одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Бяла Слатина

Уникален идентификатор:  0eda3403-628a-4720-a8b7-f6d32d9200fd

Описание:

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Бяла Слатина

регистър община Бяла Слатина Register of technical passports of construction in the municipality of Byala Slatina

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-02 13:34:21
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-01-02 13:34:21

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ

№ по ред индентификатор Обект/наименование/ Категория квартал УПИ Нас.място Съставен доклад Възложител/забележка/
1. 07702-93-94-ХХІІ/18.01.2016Г. Преустройство на съществуващ магазин в селскостопанска аптека V 93-94 ХХІІ-1529-9508 гр. Бяла Слатина Мариян Лазаров Мартин Желев
2. 07702-18-ІІІ-3508-2/19.02.2016г. Гозификация на супермаркет "Пени Маркет" преработен. газ І 5 ІІІ-3508 гр. Бяла Слатина Рила проект ЕООД Христо Венков
3. 00401-5-Х-588,581/21.03.2016Г. Гараж V 5 Х-588,581 Алтимир Димитър Стоянов Златка Петкова
4. 07702-93-94-ХХV-1138/01.04.2016Г КПИИ за склад и магазин V 93-94 ХХV-1138 гр. Бяла Слатина инж. Малин Панов Ивка Начева
5. 07702-И/13.04.2016г Външно кабелно електрозахранване НН НА 4 бр. магазини- обособяване мерене- нахадящи се ул. В. Левски 25 гр. Бяла Слатина "Пешев" ЕООД Първенец обл. Пловдив ЧЕЗ "Разпределение АД" ЧЕЗ и Община Б.Слатина
6. 07702-61а-І-760/09.05.2016г. Гараж V 61а 1-760 гр. Бяла Слатина Венцислав Василев Венцислав Василев
7. 00401-096002/11.05.2016г Преустройство на базова станция №5559 на Теленор България "ЕАД" ІІІ ПИ 096002 "Алтимирски връх" Алтимир "Квист Консулт" ООД Теленор България ЕАД
8. 07702-4-1-3/31.05.2016г. Ремонт на същ. самостоятелни сгради бл.Г част от МБал І 4 гр. Бяла Слатина "Ретема"- Габрово Общ. Бяла Слатина
9. 07702-И/01.06.2016г. Въстановяване на пътна настилка и вадапроводна мрежа в гр. Бяла Слатина засегнати от наводнението на 01.08.2014г. гр. Бяла Слатина "Стройнорм" ЕООД гр.София Общ. Бяла Слатина
10. 07702-И. 10.07.2016г. Нова въздушна каб. линия 20КV ново метално табло- трансформатор МТП 1Х100КV /20/04/0,231КV и външно електрическо захранване на приемник на електрическа енергия ІІІ Латинка гр. Бяла Слатина "Пешев" ЕООД Първенец ЧЕЗ и Общ.
11. 14406-179003/09.09.2016г. Навес хале за селскостопанска техника и инвентар V ПИ №179003 Галиче Цветан Богданов ЕТ Сни Комерс-1" ХристоПетров
12. 73643-1019-68-1/ 24.10.2016г. Преустройство на базова станция №5617 на "Теленор България" ЕАД ІІІ 68 VІІІ-1019 Търнава "Теленор България" ЕАД " Крист Консулт" ООД- София
13. 73643-И/22.11.2016г. Подмяна на участъци от същ. Водопроводна мрежа по ул. "Д. Благоев", "Асен Златарев" "Христо Ботев" и "Вълка" "Гешевска" в с. Търнава, общ. Бяла Слатина ІІ Улични водопроводи Търнава "СЕТ Инженеринг" ЕООД Общ. Бяла Слатина
14. 07702-И/22.11.2016г. Подмяна на участъци от същ. водопроводна мрежа по ул. "Х. Димитър", "Х. Ботев", "А. Хрелков", "Л. Каравелов" " "Кн. Дондуков" "Д. Благоев и Любомир" и изграждане на участъци на канализационни клонове по ул."Х. Димитър" "Кн. Дондуков и Любомир" в гр. Бяла Слатина ІІ Улични водопроводи гр. Бяла Слатина "СЕТ Инженеринг" ЕООД общ. Бяла Слатина
15. 14406-ІХ1202-137-2/12.12.2016г. Вътрешно преустройство за магазин и кафе аператив V 137 ІХ-1202 Галиче Таня Георгиева Мирослов Борисов
16. 07702-1-56-3/12.12.2016г. Физкултурен салон към ПАГ "Никола Н. Въпцаров" V 56 І- за у-ще и общежитие гр. Бяла Слатина "Ретем-а" Тодор Дянков Габрово Общ. Бяла Слатина
17 07702-1-14-1/12.12.2016г. Работилница за практическо обучение към ПАГ " Никола Й. Вапцаров" V 14 І гр. Бяла Слатина "Ретем-а" Тодор Дянков Габрово Общ. Бяла Слатина
РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ 2017 г.
1 07702-XXII-1932-49/06.01.2017 г. Гараж V 49 XXII-1932 гр. Бяла Слатина Димитър Стоянов V
2 07702-i/09.01.2017 Външно ел. захранване с кабел 1KV на ел. отоплителен котел находящ се в УПИ VIII-1678 кв.34 ул. Н. Хрелков №34 V 34 VIII-1678 гр. Бяла Слатина "Пешев" ЕООД с. Първенец ЧЕЗ
3 07702-I-1582-91/13.01.2017 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в админ. Сграда IV кв. 91 I-1582 гр. Бяла Слатина "Стобет" ООД - София IV
4 07702-I-249-6/26.01.2017 Базова станция №5528 находяща се върху жилищна сграда "Сребреня" №3 III 6 I-249 гр. Бяла Слатина "Телеконтрол 99" ЕООД гр. София III
5 07702-I-65А/26.01.2017 Офис на ЗАД "Булстрад - Агенция Бяла Слатина" V 65А I гр. Бяла Слатина ЕТ "Божо - дар" Божидар Генов гр. София Булстрад
6 07702-XVII-758-61А/26.01.2017 КПИИ за сграда за производство и продажба на тестени изделия тип "Бърза закуска" V 61А XVII-758 61А Таня Георгиева Грозданка Найденова
7 07720-I/21.02.2017 Газоснабдяване с природен газ (метан) за сушене на зърно VI кв.1 VI гр. Бяла Слатина Консулт Корект 2009 - Владимир Владимиров "Папас мел"гр. Ямбол
8 07702-I-249-6/06.03.2017 Гаражи №22 и №23 V 6 I-249 гр. Бяла Слатина Димитър Стоянов Силвия Берова
9 07702-I-249-6/10.03.2017 Гараж №18 V 6 I-249 гр. Бяла Слатина Христофор Кьосовски Пламен Георгиев
10 07702-95-96-I/27.03.2017 Мерки за енергийна ефективност в бл. "Сладница 3" ЖК Сладница гр. Б. Слатина ул. В. Левски №9 V 95-96 I гр. Бяла Слатина "Ретем а" Габрово - Тодор Дянков Сдружение на собствениците и Община Б.Слатина
11 14406-0000554-I/28.03.2017 Базова станция №5610 III ПИ 554 с. Галиче м. Припека "Строй експерт контрол" ООД София "Теленор България" ЕАД
12 73660-10-II-811/26.04.2017 Базова станция №5708 III 10 II-811 с. Търнак "Строй експерт контрол" ООД София "Теленор България" ЕАД
13 07702-66-XI/04.05.2017 Блок "Калоян 3" - мерки ЕЕ IV 66 XI гр. Бяла Слатина "Ретем а" Габрово - Тодор Дянков Сдружение на собствениците и Община Б.Слатина
14 07702-96-I/04.05.2017 Блок "Подем 2" - мерки ЕЕ IV 96 I гр. Бяла Слатина "Ретем а" Габрово - Тодор Дянков Сдружение на собствениците и Община Б.Слатина
15 07702-5-I-250/04.05.2017 Блок "Пионер" - мерки ЕЕ IV 5 I-250 гр. Бяла Слатина "Ретем а" Габрово - Тодор Дянков Сдружение на собствениците и Община Б.Слатина
16 07702-6-I-249/12.05.2017 Блок "Сребреня 2" - мерки ЕЕ IV 6 I-249 гр. Бяла Слатина "Видипема" ЕООД - гр. Плевен- Мая Алексиева Сдружение на собствениците и Община Б.Слатина
17 07702-160-I-4/19.05.2017 Автомивка включваща 4 клетки и кафе V 160 I-за КОО гр. Бяла Слатина Таня Борисова Георгиева Игната Станимирова Иванова Анелия Маринова и Община Б. Слатина
18 73643-113А-XVI-261А/02.06.2017 Хранителен магазин тип "Мини маркет и кафене" V 113А XVI-261А с. Търнава Таня Борисова Георгиева Игната Станимирова Иванова Илияна Михайлова
19 07702-96-I-2/21.06.2017 Блок "Подем 3" - мерки ЕЕ III 96 I гр. Бяла Слатина "Видипема" ЕООД - гр. Плевен Мая Алексиева Сдружение на собствениците и Община Б.Слатина
20 07702-88-II-1125А/03.07.2017 Вътрешно преустройство на съществуващи помещения и обособяването им в магазинна част и семеен хотел V 88 II-1125А гр. Бяла Слатина Таня Борисова Георгиева Игната Станимирова Иванова "Специал Строй" ООД
21 07702-19-VII-283/27.07.2017 Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства V 19 VII-283 гр. Бяла Слатина "Стобет" ООД - София Община Бяла Слатина
22 07702-6-I-249/18.08.2017 Гараж №20 V 6 I-249 гр. Бяла Слатина Димитър В. Габровски Александър Александров
23 07702-6-I-249-г21/18.08.2017 Гараж №21 V 6 I-249 гр. Бяла Слатина Димитър В. Габровски Александър Александров
24 76643-74-XII/06.10.2017 Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900 MHZ с №VRC0054-А001 "Tarnava" на Мобилтел ЕАД III 74 XII с. Търнава "Дарис ООД" Божидар Давидов Кметство с. Търнава
25 07702-3-VII-3484/12.10.2017 КПИИ за навес хале и сервиз за гуми V 3 VII-3484 гр. Бяла Слатина Христос Мингас ТВ "Трайкови" ООД
26 00401-5-588,581-4/16.10.2017 Метален навес за селскостопанска техника V 5 X-588,581 с. Алтимир Христофор Кьосовски Златка Петкова
27 00401-36-V-930/30.10.2017 Преустройство на базова станция с честотен обхват 900 - 1800 MHZ с №VRC0001 "Алтимир" на "Мобилтел" ЕАД III 36 V-930 с. Алтимир "Инженеринг ВГ" ЕООД "Мобилтел" ЕАД
РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ 2018 г.
1 07702-6-I-249-i/05.01.2018 Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHZ с №VRC0049А "Сребреня" на "Мобилтел" ЕАД ЕАД бл. 2 вх. Б III 6 I-249 гр. Бяла Слатина "Ати Консулт" ЕООД Мобилтел ЕАД
2 07538-124009-i/05.10.2018 Преустройство на базова станция "Славчев" VRC0066,А003С честотен обхват 900-1800 MHZ III ПИ 124009 с. Бъркачево "Ати Консулт" ЕООД Мобилтел ЕАД
3 14406-000554-i/05.01.2018 Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHZ VRC0061-А004 "Галиче нова" на "Мобилтел" ЕАД III ПИ 554 с. Галиче "Ати Консулт" ЕООД Мобилтел ЕАД
4 07702-1-II-2/05.02.2018 Реконструкция на шинна с-ма в ОРУ 110 kv подстанция гр. Бяла Слатина II 1 II-2 гр. Бяла Слатина "Бомбов Консулт" ЕООД "ЕСО" ЕАД Мер - Монтана
5 06968-26-ІІІ-164от 26.02.2018 г Еднофамилна жилищна сграда V 26 ІІІ-164 с.Буковец "Ангеловски-ГСВ" ЕООД Джон Луис
07702-І-14-1от 01.03.2018 г. Работилница за практическо обучение към ПАГ "Н.Й.Вапцаров" ІІІ 14 І-624 гр. Бяла Слатина "Дихрис 99"ООД-София -Стефан Щилиянов Община Б.Слатина
07702-І-480-56от 01.03.2018 г. Физкултурен салон към ПАГ " Н.Й.Вапцаров" ІІІ 56 І-480 гр. Бяла Слатина "Дихрис 99"ООД-София -Стефан Щилиянов Община Б.Слатина
07702-І-480-56от 01.03.2018 г. Реконструкция и обновяване на ПАГ"Н.Й.Вапцаров" сграда А -Учебен корпус ІІІ 56 І-480 гр. Бяла Слатина "Дихрис 99"ООД-София -Стефан Щилиянов Община Б.Слатина
07702-107-ХІІІ-1546/от 13.04.2018 г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда V 107 ХІІІ-1546 гр. Бяла Слатина инж. Илияна Златарска Васил Николов
38128-9-ІV-259 от 19.04.2018 г. Базова станция № 5568 с честотен обхват 900 мнZ на "Теленор България" ЕАД ІІІ 9 ІV-259 с. Комарево "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД "Теленор България" ЕАД
11/01.06.2018 г. Оптично кабелно захранване на офис на "СИБАНК"ул."К.Охридски" № 78 а ІV 91 Гр. Бяла Слатина "Контрол Инженеринг" АД "БТК" ЕАД /Виваком/
12/09.07.2018 г. Навес-хале за съхранение на селскостопанска техника V ПИ 0112041 М-та "Обрашина" с.Алтимир Таня Георгиева " АГРО КОРЕКТ" ЕООД
13/27.08.2018 г. Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ ІV 4 І гр. Бяла Слатина арх. Иво Петров,инж. Св.Трифонов,инж. Цв.Любенов,инж. К.Кифонов и инж. И.Рашев Министерството на здравеопазването
07702-3-ІХ-3478/14.09.2018 г. Изграждане на навес за тежкотоварни автомобили /склад и работилница/ V 3 ІХ-3478 гр. Бяла Слатина Малинка Василева "Кожухарски" ООД
07702-310088/01.11.2018 г КПИИ за ремонт и реконструкция на съществуваща линия за почистване и съхранение населскостопанска продукция Подобект: "Сглобяеми модулни силози с разтоварище и линия за почистване на зърно І 310088 гр. Бяла Слатина "Интконс"ЕООД гр. София Ангел Ангелов
07538-61-ІV-477/11.12.2018 г. Навес за селскостопанска техника V 61 ІV-477 с. Бъркачево инж.Игната Станимироваи Таня Георгиева Емил Петров
06968-18-VІ-80/18.12.2018 г. Пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда V 18 VІ-80 Буковец инж. Христос Мингас Карл Франсис
06968-26-ІІІ-164/18.12.2018 г. Възстановяване на строителни книжа и пристройка на еднофамилна жилищна сграда V 26 ІІІ-164 Буковец инж.Христос Мингас Джон Луис
07702-4-І-286/18.12.2018 г. Вътрешно преустройство на втори етаж от МБАЛ ІV 4 І-286 Бяла Слатина "Ретем ООД"гр.Габрово Община Б.Слатина
07702-91-І-1582/21.12.2018 г. Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация на Община Б.Слатина ІV 91 І-1582 Бяла Слатина "Ретем А"ООД"гр.Габрово Община Б.Слатина
РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ 2019 г.
1 07702-501-3654-1/11.01.2019 г. КПИИ за навес за съхранение на стопанска техника V 123 ІІ-2331 гр. Бяла Слатина Петър Златарски Ирена Марчевска и Людмил Коцев
2 07702-501-1043/11.01.2019 г. Подобряване културната инфраструктура в НЧ"Развитие-1892 г." V 58 І гр. Бяла Слатина "Стройнорм" ЕООД гр.София Община Б.Слатина
3 07702.501.3773.8 и 07702.501.3773.10/14.01.2019 г. Магазин и дрогерия V 160 І гр. Бяла Слатина Таня Георгиева Анелия Маринова
4 73643-90-91-ХХVІ-396/31.01.2019 г. Навес-хале за съхранение на машини и инвентар V 90-91 ХХVІ-396 с.Търнава Михаил Хичков "Агросем-2002" ЕООД
5 07702-189-18/22.02.2019 г. Депо за твърди битови отпадъци на Община Б.Слатина Подобект:ІІетап-Биологична рекултивация -І г.,ІІІ етап биологична рекултивация ІІг.,ІVетап Биологична рекултивация -ІІІ г.,находящ се в землището на гр. Б.Слатина имот194002 по КВС Б.Слатина ІІІ 07702.189.18 Б.Слатина "Стройнорм" ЕООД Община Б.Слатина
6 07702-пр.27/08.03.19 г Канализационен профил 27 по ул.Ломска гр.Б.Слатина ІІІ Б.Слатина "Стройнорм" ЕООД "В и К" ООД
7 00401-ХІV-523/12.03.2019 г. КПИИ по чл.150 от ЗУТ за цех за преработка на лавандулов цвят І кв.11 ХІV-523 Алтимир "ЕКИП 123"ЕООД Танко В.Митов
8 07702.501.4315/01.04.2019 г. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства V 19 VІІ Б.Слатина "Ретем А"ООД"гр.Габрово Община Б.Слатина
9 14012.403.59/04.04.2019 г. Преустройство на базова станция за глас и/или данни на " БТК ЕАД VZ6044"Gabare" м-та "Родината ІІІ 14012.403.59 Габаре "Ати Консулт" ЕООД "БТК" ЕАД /Виваком/
10 07702-i/13.05.2019 г. Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. " Тимок",ул. " Б.Киро",ул." Акация" и ул. " Т.Каблешков" и подмяна на съпътстваща водопроводна мрежа поул. " Тимок",ул. " Б.Киро", и ул. " Т.Каблешков" Етап І Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул."Тимок" и ул." Б.Киро" Б.Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
11 73643-086009/16.05.2019 г. КПИИ за два броя навес-хале за съхранение на селскостопанска техника V 73643.86.9.1 и 73643.86.9.2 Търнава Явор Димитров Любенов Балмек Тончев и СИЕ
12 2600-326/06.06.2019 г. Преустройство на базова станция за глас или данни на БТК ЕАД VZ6213"Turnava"м-та "Каленски връх ІІІ 07702.192.24 Б.Слатина "Ати Консулт" ЕООД "БТК" ЕАД /Виваком/
13 2600-325/06.06.2019 г. Преустройство на базова станция за глас или данни на БТК ЕАД VZ6212"Галиче"м-та "Гола поляна" ІІІ 14406.136.13 Галиче "Ати Консулт" ЕООД "БТК" ЕАД /Виваком/
14 2600-333/07.06.19 г. Метално хале в ПИ № 07702.501.3440 -Б.Слатина V 182 І-3440 Б.Слатина Таня Георгиева АГРО ТЕРА ГРУП ЕООД
15 07702-i/21.06.2019 г. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици,тротоари,съоръжения и принадлежностикъм тях на територията на гр. Б.Слатина.Първа част: Улица "Н.Хрелков" от ОК 368 до ОК 174 и ул. "Кл.Охридски" от ОК 174 до ОК 559 ІV Б.Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
16 07702-i/09.07.2019 г. Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр.Б.Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ.Подобект:Реконструкция на съпътстващ водопровод гр.Б.Слатина Подобект: Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Б.Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ ІІ Б.Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
17 07702.501.2585.1/02.08.2019 г. Вътрешно преустройство на жилищна сграда в кабинети за първична помощ по дентална медицина ІV 130 VІІ-1799 Б.Слатина ЕТ" Лони Георгиев" "Тандем Дент"ООД
18 07702 -i/12.09.2019 г. Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. " Тимок",ул. " Б.Киро",ул." Акация" и ул. " Т.Каблешков" и подмяна на съпътстваща водопроводна мрежа поул. " Тимок",ул. " Б.Киро", и ул. " Т.Каблешков" Етап ІІ Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул."Акация" и ул." Т.Каблешков" Б.Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
19 07702.240.7/17.09.19 г. Разширение силозно стопанство Етап 1: Два броя метални силоза С1 С2 ,офис контейнер и транспортните връзки към тях І 07702.240.7 Б.Слатина "Интерконсулт" ООД София ЕТ"Нешо Миранов"
20 14012.403.59/08.10.2019 г. Преустройство на базова станция с честотен обхват 900-1800 мНz №VRC 0011.A002 "Gabare" в базова станция с честотен обхват 900-2100 мНz на "А1 България" ЕАД ІІІ 14012.403.59 Габаре "Ати Консулт" ЕООД А1 България ЕАД
21 73643.71.6.11/14.10.2019 г. Метално хале V 71006 с.Търнава Таня Георгиева ЕТ"Л.Чомаковски"
22 73643.І.59/29.11.2019 г. Подобряване културната инфраструктура в НЧ"Напредък 1898 г."с. Търнава ІV І 59 с.Търнава "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД НЧ"Напредък-1898"
23 07702.501.286.3/20.11.2019 г. Вътрешно преустройство на част от ІІІетаж от МБАЛ-гр.Б.Слатина ІV І 4 гр.Б.Слатина "РЕТЕМ"ООД гр.Габрово Община Б.Слатина
24 07702-i/25.11.2019 г. Външно ел.захранване с кабел 1 кVна същ.жилищна сграда в УПИ ІПИ с идентиф.07702.501.1057 ул. Л.Каравелов№ 1и на същ.жил.сграда в УПИ ХХІІІПИ с идентиф.07702.501.1056 ул. Л.Каравелов кв.80 по плана на гр. Б.Слатина V Б.Слатина "ПЕШЕВ" ЕООД с.Първенец ЧЕЗ "Разпределение "
25