одобрен

Регистър АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА

Уникален идентификатор:  0e107a6b-b457-4abd-8037-5d1eca1a918b

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:30:09
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-06-28 11:30:09

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СИЛИСТРА

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА
ОБЩИНА НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС АКТ.№ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ В РЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД ТЕЛ.ЗА КОНТАКТИ
община Дулово
1 1 гр. ДУЛОВО "АППДМП-Д-Р АСИЛ" ООД Д-Р АБДУЛ КАДЕР АСИЛ Д-Р НУРДЖИХАН ЗАКИРОВА МАХМУДОВА-АСИЛ гр.Дулово, ул."Ал.Стамболийски"№31 №828/21.01.2008 1910114001 0888444299