одобрен

SEBRA-MF-2019-07-08

Уникален идентификатор:  0fb7ccf2-3bcf-4b1e-bed1-b0552637d92c

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:37:33
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:37:33

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 08.07.2019 - 08.07.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 76 198041.1
10 xxxx Издръжка 193 646065.62
88 xxxx Средства на разпореждане 2 8299.09
Общо:  271 852405.81
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 61 64613.99
Общо:  61 64613.99
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 81.9
10 xxxx Издръжка 19 3619.88
Общо:  20 3701.78
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 133345.21
10 xxxx Издръжка 120 597218.44
Общо:  134 730563.65
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 50 45045
Общо:  50 45045
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 182.3
88 xxxx Средства на разпореждане 2 8299.09
Общо:  6 8481.39