одобрен

Регистър на разрешения за строеж

Уникален идентификатор:  0fbd5dbc-fd96-497c-869a-9e97016305d7

Описание:

Register of building permits in Byala Slatina municipality

регистър община Бяла Слатина

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 14:46:58
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-07-01 14:46:58

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на разрешения за строеж

Вх.№ на искането за РС Възложител Населено място Вид на строежа Площ № на РС № на одобрен проект Категория на строежа
9400-47/11.01.2016 г. Мохамед Рашад с.Тлачене Пристройка към съществуваща жилищна сграда 36.45 1/15.01.2016 г. 33/21.12.2015 г. пета
08-00-11/15.01.2016 г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда част от МБАЛ 614.9 2/15.01.2016 г. 1/1501.2016 г. първа
2600-156/07.03.2016г. Плангрийн ЕООД -В. Търново с.Търнава КПИИ за изграждане на производствено складова база за преработка сушене и балиране на люцерново сено в ПИ №094012 3/14.03. 2016г. 3/14.03.2016г. пета
9400-907/11.04.2016г. Цветан Пенчев и Циклама Илиева гр.Б. Слатина Пътна ограда 4/15.04.2016г. констр.становище шеста
2600-363/25.05.2016г Папас Мел ЕАД гр. Ямбол гр.Б. Слатина Газоснабдяване с природен газ метан за сушене на зърно 5/27.05.2016 г. 5/16.05.2016 г. първа
2600-373/26.05.2016 г ЧЕЗ"Разпределение България"АД и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Нова въздушна кабелна линия 20КV,ново метално табло трансформатор /МТП/х100кVА20/0,4/0231кVА и външно ел.захранване на приемник на ел.енергияв УПИХVІІІ-3482,3429,3536,3537,кварт.200 6/30.05.2016 г. 6/27.05.2016 г. трета
94001376/27.05.2016г Църковното настоятелство на "Храм Св.Димитрий" с. Соколаре Реконструкция и ремонт на сградата и подобряване на прилежащото пространство ,включително вертикална планировка на църква "Св.Димитрий" с.Соколаре 7/30.05.2016 г. 7/27.05.2016 г. четвърта
9400-1441/03.06.2016 Илияна Михайлова с.Търнава Хранителен магазин тип "Мини маркет и кафене" в УПИ ХVІ-261а ,кв.113 по плана на с.Търнава 146.47 8/10.06.2016 г. 9/03.06.2016 г. пета
2200-28/03.06.2016г. Църква с наименование " Храм Св.Параскева" гр.Б. Слатина Ремонт реставриране и обновяване на църква "Св.Параскева" гр. Бяла Слатина 9/10.06.2016 г. 13/10.06.2016 г. пета
2200-30/03.06.2016г. Църква с наименование "Храм Св.Тройца" с. Бъркачево Ремонт реставриране и обновяване на църква "СвТройца" с. Бъркачево 10/10.06.2016 г. 12./10.06.2016 г. пета
9400-1613/13.06.2016 г. Веселин Тошев гр.Б. Слатина Пристройка на офис към съществуваща търговска сграда 47-5 в УПИ І кв.89 11/17.06.2016г. 10/03.06.2016г. пета
9400-1668/20.06.2016г. Анелия Маринова и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина "Автомивка" включваща 4 клетки и кафе 184.3 12/23.06.2016г. 11/10.06.2016г. пета
2600-447/28.06.2016г. ЧЕЗ"Разпределение България"АД и Община Бяла Слатина гр. Враца Реконструкция и ремонт на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла МТП №3 с. Враняк Общл Бяла Слатина 13/0107.2016г. 8/25.07.2016г. трета
9400-1827/08.07.2016г. Анелия Карабенчева гр.Б. Слатина Плътна ограда 14/11.07.2016г. констр.становище шеста
9400-1828/08.07.2016г. Анелия Карабенчева гр.Б. Слатина Лятна кухня 20 15/14.07.2016г. констр.становище пета
9400-1874/13.07.2016г. Стефка Георгиева Алтимир Вътрешно преустройство и пристройка на съществуващи гаражи за магазин за хранителни стоки и кафе 16/15.07.2016г. 14/23.06.2016г. пета
0800-136/25.07.2016г. Сдружение на собствениците жк "Сребрения" бл.2 и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Мерки за ЕЕ в бл.2 жк Сребреня 17/25.07.2016г. 15/25.07.2016г. четвърта
0800-134/ 25.07.2016г. Сдружение на собствениците жб "Подем" 3 и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Мерки за ЕЕ в бл. Подем 3- Гарант 18/25.07.2016г. 16/25.07.2016г. трета
0800-132/ 25.07.2016г. Сдружение на собствениците на собствениците на жб. "Калоян" №3 гр.Б. Слатина Мерки за ЕЕ в бл. Калоян 3 19/25.07.2016г. 17/25.07.2016г. четвърта
0800-130/ 25-07.2016г. Сдружение на собствениците на собствениците на жб. "Подем" 2 и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Мерки за ЕЕ в бл. Подем 2 20/ 25. 07.2016г. 18/25.07.2016г. четвърта
0800- 128/ 25.07.2016г. Сдружение на собствениците на жб. "Сладница" 3 и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Мерки за ЕЕ в бл. Сладница 3 21/ 25.07.2016г. 19/25.07.2016г. четвърта
0800-138/ 25.07.2016г. Сдружение на собствениците на блок "Пионер" и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Мерки за ЕЕ в бл. Пионер 22/ 25.07.2016г. 20/25.07.2016г. четвърта
7000-43/ 03.08.2016г. ЕТ " Нешо Маринов" гр.Б. Слатина Сграда хале за съхранение на селскостопански прикачен инвинтар 1685.2 23/08.08.2016г. 22./05.08.2016г. пета
0800-150/ 12.08.2016г. Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Обект довършване на канализационни клонове и съвпадащ водопровод от мрежата на грл Бяла Слатина с цел подобряване на работата но ПСОВ Подобект: Реконструкция съпъстващ водопровод, Подобект: Довършване канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване на ПСОВ 24/19.08.2016г. 23/ 12.08.2016г. втора
2600-516-1/ 16.08.2016г. ЧЕЗ "Разпределение България" АД и Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Външно ел. захранване с кабел 1кV на ел. отоплителен котел УПИ VІІІ- 1678 кв 34 гр. Бяла Слатина 25/19.08.2016г. 21/ 01.08. 2016г. пета
9300-124/ 30.09.2016г. Община Бяла Слатина Галиче Рекострукция и изграждане на нови у-ци на част от вътрешната вводопров. мрежа на с. Галиче 25/03.10.2016г. 25/03.10.2016г. втора
9300-122/30.09.2016г. Община Бяла Слатина с. Габаре Рекострукция и изграждане на нови у-ци на част от вътрешната вводопров. мрежа на с. Габаре 27/03.10.2016г. 26./03.0.2016г. втора
9300-120/30.09.2016г. Община Бяла Слатина с. Соколаре Рекострукция и изграждане на нови у-ци на част от вътрешната вводопров. мрежа на с.Соколаре 28/03.10.2016г. 28/03.10.2016г. втора
9300-121/29.09.2016г. Община Бяла Слатина с. Попица Реконструкция на и изграждане на нови улици на част от вътрешната водопров. Мрежа на с. Попица 29/03.10.2016г. 27.03.2016г. втора
9300-123/30.09.2016г. Община Бяла Слатина с. Алтимир Реконструкция и изграждане на вътрешната вадопровадна мрежа на с. Алтимир 30/03.10.2016г. 29/03.10.2016г. трета
9300-119/30.09.2016г.. Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и третоари, съоражения и принадлежности към тях на територията на гр. Бяла Слатина. Първа част: улица " Н. Хрялков" от ОК 368 ДО ОК 174 И ул. "Кл. Охридски" от ОК 174 до ОК 559 31/03.10.2016г. 24/03.10.2016г. четвърта
9300-129/ 30.09.2016г. НЧ " Развитие"- 1892 гр. Б. Слатина гр.Б. Слатина Подобряване на културната инфраструктура в НЧ Развитие- 1892г. 32/03.10.2016г. 30/03.10.2016г. четвърта
9300-127/30.09.2016г. НЧ " Напредък"- 1898 с. Търнава с.Търнава Подобряване на културната инфраструктура в НЧ "Напредък" - 1898г. 33/03.10.2016г. 31/03.10.2016г. четвърта
9300-131/30.09.2016г. НЧ " Напредък"- 1897с.Попица с.Ппопица Подобряване на културната инфраструктура в НЧ "Напредък"- 1897г. 34/03.10.2016г. 32/03.10.2016г. четвърта
9400-2974/20.10.2016г. Елисавета Митова Търнава Пристройка към съществуваща жилищна сграда 94.9 35/24.10.2016г. 33/10.10.2016г. пета
9400-2990/21.10.2016г. Михайл Михайлов и Първолета Димитрова гр.Б. Слатина Плътна ограда изцяло в УПИ ХІ-1937 кв. 47 57,5 и 17,5 36/24.10.2016г констр.становище шеста
2600-708/27.10.2016г. "Веми" 9 ООД- Емил Кожухарски гр.Б. Слатина КПИИ за сграда за "Склад и работилница" в УПИ ІХ-3487 кв 3 37/31.10.2016г. 34/31.10.2016г. пета
2600-740/17.02.2016г. Мирослав Димитров гр.Б. Слатина Фотоволтайчна централа с мощност от 30 КV върху покривно простронство с обособени два етажа за изпълнение 38/18.11.2016г. констр.становище шеста
2600-608-2/25.02.2016г. Етажните собственици " на вх.б на жб Сребреня 3 Теленор България " ЕАД- София гр.Б. Слатина Базова станция №5528 39/28.11.2016г. 36/28.11.2016г. трета
2600-774/29.02.2016г. Тошко Атанасов и Теленор България ЕАД- София с. Търнак Базова станция №5708 40/02.12.2016г. 35/25.11.2016г. трета
0800-258/12.12.2016г. Община Бяла Слатина гр.Б. Слатина Изгражданена участъци от канализ клонове по ул.Тимок, ул.Б. Киро, ул. Акация, ул. Т. Каблешков и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по ул. "Тимок", ул. "Бачо Киро" и ул. "Тодор Каблешков" 41/12.12.2016г. 37/12.12.2016г. трета
0800-257/12.12.2016г. Община Бяла Слатина Бърдарски Геран Подмяна на участъци отсъществ. Водопроводна мрежа по ул. "Хр. Ботев", ул. "Васил Левски" и ул. "Бенковска" 42/12.12.2016г. 38/ 12.12.2016г. трета
0800-256/12.12.2016г. Община Бяла Слатина с. Бъркачево Подмяна на участъци отсъществ. Водопроводна мрежа по ул. "Р.Даскалов", ул. Васил Левски" и ул. "Хр. Ботев" 43/12.12.2016г. 39/12.12.2016г. трета
9400-3449/08.12.2016г. Ирена Марчевска и Людмил Коцев гр.Б. Слатина КПИИ- навес за съхранение на стопанска техника 135 44/12.12.2016г. 40/12.12.2016г. шеста
2 0 1 7 г.
2600-4/09.01.2017 г. "Мобилтел" ЕАД и " Теленор България" ЕАД с. Галиче Базова станция 5610 1/09.01.2017 г. 41/23.12.2016 г. трета
0800-13/19.01.2017 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Прилагане мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Бяла Слатина 2/20.01.2017 г. 1/20.01.2017 г. четвърта
9400-160/30.01.2017 г. Златка Петкова с. Алтимир Метален навес за селскостопанска техника 290.16 3/03.02.2017 г. 2/27.01.2017 г. пета
7000-11/17.02.2017 г. ЕТ"Сни Комерс-1 -Христо Петров" с.Галиче Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в пакетажна за разфасоване на насипни стоки 278.8 4/20.02.2017 г. 3/06.02.2017 г. пета
2600-716-1/13.03.2017 "Девекс Брейн" ЕООД София с.Търнава КПИИ за изграждане на хале за селскостопанска продукция и трафопост тип БКТП1х1000кVа,20/0,4кV 810 5/17.03.2017 г. 5/17.03.2017 г. трета
2600-167/17.03.2017 г. "Специал строй" ООД Б.Слатина Б.Слатина Вътрешно преустройство на съществуващи помещения и обособяването им в магазинна част и семеен хотел 65 РЗП 324 6/24.032017 г. 44/02.03.2017 г. пета
9400-553/03.04.2017 г. Анелия Маринова Б.Слатина Магазин и дрогерия 55.8 7/05.04.2017 г. 4а/06.032017 г. пета
9400-815/05.05.2017 г. Емилия Първанова с.Галиче Навес за селскостопанска техника и инвентар 8/09.05.2017 г. 42/23.12.2017 г. пета
2600-280/10.05.2017 г. "Мобилтел" ЕАД и Олег Костов Игнатов с. Алтимир Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-1800 мНz,с № VRC-0001 9/12.05.2017 г. 9/09.05.2017 г. трета
2600-287/12.05.2017 г. "Мобилтел " ЕАД с. Бъркачево Преустройство на съществуваща базова станция"Савчев"№ VRC-0066A003 с честотен обхват 900-1800 мHz 10/15.05.2017 г. 6/09.05./2017 г. трета
2600-286/12.05.2017 г. "Мобилтел " ЕАД с. Галиче Преустройство на съществуваща базова станция " Галиче нова" № VRC0061-A004 с честотен обхват 900-2100 мНZ 11/15.05.2017 г. 7/09.05.2017 г. трета
9300-39-5/19.05.2017 г. Община Бяла Слатина гр. Б.Слатина Реконструкция и обновяване на ПАГ " Н.Й.Вапцаров",с включени към него сграда А -учебен корпус,сграда В-Работилница за практическо обучение ,сграда С-физкултурен салон и спортна площадка 12/19.05.2017 г. 10./19.05.2017 г. трета
2600-306/19.05.2017 г. "ЗЕТА" ООД гр.Бяла Слатина гр. Б.Слатина Разширение и модернизация на база за съхранение на земеделска продукция в ПИ 000251 13/26.05.2017 г. 43/23.12.2016 г. пета
9400-928/22.05.2017 г. Танко Митов с. Алтимир КПИИ по чл.150 от ЗУТ за преработка на лавандулов цвят 175 14/29.05.2017 г. 11/29.05.2017 г. първа
2600-329/30.05.2017 г. "Мобилтел"ЕАД и етажните собственици на вх.Б бл."Сребреня" 2, представлявани от Веселин Викторов гр. Б.Слатина Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 мНz,с № VRC-0049 А-Сребреня 15/05.06.2017 г. 8/09.05.2017 г. трета
2600-416/07.07.2017 г. "Теленор България" ЕАД и БТК с. Комарево Базова станция № 5568 с честотен обхват 900 мНz на Теленор ЕАД 16/10.07.2017 г. 12/07.07.2017 г. трета
2600-432/12.07.2017 г. "АЛФАНЕОМОН" ЕООД с.Габаре КПИИ по чл.150 от ЗУТ за изграждане на оранжерия 7683.6 17/24.07.2017 г. 13/24.07.2017 г. пета
2600-434/12.07.2017 г. "ГАМААГРОКЛОРЕР"ЕООД с.Габаре КПИИ по чл.150 от ЗУТ за изграждане на оранжерия 7776 18/24.07.2017 г. 14/24.07.2017 г. пета
2600-433/12.07.2017 г. " БЕТАМАРКОМ" ЕООД с. Габаре КПИИ по чл.150 от ЗУТ за изграждане на оранжерия 7776 19/24.07.2017 г. 15/24.07.2017 г. пета
2600-431/12.07.2017 г. "ХЕПИ ЗЕЛЕНЧУЦИ" ЕООД с. Габаре КПИИ по чл.150 от ЗУТ за изграждане на оранжерия 7776 20/24.07.2017 г. 16/24.07.2017 г. пета
2600-455/28.07.2017 г. Електроенергиен системен оператор" ЕСО ЕАД МЕР Монтана гр. Бяла Слатина Реконструкция на шинна система в ОРУ 110 КV-подстанция гр. Бяла Слатина 21/04.08.2017 г. 20/04.08.2017 г. втора
2600-460/01.08.2017 г. БТК ЕАД /Виваком/ гр. София и Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Оптично кабелно захранване на офис на "СИБАНК"на ул."Кл.Охридски" № 78а 22/07.06.2017 г. 21/07.08.2017 г. четвърта
2600-441-1/09.08.2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина гр.Б.Слатина Подмяна кабел СрН между ТП 10А и ТП 10 23/11.08.2017 г. 18/28.07.2017 г. трета
2600-441-1/09.08.2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина гр. Б.Слатина Подмяна кабел СрН между ТП 5 и ТП 10 24/11.08.2017 г. 19/28.07.2017 г. трета
2600-443-1/09.08.2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина гр. Б.Слатина Подмяна кабел СрН между ТП 9а и ТП 10 25/11.08.2017 г. 17/28.07.2017 г. трета
9400-1517/14.08.2017 г. "БГ ферма" ЕООД с.Габаре КПИИ по чл.150 от ЗУТ за животновъдна ферма,състояща се от две постройки 864 864 26./14.08.2017 г. 22/14.08.17 г. пета
9400-1563/11.08.2017 г. Геновева Монова и Ивайло Монов гр. Б.Слатина КПИИ по чл.150 от ЗУТ за пристройка към съществуваща сграда 27/11.09.2017 г. 23/11.09.2017 г. пета
2600-629/09.10.2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина с.Търнак Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост ТП 8 -с. Търнак 28/13.10.2017 г. 24/06.10.2017 г. трета
2600-631/09.10.2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина с.Търнак Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост ТП 12 -с. Търнак 29/13.10.2017 г. 25/0610.2017 г. трета
2600-630/09.10.2017 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина с.Търнак Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост ТП 13 с. Търнак 30/13.10.2017 г. 26/06.10.2017 г. трета
9400-2057/16.10.2017 г. ЗП Сергей Виткин гр. Бяла Слатина КПИИ за стопански сгради и сградаа са селскостопанска техника включваща подобекти" Навес за селскостопанска техника и инвентар" и " Пристройка към съществуващо хале" 720,30 288,30 31/20.10.2017 г. 27/20.10.2017 г. пета
2600-672/17.10.2017 г. "АГРО КОРЕКТ" ЕООД с. Алтимир с. Алтимир КПИИ за навес-хале за съхранение на селскостопанска техника 1296 32/20.10.2017 г. 28/20.10.2017 г. пета
2600-717/15.11.2017 г. СД"БАЛМЕК ТОНЧЕВ И СИЕ" С. Търнава КПИИ за два броя навес -хале за съхранение на селскостопанска техника 946 1247 33/17.11.2017 г. 29/17.11.2017 г. пета
9400-2962/11.12.2017 г. Георги Георгиев гр. Бяла Слатина Плътна ограда 34/15.12.2017 г. ИАП и констр.ст-ще шеста
9400-227/18.12.2017 г. Община Бяла Слатина гр. Б.Слатина Вътрешно преустройство на ІІрия етаж от МБАЛ 880 35/18.12.2017 г. 30/18.12.2017 г. четвърта
2018 г.
9400-167/22.01.2018 г. Нора Вълчева с. Габаре Плътна ограда по източната имотна граница изцяло в УПИ ХІХ-311,кв.31 1/29.01.2018 г. ИАП и констр.ст-ще шеста
2600-50/24.01.2018 г. "АГРО Тера ГРУП" ЕООД с. Алтимир Плътна ограда по всички имотни граници изцяло в УПИ Ха-546 в кв.9 2/29.01.2018 г. ИАП и констр.ст-ще шеста
9400-367/23.02.2018г. Карл Фишер с. Буковец Пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сград 238,48 401,80 3/02.03.2018г. 1/26.02.2018г. пета
9400-366/23.02.2018г. Джоунс Луис с. Буковец Въстановяване на строителни книжа и пристройка към съществуваща жилищна сграда 4/02.03.2018г. 2/29.02.2018г. пета
9400-672/23.04.2018г. Цветан Петров гр. Бяла Слатина Плътна ограда изцяло в УПИ XII-303 кв.12 5/27.04.2018г. ИАП и констр.ст-ще шеста
2600-21/30.04.2018г. "КРАУН-95" ООД с. Алтимир БКТП 250 КVА.20/04,КV и външно ел. захранване 6/04.05.2018г. 3/30.04.2018г. трета
2600-229/09.05.2018г. "Девекс Брейн" ЕООД с. Търнава Трафопост (БКТП) до 1х800 КVА в УПИ III кв.113А и трасе на подземен кабел 20 КV преминаващо през УПИ III и УПИ XXIV, собственост на възложителя и по улица Скът с общо дължина на трасето 207 м. 7/11.05.2018г. 4/11.05.2018г. трета
7000-34/08.05.2018г. ЕТ "Красимира Велчева Павлова-2017" с. Алтимир Трафопост (БКТП) 400 КVА, 20/04 КVА и ел. захранване 20 КV в УПИ III-3 кв.7 8/11.05.2018г. 5/11.05.2018г. трета
2600-237/11.05.2018г. "Девекс Брейн" ЕООД с. Търнава Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ XXIV в кв. 113А 9/18.05.2018г. 6/18.05.2018г. пета
7000-43/17.05.2018г. "ЕТ Нешо Миранов" гр. Бяла Слатина "Разширение на силозно стопанство" - I-ви етап. Два броя метални силоза " офис контейнер и транспортни връзки към тях" 10/18.05.2018г. 7/18.05.2018г. първа
7000-41/11.05.2018г. "Трейс Ангъс Фарм" ЕООД с. Д-р Йосифово гр. Бяла Слатина Предприятие за месодобив и месопреработка, трафопост 400 КVА. 20/04 КV и кабелна линия средно напрежение в ПИ 07702.311.51 11/21.05.2018г. 8/21.05.2018г. трета
2600-274/05.06.2018г. "АГРОСЕМ - 2002" ООД с.Търнава с. Търнава Навес-хале за съхранение на машини и инвентар 12/08.06.2018г. 9/08.06.2018г. пета
9400- 1132/06.07.2018г. Николина Георгиева гр. Бяла Слатина Плътна ограда изцяло в УПИ X-451 кв.65, ПИ 07702.501.149 13/09.07.2018г. ИАП и констр.ст-ще шеста
2600-327/09.07.2018г. "АГРОМАРИНСКИ" ООД гр. Бяла Слатина Плътна ограда изцяло в УПИ IV-3516 кв.182 14/13.07.2018г. ИАП и констр.ст-ще шеста
7000-58/13.07.2018г. ЕТ "Красимира Велчева Павлова-2017" с. Алтимир КПИИ по чл.150 от ЗУТ за млекопреработвателно предприятие в УПИ III-75 кв.7 15/13.07.2018г. 10/13.07.2018г. пета
0800-114/12.07.2018г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Реконструкция и благоострояване на обществени паркове гр. Б. Слатина. Подобект: Обществен парк ЛЕСОПАРК в ПИ 07702.501.3835 16/16.07.2018г. 11/16.07.2018г. трета
0800-117/12.07.2018г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Реконструкция и благоострояване на обществени паркове гр. Б. Слатина. Подобект: Централен градски парк в ПИ 07702.501.4264 17/16.07.2018г. 12/16.07.2018г. трета
0800-111/12.07.2018г. Община Бяла Слатина с. Галиче Обект: Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в общински админ. сгради на територията на Община Бяла Слатина и Подобект:Админ. сграда на кметство с. Галиче 18/16.07.2018г. 13/16.07.2018г. пета
0800-122/12.07.2018г. Община Бяла Слатина с. Попица Обект: Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в общински админ. сгради на територията на Община Бяла Слатина и Подобект:Админ. сграда на кметство с. Попица 19/16.07.2018г. 14/16.07.2018г. пета
0800-118/12.07.2018г. Община Бяла Слатина с. Бъркачево Обект: Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в общински админ. сгради на територията на Община Бяла Слатина и Подобект:Админ. сграда на кметство с. Бъркачево 20/16.07.2018г. 15/16.07.2018г. пета
0800-113/12.07.2018г. Община Бяла Слатина с. Алтимир Обект: Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в общински админ. сгради на територията на Община Бяла Слатина и Подобект:Админ. сграда на кметство с. Алтимир 21/16.07.2018г. 16./16.07.2018г. пета
0800-131/18.07.2018г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска админ. В Община Б. Слатина 22/18.07.2018г. 20/18.07.2018г. четвърта
0800-127/12.07.2018г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ "Радост". Подобект: Основна сграда на ДГ "Радост" с админ. Адрес гр. Бяла Слатина ул. Сребреня №33 23/18.07.2018г. 17/16.07.2018г. четвърта
0800-124/12.07.2018г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ "Радост". Подобект: Допълнителна сграда на ДГ "Радост" с админ. адрес гр. Бяла Слатина ул. Акация №2 24/18.07.2018г. 18/16.07.2018г. четвърта
0800-121/12.07.2018г. Община Бяла Слатина с. Попица Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ "Радост". Подобект: Допълнителна сграда на ДГ "Радост" с админ. адрес с. Попица ул. Хр. Шабански №44 25/18.07.2018г. 19/16.07.2018г. четвърта
9400-1317/26.07.2018 г Румен Пиперков гр. Бяла Слатина Пристройка и надстройка на жилищна сграда 40,5 160,6 225,10 26/08.08.2018 г. 21/02.08.2018 г пета
9400-1363/02.08.2018 г Бисерка Лилова с. Габаре Плътна ограда изцяло в УПИ VІІ-491,кв.55 27/08.08.2018 г. ИАП и констр.ст-ще шеста
9400-1395/07.08.2018 г Алекси Димитров и Емилия Йорданова с. Алтимир Еднофамилна жилищна сграда, гараж и плътна ограда в УПИ ІІ-213,кв.73 202 28/13.08.2018 г. 22/10.08.2018 г. пета
9400-1316/26.07.2018 г Емил Петров с. Бъркачево КПИИ по чл.150 от ЗУТ за навес за съхранение на селскостопанска продукция 29/20.08.2018 г. 23/20.08.2018 г. пета
0800-167/27.08.2018 г. Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в ПИ 07702.501.4315 230 662.73 30/27.08.2018 г. 25/27.08.2018 г. пета
9400-1566/27.08.2018 г Министерството на здравепазването гр. Б.Слатина Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/,вътрешно преустройство на съществуваща двуетажна сграда ,дизел генератор и паркинг в ПИ 07702.501.286.2.1 172 31/27.08.2018 г. 24/27.08.2018 г. четвърта
9400-1586/29.08.2018 г Николай Брънчев гр. Б.Слатина КПИИ за разширение и преустройство на съществуващ магазин в УПИ І-1057 кв.80 135,14 295,41 32/03.09.2018 г. 26/03.09.2018 г. пета
2600-428/04.09.2018 г. КФ "ПРОЛЕТ-22-17" с. Галиче Плътна ограда по всички имотни граници изцяло в УПИ І-1289,кв.97 33/07.09.2018 г. ИАП и констр.ст-ще шеста
2600-469/20.09.2018 г. "ТРЕНД ПРОПЪРТИ" ЕООД гр. Б.Слатина Складово хале за платове и готово облекло в ПИ 07702.501.3710 34/21.09.2018 г. 27/21.09.2018 г. пета
2600-475/21.09.2018 г "АГРО ТEРА ГРУП" ЕООД гр. Б.Слатина Метално хале в ПИ 07702.501.3440 35/01.10.2018 г. 28/01.10.2018 г. пета
2600-498/08.10.2018 г. "В и К" ООД ВРАЦА гр. Б.Слатина Канализационен профил 27,ул.Ломска 273 м.л. 36/12.10.2018 г. 29/12.10.2018 г. трета
2600-575-1/26.11.2018 "БТК" ЕАД с.Габаре Преустройство на базова станция за глас и/или данни БТК ЕАД VZ"Gabare" в ПИ № 1401.403.59 по КК на с.Габаре м-та " Родината" 37/30.11.2018 г. 32/23.11.2018 г. трета
0800-225/19.02.2018 г. Община Бяла Слатина гр.Бяла Слатина Вътрешно преустройство на част от трети етаж на МБАЛ 560 38/21.12.2018 г. 37/21.12.2018 г. четвърта
2600-645/21.12.2018 г. ЧЕЗ Разпределение България АД и Община Б.Слатина гр.Б.Слатина Външно ел.захранване с кабели 1кV на съществуваща жилищна сграда в УПИ І кв.80/ПИ07702.501.1057 и УПИ ХVІІІ-/ПИ 07702.501.1056 39/27.12.2018 г. 34/14.12.2018 г. пета
2019 г.
2600-23/09.01.2019 г. "БТК" ЕАД с.Галиче Преустройство на базова станция за глас и/или данни БТК ЕАД VZ6212"Galihe" в ПИ № 14406.136.13 по КК на с.Галиче " 1/11.01.2019 г. 35/17.12.2018 г. трета
2600-22/09.01.2019 г. "БТК" ЕАД Б.Слатина Преустройство на базова станция за глас и/или данни БТК ЕАД-VZ"Turnava" в ПИ 07702.192.24 по КК на Б.Слатина 2/11.01.2019 г. 36/17.12.2018 г. трета
9400-175/23.01.2019 г. Николай Илиев Б.Слатина Фотоволтаична централа с мощност от 29,07кWp върху покрива на съществуваща търговска сграда 3/25.01.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-117/25.02.2019 г. СД"БАЛМЕК ТОНЧЕВ И СИЕ" с.Търнава КПИИ за вътрешно преустройство и надстройка на съществуваща административна сграда,навес хале и гараж 4/01.03.2019 г. 6/01.03.2019 г. пета
7000-12/01.03.2019 г. ЕТ "Любчо Чомаковски" с.Търнава Метално хале в ПИ№071006м-та "Туланеца" 5/08.03.2019 г. 5/18.02.2019 г. пета
7000-19/14.03.2019 г. ЕТ " Мирослав Тоев -Мартин Тоев с.Бърд.геран Хале за селскостопанска техника и инвентар в УПИ ІV-365 кв.33 6/15.032019 г. 4/18.02.2019 г. пета
0800-54/15.03.2019 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Ремонт и реконструкция на ул." Л.Каравелов"от ул. " Кл.Охридски до ул." Кн.Дондуков"и ул. " Кн.Дондуков" от ул. Л.Каравелов до ул. " Солунска" 7/15.03.2019 г. 7/15.03.2019 г. четвърта
0800-58/15.03.2019 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Ремонт и реконсрукция на ул."Ал.Стамболийски" от ул. " Н.Хрелков" до ул." Т.Каблешков" и ул. "Д.Благоев" от ул. "В.Левски " до ул. " Любомир" 8/15.03.2019 г. 8/15.03.2019 г. четвърта
0800-56/15.03.2019 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Ремонт и реконструкция на ул. " Хр.Ботев" от ул. " Крайбрежна" до ул. " Х.Крум",ул. " Хр.Ботев " от ул. " Кл. Охридски" до ул. " Ц.Симеон" и ул. " Цар Калоян"от ул. " З.Стоянов" до ул." Сладница" 9/15.03.2019 г. 9/15.03.2019 г. четвърта
2600-159/21.03.2019 г. "ТАНДЕМ ДЕНТ" ООД Б.СЛАТИНА Б.Слатина Вътрешно преустройство на жилищна сграда в кабинети за първична помощ по дентална медицина 195,70 10/22.03.2019 г. 10/22.03.2019 г. пета
9400-518/25.03.2019 г. Валентин Трендафилов Цветанов Б.Слатина Изграждане на плътна ограда м/у УПИ Х-1635 и УПИ ХІІ-1633 кв.112 11/01.04.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-506/22.03.2019 г. Илхан Мехмед Ибрахим Б.Слатина Изграждане на прозирна ограда по уличната регулация на ул. Хр.Ботев 12/01.04.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-169/26.03.2019 г. " А 1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД и "НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД с. Габаре Преустройство на базова станция с честотен обхват 900-1800 мнz VRC0011.A002 Gabare в базова станция с честотен обхват 900-2100 мнz на А1 България ЕАД вПИ 14012.403.59 13/01.04.2019 г. 11/01.04.2019 г. трета
9400-507/22.03.1019 г. Илхан Мехмед Ибрахим Б.Слатина Изграждане на лятна кухня и прозирна ограда 14/01.04.2019 г. ОИАП и 2бр. констр.становище шеста
2600-181/01.042019 г. "Виктория 93" ООД Бърд.геран Офис сграда и метално хале-навес за селскостопанска техника 247,66 1407,73 15/05.04.2019 г. 12/01.04.2019 г. пета
2600-212/10.04.2019 г. "Кожухарски "ООД Б.Слатина Фотоволтаична централа 30кWp върху покрива на сграда за склад и работилница в ПИ 07702.501.3487.2 16/15.04.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-223/16.04.2019 г. "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД И ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА с.Търнак Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост ТП № 11 с. Търнак 17/22.04.2019 г. 13/10.04.2019 г. трета
2600-224/16.04.2019 г. "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД И ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА с.Търнак Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост ТП № 10 с. Търнак 18/22.04.2019 г. 14/10.04.2019 г. трета
9400-909/03.06.2019 г. Божин Митков Димитров гр. Б.Слатина Плътна ограда изцяло в УПИ ІІІ-233 кв.27 19/03.06.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-356/17.06.2019 г. "Специал ОЙЛ" ООД Б.Слатина гр.Б.Слатина КПИИ по чл.150 от ЗУТ за търговска сграда и автомивка 265 20/17.06.2019 г. 15/17.06.2019 г. пета
9400-983/17.06.2019 г. Десислав Йотков Йорданов и Ива Златкова Златева гр. Б.Слатина КПИИ за еднофамилна жилищна сграда 154,75 21/17.06.2019 г. 16/17.06.2019 г. пета
2600-474/23.08.2019 г. " В и К" ООД Враца гр.Б.Слатина Идеен проект за строеж на водоснабдителна и канализационна мрежа 22/26.08.2019 г. 17/26.08.2019 г. втора
2600-513/04.092019 г. "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД И ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА гр. Б.Слатина Външно ел.захранване с кабелиНН 1кV за филиал за спешна медицинска помощ в УПИ І кв.4 23/09.092019 г. 18/03.09.2019 г. четвърта
9400-1656/09.09.2019 г. Филип Стефанов Неновски С. Търнава Фотоиволтаична централа 30кW,върху покрива на съществуваща сграда и околния терен 24/13.09.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-1700/13.09.2019 г. Александър Митков Дюлгеров с. Попица Еднофамилна двуетажна жилищна сграда, 109,55 219,10 25/16.09.2019 г. 19/13.09.2019 г. пета
9400-1743/19.09.2019 г. Веселка Атанасова Борисова гр.Б.Слатина КПИИ за преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХІХ-2865,кв.129 62,75 137,05 26/20.09.2019 г. 20/20.09.2019 г. пета
2600-592/14.10.19 г. "Бобойчеви" ЕООД с.Алтимир Хале за съхранение на селскостопанска продукция 525.76 27/18.10.2019 г. 21/18.10.2019 г. пета
7000-77/17.10.2019 г. ЕТ "Нешо Миранов" гр.Б.Слатина Хале за гараж и работилница 218,40 28/18.10.2019 г. 33/14.12.2018 г. пета
9400-2014/24.10.2019 г Цветан Веселинов Йорданов с.Алтимир КПИИ за магазин-търговски обект и работилница 83,67 29/25.10.2019 г. 22/25.10.2019 г. пета
2600-622/31.10.19 г. "ЛОГИ 9"ООД гр. Б.Слатина Фотоволтаична централа 30кWp върху съществуващите покриви на на сграда за склад 30.11.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-642/13.11.19 г. БТК ЕАД с. Комарево Преустройство на съществуваща ППС за глас и данни на БТК ЕАД № VZ6055-E в УПИ ІV-259 кв.9 31/15.11.2019 г. 23/15.11.2019 г. трета
9400-2436/16.12.19 г. Божидар Иванов Игнатов и Ана В.Иванова гр. Б.Слатина Лятна кухня 32/20.12.2019 г. ОИАП и констр.становище шеста
9300-141/19.12.2019 г. Община Бяла Слатина гр. Б.Слатина Ремонт на същ. Самостоятелна сграда част от МБАЛ 33/20.12.2019 г 24/20.12.2019 г. втора
2020 г.
2600-713/23.12.19 г. БТК ЕАД и Община Б.Слатина Б.Слатина КПИИ по чл.150 от ЗУТ за оптично кабелно захранване на базова станция №VZ6213 с. Търнава,общ. Б.Слатина 1/03.01.2020 г. 1/03.01.2020 г. трета
9400-479/02.03.2020 г. Венцислав Бориславов Мотовски с.Търнава Еднофамилна жилищна сграда 271.09 509,87 2/02.03.2020 г. 3/02.03.2020 г. пета
9400-188/10.03.2020 г. "Туриа Соф"ЕООД с.Алтимир Фотоволтаична централа 30 кV върху покрива на същ.едноетажна жилищна сграда и прилежащ терен в УПИ ІV-556 кв.8 3/13.03.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-181/09.03.2020 г. "АГРО Тера ГРУП" ЕООД с.Алтимир КПИИ захале за селскостопанска продукция 984,11 4/16.03.2020 г. 4/16.03.2020 г. пета
2600-180/09.03.2020 г. "АГРО Тера ГРУП" ЕООД с.Алтимир КПИИ захале за селскостопанска продукция 1821,60 5/16.03.2020 г. 5/16.03.2020 г. пета
2600-204/18.03.2020 г. АГРОМАРИНСКИ ООД Б.Слатина Плътна ограда 6/20.03.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-609/03.04.20 г. Аделина Георгиева Габаре Стопанска сграда 7/06.04.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-610/06.04.20 г. Николай Красимиров Николаев Попица Плътна ограда 8/06.04.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
0800-95/06.04.20 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Основен ремонт ул.Д.Благоев от ул.П.Волов до ул.А.Стамболийски 9/06.04.2020 г. 6/06.04.2020 г. четвърта
0800-93/06.04.20 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Основен ремонт ул.П.Волов от ул.Хан Крум до ул.Д.Благоев 10/06.04.2020 г. 7/06.04.2020 г. четвърта
0800-97/06.04.20 г. Община Бяла Слатина Попица Основен ремонт площад 11/06.04.2020 г. 8/06.04.2020 г. четвърта
0800-99/06.04.20 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Физкултурен салон 12/06.04.2020 г. 9/06.04.20 г. четвърта
0800-106/06.04.20 г. Община Бяла Слатина Б.Слатина Благоустрояване на парк и плувен басейн -КПИИ по чл.150 от ЗУТ 13/10.04.2020 г. 10/10.04.20 г. четвърта
0800-93/06.04.20 г. Николина Николова Георгиева Б.Слатина Изграждане на лятна кухня 14/04.05.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-722/07.05.20 г. Альоша Василев Костов с.Алтимир КПИИ за кафе-смесена сграда 15/21.05.2020 г. 11//21.05.2020 г. пета
9400-831/29.05.2020 г. Таня Иванова Тодорова с.Попица Фотоиволтаична централа 30кW,в УПИ VІІІ-378 кв.61 16/29.05.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-381/29.05.2020 г. "М Солар-08"ЕООД Враняк Фотоиволтаична централа 30кW,в УПИ VІІ-97, кв.32 17/29.05.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-889/05.06.2020 г. Сълзица Симова Нетова Бяла Слатина КПИИ за пункт за изваряване на плодови джибри за услуга на населението с извозване на отпадъка 18/08.06.2020 г. 14/08.06.2020 г. пета
2600-421/09.06.2020 г. Собствениците на етажната собственост на вх.А на ЖБ "София и А1 България ЕАД Бяла Слатина ППС с честотен обхват 900-2100 МНZ на "А1 България "ЕАД 19/12.06.2020 г. 13/05.06.2020 г. трета
9400-951/16.06.2020 г. Бойка Нанова Банкова Бяла Слатина Масивна ограда изцяло в УПИ ХХІІІ-1775 в кв.132 20/19.06.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
2600-1002/25.06.2020 г. "АНИ БЕЛ 05" ЕООД Бяла Слатина Търговски обект в УПИ ХІХ-1006 кв.81 171 21/19.06.2020 г. 15/19.06.2020 г. пета
9400-1002/25.06.2020г. Анатоли Георгиев Борисов Бяла Слатина Лятна кухня 22/26.06.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста
9400-1003/25.06.2020г. Анатоли Георгиев Борисов Бяла Слатина Стопанска сграда 23/26.06.2020 г. ОИАП и констр.становище шеста