одобрен

Обучени по проeкт "Работим за хората"

Уникален идентификатор:  10cf32dc-b55f-4aa9-b50b-e1081b637734

Описание:

Обучени по проeкт "Работим за хората"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:35:04
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:43:27
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - 2017 – РХ-2-ФГ-5 - Законодателен процес в ЕС (ФГ-5) 304 239 232 11
2017 - 2017 – РХ-2-ФГ-5 - Председателстване на срещите на работните групи на Съвета на ЕС (ФГ-5) 440 440 300 13
2017 - 2017 – РХ-2-ФГ-5 - Документация и документооборот на ЕС (ФГ-5) 537 537 267 13
2017 - 2017 – РХ-2-ФГ-6 - Законодателен процес в ЕС (ФГ-6) 1005 1005 776 27
2017 - 2017 – РХ-2-ФГ-6 - Документация и документооборот на ЕС (ФГ-6) 19 0 0 0
2017 - 2017 - РХ-2-ФГ-7 - Документация и документооборот на ЕС (ФГ-7) 17 0 0 0