одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 16.06.2020

Уникален идентификатор:  0ee1273f-c21d-4b2d-9581-255093a2770e

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 08:04:53
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-17 08:04:53

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43 42196.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 11125.36
10 xxxx Издръжка 240 89366.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39 110341
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5107.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 211025.96
88 xxxx Средства на разпореждане 60 18746.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 713782.16
Общо:  393 1201691.42
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 713782.16
Общо:  1 713782.16
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 10398.21
10 xxxx Издръжка 3 706.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 51025.96
Общо:  8 62131.13
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1632.24
88 xxxx Средства на разпореждане 33 2442
Общо:  36 4074.24
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3496
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо:  2 4496
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1214.35
Общо:  1 1214.35
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1568.86
Общо:  6 1568.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3911.99
Общо:  6 3911.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 20.18
Общо:  1 20.18
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 515.22
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5107.62
Общо:  5 5622.84
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 995
Общо:  2 995
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 4350
10 xxxx Издръжка 2 235.55
Общо:  17 4585.55
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 777.71
Общо:  4 777.71
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3722.18
Общо:  8 3722.18
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 639.5
Общо:  4 639.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 160
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1347
Общо:  2 1507
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 1286.23
10 xxxx Издръжка 16 2701.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 9159
88 xxxx Средства на разпореждане 2 7646.09
Общо:  32 20793.12
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1016.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1300
Общо:  3 2316.5
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 5598.4
10 xxxx Издръжка 13 2415.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 525
Общо:  18 8539.38
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 14311.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 9458.5
Общо:  11 23769.53
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 56
Общо:  1 56
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 967.58
Общо:  2 967.58
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 727.15
10 xxxx Издръжка 8 959.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 879
88 xxxx Средства на разпореждане 1 67
Общо:  15 2632.79
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 3356
10 xxxx Издръжка 6 1915.77
Общо:  9 5271.77
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 120
10 xxxx Издръжка 11 3363.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 305
Общо:  23 3788.3
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 807.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 294
Общо:  7 1101.34
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 111
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 8975
88 xxxx Средства на разпореждане 3 849.52
Общо:  5 9935.52
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5470
10 xxxx Издръжка 3 351.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4230
Общо:  5 10051.67
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1260.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 13780
Общо:  6 15040.25
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1691.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 12663
88 xxxx Средства на разпореждане 4 762.14
Общо:  16 15116.22
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3743.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3460
Общо:  9 7203.34
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1741.15
Общо:  10 1741.15
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 5773.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 7100
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1466.99
Общо:  14 14340.59
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1350
10 xxxx Издръжка 6 671.07
88 xxxx Средства на разпореждане 2 582
Общо:  9 2603.07
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2833.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 18102.5
Общо:  4 20935.62
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 8 802.37
Общо:  8 802.37
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3850
10 xxxx Издръжка 4 602.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 18325
Общо:  8 22777.41
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1546.62
Общо:  7 1546.62
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1124.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1764
88 xxxx Средства на разпореждане 1 372.48
Общо:  7 3260.65
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5140
10 xxxx Издръжка 10 2248.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 21
Общо:  12 7409.59
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 404.07
Общо:  5 404.07
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 580
Общо:  2 580
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1100
Общо:  1 1100
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3624
Общо:  2 3624
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3050
10 xxxx Издръжка 6 5468.82
88 xxxx Средства на разпореждане 4 2409.28
Общо:  11 10928.1
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 79.6
Общо:  1 79.6
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 600
Общо:  2 600
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4029.43
10 xxxx Издръжка 2 6672.27
Общо:  5 10701.7
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 123.43
Общо:  7 123.43
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 45.25
Общо:  2 45.25
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1.52
Общо:  1 1.52
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 76.8
Общо:  1 76.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 448.28
Общо:  2 448.28
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 216
Общо:  1 216
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 747.6
Общо:  1 747.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 666
Общо:  2 666
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 160000
Общо:  2 160000