одобрен

Обучени по програма "Чуждоезиково обучение"

Уникален идентификатор:  0f8c4ce4-eebd-4b30-b980-ef68e6d9bbd8

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:23:55
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:49:02
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - Ч-1А - КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на английски език 109 108 80 10
2016 - Ч-1Б - КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на английски език 2 1 0 1
2016 - Ч-2А - ДЕЛОВИ УМЕНИЯ на английски език 60 60 49 6
2016 - Ч-2Б - ДЕЛОВИ УМЕНИЯ на английски език 2 2 0 1
2016 - Ч-3А - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС 40 40 27 5
2016 - Ч-4А - ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ на английски език 25 25 21 3
2016 - Ч-4Б - ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ на английски език 2 1 0 1
2016 - Ч-5А - КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на немски език (надграждащ курс) 9 1 0 1
2016 - Ч-6А - КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на френски език (надграждащ курс) 8 1 0 1
2016 - Ч-7 - ДЕЛОВИ УМЕНИЯ на английски език 24 24 0 1
2016 - Ч-8 - ДЕЛОВИ УМЕНИЯ на английски език за напреднали 14 14 0 1