одобрен

SEBRA_15.06.20

Уникален идентификатор:  0ddc1b2b-a949-48bb-830c-3a88ec144279

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:23:33
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:23:33

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 10871.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 84.86
10 xxxx Издръжка 102 49282.89
18 xxxx Други разходи 41 4792.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 2333920.34
88 xxxx Средства на разпореждане 10 6936.51
90 xxxx Възстановени приходи 2 21047.17
98 xxxx Други операции в БНБ 39 -757015.42
Общо: 204 1669920.97
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 2332142
90 xxxx Възстановени приходи 1 20394.76
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -342915.66
Общо: 5 2009621.1
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 364.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 84.86
10 xxxx Издръжка 10 1138.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 707.62
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4502.04
Общо: 14 -2206.57
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36.8
18 xxxx Други разходи 7 1452.71
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2960.96
Общо: 9 -1471.45
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1285.26
Общо: 1 -1285.26
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 384.37
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 6
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3502.16
Общо: 5 -3111.79
ОДЗГ Видин ( 0220050003 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1147.67
Общо: 1 -1147.67
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1239.63
Общо: 1 -1239.63
О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 558.78
18 xxxx Други разходи 1 13.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 399.96
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -966.87
Общо: 9 5.27
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 275
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3329.58
Общо: 3 -3054.58
ОДЗГ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1262.03
Общо: 1 -1262.03
ОДЗГ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -551.06
Общо: 1 -551.06
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 398.37
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1677.21
Общо: 3 -1278.84
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 408.66
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -7904.84
Общо: 2 -7496.18
ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 45.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 664.76
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1542.87
Общо: 6 -832.57
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1592.12
Общо: 1 -1592.12
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1664.66
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3304.55
Общо: 2 -1639.89
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2281.82
Общо: 1 -2281.82
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 233
18 xxxx Други разходи 33 3326.85
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1930.61
Общо: 36 1629.24
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3645.8
Общо: 1 -3645.8
ОДЗГ Силистра ( 0220190005 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -873.84
Общо: 1 -873.84
ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3924.62
Общо: 1 -3924.62
ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 675.23
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2283.44
Общо: 2 -1608.21
ОДЗГ София град ( 0220220007 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5737.46
Общо: 1 -5737.46
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -6370
Общо: 1 -6370
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3848.96
Общо: 1 -3848.96
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 413.99
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1220.01
Общо: 2 -806.02
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2663.04
Общо: 1 -2663.04
ОДЗГ Шумен ( 0220270008 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4737.24
Общо: 1 -4737.24
ОДЗГ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -829.77
Общо: 1 -829.77
ИАГ ( 022100**** ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10050
10 xxxx Издръжка 15 4434.25
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -165443.22
Общо: 18 -150958.97
БАБХ ( 022250**** ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 36 33118.26
90 xxxx Възстановени приходи 1 652.41
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -95688.75
Общо: 38 -61918.08
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -59209.62
Общо: 1 -59209.62
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -77
Общо: 1 -77
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 3206.41
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -10826.58
Общо: 12 -7620.17
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1088.1
Общо: 1 -1088.1
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -451.03
Общо: 1 -451.03
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 425.95
88 xxxx Средства на разпореждане 10 6936.51
Общо: 12 7362.46
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4200
Общо: 1 -4200
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 15.06.2020 - 15.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 457
10 xxxx Издръжка 4 1865.29
Общо: 5 2322.29
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )