентификатор 07079.611.105.5, трафопост Етнографски музей 59 кв.м. ЦГЧ решение на ОС 58283.48 66101 66101 66101 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
124 1303/22.05.99 идентификатор 07079.615.153.3, трафопост Шейново 23 кв.м. ЗЦГЧ решение на ОС 15095.32 19850 19850 19850 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
125 3690/25.06.03 идентификатор 07079.660.4.10, трафопост Здрава храна 55 кв.м. кв.Победа решение на ОС 15965.3 53130 53130 53130 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
126 1592/03.12.99 идентификатор 07079.653.75.1, трафопост 9 до бл.55 в к-с М.Рудник 63 кв.м. Зона Б, кв.Меден Рудник решение на ОС 37334.1 40160 40160 40160 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
127 1304/22.05.99 идентификатор 07079.616.101.1, трафопост 4 Баня 79 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 49743.7 71860 71860 71860 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
128 1383/01.10.99 идентификатор 07079.614.224.1, трафопост 231 62 кв.м. решение на ОС 60462.1 63040 63040 63040 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
129 1302/22.05.99 идентификатор 07079.616.222.1, трафопост 6 56 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 20928.8 22130 22130 22130 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
130 1301/22.05.99 идентификатор 07079.616.98.1, трафопост 5 Симона 72 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 45004.77 69010 69010 69010 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
131 1593/03.12.99 идентификатор 07079.616.4.1, трафопост 15 61 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 59695.2 61835 61835 61835 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
132 1305/22.05.99 идентификатор 07079.616.228.1, трафопост 9 Сливница 66 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 51280.5 57900 57900 57900 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
133 1594/03.12.99 идентификатор 07079.617.130.5, трафопост 21 60 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 59695.2 61450 61450 61450 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
134 3114/17.01.02 идентификатор 07079.602.163.2, трафопост 640 61 кв.м. к-с Славейков решение на ОС 31883.3 35180 35180 35180 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
135 2588/30.06.00 идентификатор 07079.602.402.1, трафопост 54 61 кв.м. к-с Славейков решение на ОС 33817.7 41100 41100 41100 продажба ЕВН България Електроразпределение АД т.49/20,11,08 , протокол 14, т.66/23,04,09 , протокол 20, т.41/22,10,09 , протокол 25 3612/17.11.09 2009/12/18 § 4 от ПЗР на ЗЕ
136 4909/12.02.08 УПИ 3-735, кв.44, ПИ с идентификатор 07079.820.726 387.50/775 кв.м.ид.ч. кв.Сарафово решение на ОС 9792.9 11751 11751 11751 продажба В.П. Н. т.35/17,09,09 , протокол 24 3228/26.10.09 2009/12/29 Решение на ОС
2010 год.
1 3793/ 2003 кв.26 УПИ ХІ-594 120.5 кв.Победа решение на ОС 5268 8940 8940 8940 продажба К.Г. т.45/17,09,09 , протокол 24 3056/14.10.09 2010/01/05 §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008г./
2 5840/2009 4/ХІІІ-552 15/555 кв.м ид.ч кв.Банево решение на ОС 64.5 530 530 530 продажба Б. Г.П. т.22/19, 20 и 24,11,09 , протокол 27 3914/15.12.09 06.01.2010г чл.36,ал.1,т.2 и ьл.3 от ЗОС
3 5792/23,07,09 УПИ II-1373,кв.108 27/520 кв.м. ид.части с.Рудник-с.Черно море решение на ОС 116.1 1100 1100 1100 продажба К. М.В. пр.№25/22.10.2009г.-по т.26 3622/18.11.09 2010/01/11 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС и чл.43, ал.2 от НРПУРОИВ
4 5218/09.09.08 УПИ І, кв.37 50/6524 кв.м.ид.ч. к/с "Възраждане" решение на ОС 3734.5 37160 -37160 -37160 продажба М. К.К. прот. №19/19.03.2009г., т.29 2010/01/21 чл.36, ал.1,т.3 и ал.3 от ЗОС
5 3423/20.09.02 УПИ XI/кв5 1 258 кв.м. ПЗ"Победа" търг 47229.7 381900 415000 456500 продажба "Тенгелман риъл естейт интернешенъл България" КД пр. № 25/22.10.2009г., т.27 4038/23.12.09 2010/01/25 чл.35,ал.6 от ЗОС
6 396/15.10.97 апартамент бл.12,вх.2,ет.5,ап. ляв ж.к. "Славейков" решение на ОС 29233.2 34722 34722 34722 продажба Г. В. Б. пр.№29/17,18.12.2009г.-по т.47 114/19.01.10 2010/02/02 чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС
7 2213/08.02.00. УПИ XVI-224, кв.9 30/580 в.з. "Боровете" решение на ОС 575.65 1042 1042 1042 продажба Т. М. Т. пр.№27/19, 20 и 24.11.2009 год. 4028/22.12.2009г. 2010/02/09 чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
8 1554/01.12.99. УПИ XIX-100, кв.6 65/665 в.з. "Боровете" решение на ОС 1247, 22 2261 2261 2261 продажба Т.Т.Д. пр.№27/19, 20 и 24.11.2009 год. 4029/22.12.09 2010/02/10 чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
9 4432/2006 кв.1А, УПИ VІІІ 565кв.м ПЗ"Север" решение на ОС 13564.7 155000 155000 155000 продажба ЕТ"Хай-ти 23-Хр.Танев" 25/22.10.2009г 3624/18.11.09 2010/02/10 кл.35, ал.6
10 2204/08.02.00 УПИ VII215, кв.9 46/546 в.з. "Боровете" решение на ОС 882.65 1529 1529 1529 продажба С.П.Г. и други пр.№27/19, 20 и 24.11.2009 год. 4030/22.12.09 2010/02/12 чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
11 2248/14.02.00. УПИ IV-180,кв.10 170/770 в.з. "Боровете" прекратяване на съсобственост 3978 5985 5985 5985 продажба С.Д. Г. пр.№25/22.10.2009г. 3662/24.11.09 2010/02/15 чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
12 1409/1999 кв.2, УПИ ХІ-33 22/622кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 35.8 800 800 800 продажба А.А. 29/17,18/12.2009г. 170/25.01.10 2010/02/16 чл.36, ал.3 о ЗОС
13 2851/18.05.01 УПИ VII-47/кв.4 865 с.Твърдица продажба чрез търг 2283.6 19770 19770 20165.4 продажба чрез търг С.П.Н. пр.27 от 19,20 и 24.11.2009 г. 287/04.02.09 2010/02/22 чл.35, ал.6 от ЗОС
14 3487/28.10.02 УПИ V/кв.16 795 с. Твърдица продажба чрез търг 2098.8 18410 18410 18778.2 продажба чрез търг П.С.К. пр.27 от 19,20 и 24.11.2009 г. 285/04.02.10 2010/02/22 чл.35, ал.6 от ЗОС
15 568/20.11.10 апартамент 47.85 к/с "Изгрев",бл. 73,вх.2,ет.3 продажба 34444.6 40687 40687 40687 продажба И. Г. Г. пр.№14/20.11. 08г. 568/20.11.97 2010/02/22 чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС
16 2676/05.01.01 УПИ VII, кв.3 573 с. Драганово продажба чрез търг 1512.7 6727 6727 6861.54 продажба чрез търг М.С.М. пр.27 от 19,20 и 24.11.2009 г. 216/29.01.10 2010/02/24 чл.35, ал.6 от ЗОС
17 5412/2009 ІІ кв.63 ЦГЧ 44,344/873 ЦГЧ решение на ОС 3311.8 3974.16 3974.16 3974.16 продажба А.Г. 30/21.01.2010 440/22.02.10 2010/03/09 § 42 от ЗИД на ЗОС
18 721/12.02.98 апартамент бл.72,вх.5,ет.1 ляв Изгрев Изгрев решение на ОС 62891.9 73730 73730 73730 продажба Н. А.Х. 29/18.12.2009 112/19.01.10 2010/03/12 чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС
19 331/03,10,97 апартамент 45.04 "Бр.Миладинови",бл.117,вх.11, ет.8,ап.33 решение на ОС 45780 51319 51319 51319 продажба С. И.С. пр.№29/18,12,2009г. 115/19,01,10 18,03,2010 чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС
20 2325/13.03.00 УПИ III /кв.92 695 кв. Банево търг 11585 33200 33200 41168 продажба чрез търг Е. Б. Б. пр. №29/17 и 18.12.2009 г., т.38 647/18.03.10 2010/04/12 чл.35, ал.6 от ЗОС
21 5783/20.07.09 УПИ X/кв.5 810 с.Драганово търг 2252.4 6400 6400 6258 продажба чрез търг Г.Р.П. пр.№27/19,20 и 24.11.2009 г., т.23 649/18.03.10 40283 чл.35, ал.6 от ЗОС
22 3488/28.10.02 УПИ VI/кв.16 724 с. Твърдица търг 1662.9 16839 16839 17175.78 продажба чрез търг М.В.Г. пр.№27/19,20 и 24.11.2009 г., т.21 767/25.03.10 40287 чл.35, ал.6 от ЗОС
23 2853/18.05.01 УПИ I/кв.16 827 с. Твърдица търг 1724.8 18419 18419 19524.14 продажба чрез търг М.С.М. пр.№27/19,20 и 24.11.2009 г., т.21 648/18.03.10 40288 чл.35, ал.6 от ЗОС
24 5419/18.02.09 кв.41, УПИ ХVІІІ-1108 68/804 ж.р.М.рудник, зона"Г" прекратяване на съсобственост 2213 11250 11250 11250 продажба З.К. и др. пр.№30/ 21.01.2010 г. 456/22.02.10 40290 чл.36, ал.2 от ЗОС
25 2856/18.05.01 УПИ IV/кв.16 662 с. Твърдица продажба чрез търг 1 382.30 15258 15258 15 868.32 продажба чрез търг И.И.Б. пр.№27/19,20 и 24.11.2009 г., т.21 766/25.03.10 40291 чл.35, ал.6 от ЗОС
26 1425/1999 5/ІІІ-244 65/565кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 1323.3 2300 2300 2300 продажба Т. Н.Т. 32/18.03.2010г 977/16.04.10 40294 чл.36, ал.3 от ЗОС
27 1402/1999 2/ІІІ-26 72/672 кв.м в.з."До стоп-двор" покупка 1465.8 2700 2700 2700 продажба Н. Б. 32/18.03.2010г 978/16.04.10 40295 чл.36,ал.3 от ЗОС
28 1404/1999 2/V-28 57/657кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 1160.4 2100 2100 2100 продажба Т.Д. и други 32/18.03.2010Г. 982/16.04.10 40295 ЧЛ.36,АЛ.3 ОТ зос
29 5708/11.06.09 УПИ ІІ-1464/кв.101 34/412 кв.м. ид.ч. Черно море прекратяване на съсобственост 160.8 1077 1077 1077 продажба Р.Д. и В.Д. пр. №32/18.03.2010г.,т.27 970/16.04.10 40297 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
30 6002/12.01.10 УПИ ХVІІ-1846/кв.138 42/552 кв.м. ид.ч. Черно море прекратяване на съсобственост 245.7 1288 1288 1288 продажба Р.Ч. пр. №32/18.03.2010г.,т.26 969/16.04.10 40297 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
31 4873/2007 кв.1, УПИ ХХІХ-51 210/810 кв.м ид.ч кв.Банево покупка 3855 7900 7900 7900 продажба Г. Г. 32/18.03.2010г 972/16.04.10 40298 чл.36,ал.3 от ЗОС
32 1393/1999 кв.1, УПИ ІІІ-42 58/1058кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 1180.8 2232 2232 2232 продажба В. Т. 32/18.03.10Г 983/16.04.10 40298 ЧЛ.36,АЛ.3 ОТ зос
33 4856/03.12.07 УПИ V-146/кв.8 80/710 кв.м. ид.ч. с.Рудник прекратяване на съсобственост 378.4 2100 2100 2100 продажба Г.Б. пр.№32/18.03.2010г., 24 968/16.04.10 40301 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
34 1460/1999 кв.9, УПИ ІІ-276 80/580 кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 1628.6 2800 2800 2800 продажба М. П. 32/18.03.10г 980/16.04.10 40308 чл.36, ал.3 ЗОС
35 3375/25.07.02 УПИ ІV-7587/кв.55 59,33/226 кв.м.ид.ч "Възраждане"Бургас прекратяване на съсобственост 11076.8 40720 40720 40720 продажба Н.Н. и М. Н. пр.№23/23.07.2009г., т.49 2318/26.08.09 40309 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
36 5801/2009 кв.94, УПИ V 67/567кв.м ид.ч кв.Банево покупка 1229.9 2700 2700 2700 продажба Д.Р. 32/18.03.10г 981/16.04.10 40310 чл.36, ал.3 ЗОС
37 5992/30.30.09 трафопост в кв.63, УПИ ІІ 49 кв.Сарафово продажба 30554 32638 32638 32638 продажба "EVN България" пр.31/11.02.10г., т.22 583/11.03.10 40310 §4 от ПЗР на ЗЕ
38 1459/1999 кв.9, УПИ І-277 61/561кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 1241.8 2100 2100 2100 продажба С. С. 31/18.03.10г 965/16.04.10 40311 чл.36,ал.3 ЗОС
39 4089/30.08.05 УПИ I/кв.1А 4000 ПЗ"Север" продажба-търг 126360 2323400 2555740 2581297.40 продажба "Лидъл България ЕООД енд Ко" КД пр.№31/11.02.2010 г.,т.16 1077/26.04.10 40316 чл.35,ал.6 от ЗОС
40 5833/07.09.09 УПИ ХІ-5558/кв.43 50/1110 кв.м. ид.ч. с. Рудник прекратяване на съсобственост 236.5 1300 1300 1300 продажба М.Д. пр.№32/18.03.2010г., 25 971/16.04.10 40316 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
41 1394/1999 кв.1, УПИ ІV-41 50/750кв.м ид.ч в.з."До стоп.двор" покупка 1017.9 1900 1900 1900 продажба Д. Г. 32/18.03.2010 974/16.04.10 40323 чл.36, ал.3 ЗОС
42 3375/25.07. 02 УПИ IV-7587,кв.55 53,33/226 кв.м. ид.части гр.Бургас,к-с "Възраждане" покупка 8861.44 32576 32576 32576 продажба С. З. Б. пр.№23/23.07.2009г., т.49 2318/26.08.09 40323 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
43 1395/1999 кв.1, УПИ V-40 152/752 в.з."До стоп.двор" покупка 3094.4 5800 5800 5800 продажба П.Г. 32/18.03.2010г 1012/20.04.10 40324 чл.36, ал.3 от ЗОС
44 1392/1999 УПИ ІІ кв.І 58/1058 в.з."До стоп.двор" покупка 1181 1600 1600 1600 продажба М. К. Г. 33/19.05.2010г. 1391/19.05.10 40333 чл.36, ал.3 ЗОС
45 5800/2009 УПИ X-1198,кв.91 300/1100 кв.м. ид.части кв.Банево покупка 5507.1 11100 11100 11100 продажба П. С. Я. и Д. Х. Я. пр.№32/18.03.2010г.-по т.29 976/16.04.10 40339 чл.36,ал.3 от ЗОС
46 3449/02.10.02 УПИ II,кв.18 673 кв.м. в.з. "Минерални бани" продажба-търг 30847 36512.94 36512.94 36512.94 продажба-търг Д. Н. И. пр.№32/18.03. 2010г.-по т.21 1452/25.05.10 40345 чл.35,ал.6 от ЗОС
47 3450/02.10.02 УПИ III,кв.18 623 в.з."Мин. бани" продажба чрез търг 28555.2 33137 33137 33799.74 продажба чрез търг Д. Н. И. пр.№32/18.03.2010 г.,т.21 1451/25.05.10 40352 чл.35,ал.6 от ЗОС
48 5285/2008 УПИ V-444,445,кв.27 203/1050 кв.м. ид.части в.з. "Минерални бани" покупка 9618.1 11800 11800 11800 продажба П. Г. Г. пр.№35/24.06.2010г.-по т.23 2057/23.07.10 40393 чл.36,ал.3 от ЗОС
49 6036/2010 УПИ XIV-919,920,кв.65 9/1364 кв.м ид.части кв.Банево покупка 15.21 350 350 350 продажба В. Г. М. пр.№35/24.06.2010г.-по т.24 2059/23.07.10 40396 чл.36,ал.3 от ЗОС
50 4117/2005 УПИ VII,кв.5 885 кв.м. с.Твърдица покупка-търг 1 845.80 19490 19490 21 828.80 продажба-търг М. И. И. 27/19,20 и 24.11.09 1927/09.07.10 40399 чл.35,ал.6 от ЗОС
51 2199/ 08.02.00 УПИ II-210, кв.9 95/645 кв.м. ид.части в.з. "Боровете" прекратяване на съсобственост 1822.9 3320 3320 3320 продажба В. Г. и Т. Г. пр.№35/ 24.06.2010г. - по т.27 1993/ 20.7.10 40408 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС и чл.43, ал.2 от НРПУРОИВ
52 5808/2009 УПИ IV-18,КВ.94 106/906 кв.м.ид. части кв.Банево покупка 2124.8 4200 4200 4200 продажба Ж. М.Ж. пр.№35/26.04.2010г.-по т.29 2060/23.07.10 40409 чл.36,ал.3 от ЗОС
53 1909/14.01. 00 УПИ XLI-146,кв.7 26/625 кв.м. ид.части в.з. "Боровете" покупка 491.4 859.38 859.38 859.38 продажба Д.Щ. и други пр.№23/23.07.2009г., т.46 2391/31.08.2009г. 40413 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС,ЧЛ.43,ал.2 от НРПУРОИВ
54 2436/2000 УПИ XVI-oбщ.,кв.49 105/605 кв.м. ид.части кв.Банево покупка 1927.5 2900 2900 2900 продажба Л.Т.Ш. пр.№35/24.06.2010г.-по т.28 2058/23.07.10 40414 чл.36,ал.3 от ЗОС
55 1511/ 22.11.99 УПИ XII-795, кв.2 90/590 кв.м. ид.части в.з. "Боровете" прекратяване на съсобственост 1726.9 3140 3140 3140 продажба Н. М. и К.М. пр.№35/ 24.06.2010г. - по т.26 1994/ 20.7.10 40431 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС и чл.43, ал.2 от НРПУРОИВ
56 1445/1999 УПИ XV-256,кв.6 115/715 кв.м. ид.части в.з. "До стопанския двор" покупка 2341.2 3600 3600 3600 продажба П.Г. и други пр.№32/18.03.2010г.-по т.29 573/16.04. 10 40444 чл.36,ал.3 от ЗОС
57 6042/2010 УПИ VI-368,кв.25 21/551 кв.м. ид.части гр.Българово покупка 83.1 432 432 432 продажба Б. Б. и Р. К. пр.№35/24.06.2010г.-по т.25 2061/23.07.10 40451 чл.36,ал.3 от ЗОС
58 4489/02.02. 07 УПИ II-150,кв.9 512 кв.м. ид.части с.Рудник-с.Черно море покупка 1673.2 10500 10500 10500 продажба Н. Д. и други пр.№33/22.04.2010г.-по т.26 1458/27.05.10 40457 чл.35,ал.3 и ал.6 от ЗОС,чл.38.ал.8 от НРПУРОИВ
59 07079.4.806 и 07079.4.808 76/1188 и 392/2786 кв.м. ид.части кв.Лозово покупка -40.03 -23800 -23800 -23800 продажба Г. Д. и Т. К. пр.№38/23.09 и 24.09.2010г.-по т.6 40459 чл.34,ал.2 от ЗОС,чл.7,т.1 от НРПУРОИВ
60 4118/05 УПИ VIII, кв.5 850 кв.м. с.Твърдица продожба чрез търг 1772.8 18814 18814 21071.68 продажба-търг Д. П.М. пр.№27/19,20 и 24.11.2009 г. 2733/04.10.10 40497 чл.35, ал.6 от ЗОС
61 УПИ IV,кв.5 615 кв.м кв.Сарафово изменение на ПУП-ПРЗ 19212 изменение на ПУП-ПРЗ Г. Й. Х. пр.№20/28.04.2009г.-по т.54 40498 предварително сключен договор на 15.06.2009г.,по смисъла на чл.15,ал.3 от ЗУТ
62 4855/03.12.07 УПИ II-143,кв . 8 580 кв.м с.Рудник покупка 2167.3 11220 11220 11220 продажба Г.М.М. пр.№36/22.07.2010г.-по т.24 3056/02.11.10 40499 чл.35,ал.6 от ЗОС
63 земедалски имот .№024008 1000/3545 кв.м. ид.части местност "Шосе бою" покупка -708.8 -68453 -68453 -68453 продажба К. Д.М. и Д.С.К. пр.№37/23.08.2010г.-по т.18 40500 чл.34,ал.2 от ЗОС,чл.7,т.1 от НРПУРОИВ
64 4326/29.08. 06 УПИ VII-66,кв.3 864 кв.м. кв.Ветрен покупка 16225.1 54277.26 54277.26 54277.26 продажба А. А. К. пр.№32/18.03.2011г-по т.21 3055/02.11.10 40504 чл.35,ал.6 от ЗОС
65 6157/06.08. 10 УПИ VII-19,кв.4 352/1532 кв.м. ид.части с.Драганово покупка 642 3500 3500 3500 продажба С. С. М. пр.№40/21.10 и 26.10.2010г.-по т.24 3267/18.11.10 40507 чл.36,ал.3 от ЗОС
66 4694/14.06. 07 УПИ XIV,кв.22 77,45/771,20 кв.м. ид.части ж.к."Лазур" покупка 5258.9 58110 58110 58110 продажба С.А.Д. пр.№23/23.07.2009г.-по т.56 2272/24.08.09 40513 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС,ЧЛ.43,ал.2 от НРПУРОИВ
67 6126/2010 УПИ III-108,кв.14 7/800 с.Изворище покупка 12.8 113 113 113 продажба Г. С. С. и Н.А.Д. пр.№40/21.10 и 26.10.2010г.-по т.23 3314/23.11.10 40514 чл.36,ал.3 от ЗОС
68 1512/22.11. 99 УПИ I-48,кв.3 86/710 кв.м. ид.части в.з."Боровете",кв.Банево покупка 1535.1 2800 2800 2800 продажба Ж. Д.Р. пр.№40/21.10.2010г.-по т.25 3334/24.11.10 40515 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС,ЧЛ.43,ал.2 от НРПУРОИВ
69 5798/2009 УПИ I-121,кв.8 35/635 кв.м. ид.части кв.Банево покупка 514 1100 1100 1100 продажба Т. Г. К. пр.№41/18.11 и 23.11.2010г.-по т.33 3541/17.12.10 40533 чл.36,ал.3 от ЗОС
70 4639/04.05. 07 УПИ XIV-1126,1129,кв.122 34/353 кв.м. ид.части ЦГЧ,гр.Бургас покупка 2539.5 66200 66200 66200 продажба К. Р., Д. Р. и К. П. пр.№31/11.02.2010г.-по т.17 40534
71 1405/1999 УПИ VI-29, кв.2 94/694 кв.м. ид.части в.з. "До стопанския двор" покупка 1913.7 2101 2101 2101 продажба А. К. Г. пр.№40/21.10 и 26.10.2010г.-по т.22 3315/23.11.10 40518 чл.36,ал.3 от ЗОС
2011 ГОД.
1 4721/03.07.2007г. кв.3, УПИ VІІ 780 с.Твърдица продажба 1541.8 3004.8 3004.8 3004.8 покупка Д. Г.А. пр.№ 40/26.10.2010г. 3536/16.12.2010г. 40562 §42 ПЗР към ЗИД на ЗОС
2 6229/2010 кв.13, УПИ VІ-586 30/563 кв.Ветрен продажба 633 1900 1900 1900 покупка "Владвик" - Владимир Волков пр.№43/09.12.2010 18/06.01.2011 40556 чл.36, ал.3 от ЗОС
3 5842/18.09.2009г. кв.11 УПИ Х 749 с.Драганово продажба чрез търг 2293.7 6710 6710 6710 търг Ю. И. Г. пр.№36/22.07.2010г. 3571/21.12.2010г. 40557 чл.35,ал.6 от ЗОС
4 5131/20.06.2008г. кв.30, УПИ ХІХ-391 70/905 с.Рудник продажба 435.4 1300 1300 1300 покупка М. Н. М. пр.№43/09.12.2010 19/06.01.2011г. 40577 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
5 1583/02.12.1999г. кв.6 УПИ ХLІХ-69 23/623 в.з. Боровете, кв.Банево продажба 441.3 850 850 850 покупка Г. Ж. Г. пр. №43/14.12.2010г. 163/18.01.2011г 40611 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
6 6199/20.10.2010г. кв.9 УПИ ІV ПИ 07079.603.146 215 ПЗ "Север" продажба 6044.7 30726 30726 30726 търг "Денито" ООД пр.№43/09.12.2010 475/24.02.2011г. 40617 чл.35,ал.1от ЗОС
7 4850/27.11.2007г. кв.27 УПИ ХХVІ - 723 910 в.з. Минерални бани продажба 37960.6 62160 62160 62160 търг "Химтех" ЕООД пр.№40/26.10.2010г. 474/24.02.2011г. 40618 чл.35,ал.1от ЗОС
8 2435/27.03.2000г. кв.49, УПИ ХV-732 115/615 кв.Банево продажба 2111.1 4600 4600 4600 покупка Я.Г.Д. пр.№44/20.01.2011 411/17.02.2011г. 40673 чл.36,ал1,т.2 и ал.3
9 4760/2007г. кв.51, УПИ І-1375 ПИ 07079.658.30 83/583 Бургас, "М.Рудник" продажба 3804.3 7000 7000 7000 покупка И. Г. А. и др. пр.№44/20.01.2011 417/18.02.2011г. 17.05.2011г. чл.36, ал.2 от ЗОС
10 6162/03.09.2010г. кв.2, УПИ VІІ 698 с.Изворище търг 1256.4 11025 11025 11025 търг А. Е.И. пр.№46/22.02.2011г 1026/03.05.2011г 40688 чл.35,ал.6 от ЗОС
11 6296/09.02.2011 кв.93, УПИ ХV-1302 55/575 с.Черно Море продажба 311 1550 1550 1550 покупка ДЖИ ЕЙ ЕНТЪРПРАЙЗ пр.48/26.04.2011г. 1230/27.05.2011 40711 чл.36,ал1,т.2 и ал.3
12 1528/22.11.1999г. кв.5, УПИ VІІ-112 100/700 в.з. Боровете, кв.Банево продажба 1918.8 4000 4000 4000 покупка Р.Г.П. и др. пр.47/24.03.2011 1188/20.05.2011 40703 чл.36,ал1,т.2
13 6295/07.03.2011 кв.138, УПИ ХІІ-1851 48/1048 с.Черно Море продажба 271.4 1250 1250 1250 покупка С. К.Б. и др. пр.48/26.04.2011г. 1232/27.05.2011 40711 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3
14 ПИ 07079.9.69 имот №1012 1572/32820 землище М.Рудник, м. Карабаир покупка 273.76 47160 47160 47160 покупка от Общината Г.Е.Р.и др. пр.48/26.04.2011г. 28.06.2011г. чл.34, ал.2 от ЗОС
15 1876/14.01.2000 кв.7, УПИ V-133 23/623 в.з.Боровете, землище кв.Банево продажба 479 850 850 850 покупка И. Д. Н. пр.47/24.03.2011 1189/20.05.2011 40742 чл.36, ал.1, т.2
16 6311/13.04.2011г. кв.138, УПИ ХХVІІ-1856 74/1074 с.Черно Море продажба 408.8 1940 1940 1940 покупка И. В.П. пр.50/23.06.2011г. 1793/26.07.2011 40764 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
17 3731/22.07.2003г. кв.22 УПИ V-64 ПИ 07079.501.186 183 к-с "Изгрев" продажба 9527.9 102000 102000 102000 покупка "ЕВРОДОМ" ООД пр.47/24.03.2011и пр.49/19.05.2011г. 1712/18.07.2011 10.08.2011г. чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС
18 6290/09.02.2011 кв.124, УПИ VІІ-1775 35/496 с.Черно Море продажба 140.7 900 900 900 покупка П. М. П. и К. П.П. пр.50/23.06.2011г. 1792/26.07.2011г. 40766 чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
19 6309/13.04.2011г. кв8, УПИ ІІІ-144 256/1256 с.Рудник продажба 1447.7 6200 6200 6200 покупка Щ.Д. Д. пр.50/23.06.2011г. 1791/26.07.2011г. 40770 чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
20 6035/31.03.2010г УПИ ХІ-220, кв.8 126/697 с.Твърдица продажба 296 3300 3300 3300 покупка И. Х.И. и др. пр.49/19.05.2011г. 1489/21.06.2011г. 40788 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
21 6034/31.03.2010 кв.8 УПИ Х-220 126/695 с.Твърдица продажба 332.6 2622 2622 2622 покупка И. Х.И. и др. пр.47/24.03.2011 961/21.04.2011г 40788 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
22 3158/12.02.2002г. кв.17, УПИ ХVІ 139/609 с.Димчево продажба 326.6 3000 3000 3000 покупка Д. К.К. пр.49/19.05.2011 1488/21.06.2011 40794 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
23 6356/05.07.2011г. кв.1, УПИ ХІV ПИ 07079.601.194 1009 к-с "Зорница" продажба 52533.6 624040 624040 624040 покупка "БУЛТЕХКАР" ЕООД пр.51/21.07.2011 1940/17.08.2011 40798 чл.35, ал.3 и ал.6
24 6344/22.06.2011г. кв.16, УПИ ІІ-82 7/750 с.Извор продажба 17.9 130 130 130 покупка Н. С. Н. пр.51/21.07.2011г. 2095/09.09.2011г. 29.09.2011г. чл.36, ал.1, т.2
25 5794/24.07.2009г. кв.110, УПИ ХІІ-1538 504 с.Черно Море продажба 1978.7 10710 10710 10710 покупка Т. Ж.С. пр.50/23.06.2011г. 2143/14.09.2011г. 40819 чл.35, ал.6
26 5795/24.07.2009г. кв.110, УПИ ХІІІ-1538 495 с.Черно Море продажба 2037 10605 10605 10605 покупка Х. С. Ф. пр.50/23.06.2011г. 2142/14.09.2011г. 40820 чл.35, ал.6
27 6306/04.04.2011г. кв.27 УПИ ІХ-95 99/1099 с.Брястoвец продажба 206.7 2450 2450 2450 покупка Н. С. Д. пр.51/21.07.2011г. 1961/19.08.2011г. 04.10.2011г. чл.36,ал.3
28 5427/06.03.2009г. кв.137 УПИ І 682 с.Черно Море продажба 2451.7 15225 15225 15225 покупка Мега Груп 7 ЕООД пр.50/23.06.2011г. 2141/14.09.2011г. 06.10.2011г. чл.35,ал.6 от ЗОС
29 5796/24.07.2009г. кв.110, УПИ ХІV-1538 478 с.Черно Море продажба 1876.6 11270 11270 11270 покупка М. Д. Р. пр.50/23.06.2011г. 2140/14.09.2011г. 06.10.2011г. чл.35,ал.6 от ЗОС
30 2433/27.03.2000г. кв.49, УПИ ХІІІ-730 590 кв.Банево продажба 1899 3400 3400 3400 покупка И. Ц. Б. пр.51/21.07.2011г. 2096/09.09.2011г. 29.09.2011г. чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС
31 4624/26.04.2007 кв.24, УПИVІ 266/557 ж.к. "Лазур" продажба 14449.1 17339 17339 17339 покупка С. П. Р. и П. П.Б. пр.23/23.07.2009г. 2273/24.08.2009г. 11.10.2011г. §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС
32 3582/11.02.2003 г. кв.24, УПИ XIII 682 с. Рудник продажба чрез търг 1575.1 8000 8000 10000 покупка търг "Илияна" ЕООД пр.50/23.06.2011г. 2139/14.09.2011 г. 20.10.2011 г. чл35, ал.6 от ЗОС
33 6349/27.06.2011г кв.12УПИ ІІІ 115/715 в.з. "Боровете" кв.Банево продажба 2395 3400 3400 3400 покупка И.Г.И. пр.52/13.09.2011г. 2525/14.10.2011г. 11.11.2011г. чл.36, ал1.,т.2 от ЗОС
34 6358/07.07.2011г. кв.16, УПИ VІ-77 835 с.Извор продажба 601.9 3200 3200 3200 покупка Е. Г.С. пр.52/13.09.2011г. 2528/14.10.2011г. 11.11.2011г. чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС
35 1406/09.11.1999г. кв.2, УПИ VІІ 88/688 в.з. "До стопански двор", кв.Банево продажба 1791.5 3200 3200 3200 покупка С. С. С. и М.П.С. пр.52/13.09.2011г. 2526/14.10.2011г. 17.11.2011г. чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС
36 6230/23.11.2010 кв.36,УПИ IV 537 ж.к."изгрев продажба чрез търг 31414.50 328706 328706 335280 покупка търг "Брент ойл" ЕООД пр.51/21.07.2011 г. 2974/15.12.2011 г. 22.12.2011 г. чл.35,ал.1 от ЗОС
37 1403/19.11.1999г. кв.2, УПИ ІV 88/688 в.з. "До стопански двор", кв.Банево продажба 1791.5 3200 3200 3200 покупка Г. С. Н. пр.52/13.09.2011г. 2527/14.10.2011г. 24.11.2011г. чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС
38 6352/01.07.2011г. кв1, УПИ ІІ 6 парк "Езеро" продажба 1893.9 63803 63803 63803 покупка ЕВН Електроразпределение пр.51/21.07.2011г. 253/31.08.2011г. 05.12.2011г. §4, ал.1 и ал.7 от ПЗР към Закона за енергетиката
2012 ГОД.
1 6403/07.09,2011 ХІХ, кв.27 91/1115 в.з. Мин. Бани продажба 4686.5 5794 5794 5794 покупка Т.К.И. и др. пр. № 3/29.11.2011 3044/23.12.2011 2012/01/25
2 4325/25.08.2006 кв.135В,УПИIV;ПИ 07079.608.105 760.36 ЦГЧ, гр.Бургас продажба 51628.4 470000 покупка "Еми" ООД пр.№42/29.11.2011 3045/23.12.2011 2012/01/30
5 6409/07.11.2011 кв.26, УПИ VIII-489 46 в.з."Минерални бани" продажба 2369 2801 2801 2801 покупка Г. И.И. и Т. Д. И. пр.5/22.12.2011 238/27.01.2012 2012/02/07 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
8 4372/20.10.2006 кв.17, УПИ III 1430 с. Маринка продажба 6019.9 43000 43000 45150 търг Х.Г.И. пр.3/29.11.2011 334/08.02.2012 2012/02/27 чл.35,ал.1 от ЗОС
9 6465/12.12.2011 кв.3, УПИ II-35 44 гр. Българово продажба 189.2 825 825 825 продажба Т.Д.И. пр.6/31.01.2012 499/28.02.2012 2012/03/12 чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
10 6364/17.08.2012г. кв.45, УПИ ІV-860 13 гр. Българово продажба 55.9 343 343 343 продажба Г. Ж.И. и други пр.6/31.01.2012 500/28,02,2012г. 14.03.2012г. чл.36,ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
11 1396/09.11.1999 кв.1, УПИVI-39 73 в.з."До стопанския двор", кв."Банево" продажба 1708.2 2650 2650 2650 покупка М. Н.К. пр.5/22.12.2011 239/27.01.2012 2012/03/20 чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС
14 6231/23.11.2010 КВ.36, УПИVI, ПИ 07079.501.378 400 ж.к."Изгрев", гр. Бургас продажба 23400 2444846 244846 249743 търг "Начев строежи" ООД пр.51/21.07.2011 2973/15.12.2011 2012/04/03 чл.35,ал.1 от ЗОС
15 6493/09.01.2012 кв.1, УПИ IX-806 19 кв."Сарафово, гр. Бургас продажба 646.9 1839 1839 1839 продажба Г. К.М. пр.7/21.02 и 23.02.2012 683/21.03.2012 2012/04/09 чл.36, ал.3 от ЗОС
16 1421/09.11.99. кв. 4, УПИ ІV 116/756 До стопански двор - кв. Банево продажба 2443 4070 4070 4070 продажба Д.Г.К. и И.Г.Д. пр. 6/30.01.2012 540/05.03.2012 2012/04/10 чл. 36, ал. 1, т. 2
Договор за поправка на договор УПИ 9-403, кв.32 297.50/595 кв.Банево продажба Д. Ж.С. и С. К.С. 2012/04/10
18 6601/12.01.2012 кв.54, УПИ VІІІ-330 19 с.Брястовец продажба 47.7 450 450 450 продажба А.Д. Г. пр.8/27-29.03.2012г. 1030/25.04.2012г 21.05.2012г. чл.36, ал.3 от ЗОС
19 6342/22.06.2011г. апартаментсреден, бл.409,вх.5, ет.8 44.58 "Меден Рудник" продажба 24372.6 27252 27252 27252 продажба Т.Г.Д. пр. 52/13.09.2011г. 2561/20.10.2011г. 29.05.2012г. чл.47,ал.1 т.3 от ЗОС
20 6474/21.12.2011 кв.120, УПИ І-2038 80 с. Черно море продажба 299.3 1900 1900 1900 продажба С. А.А. и Р.А.К. пр.8/27-29.03.2012г. 1028/25.04.2012 2012/06/01 чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
22 6331/13.06.2011г апартамент№5,бл.11, вх.3, ет.2 45.29 "Зорница" продажба 29866 33304 33304 33304 продажба Д. М. М. пр.8/27-29.03.2012г. 1047/27.04.2012 2012/06/11 чл.47,ал.1 т.3 от ЗОС
23 частна собственост кв.113, пи спл.№2101 245 с. Черно море покупка 6229.32 1383.89 6229.32 6229.32 покупка Я. Г. А. пр.7/21.02 и 23.02.2012 15.06.2012г. чл.34, ал.2
24 6446/25.11.2011г. кв.28, УПИ ІІІ-692,693 24 гр. Българово продажба 103.2 441 441 441 продажба Е. Щ. Ж. пр.8/27-29.03.2012г. 1697/17.07.2012г. 22.06.2012г. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
25 6355/04.07.2011 07079.619.47.1.235 36.52 Братя Миладинови - апартамент продажба 36973 41354 41354 41354 продажба Р. Ю.Ч. пр. 8/27-29.03.2012 1087/04.05.2012г. 2012/06/25 чл.47,ал.1 т.3 от ЗОС
27 6613/13.02.2012г. кв.14, УПИ ІІІ-235 15 гр. Българово продажба 64.5 450 450 450 продажба Х. Г. Г. пр.№9/24.04.2012г. 1691/16.07.2012г. 27.06.2012г. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
30 6491/06.01. 2012г. кв.58, УПИ ХІІ-686 4 с. Рудник продажба 27.2 100 100 100 продажба Г. Ф.П. пр.№8/27-29.03.2012г. 1031/25.04.2012г. 17.07.2012г. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
32 6996/03.05.2012 кв.44, УПИ VІ 43/643 Маринка продажба 156.6 1130 1130 1130 1130 И.М.И. пр.11/26.06.2012г. 1799/24.06.2012 2012/07/27 чл. 36, ал. 1, т. 2
34 6794/20.03.2012г. кв.2,УПИIX 845 с.Драганово продажба 2298.40 6304 6304 6 619.20 търг С. С. М. пр.9/24.04.2012 г. 1692/16.07.2012 г. 02.08.2012г чл.35,ал.1 от ЗОС
33 пл. № 1681, кв.113 308/1250 с. Черно море покупка 1761.76 7831 7831 7831 7831 Община Бургас пр. 10/29.05.2012г. 2012/08/02 чл. 34, ал. 2
35 7072/27.06.2012г. кв.31, УПИ ІХ 80 гр. Българово продажба 344 1600 1600 1600 продажба Д. Н. П. пр.12/24.07. 2012г. 2164/31.08.2012г. 29.08.2012г. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
36 7051/31.05.2012г. кв.35 УПИ VІІ 51/706 с. Извор продажба 174.1 940 940 940 продажба И. Г. Я. пр. 11/26.06.2012 1717/19.07.2012 2012/09/05 чл. 36, ал. 1, т. 2
38 485/27.10.1997г. таванско помещение 17,90; 9,78; кв.Раб.жилища бл.10 продажба 5544.6 6400 6400 6400 продажба Д. Я.Я. 1587/29.06.2012г. 05.10.2012г. чл.36,ал.3 от ЗОС
39 6608/30.01.2012 кв.33, УПИ ХV 33/908 кв. Банево продажба 571 1100 1100 1100 продажба А.П.Д. пр.12/24.07. 2012г. 2016/20.08.2012 2012/10/10 чл. 36, ал. 1, т. 2
40 4043/20.05.2005 г кв.15, УПИ IX 345 кв."Крайморие" продажба 12 109.50 38000 38000 39900 продажба търг И. А. К. пр.10/29.05.2012г. 2273/18.09.2012 г. 22.10.2012 г. чл.35,ал.1 от ЗОС
41 4255/26.04.2006г. кв.7 УПИVІ-86 11/633 с.Димчево продажба 26.4 260 260 260 продажба Н.И. И. и В.И.И. пр.12/24.07. 2012г. 2015/20.08.2012г. 22.10.2012г. чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС
42 6715/13.02.2012 Г п.и.013027 7.555дка з-ще с.Извор,м."Старата градина" продажба 1 023.32 4500 4500 5175 проджба търг Д.С.Б. пр.12/24.07. 2012г. 2632/10.10.2012 29.10.2012 г. чл.35,ал.1 от ЗОС
43 7144/23.08.2012 кв. 15, УПИ ІV 144/724 Банево продажба 2886.5 4950 4950 4950 продажба В.И.В. пр.13/25-27.09.2012 2769/23.10.2012 2012/11/01 чл. 36, ал. 1, т. 2
44 7136/27.07.2012 кв. 9, УПИ ІІІ 35/975 в.з. Росенец продажба 1712.4 1800 1800 1800 продажба К. Д.Г. пр. 13/25-27.09.2012 2768/23.10.2012 2012/11/09 чл. 36 ,ал. 1, т.2
45 7066/15.06.2012 кв. 1, XLVI, 07079.660.24 222/373 кв. Победа продажба 11433 16800 16800 16800 продажба С. П.П. пр. 12/24.07.2012 2198/10.09.2012 2012/11/15 чл. 36, ал. 2
46 1501/22.11.1999г. кв.2, УПИ ІІ 162/712 в.з.Боровете, кв. Банево продажба 2918.9 5300 5300 5300 продажба Д.А.Б. и други пр.12/24.07. 2012г. 2017/20.08.2012г. 2012/11/26 чл. 36 ,ал. 1, т.3
47 6977/17.04.2012г. апартамент ,бл.66, вх.Г, ет.6, ап.среден 44.58 Изгрев продажба 30717.3 35098 35098 35098 продажба Н. Д. Д. пр.10/29.05-.2012г. 1628/06.07.2012г. И 3217/30.11.2012г. 05.12.2012г. чл47, ал.1, т.3 от ЗОС
48 2432/27.03.2000г. кв.49, УПИ ХІ 84/584 кв. Банево продажба 1542 3110 3110 3110 продажба И. И. Д. и З.Л.Д. пр. №14/30.10 и 01.11.2012г. 3212/30.11.2012г. 17.12.2012г чл.36,ал.1 ,т.2 от ЗОС
49 6722/24.02.2012г. кв.38, УПИ ХІ 5/790 с. Извор продажба 15.2 110 110 110 продажба Г. Я. Д. пр. №14/30.10 и 01.11.2012г. 3025/30.11.2012г. 17.12.2012г чл.36,ал.1 ,т.2 от ЗОС
50 7209/02.10.2012г. апартамент, бл.27, вх.9, ет.6, ап.десен 44.58 ж.к. "Славейков" продажба 30397.7 39200 39200 39200 продажба С. Д.К. пр. 14/30.10 и 01.11.2012г. по т.31 № 3249/07.12.2012г. 17.12.2012г. чл.47,ал.1 т.3 от ЗОС
51 6739/06.03.2012г. УПИ VII-1717 в кв. 96 56.74 ЦГЧ, гр. Бургас продажба 3119.1 3742.79 3742.79 3742.79 продажба Т.Р.Б. пр.15/27-29.11. 2012г. 3372/21.12.12г. 21.12.2012г. чл.35,ал3 и ал.6 от ЗОС
52 6739/06.03.2012г. УПИ VII-1717 в кв. 96 58.98 ЦГЧ, гр. Бургас продажба 3242.2 3890.55 3890.55 3890.55 продажба М. С.М. и Я.К.М. пр.15/27-29.11. 2012г. 3379/21.12.12г. 21.12.2012г. чл.35,ал3 и ал.6 от ЗОС
53 6739/06.03.2012г. УПИ VII-1717 в кв. 96 56.6 ЦГЧ, гр. Бургас продажба 3380.2 3733.56 3733.56 3733.56 продажба И. К. М. и Р.Г. М. пр.15/27-29.11. 2012г. 3369/14.10.12г. 28.12.2012г. чл.35,ал3 и ал.6 от ЗОС
2013 ГОД.
1 6739/06.03.2012г. УПИ VII-1717 в кв. 96 54.61 ЦГЧ, гр. Бургас продажба 3002 3602.29 3602.29 3602.29 продажба К. К. К. и С. С.К. пр.15/27-29.11. 2012г. 3371/21.12.12г. 02.01.2013г. чл.35,ал3 и ал.6 от ЗОС
2 6739/06.03.2012г. УПИ VII-1717 в кв. 96 56.51 ЦГЧ, гр. Бургас продажба 3106.5 3727.62 3727.62 3727.62 продажба И. Т. М. и М.Н. М. пр.15/27-29.11. 2012г. 3069/14.10.12г. 04.01.2013г. чл.35,ал3 и ал.6 от ЗОС
3 6419/11.11.11 УПИ III-898, кв.76 558 с. Рудник продажба 2243.4 10550 10550 11077.5 търг Х.И.Ф. пр.11/26.06.2012 2270/18.09.2012 2013/01/14 чл.35,ал.1 от ЗОС
4 5248/30.09.2008г. 07079.607.165 20/552 ж.к. "Лазур" продажба 1358 8730 8730 8730 покупка Д.С.П. и др. пр.14/30.10. и 01.11.2012г. 3237/04.12.2012г. 17.01.2013г. чл.35,ал3 и ал.6 от ЗОС
5 7186/18.09. 2012г. УПИ І-888 15/904 гр. Българово продажба 64.5 280 280 280 покупка З. С. Т. пр.15/ 27.11 и 29.11. 2012г. 69/07.01. 2013г. 18.01.2013г. чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС
6 7149/24.08.12 УПИ XXVIII-199, кв.9 621 в.з."Боровете" продажба 11915.7 17900 17900 21480 търг "Самара бриз" ЕООД пр.13/25.09и 27.09.12 3386/12.12.2012 2013/01/21 чл.35,ал.1 от ЗОС
7 6379/31.08.11 УПИ VI-20, кв.94 375 кв."Банево" продажба 7516.9 17300 17300 18165 търг К. З. Л. пр.12/24.07.12 3381/21.12.2012 2013/01/22 чл.35,ал.1 от ЗОС
8 7151/27.08.12 УПИ I-69, кв.24"А" 07079.501.202 217 ж.к."Изгрев" прадажба 11298.1 106420 106420 108548.4 търг "Домстрой 7" ЕООД пр.13/25.09и 27.09.12 3388/21.12. 2012 2013/01/23 чл.35,ал.1 от ЗОС
9 6489/06.01.12 УПИ XIII,кв.16 826 с.Драганово продажба 1685 7700 7700 7854 търг А. А. И. пр.13/25.09и 27.09.12 3387/21.12. 2012 2013/01/24 чл.35,ал.1 от ЗОС
10 4325/25.08.2006г. УПИ IV-кв.135в 101.86 ЦГЧ, гр. Бургас продажба 7607.9 63000