Набор от данни:  Регистър на язовирите

одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  103a7467-9e14-413b-adda-1e0380794533

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 18:26:48
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 18:26:48