одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Уникален идентификатор:  0fb4db1b-7b41-4483-ae9e-2ab49e916ab4

Описание:

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

карнобат Регистър на категоризираните туристически обекти

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 15:34:45
  • Създаден от: obshtina_karnobat
  • Последна промяна: 2020-02-14 15:44:23
  • Последно променил: obshtina_karnobat

Регистър на категоризираните туристически обекти в община КАРНОБАТ за периода от 02.2014г до

Пореден номер Община Вх. номер на заявлението Индекс Дата на заявлението Собственик /Фирма на търговското дружество, едноличен търговец или трите имена на физическото лица/ Булстат / ЕИК / Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Телефони за контакт Лице, извършващо дейност в обекта, /Фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ Булстат / ЕИК / Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Адрес за кореспонденция Телефон за контакт Факс Електронна поща Лице за контакт Област Населено място Адрес на обекта Телефон Факс Електронна поща Вид Тип Подтип Наименование на обекта Дадена категория Установен капацитет Капацитет закрито Капацитет открито Брой стаи Брой легла Декларирани легла съгласно &27 от ЗМДТ Сезонност на обекта Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект Вид на заведенията N на протокол за издаване на удостоверение за категория Дата на протокола за издаване на Удостоверение за Категория N на заповедта за издаване на удостоверение за категория Дата на заповедта N на Удостоверението за категория Дата на издаване на удостоверението Срок а действие на удостоверението
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
42 карнобат 53-00-144 17.10.2018 К.Ч. 8400 Бургас Карнобат ул.Атанас Манчев № 31 ЕТ ГЕОРГИ ГРУНОВ 102008349 8400 Бургас Карнобат ул.Цанко Церковски №40а Бургас Карнобат ул.Георги Димитров № 34 ЗХР кафе- сладкарници кафене ВИЕНСКИ САЛОН две звезди 50 40 10 целогодишен 42 16.1.2019 РД-30 16.1.2019 41 16.1.2019 16.1.2024
43 карнобат 26-00-1155 27.12.2018 Общински имоти - Карнобат ЕООД 102245794 8400 Бургас Карнобат Аспарух №5 Общински имоти - Карнобат ЕООД 102245794 8400 Бургас Карнобат Аспарух №5 Бургас Карнобат Аспарух №5 МН хотел Карнобат една звезда 18 32 целогодишен 44 19.2.2019 РД-96 19.2.2019 42 19.2.2019 19.2.2024
44 карнобат 26-00-131 30.1.2019 Общински имоти - Карнобат ЕООД 102245794 8400 Бургас Карнобат Аспарух №5 МСМ -29 Мария Стоева ЕООД 204366869 8400 Бургас Карнобат ул.Неофит Бозвели №13 Бургас Карнобат Покрит пазар ЗХР кафе- сладкарници кафене Бианчи една звезда 50 20 30 целогодишен 46 28.3.2019 РД-172 1.4.2019 43 1.4.2019 1.4.2024
45 карнобат 26-00-158 14.2.2019 МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат ул.Стефана Чамурова"№36 МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат ул.Стефана Чамурова"№36 Бургас Карнобат ПЗ"Север"УПИ V кв.11 ЗХР БАР Дискотека "Вертиго" втора 50 50 целогодишен 48 13.5.2019 РД-281 14.5.2019 44 19.5.2019 19.5.2024
46 карнобат 26-00-214 6.3.2019 Лукойл България ЕООД 121699202 1000 София София бул.Тодор Александров №42 Лукойл България ЕООД 121699202 8400 София София бул.Тодор Александров №42 Бургас Карнобат бул.Москва ЗХР кафе-сладкарници кафетерия една звезда 30 30 целогодишен 49 23.5.2019 РД-321 23.5.2019 45 23.5.2019 23.5.2024
47 карнобат 26-00-545 27.5.2019 В.М. 8000 Бургас Бургас к-с Меден Рудник №174 вх.2 ет4 ап.22 Митеви 80 ООД 204722354 8490 Бургас с.Екзарх Антимово ул.Теменуга №1 Бургас с.Екзарх Антимово ул.Теменуга №1 МН къща за гости Щъркелите една звезда 5 10 целогодишен 53 13.6.2019 РД-372 14.6.2019 46 14.6.2019 14.6.2024
48 карнобат 26-00-546 27.5.2019 В. М. 8000 Бургас Бургас к-с Меден Рудник №174 вх.2 ет4 ап.22 Митеви 80 ООД 204722354 8490 Бургас с.Екзарх Антимово ул.Теменуга №1 Бургас с.Екзарх Антимово ул.Теменуга №1 ЗХР заведение за бързо обслужване бистро Щъркелите една звезда 130 70 60 целогодишен 54 13.6.2019 РД-373 14.6.2019 47 14.6.2019 14.6.2024
49 карнобат 26-00-555 28.5.2019 Малинка Карнобат ООД 202961398 8400 Бургас Карнобат ул.Арда №6 Малинка Карнобат ООД 202961398 8000 Бургас Карнобат ул.Арда №6 Бургас Карнобат пл.Янчо Блецов ЗХР кафе- сладкарници кафене Малинка една звезда 50 11 39 целогодишен 55 24.6.2019 РД-406 1.7.2019 48 1.7.2019 1.7.2024
50 карнобат 26-00-770 30.7.2019 К. Т. 8400 Бургас Карнобат ул.Петър Берон № 22 Куни - 68 ЕООД 201802336 8000 Бургас Карнобат ул.Иван Вазов № 52А Бургас с.Огнен п.и.53312.550.357 в местн.Алчака, с.Огнен ЗХР заведение за бързо обслужване бистро При Куни една звезда 50 20 30 целогодишен 57 17.9.2019 РД-611 18.9.2019 49 18.9.2019 18.9.2024
51 карнобат 53-00-109 12.9.2019 РКС - гр.Сливен 000590750 8800 Сливен Сливен пл."Ал.Стамболийски"№1 ЕТ Кристи - Гинка Ангелова 203357529 8000 Бургас Карнобат ул.Козлодуй №27 Бургас Карнобат ул. Девети септември №48 ЗХР кафе- сладкарници кафе-сладкарница ФЕЯ една звезда 30 18 12 целогодишен 62 15.11.2019 РД-746 20.11.2019 50 20.11.2019 20.11.2024
52 карнобат 26-00-947 24.9.2019 А. Ж. и Т.Ж. Бургас Несебър ул.Любен Каравелов №9Б САТ-МГ ЕООД 112882487 Бургас Несебър ул.Л.Каравелов №9Б Бургас Карнобат ул. Пушкин №13 ЗХР ресторант Старата къща една звезда 50 50 целогодишен 64 4.12.2019 РД-780 5.12.2019 51 5.12.2019 5.12.2024
53 карнобат 26-00-1001 29.10.2019 Н. К. 8400 Бургас Карнобат ул.Атанас Манчев №21а КАРТОС ООД 205297536 Шумен Шумен ул.Васил Друмев № 21 Бургас Карнобат ул.Кирил и Методий № 10 ЗХР заведение за бързо обслужване снекбар Българска скара една звезда 20 14 6 целогодишен 65 13.12.2019 РД-801 16.12.2019 52 16.12.2019 16.12.2024
54 карнобат 53-00-126 12.11.2019 Ж. Г. 9000 Варна Варна ул.Александър Малинов №9 ЕТ ЗЕН - Недялка Георгиева 102662788 Бургас Карнобат ул.Слав Мерджанов №17 Бургас Карнобат ул. Слав Мерджанов № 17 ЗХР кафе- сладкарници кафе-клуб ЗЕН една звезда 20 12 8 целогодишен 66 16.12.2019 РД-809 18.12.2019 53 18.12.2019 18.12.2024