одобрен

2016г.

Уникален идентификатор:  0f7affa8-abad-4fd8-b6c8-e017f4da7a32

Описание:

Издадени през 2016г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 15:29:59
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 11:52:33
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Адрес на обекта

Описание на обекта

1 04.01.2016 17:22:13 ГЮНАЙ ХАСАН АЛИШ гр.Разград, ул."Стефан Караджа" № 9 А МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ И ЦЕНТЪР ЗА КОЗМЕТИЧНИ И ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ /преустройство и промяна предназначението на търговски обект с идентификатор 61710.504.3177.12.2 на ул."Стефан Караджа" № 9 А/ застроена площ - 104.31 кв.м.
2 07.01.2016 11:52:48 ГРИГОР ТИХОМИРОВ АДРИАНОВ гр.Разград, ул."Юмрукчал" №19 ФРИЗЬОРСКИ САЛОН /вътрешно преустройство на самостоятелен обект/ застроена площ - 22 кв.м.
3 27.01.2016 16:03:32 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД гр.Разград, бул."Априлско въстание" №68 РАБОТЕН ЦЕНТЪР "КАПСУЛИ И ТАБЛЕТИ, МОЩНОСТ ЗА КОРТИКОСТЕРОИДНИ ПЕРОРАЛНИ ФОРМИ" - УЧАСТЪК 2, С ПРИСТРОЯВАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА И ТОВАРНА ПЛАТФОРМА /промяна на предназначението на част от производствена сграда/
4 04.02.2016 00:00:00 МОМИНА ЧЕШМА ООД гр.Разград, площад "Момина чешма" №1 ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ /промяна на предназначението на бинго зала/ застроена площ - 480 кв.м.
5 08.02.2016 13:26:57 РУМЕН АНГЕЛОВ РУСАНОВ гр.Разград, бул."България" №13, вх.А, ет.1 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /вътрешно преустройство на апартамент №1/
6 10.02.2016 15:22:39 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД гр.Разград, ул."Транспортна" №8 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЗА АВТОЧАСТИ /вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от сграда №22/ застроена площ - 404 кв.м.
7 10.02.2016 16:11:27 ПК ЕДИНСТВО гр.Разград, бул."Априлско въстание" №25 ФРИЗЬОРСКИ САЛОН /вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.588.7.47/ застроена площ - 89.50 кв.м.
8 17.02.2016 16:01:45 СТАНИМИР МАРИНОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Г.С.Раковски" №6 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
9 25.02.2016 13:08:44 ПОЛИГРАФ-ПАК ООД гр.Разград, ул."Перистър" № 2 "Ж" ПЕЧАТНИЦА /вътрешно преустройство и промяна на предназначението на заварена сграда - столова/ застроена площ - 727.88 кв.м.
10 02.03.2016 17:21:15 АВТОКОНТРОЛ-Р ЕООД гр.Разград, ул."Конверсия" №5А КОМПЛЕКС ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ застроена площ - 295.10 кв.м.
11 11.03.2016 15:19:03 ЕТ "ПРЕСТО-3-АХМЕД САЛИ" гр.Разград, бул."България" №9 ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ /ФАСТ - ФУУД/ /преустройство на магазин за промишлени стоки/ застроена площ - 59.21 кв.м.
12 12.03.2016 10:24:05 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ с.Островче, ул."Юрий Гагарин" № 8 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 195 кв.м. разгъната застроена площ - 323 кв.м.
13 12.03.2016 11:01:32 АСЯ СЕВДАЛИНОВА ГЮДЖЕНОВА гр.Разград, Ж.К.Орел, бл.27, вх. А ЖИЛИЩЕ /промяна предназначението на партерни административни помещения/ застроена площ - 227.82 кв.м.
14 21.03.2016 14:54:33 РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ ООД гр.Разград, Ж.К.Орел, Полиграфическа база ПРИСТРОЙКА НА ЕДИН ЕТАЖ КЪМ СГРАДА ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ застроена площ - 114.00 кв.м.
15 21.03.2016 15:47:30 РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ ООД гр.Разград, Ж.К.Орел, Полиграфическа база СГРАДА ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ застроена площ - 582.00 кв.м. разгъната застроена площ - 1337.00 кв.м.
16 24.03.2016 13:52:25 ГАЛЯ МИЧЕВА ЙОВЧЕВА гр.Разград, местност "Арменски лозя" ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 110.50 кв.м. разгъната застроена площ - 175.15 кв.м.
17 30.03.2016 14:16:34 ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ гр.Разград, ул."Свети Климент" № 3 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАЛЕРИЯ НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ /реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда/
18 01.04.2016 14:36:58 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД гр.Разград, ул."Конверсия" ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
19 11.04.2016 11:53:16 ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ гр.Разгад, ул."Христо Ботев" №2 ЖИЛИЩНА СГРАДА /ремонт, пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда/ застроена площ - 94.80 кв.м.
20 13.04.2016 14:27:52 ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА гр.Разград, ул."Връх Свети Никола" № 19 А ПРИСТРОЙКА КЪМ ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 9.17 кв.м. разгъната застроена площ - 18.34 кв.м.
21 22.04.2016 15:41:01 ЕРАЙ САБРИЕВ РАМИСОВ гр.Разград, ул."Любен Каравелов" №1 ФРИЗЬОРСКИ САЛОН /промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда - кафе-аперитив/ застроена площ - 18.83 кв.м.
22 04.05.2016 17:06:35 ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗАПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО гр.Разград, Източна промишлена зона, ул."Търговищко шосе" ДВЕ ГРУПИ ГАРАЖИ застроена площ група I - 207.65 кв.м. застроена площ група II - 132.80 кв.м.
23 18.05.2016 15:49:13 ЕТ Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ АСМП - ИП гр.Разград, ул."Паркова" №2 АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА /АСМП-ИП/ застроена площ - 115 кв.м. разгъната застроена площ - 214 кв.м.
24 01.06.2016 11:53:07 ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД гр.Разград, Източна промишлена зона ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, ПРИСТРОЙКА ЗА САНИТАРНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ НЕЯ И ПРИСТРОЙКА ЗА КОТЕЛНО
25 01.06.2016 14:46:16 КАЛИВА ИВ ООД гр.Разград, ул."Данаил Дечев" № 8 СТУДИО ЗА ЗДРАВЕ, КРАСОТА И РЕЛАКС /преустройство на жилище/ застроена площ - 130.70 кв.м.
26 01.06.2016 15:36:10 АТАНАСКА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА гр.Разград, Ж.К.Освобождение бл.8 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ФРИЗЬОРСКИ САЛОН /разделяне на съществуващ магазин за промишлени стоки и обособяване на два самостоятелни обекта/ застроена площ магазин - 71.00 кв.м. застроена площ фризьорски салон - 37.07 кв.м.
27 07.06.2016 10:04:15 СТИЛ - ЕА ЕООД гр.Разград, ул."Осъм" № 30 ФИТНЕС - ЗАЛА С БАР - СПОРТЕН ЦЕНТЪР /вътрешно преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект/ застроена площ - 306 кв.м. + 178 кв.м. в сутерена
28 07.06.2016 10:45:37 РУМЕН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Васил Левски" № 4 БАНКОВ ОФИС /вътрешно преустройство с промяна на предназначението на самостоятелен обект/ застроена площ - 139 кв.м.
29 14.06.2016 16:43:32 ЛЮДМИЛ ВЪРБАНОВ СПАСОВ гр.Разград, ул."Никола Пенев" № 30 МАЛЪК ОБЕКТ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ /КАЗАН ЗА РАКИЯ/ - I ЕТАП /промяна предназначението на работилница за безалкохолни напитки и малка фурна/
30 29.06.2016 17:11:35 САВ - РАЗГРАД ООД гр.Разград, ул."Перистър" СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ДОГРАМА застроена площ 302.16 кв.м. разгъната застроена площ - 359.80 кв.м.
31 01.07.2016 09:47:52 НЕВЗАТ ЮСУФОВ ЮСУФОВ гр.Разград, ул."Марица" №2 БРЪСНАРО - ФРИЗЬОРСКИ САЛОН /промяна предназначението на магазин за промишлени стоки/ застроена площ - 14.78 кв.м.
32 04.07.2016 10:57:25 "НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД землища на с.Топчии и с.Раковски с отклонение за гр.Сеново ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ в землищата на с.Топчии и с.Раковски с отклонение на междугарие Сеново - Просторно за гр.Сеново обща дължина на трасето - 10228 м.л.
33 14.07.2016 15:08:19 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона АРХИВ - ХРАНИЛИЩЕ /вътрешно преустройство с промяна предназначението на базова събирателна станция на GSM оператор/ застроена площ - 152 кв.м.
34 14.07.2016 16:24:48 КЕМ ПЛАСТ ЕООД гр.Разград, Западна промишлена зона СКЛАД ЗА СТЪКЛА И СТЪКЛАРСКА РАБОТИЛНИЦА застроена площ - 908.50 кв.м.
35 19.07.2016 16:12:13 АМАРНИКС ЕООД м. Обзор РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАЗАН ЗА ИЗВАРЯНАТЕ НА РАКИЯ НА ТРИ НЕЗАВИСИМИ ОБЕКТА С КАПАЦИТЕТ НА ВСЕКИ ДО 500 ЛИТРА
36 21.07.2016 00:00:00 АМАРНИКС ЕООД м. Обзор РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАЗАН ЗА ИЗВАРЯНАТЕ НА РАКИЯ НА ТРИ НЕЗАВИСИМИ ОБЕКТА С КАПАЦИТЕТ НА ВСЕКИ ДО 500 ЛИТРА
37 04.08.2016 17:36:13 НЕНКО ЕООД гр.Разград, бул."България" № 11 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /преустройство и промяна предназначението на кафе-еспресо/ застроена площ - 114.83 кв.м.
38 09.08.2016 16:21:01 БРАТЯ ГАНЧЕВИ ООД гр.Разград, ул."Кентавър" № 3 СЕРВИЗ ЗА ХЛАДИЛНА, КЛИМАТИЧНА И БИТОВА ТЕХНИКА застроена площ - 336.90 кв.м.
39 22.08.2016 15:19:40 ТЮРКЯН РЕМЗИ ИСМАИЛОВА гр.Разград, бул."България" № 34 ОФИС /промяна предназначението на самостоятелен обект - жилище /апартамент/ застроена площ - 71.31 кв.м.
40 01.09.2016 16:06:14 ДЕЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ гр.Разград, ул."Илинденско въстание" № 19 ДВА ГАРАЖА ЗА БУСОВЕ застроена площ - 156 кв.м.
41 12.09.2016 14:40:58 АВТОТЕСТ ООД гр.Разград, ул."Пегас" №1 ПУНКТ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИ С ТРИ БРОЯ ТЕСТОВИ ЛИНИИ И ПЛОЩАДКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ПС ПО ADR - I етап застроена площ - 383.50 кв.м. разгъната застроена площ - 475.00 кв.м.
42 21.09.2016 13:38:51 ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА БИЛЯНОВА ул.ОСЪМ №10 А, ЕТ.3 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ЖИЛИЩЕ застроена площ-51,25 кв. м.
43 11.10.2016 10:06:18 ЕТ "КАМИ-97- ИЛИЯНА АНГЕЛОВА" гр.Разград, ул."Свети Климент" № 73 Б АВТОМИВКА застроена площ 240 кв.м.
44 20.10.2016 16:51:53 ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦАНКОВ гр.Разград, ул."Кракра" № 6 А ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ застроена площ - 121.08 кв.м. разгъната застроена площ - 339.94 кв.м.
45 26.10.2016 09:32:05 ЕТ МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ гр.Разграз, ул."Хан Кубрат" №1 МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /разширение на съществуващ чрез приобщаване на съществуващ магазин за промишлени стоки/ застроена площ - 104.14 кв.м.
46 04.11.2016 14:03:57 ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ ИНОВ с.Побит камък, ул."Трети март" № 62А РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ /промяна предназначението на фурна/ застроена площ - 230 кв.м.
47 16.11.2016 14:07:23 СЕРГЕЙ РОСЕНОВ СТАНЧЕВ гр.Разград, ул."Васил Левски" № 32 ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ /промяна предназначението на съществуваща постройка/ застроена площ - 21 кв.м.
48 29.11.2016 14:06:19 МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИНЧЕВ гр.Разград, ул."Александър Стамболийски" № 37 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 98.75 кв.м.
49 02.12.2016 15:20:35 ВАСИЛ МАРКОВ ФРЕНКЕВ гр.Разград, бул."Княз Борис" № 50, ет.5, ап.4 САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА /преустройство и промяна на предназначението на съществуващи тавански помещения/ застроена площ - 154 кв.м.
50 02.12.2016 16:39:09 АГРО ЛЕНД-РАЗГРАД ЕООД гр.Разград, ул."Транспортна" № 1 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ застроена площ - 110 кв.м. разгъната застроена площ - 110 кв.м.
51 05.12.2016 17:31:21 НИКИ-2001 ЕООД гр.Разград, Гарова промишлена зона СКЛАД ЗА БЯЛА ТЕХНИКА застроена площ - 1032 кв.м.
52 07.12.2016 00:00:00 СД МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ И С-ИЕ с.Киченица, община Разград, ул."Кирил и Методий" № 64 СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЯЙЦА С ОБОСОБЕН СКЛАД ЗА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ /пристройка към съществуваща сграда/ застроена площ - 482 кв.м.
53 07.12.2016 16:56:36 ХРИСТО ИВАНОВ ВИДИНОВ гр.Разград, ул."Янтра" № 30 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ застроена площ жилищна сграда - 127.90 кв.м. застроена площ гараж - 31.90 кв.м.
54 12.12.2016 16:53:15 ПРИМА - М ЕООД гр.Разград, ул."Прометей" №5 АВТОМИВКА застроена площ - 63.92 кв.м.
55 23.12.2016 00:00:00 СТРОЙИНВЕСТ-РАЗГРАД ЕООД гр. Разград, ул. Северен булевард №4 ,бл.№3,вх.1 и вх.2,ет.6 ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕТА В БЛ. 3 ОТ ПЕТ ЕТАЖЕН ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В АПАРТАМЕНТИ ЗП-351,44 кв. м.