одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Пирдоп - 2019

Уникален идентификатор:  10174b2d-95f7-42df-90fd-98937a30e74c

Описание:

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Пирдоп - 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 16:26:15
  • Създаден от: k.ilieva
  • Последна промяна: 2020-02-12 16:26:15

Регистрационен индекс и дата

Начин на заявяване

Предмет

Заявител

Решение

Забележка

0600-126/09.12.2019 Заповед № ВР-19/09.12.2019г. Решение №9 от Протокол №2 / 21.11.2019г. Областен управител на Софийска област Отменено с Решение № 72 по Протокол №4/18.12.2019г.