одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи към 05.06.2019

Уникален идентификатор:  1122bd15-1747-438e-973a-00ba3808e928

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-07 09:48:28
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2019-06-07 09:48:28

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Регистър на техническите паспорти на строежите
от 01.01.2016 до 31.12.2018г.
№ по ред дата Наименование на обекта Квартал У П И Населено място на обекта Завел
1 2016/01/08 Жилищна сграда с магазин и гаражи 348 Х-4089 Асеновград Валентина Цветкова
2 2016/01/11 Актуализация на второстепенна мрежа ул."Гергана", кв. Г.Воден Асеновград Соня Назърова
3 2016/01/14 Жилищна сграда и стоп.к.ц. 12992.30.130 с.Врата Валентина Цветкова
4 2016/01/15 Жилищна сграда 80 III-2.4 Асеновград Валентина Цветкова
5 2016/01/19 Цех за производство на изделия от пластмаса 99088.18.141 Асеновград Валентина Цветкова
6 2016/01/20 Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с гаражи Светослав Михайлов
7 2016/01/25 Жилищна сграда с лекарски кабинети 286 II-3528 Асеновград Валентина Цветкова
8 2016/01/25 Преустройство на сгради в къщи за гости 49309.4.78 с.Мулдава Соня Назърова
9 2016/01/28 Жилище 254 XIV-2689 Асеновград Валентина Цветкова
10 2016/02/05 Външно ел захранване на надстройка на кафе магазин и жил.сграда и стаи за гости Красимира Михайлов
11 2016/02/15 Външно ел захранване на жил.сграда Светослав Михайлов
12 2016/02/15 Външно ел захранване на жил.сграда Светослав Михайлов
13 2016/02/15 Външно ел захранване на жил.сграда Светослав Михайлов
14 2016/02/15 Външно ел захранване на жил.сграда Светослав Михайлов
15 2016/02/15 Външно ел захранване на две жил.сгради 99087.18.189 Г.Воден Красимира Михайлов
16 2016/02/16 Външно ел захранване-Кабелиране 20 kV "Д.Воден" ЖР стълб 24 Д.Воден Валентина Цветкова
17 2016/02/19 Пристройка и надстройка на ракиджийница "Бистро" 48 IV-общ.обсл. Червен Валентина Цветкова
18 2016/01/23 Надстройка на кафе и магазин в жил.сграда и стаи за гости 184 V-2102 Асеновград Валентина Цветкова
19 2016/02/23 Кафе аперитив и офис 19047 Г.Воден Соня Назърова
20 2016/02/23 Iiри етап-Еднофамилна жил.сграда 2 271 жил.застр. с.Мулдава Соня Назърова
21 2016/02/25 Жилищна сграда 8 VIII-190 с.Долнослав Бистра Тодорова
22 2016/02/29 Преустройство на таванско помещение в жилище 107 IV-1283 Асеновград Соня Назърова
23 2016/03/01 Жилищна сграда с гаражи 213 II-2940 Асеновград Валентина Цветкова
24 2016/03/08 Жилищна сграда 11 XIII-409 Долнослав Валентина Цветкова
25 2016/03/09 Преустройство на тавански етаж на жил.сграда в две жилища 362 XX-4846 Асеновград Соня Назърова
26 2016/03/14 Жилищна сграда 420 Х-5427 Асеновград Бистра Тодорова
27 2016/03/16 Цех за производство на метални изделия 4-ПЗ"Изток" XII-ст.дейност Асеновград Валентина Цветкова
28 2016/03/23 Ремонт,пристройка и надстройка на жилищна сграда 276 III-3278 Асеновград Валентина Цветкова
29 2016/03/24 Цех за производство на метални конструкции 16-ПЗ"Север" XII-21 ст.д. Асеновград Соня Назърова
30 2016/03/25 Жилищна сграда 126 IV-1624 Асеновград Валентина Цветкова
31 2016/03/25 Жилищна сграда 291 IV-4444 Асеновград Валентина Цветкова
32 2016/05/28 Жилищна сграда 291 XXVI Асеновград Валентина Цветкова
33 2016/04/04 Кабелна линия 20kV,монтаж на нов БКТП до 1х800kVA към цехове 99088.24.46 Д.Воден Бистра Тодорова
34 2016/04/04 Кабелиране на ВЛ 20 kV 24 99088.24.29 Д.Воден Бистра Тодорова
35 2016/04/05 КТП за годишни техн.прегледи 1 V-520.398 Асеновград Валентина Цветкова
36 2016/04/15 Външно ел захранване 1kV на жил.сграда 99088.22.66 Д.Воден Красимира Михайлов
37 2016/04/15 Външно ел захранване 1kV на едноетажен магазин за пром стоки 7 I-общ.зеленина Асеновград Красимира Михайлов
38 2016/04/27 Жилищна сграда с кафе аперитив 325 ХI-5057 Асеновград Соня Назърова
39 2016/05/03 Складова база 141 00702.22 Асеновград Валентина Цветкова
40 2016/05/05 Жилищна сграда 8 Х-2 с.Стоево Валентина Цветкова
41 2016/05/14 Магазин за пакетирани хранителни стоки,захарни и шоколадови изделия 99 III-1311 Асеновград Бистра Тодорова
42 2016/05/16 Жилищна сграда 420 V-5416 Асеновград Валентина Цветкова
43 2016/05/25 Рехабилитация на ул."Шести януари" км.26+748.95 до 27+719.25 Асеновград Соня Назърова
44 2016/05/25 Възстановяване на разрушена подпорна стена на общ.път PDV-3016 "А-д-Лясково и път II-86 "А-д-Смолян при км.27+840 Соня Назърова
45 2016/05/31 Преустройство на същ.офис с КИ №00702.518.170.1.30 в жилище 193 III-61 Асеновград Соня Назърова
46 2016/06/02 Многофамилна жил.сграда с РЗП 5986кв.м.-енергийна ефективност 86 I-КЖС,ТП Асеновград Бистра Тодорова
47 2016/06/09 Многофамилна жил.сграда с РЗП-3948.60кв.м.-енергийна ефективност 350 IV-ЖЗ Асеновград Бистра Тодорова
48 2016/06/09 Жилищна сграда 6 II-239 с.Мостово Валентина Цветкова
49 2016/06/09 Жилищна сграда 24 V-209 с.Горнослав Валентина Цветкова
50 2016/06/23 Газификация на гр.Асеновград Асеновград Красимира Михайлов
51 2016/06/30 Кабелна линия 20kV за нов БКТП за "Цех за производство на електронагревателни елементи 99087.18.191 Г.Воден Соня Назърова
52 2016/06/30 Рибовъдни басейни и волиера 38385.5.2 с.Конуш Соня Назърова
53 2016/07/04 Пристройка за механична р-ца и склад 31 II-Цех с.Боянци Валентина Цветкова
54 2016/07/04 Външно ел захранване 1kV на склад за пром.стоки 5-617 Асеновград Красимира Михайлов
55 2016/07/04 Външно ел захранване 1kV на съществуващ стопански обект 526242 Асеновград Красимира Михайлов
56 2016/07/04 Външно ел захранване 1kV на жилищна сграда 00702.508.189 Асеновград Красимира Михайлов
57 2016/07/04 Кабелна линия 20 kV за нов БКТП до 1х800kVA,монтаж на БКТК ПЗ"Север"-14 ХVIII-507.64 Асеновград Красимира Михайлов
58 2016/07/05 Жилищна сграда с гаражи 256 XII-523.546 Асеновград Валентина Цветкова
59 2016/07/06 Три самостоятелни ракиджийника ПЗ"Север"-5 II-248стоп.дейност Асеновград Бистра Тодорова
60 2016/07/08 Жилищна сграда 20 Х-231.244 Долнослав Бистра Тодорова
61 2016/07/14 Автокъща 99087.13.8 Г.Воден Валентина Цветкова
62 2016/07/15 ПГ "Цар Иван Асен II" Асеновград 00702.508.124.6 Асеновград Валентина Цветкова
63 2016/07/18 Жилищна сграда 401 XXVIII-536 Асеновград Валентина Цветкова
64 2016/07/18 Далекосъобщителна мобилна мрежа на "Булсатком"ЕАД-базова станция Соня Назърова
65 2016/07/20 Улична канализация на жил.сграда 24.994-жил.застр. Асеновград Соня Назърова
66 2016/07/20 Уличен водопровод на жил.сграда 24.994-жил. Асеновград Соня Назърова
67 2016/07/21 Едноетажен магазин за промишлени стоки 7 I-общ.зеленина Асеновград Бистра Тодорова
68 2016/07/22 ЦДГ "Пролет"Асеновград 285 VI-Детска градина Асеновград Бистра Тодорова
69 2016/07/27 Стоматологичен кабинет 245 IX-2777 Асеновград Валентина Цветкова
70 2016/08/05 Жил.сграда с магазин за промишлени стоки 306 VI-5034 Асеновград Соня Назърова
71 2016/08/09 Пристройка и надстройка на жил.сграда 19 IX-158 Асеновград Валентина Цветкова
72 2016/08/12 Кабелна линия 20kV за нов БКТП до 1х800 кVA и кабел 1кV за захранване на "Аквапарк и ресторантски комплекс" 99087.19.151 Г.Воден Бистра Тодорова
73 2016/08/18 Външно ел захранване 1кV на жил.сграда с кафе аперитив 325 XI-5057 Асеновград Светослав Михайлов
74 2016/08/18 Външно ел захранване 1кV на жил.сграда с магазини и гаражи 246 IV-520.435 Асеновград Светослав Михайлов
75 2016/08/18 Външно ел захранване 1кV на стопанска сграда 7.409 Асеновград Светослав Михайлов
76 2016/08/23 Магазин за хранителни стоки 14 XV-133 с.Стоево Соня Назърова
77 2016/08/24 Складови помещения в същ.таван 274 III-3437 Асеновград Бистра Тодорова
78 2016/08/30 Преустройство на банков офис 185 IV-2164 Асеновград Валентина Цветкова
79 2016/09/09 Стоматологичен кабинет 137 I-1631 Асеновград Соня Назърова
80 2016/09/09 Складова база за петролни продукти 13 13.51 Г.Воден Валентина Цветкова
81 2016/09/04 Жилищна сграда с гаражи 46 I-100.346 с.Златовръх Валентина Цветкова
82 2016/09/20 Жилищна сграда 99088.22.46 кв.Д.Воден Соня Назърова
83 2016/09/26 БКТП 2х800 кV за захранване на производствено складова база ПЗ"Север" кв.15 XIX-507.75ст.д. Асеновград Бистра Тодорова
84 2016/09/26 Инсталация за алтернативно гориво /фино смлени въглища/ за варови пещи-реконструкция на същ.варови пещи №1 и №2 ПЗ"Север" кв.4 II-3 Асеновград Бистра Тодорова
85 2016/09/26 Жилищна сграда 00702.24.994 Асеновград Валентина Цветкова
86 2016/09/26 Изграждане на кабелна линия 1кV за захранване на нов КРШ от БКТП "Спектър"Асеновград Красимира Михайлов
87 2016/09/26 Външно ел захранване 1кV на жилищна сграда 24.994жил.застр. Асеновград Красимира Михайлов
88 2016/09/27 Жилищна сграда 168 V-1925 Асеновград Соня Назърова
89 2016/09/29 Жилищна сграда с гаражи 150 VI-516.343 Асеновград Валентина Цветкова
90 2016/09/30 Жилищна сграда 248 XVII-525 Асеновград Валентина Цветкова
91 2016/10/04 Жилищна сграда 99087.18.148 Г.Воден Валентина Цветкова
92 2016/10/06 Жилищна сграда 52 VIII-503.15 Д.Воден Валентина Цветкова
93 2016/10/11 Външно ел захранване на преустройство на банков офис в аптека и бърза закуска 71 I-ЖС Асеновград Светослав Михайлов
94 2016/10/11 Външно ел захранване 1кV на жилищна сграда и лекарски кабинет 286 II-3528 Асеновград Светослав Михайлов
95 2016/10/17 Жил.сграда с гаражи 420 VII-5415 Асеновград Валентина Цветкова
96 2016/10/17 Ремонт,реконструкция и преустройство на жил.сграда 74 XIII-228 с.Тополово Соня Назърова
97 2016/10/20 Външно ел захранване 1KV на жил.сграда 120а V-1069 с.Тополово Красимира Михайлова
98 2016/10/20 Външно ел.захранване 1KV на жил.сграда 168 V-1925 гр.Асеновград Красимира Михайлова
99 2016/10/24 Реконструкция на каб.линия 20 KV между БКТП "Кино" и ТП"Поща" Асеновград Соня Назърова
100 2016/11/03 Външно ел захранване 1KV на жилищна сграда с гаражи 95 II-1233 Асеновград Соня Назърова
101 2016/11/03 Външно ел захранване 1KV на жил.сграда с гаражи 00702.523.546 Асеновград Соня Назърова
102 2016/11/08 Външно ел захранване 1KV на магазин за пром.стоки и допълв.застрояване-разширение на магазин и подз.застрояване 258 IX-196 Асеновград Красимира Михайлова
103 2016/11/08 Външно ел захранване 1KV на две жил.сгради 304 IX-527.213 XIV-527.214 Асеновград Красимира Михайлова
104 2016/11/08 Външно ел захранване 1KV на жил.сграда 360 V-4527 Асеновград Красимира Михайлова
105 2016/11/08 Външно ел захранване 1KV на жил.сграда 348 Х-4089 Асеновград Красимира Михайлова
106 2016/11/09 Жилищна сграда 99088.22.45 Асеновград Валентина Цветкова
107 2016/11/14 Преустройство на таванско помещение в жилище 134 I-1569 Асеновград Соня Назърова
108 2016/11/15 Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20 KV между ТП-51 "Пере Тошев" и ТП "Орфей" 273 Асеновград Бистра Тодорова
109 2016/11/25 Външно ел захранване 1KV на жилищна сграда с гаражи 420 VII-5415 Асеновград Бистра Тодорова
110 2016/11/30 Многофункционална общ.сграда 199 III-общ.обсл. Асеновград Валентина Цветкова
111 2016/12/06 Складова сграда 10 XII-1.73 стопански двор Асеновград Валентина Цветкова
112 2016/12/09 Жилищна сграда с гараж 80 IV-475 Долни Воден Валентина Цветкова
113 2016/12/12 ОСоня Назъроваовен ремонт,реконструкция и преустройство на жилищна сграда и пристройка към същата 21 III-100.262 Долнослав Бистра Тодорова
114 2016/12/14 Жилищна сграда 298 VII-3570 Асеновград Соня Назърова
115 2016/12/19 Кабелна линия 20KV за захранване на нов БКТП за ТП и кабел 1KV за съществуващи ВЛНН в с.Добростан с.Добростан Бистра Тодорова
116 2016/12/21 Жилищна сграда 19 II-265 кв.Горни Воден Валентина Цветкова
117 2016/12/21 Подпорна стена между о.т.68 и о.т.78,ул."Харманите" кв.Горни Воден Соня Назърова
118 2016/12/22 Уличен водопровод 409 III-356 Асеновград Красимира Михайлова
119 2016/12/28 Жилищна сграда с магазини 44 XI-513.10 Асеновград Валентина Цветкова
120 2016/12/28 Енергийна ефективност на жил.блок 246 II-ЖЗ Асеновград Валентина Цветкова
121 2016/12/28 Енергийна ефективност на жил.блок 281 III-ЖЗ Асеновград Валентина Цветкова
2017
1 2017/01/09 Жилищна сграда 57 VII-528 Долни Воден Валентина Цветкова
2 2017/01/13 Жилищна сграда I-44 ж.з. Горни Воден Соня Назърова
3 2017/01/19 Жилищна сграда 80 XII-515.347 Асеновград Валентина Цветкова
4 2017/01/19 Кметство с обслужващи дейности 22 I-читалище, кметство,зеленина с.Боянци Бистра Тодорова
5 2017/01/19 Външно електрозахранване на жилищна сграда 417 Х-5076 Асеновград Бистра Тодорова
6 2017/01/20 Магазин за промишлени стоки и складове 1-ПЗ"Север" VI-396 Асеновград Валентина Цветкова
7 2017/01/20 Външно ел захранване на жил.сграда и магазини 48 ХХ-513.65 Асеновград Соня Назърова
8 2017/01/24 Външно ел захранване на жил.сграда 408 III-462 Асеновград Красимира Михайлова
9 2017/01/24 Външно ел захранване на жил.сграда с магазин 262 II-3047 Асеновград Красимира Михайлова
10 2017/01/24 Външно ел захранване на жил.сграда с гаражи 00702.7.313 Асеновград Красимира Михайлова
11 2017/01/26 Жилищна сграда 16 III-97 с.Орешец Валентина Цветкова
12 2017/01/27 Външно ел захранване на жил.сграда с лекарски кабинет 418 IX-327 Асеновград Красимира Михайлова
13 2017/01/27 Външно ел захранване на сграда произв.складова 14 ХХ-507.70 Асеновград Красимира Михайлова
14 2017/01/27 Външно ел захранване на автосервиз 00702.505.11 Асеновград Красимира Михайлова
15 2017/01/27 Външно ел захранване на жил.сграда 10 III-508.356 Асеновград Красимира Михайлова
16 2017/01/27 Външно ел захранване на жил.сграда с магазин 418 IV-595 Асеновград Красимира Михайлова
17 2017/02/08 Външно ел захранване на жил.сграда 00702.523.331 Асеновград Красимира Михайлова
18 2017/02/08 Външно ел захранване на жил.сграда 40 IV-2972 жз с.Мулдава Красимира Михайлова
19 2017/02/08 Външно ел захранване на жил.сграда 395 XVII-195 Асеновград Красимира Михайлова
20 2017/02/13 Жилищна сграда с магазини 419 IX-511.334 Асеновград Валентина Цветкова
21 2017/02/20 Жилище в жил.сграда 73 VI-989 Асеновград Бистра Тодорова
22 2017/02/21 Пристройка към кантора за административно правни и др.услуги 186 I-ЖЗ,магазини и гаражи Асеновград Бистра Тодорова
23 2017/02/21 Жилище 22 XIV-106 с.Нови извор Валентина Цветкова
24 2017/02/24 Допълващо застрояване-мех.работилница 31 II-цех за преработка на пластмаси с.Боянци Валентина Цветкова
25 2017/03/15 Санирана сграда 310 I-ЖЗ Асеновград Валентина Цветкова
26 2017/03/16 Шивашки цех и ресторант 18.231 КОО Г.Воден Соня Назърова
27 2017/03/22 Вилна сграда 0787.30.29 с.Бор Валентина Цветкова
28 2017/03/28 Магазин за пак.хр.стоки с кафе-аперитив 2 IV-150 с.Мулдава Соня Назърова
29 2017/03/29 Жилищна сграда 00702.18.541 Асеновград Валентина Цветкова
30 2017/03/29 Саниране на бл.105-кв.Запад 2 I-За компл.застр. Асеновград Бистра Тодорова
31 2017/03/30 Саниране на жил.сграда на ул."Княз Борис I" №8 312 XIII-ЖЗ Асеновград Бистра Тодорова
32 2017/03/30 Вилна сграда 232 XXI-397 с.Мулдава Валентина Цветкова
33 2017/03/31 Жилищна сграда 170 IX-2042 Асеновград Бистра Тодорова
34 2017/04/04 Жил.сграда с магазини,лекарски кабинет,кабинет лечебни масажи и рехабилитация и гараж 117 IV-1431 Асеновград Соня Назърова
35 2017/04/10 енергийна ефективност на жил.блок №104 кв.Запад кв.Запад Асеновград Бистра Тодорова
36 2017/04/11 Пристройка и надстройка към производствена сграда за монтаж на електронни модули на фурна 4-ПЗ"Изток" Х-стоп.дейност Асеновград Соня Назърова
37 2017/04/18 Допълващо застрояване-магазини 313 V-ЖЗ Асеновград Валентина Цветкова
38 2017/04/18 Жилищна сграда 39 V-415 с.Червен Валентина Цветкова
39 2017/04/18 Жилищна сграда-втори етап на "Бензиностанция,газстанция,кафе и жил.сграда" 99088.20.86 кв.Долни Воден Соня Назърова
40 2017/04/18 Складово-производствена сграда 49309.19.47 с.Мулдава Валентина Цветкова
41 2017/05/02 Жилищна сграда с гаражи,магазини и салон за красота 417 Х -5076 Асеновград Валентина Цветкова
42 2017/05/02 Жилищна сграда с цех за изпичане на подправки и пакетиране на подправки и ядки 29 V-310 с.Мулдава Соня Назърова
43 2017/05/03 Пункт за годишни технически прегледи I-22.214автосервиз,автомивка и автодиагностика Асеновград Соня Назърова
44 2017/05/11 Външно ел захранване на жилищна сграда ПИ №18.474 Асеновград Светослав Михайлов
45 2017/05/26 Саниране на бл.4 246 II-ЖЗ Асеновград Валентина Цветкова
46 2017/06/02 Жилищна сграда 00702.18.395 Асеновград Валентина Цветкова
47 2017/06/12 Саниране на жил.блок 109,ул."Стоян Джамсъзов" №6 кв.Запад Асеновград Бистра Тодорова
48 2017/06/12 Кабелна линия 20 kV за нов БКТП до 1х800kVA,монтаж на БКТК XXII-озеленяване с.Мулдава Светослав Михайлов
49 2017/06/12 Външно ел захранване 1кV на складова сграда,фотостудио и офиси XII-1.73 Асеновград Светослав Михайлов
50 2017/06/12 Външно ел захранване на жил.сграда 524.333 Асеновград Светослав Михайлов
51 2017/06/16 Жилищна сграда 158 I-516.505 Асеновград Валентина Цветкова
52 2017/06/19 Еднофамилна жилищна сграда 5-Запад XXI-508.189 Асеновград Бистра Тодорова
53 2017/06/19 Енергийна ефактивност на многофамилна жил.сграда ул."Княз Борис" №6 Асеновград Бистра Тодорова
54 2017/06/19 Пристройка към магазин за промишлени стоки и вътрешно преустройство 30 I-КЖС Асеновград Бистра Тодорова
55 2017/06/20 Частна улица 18.231;18.201 и 18.202 Г.Воден Соня Назърова
56 2017/06/21 Оптично кабелно захранване на ЦКБ на улица "Речна"№8 Асеновград Светослав Михайлов
57 2017/06/26 Оптично кабелно захранване на Техно маркет България 00702.505.168 Асеновград Красимира Михайлова
58 2017/06/26 Външно ел захранване на жил.сграда 99088.22.78 Д.Воден Красимира Михайлова
59 2017/07/07 Енергийна ефактивност на многофамилна жил.сграда на бул."България" №11/19 Асеновград Бистра Тодорова
60 2017/07/14 Основен ремонт,преустройство и надстройка на жил.сграда 00702.7.364 Асеновград Валентина Цветкова
61 2017/07/14 Офис сграда 342 VI-4173 Асеновград Валентина Цветкова
62 2017/07/14 Автомивка и кафе-първи етап 99087.17.41 автосалон,автосервиз,офиси и кафе Г.Воден Бистра Тодорова
63 2017/07/14 Приемо предавателна станция за глас на БТК ЕАД в сградата на Кауфланд бул."България" №75 Асеновград Бистра Тодорова
64 2017/07/14 Жилищна сграда 56 IX-550 Д.Воден Валентина Цветкова
65 2017/07/17 Енергийна ефактивност на жил.блок 108,кв."Запад" 3 I-ЖК Асеновград Бистра Тодорова
66 2017/07/19 Жилищна сграда с магазини 258 IX-522.196 Асеновград Валентина Цветкова
67 2017/07/25 Кабелна линия 20кV за нов БКТП монтаж на БКТП и кабел 1кV I-19.161 за хотелски комплекс Асеновград Соня Назърова
68 2017/07/25 Уличен водопровод за захранване на обект "Аквапарк" I-19.161 за хотелски комплекс Асеновград Соня Назърова
69 2017/07/25 Водопровод за напълване на басейните от сондаж №6 и водопровод за поливни нужди I-19.161 за хотелски комплекс Асеновград Соня Назърова
70 2017/07/25 Пътна връзка I-19.161 за хотелски комплекс Асеновград Соня Назърова
71 2017/07/25 Аквапарк и ресторантски комплекс I-19.161 за хотелски комплекс Асеновград Соня Назърова
72 2017/07/25 Улична канализация на жил.сграда I-19.161 за хотелски комплекс Асеновград Соня Назърова
73 2017/07/31 Приемо-предавателна станция за глас/и/или данни за честотен обхват 900MHZ,1800MHZ и 2100MHZ към съществуващ GSM*UMTS станция с №PD2255-А на "БТК"ЕАД Асеновград Бистра Тодорова
74 2017/08/01 Енергийна ефактивност на бл.6/8, кв."Запад",ул."Г.Ковачев" №1 Асеновград Бистра Тодорова
75 2017/08/01 Жилищна сграда с магазин и ателие-първи етап-магазин I-ЖЗ Г.Воден Соня Назърова
76 2017/08/07 Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул."6ти януари"№11,13,15 107 Iкомпл.жил.застрояване,трафопост Асеновград Бистра Тодорова
77 2017/08/08 Жилище/Преустройство на ателие в жил.блок 23/137а,бх.Б,ет.6/ 71 I-Компл.застрояване,магазини и ТП Асеновград Бистра Тодорова
78 2017/08/14 Жилищна сграда 229 I-2775 Асеновград Валентина Цветкова
79 2017/08/14 Жилищна сграда 23 IX-217 с.Избегли Валентина Цветкова
80 2017/08/14 Външно ел захранване 1kV 99088.22.73жил.застрояване Красимира Михайлова
81 2017/08/14 Външно ел захранване 1kV на жил.сграда 6 IX-508.361 Асеновград Красимира Михайлова
82 2017/08/16 Жилищна сграда 15 XI-181 Д.Воден Валентина Цветкова
83 2017/08/16 Жилищна сграда 61 IV-734 с.Тополово Валентина Цветкова
84 2017/08/17 Саниране на многофамилна жил.сграда 47 I-КЖС Асеновград Валентина Цветкова
85 2017/08/24 Саниране на многофамилна жил.сграда 8-кв.Запад I-ЖЗ Асеновград Валентина Цветкова
86 2017/08/24 Складова база с магазини-I eтап 00702.522.193 Асеновград Валентина Цветкова
87 2017/08/24 Жилищна сграда с магазин и гаражи 00702.522.193 Асеновград Валентина Цветкова
88 2017/08/30 Пристройка за кухня към заведение за бързо хранене 99087.16.54 Г.Воден Соня Назърова
89 2017/09/01 Външно ел захранване 1кV на жил.сграда 00702.18.483 жил.стр. Асеновград Светослав Михайлов
90 2017/09/07 Жилищна сграда 21 XVIII-100.543 с.Козаново Соня Назърова
91 2017/09/07 Фризьорско и козметично ателие в жил.сграда 31 VII-308 Асеновград Бистра Тодорова
92 2017/09/08 Външно ел захранване 1 кV на ресторант и шивашки цех 99087.18.203 и 99087.18.204 Г.Воден Красимира Михайлова
93 2017/09/14 Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив 17 I-112 с.Мулдава Валентина Цветкова
94 2017/09/14 Енергийна ефективност на жил.блок №100, ул."Стоян Джамсъзов" №10 кв.Запад Асеновград Бистра Тодорова
95 2017/09/18 Жилищна сграда 20 VIII-245,246 с.Избегли Валентина Цветкова
96 2017/09/27 Жилищна сграда 12 XXIII-общ. с.Мулдава Валентина Цветкова
97 2017/10/02 Преустройство на апартамент 00702.525.82 Асеновград Валентина Цветкова
98 2017/10/05 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда 47 I-Компл.жил.строителство Асеновград Бистра Тодорова
99 2017/10/12 Склад за търговия на едро,заведение за бързо хранене,офис и жилищна сграда 99087.17.4 Г.Воден Валентина Цветкова
100 2017/10/12 Жилищна сграда с магазин и аптека 306 IV-Общ. Асеновград Валентина Цветкова
101 2017/10/19 Реконструкция на бул."Васил Левски" и ул."Индустриална",гр.Асеновград Iви етап "Изграждане на светофарна уредба" Асеновград Бистра Тодорова
102 2017/10/25 Бензиностанция и газстанция ПЗ"Север" II-505.242 Асеновград Валентина Цветкова
103 2017/10/25 Хотел със заведение за хранене първи етап 99087.18.167 Г.Воден Соня Назърова
104 2017/10/30 Кабелна линия 20 кV за нов БКТП за захранване на "Бензиностанция,газстанция,пункт за зареждане на бутилки с пропанбутан и търговска сграда с магазин и снекбар 2-ПЗ"Север" II-505.242 Асеновград Бистра Тодорова
105 2017/11/06 Ветеринарна клиника с офиси 226 VI-2829 Асеновград Бистра Тодорова
106 2017/11/13 Сграда за производство и съхранение на вино 73 XII-410 с.Тополово Бистра Тодорова
107 2017/11/14 Офисна сграда 00702.23.420 Асеновград Валентина Цветкова
108 2017/12/08 Аптека за готови лекарствени форми 390 I-4577 Асеновград Валентина Цветкова
109 2017/12/11 Цех з бетонови изделия 42.1за складова дейност с.Боянци Бистра Тодорова
110 2017/12/13 Енергийна ефективност на бл.5,кв."Изток" №00702.520.11.4 Асеновград Валентина Цветкова
111 2017/12/13 Жил.сграда 44 XIII-513.6 Асеновград Валентина Цветкова
112 2017/12/13 Енергийна ефективност на жил.блок 5/5,кв."Запад" ул."Лозница"№6 Асеновград Бистра Тодорова
113 2017/12/13 Енергийна ефективност на сграда ул."Цар Иван Асен II" №76 Асеновград Валентина Цветкова
114 2017/12/18 Изграждане на улично осветление ул."Къмена" Д.Воден Красимира Михайлова
115 2017/12/18 Изграждане на улично осветление ул."Цар Иван Асен II Асеновград Красимира Михайлова
116 2017/12/18 Изграждане на улично осветление ул."Хр.Анастасов" Д.Воден Красимира Михайлова
117 2017/12/18 Промяна на покрив и саниране на сграда 195 VIII-2176 Асеновград Валентина Цветкова
118 2017/12/18 Жилищна сграда с гаражи 95 II-1233 Асеновград Соня Назърова
119 2017/12/29 Преустройство на съществуваща базова станция БС2037 "Зъбчето" 307 XVIII-ЖС Асеновград Бистра Тодорова
2018
1 2018/01/04 Производствен цех за бетонови изделия за фурни XXI-534.66 Асеновград Соня Назърова
2. 2018/01/04 Жил.сгради с магазини-Iви етап:магазин №2,магазин №3,жил.№2 и жил.№1 Соня Назърова
3 2018/01/10 Уличен водопровод на околовръстно шосе Асеновград в участъка кръстовището на ул."Ал.Стамболийски" и "Княз Борис I" до моста при "Полигруп" Соня Назърова
4 2018/01/28 Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки 49 VI-736 Асеновград Валентина Цветкова
5 2018/02/09 Базова станция "Теленор" с.Бачково Валентина Цветкова
6 2018/02/12 Жилищна сграда 21 XIV-112 с.Долнослав Валентина Цветкова
7 2018/02/13 Жилище /Преустройство/ 00702.525.51.1.11 Асеновград Валентина Цветкова
8 2018/02/15 Жилищна сграда 95 XI-1258 Асеновград Валентина Цветкова
9 2018/03/01 Жилищна сграда 421 V-5413 Асеновград Бистра Тодорова
10 2018/03/06 Жилищна сграда 53 XVI-417 с.Избегли Соня Назърова
11 2018/03/07 Кулинарен цех 14.255 с.Мулдава Валентина Цветкова
12 2018/03/12 Външно ел захранване на склад за пром.стоки 99088.20.84 кв.Д.Воден Красимира Михайлова
13 2018/03/12 Външно ел захранване на жил.сграда с гаражи 99088.502.84 кв.Д.Воден Красимира Михайлова
14 2018/03/12 Външно ел захранване на склад пром.стоки и офиси 20.99 Асеновград Красимира Михайлова
15 2018/03/19 Автосервиз и автомивка 99087.18.215 кв.Горни Воден Валентина Цветкова
16 2018/03/20 Жилищна сграда с кафе аперитив-IIри етап:заведение за бързо хранене 325 XI-5057 Асеновград Бистра Тодорова
17 2018/03/21 Изграждане на второстепенна канализация 419 Асеновград Валентина Цветкова
18 2018/03/21 Жилищна сграда 00702.18.492 Асеновград Валентина Цветкова
19 2018/03/23 Жилищна сграда 290 VI-3203 Асеновград Соня Назърова
20 2018/03/23 Пристройка за помещение дефростация и котелно към цех ПЗ"Север" VIII-64 Асеновград Соня Назърова
21 2018/03/26 Складове за пром.стоки ПЗ"Изток"- кв.4 VII-534.96стоп.дейност Асеновград Соня Назърова
22 2018/03/30 Надстройка на жилищна сграда 275 XX-3319 Асеновград Валентина Цветкова
23 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда с гаражи 409 IV-357 Асеновград Светослав Михайлов
24 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда 408 XII-471 Асеновград Светослав Михайлов
25 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда 402 II-333 Асеновград Светослав Михайлов
26 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда с гараж и магазин 401 XXVI-529 Асеновград Светослав Михайлов
27 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда с магазин за промишлени стоки 306 XVI-526.252 Асеновград Светослав Михайлов
28 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда с магазин и салон ПИ 18.529 Асеновград Светослав Михайлов
29 2018/04/03 Външно ел захранване на жил.сграда с гаражи 259 II-540 Асеновград Светослав Михайлов
30 2018/04/04 Укрепване на свлачище кв.Г.Воден Валентина Цветкова
31 2018/04/04 Жилищна сграда 420 IV-5417 Асеновград Валентина Цветкова
32 2018/04/10 Надстройка на същ сграда-автодиагностичен пункт и стаи за отдих 018.161 кв.Г.Воден Соня Назърова
33 2018/04/16 Кабинет за дентална медицина 27 VIII-359 Асеновград Бистра Тодорова
34 2018/04/26 Саниране на бл.107,кв."Запад",ул."Стоян Джамсъзов" №4 кв.Запад Асеновград Бистра Тодорова
35 2018/04/27 Жилищна сграда 00702.18.398 Асеновград Валентина Цветкова
36 2018/05/02 Жилищна сграда 00702.511.336 Асеновград Валентина Цветкова
37 2018/05/08 Жилищна сграда 420 VII-5415 Асеновград Валентина Цветкова
38 2018/05/11 Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ Асеновград Соня Назърова
39 2018/05/14 Жилищна сграда 00702.18.529 Асеновград Валентина Цветкова
40 2018/05/14 Реконструкция на сграда 00702.530.165.1 Асеновград Валентина Цветкова
41 2018/05/17 Външно ел захранване 1-ПЗ"Север" V-395 Асеновград Красимира Михайлова
42 2018/05/21 Жилищна сграда 40 XI-437 Асеновград Бистра Тодорова
43 2018/05/21 Жилищна сграда 49309.22.224 Мулдава Соня Назърова
44 2018/05/21 Къща за гости 02974.13.39 с.Бачково Валентина Цветкова
45 2018/06/04 Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и гаражи 120 I515.232.515.233 Асеновград Соня Назърова
46 2018/06/05 Стаи за гости 51127.201.258 с.Нареченски бани Валентина Цветкова
47 2018/06/12 Водопровод за напълване на басейните и за поливни нужди от собствен водоизточник I-13.161хотелски комплекс-първи етап Асеновград Соня Назърова
48 2018/06/14 Магазин за пакетирани хранителни стоки 00702.531.28.8 Асеновград Валентина Цветкова
49 2018/05/26 Жилищна сграда 299 V-526.266 Асеновград Валентина Цветкова
50 2018/07/05 Кабелна линия 20kw от подстанция "Станимъка" и монтаж на нови РУ 20 kw в УПИ 00702.22.65произв.дейност УПИ 00702.22.65произв.дейност Асеновград Соня Назърова
51 2018/07/06 Жилищна сграда 299 V-526.266 Асеновград Валентина Цветкова
52 2018/07/12 Енергийна ефективност 00702.520.13.7 Асеновград Валентина Цветкова
53 2018/07/16 Цех за опаковки 14 XVII-507.63ст.д. ПЗ"Север",Асеновград Соня Назърова
54 2018/07/19 Саниране на бл.6 кв.Изток Асеновград Валентина Цветкова
55 2018/07/23 Къща за гости 22 IX-504.400 кв.Горни Воден,Асеновград Валентина Цветкова
56 2018/07/23 Базова станция "Теленор" 37633.100.534.1 с.Козаново Валентина Цветкова
57 2018/07/25 Цех за производство на опаковки 00702.23.432 Асеновград Валентина Цветкова
58 2018/07/25 Реконструкция и модернизация на Общински пазар/стар пазар/-подобект А първи етап 21 ПЗ"Север",Асеновград Мая Василева
59 2018/07/26 Магазин за промишлни стоки стоки 99201.500.4 Нар бани Валентина Цветкова
60 2018/07/27 Магазин за промишлени стоки,офиси и автосервиз 99087.18.52 Г.Воден,Асеновград Валентина Цветкова
61 2018/08/01 Жилищна сграда 8 XXII-общ. с.Стоево Валентина Цветкова
62 2018/08/02 Магазин за промишлени стоки 18.8за общ.обсл. Г.Воден,Асеновград Соня Назърова
63 2018/08/02 Филиал за спешна медицинска помощ 360 I-за болница Асеновград Бистра Тодорова
64 2018/08/08 Външно ел захранване на жил.сграда 426 IX-520.436 Асеновград Красимира Михайлова
65 2018/08/10 Газификация на гр.Асеновград Светослав Михайлов
66 2018/08/10 Външно ел захранване на жил.сграда 44 V-общ. с.Мулдава Светослав Михайлов
67 2018/08/20 Магазин за промишлени стоки Соня Назърова
68 2018/08/21 Саниране на жил.блок 102, вх.А,Б,В кв.Запад,Асеновград Бистра Тодорова
69 2018/08/29 Жилищна сграда 53 VII-466 с.Червен Валентина Цветкова
70 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда 19.127жил.застр.семеен хотел и ресторант кв.Горни Воден Светослав Михайлов
71 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда 245 I-общ.-5045 Асеновград Светослав Михайлов
72 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда 224.58 жил.застр. кв.Горни Воден Светослав Михайлов
73 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда с магазин 419 XII-511.336 Асеновград Светослав Михайлов
74 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда с магазин 274 XXVIII-3441 Асеновград Светослав Михайлов
75 2018/08/30 Външно ел захранване на складова база 99087.18.187 кв.Горги Воден Светослав Михайлов
76 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сград 420 IV-5417 Асеновград Светослав Михайлов
77 2018/08/30 Външно ел захранване на заведение за бързо хранене 71 I-КЖС и ТП Асеновград Светослав Михайлов
78 2018/08/30 Външно ел захранване на магазин 49 VI-736 Асеновград Светослав Михайлов
79 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда с магазини и гаражи 419 IX-511.334 Асеновград Светослав Михайлов
80 2018/08/30 Външно ел захранване,секция "Б" 299 V-526.266 Асеновград Светослав Михайлов
81 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда с допълващо застрояване гаражи 99088.20.67 кв.Долни Воден Светослав Михайлов
82 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда с гаражи 227 IX-2728,2729 Асеновград Светослав Михайлов
83 2018/08/30 Външно ел захранване на жил.сграда с магазини,ключ. и твор.ателие 261 XIII-3028 Асеновград Светослав Михайлов
84 2018/08/31 Саниране на жил.блок 4/8 кв.Запад Асеновград Бистра Тодорова
85 2018/09/04 Цех за металообработка I-22.144 Асеновград Соня Назърова
86 2018/09/05 Жилищна сграда с магазини 44 XII-513.9 Асеновград Валентина Цветкова
87 2018/09/20 Жилищна сграда 15 III-270 с.Долнослав Валентина Цветкова
88 2018/09/27 Надстройка на жилищна сграда 20 V-167 Асеновград Бистра Тодорова
89 2018/10/01 Жилищна сграда 38385.210.365 с.Конуш Валентина Цветкова
90 2018/10/02 Стопанска постройка-краварник 51830.86.572 с.Новаково Бистра Тодорова
91 2018/10/05 Жилищна сграда 69273.25.31 с.Стоево Валентина Цветкова
92 2018/10/11 Магазин за промишлени стоки,офиси и автосервиз 99087.18.52 кв.Г.Воден Валентина Цветкова
93 2018/10/16 Карантинно депо за събиране на ЕПЖ 00702.23.421 Асеновград Валентина Цветкова
94 2018/10/17 Магазин за хранителни стоки 226 V-2828 Асеновград Валентина Цветкова
95 2018/10/22 Външно ел захранване 1 кV на семеен хотел,ресторант с кухня 99087.18.89 Г.Воден,Асеновград Красимира Михайлова
96 2018/10/22 Външно ел захранване 1кV на жил.сграда III-22.29 Д.Воден,Асеновград Красимира Михайлова
97 2018/10/22 Пристройка към жил.сграда 30 IX-253 с.Бачково Валентина Цветкова
98 2018/10/23 Жилищна сграда с лекарски кабинет 418 IX-327 Асеновград Бистра Тодорова
99 2018/10/23 Жилищна сграда с магазини 342 I-4186 Асеновград Валентина Цветкова
100 2018/10/29 Енергийна ефективност на жил.блок 3/5,ул."Хан Кардам"1,3,5, ЖК "Запад" 5 IV-ЖК Асеновград Бистра Тодорова
101 2018/10/29 Жилищна сграда с магазини 246 IX-520.436 Асеновград Валентина Цветкова
102 2018/10/30 Инсталация за алтернативно гориво:IIIти етап:Подобект"Площадков газопровод 6бара 4 II-3стоп.дейност Асеновград Бистра Тодорова
103 2018/10/30 Инсталация за алтернативно гориво:IIIти етап:Подобект"Преустройство на съществуваща сграда с КИ №00702.505.3.15 в склад за въглища" 4 II-3стоп.дейност Асеновград Бистра Тодорова
104 2018/10/30 Инсталация за алтернотивно гориво III-етап-Подобект:Съоръжение към инсталация за смилане на въглища 4 II-3стоп.дейност Асеновград Бистра Тодорова
105 2018/10/30 Инсталация за алтернативно гориво III-етап-Подобект:Транспортна система за пренос на въглища 4 II-3стоп.дейност Асеновград Бистра Тодорова
106 2018/11/12 Жилищна сграда 48 XII-582 с.Червен Валентина Цветкова
107 2018/11/14 Механична работилница III-99088.18.157 кв.Долни Воден Валентина Цветкова
108 2018/11/19 Жилищна сграда 223 IX-2783 Асеновград Валентина Цветкова
109 2018/11/22 Външно ел захранване 1кV на жил.сграда с магазин за промишлени стоки 340 XVIII-4029 Асеновград Светослав Михайлов
110 2018/11/22 Външно ел захранване на автосервиз с магазин и офиси 00702.23.314 Асеновград Светослав Михайлов
111 2018/11/28 Жилищна сграда 99087.18.36 Г.Воден,Асеновград Валентина Цветкова
112 2018/11/30 Вншно ел захранване на жилищна сграда 99088.22.61 Д.Воден,Асеновград Красимира Михайлова
113 2018/11/30 Жилищна сграда с магазини 00702.18.426 Асеновград Соня Назърова
114 2018/12/04 Цех за производство на мебели 16-ПЗ"Север" XII-505.186стоп.дейност Асеновград Бистра Тодорова
115 2018/12/07 Магазин за промишлени стоки 44 XV-652 Асеновград Бистра Тодорова
116 2018/12/10 Магазин за авточасти 22839.36.37 с.Долнослав Валентина Цветкова
117 2018/12/13 Жилищна сграда 49309.28.91 с.Мулдава Валентина Цветкова
118 2018/12/27 Кравеферма 43298.33.111 с.Леново Соня Назърова
119 2018/12/27 Жилищна сграда 117 Х-1182 с.Тополово Валентина Цветкова
120 2018/12/28 Жилищна сграда 00702.18.458 Асеновград Валентина Цветкова
121 2018/12/28 Уличен водопровод 224.125 Г.Воден,Асеновград Красимира Михайлова
2019
1 2019/01/03 Жилищна сграда със стаи за гости-пристройка и преустройство 26 VI-230 с.Горнослав Бистра Тодорова
2 2019/01/04 Жилищна сграда 00702.18.402 Асеновград Валентина Цветкова
3 2019/01/07 Надстройка над магазин 69 VI- 1288 с.Тополово Соня Назърова
4 2019/01/21 Гаражи и офис 99087.19.112 Горни Воден,Асеновград Валентина Цветкова
5 2019/01/28 Жилищна сграда 22 47 кв.Долни Воден Валентина Цветкова
6 2019/01/30 Складова база за строителни материали 18.187стоп.дейност кв.Горни Воден Соня Назърова
7 2019/02/04 Допълваща застройка-склад 99087.17.32 кв.Горни Воден Валентина Цветкова
8 2019/02/14 Външно ел захранване 99088.736.6 кв.Долни Воден Красимира Михайлова
9 2019/02/14 Външно ел захранване 36 XII-238 Асеновград Красимира Михайлова
10 2019/02/14 Външно ел захранване 421 X-4518 Асеновград Красимира Михайлова
11 2019/02/14 Външно ел захранване 11 00702.507.74 Асеновград Красимира Михайлова
12 2019/02/14 Външно ел захранване 15 XXIII-175 Асеновград Красимира Михайлова
13 2019/02/14 Външно ел захранване 19 I-35 с.Новаково Красимира Михайлова
14 2019/02/14 Външно ел захранване 99088.22.69 кв.Долни Воден Красимира Михайлова
15 2019/02/14 Външно ел захранване 80 XI-515.347 Асеновград Красимира Михайлова
16 2019/02/14 БТК-нови шкафове Асеновград Красимира Михайлова
17 2019/02/14 Преустройство за търговски к-с с хотелска част и ресторант 36 VI-589 с.Бачково Валентина Цветкова
18 2019/02/15 Второстепенен клон на В и К мрежа към жил.сграда 432 III-461 Асеновград Валентина Цветкова
19 2019/02/20 Цех за производство на пелети 00702.535.199 Асеновград Валентина Цветкова
20 2019/02/27 Жилищна сграда 00702.521.3.1.5 Асеновград Валентина Цветкова
21 2019/03/05 Медицински център и магазин за пром.стоки,аптека,кафе-аперитив,офиси и автомивка-I ви етап 1 ПЗ"Север",Асеновград Валентина Цветкова
22 2019/03/05 Фризьорски салон 171 XVI-2032 Асеновград Валентина Цветкова
23 2019/03/05 Базова станция 32341.30.10 с.Избегли Соня Назърова
24 2019/03/06 Склад за пром.стоки и ограда II-52склад и пром.стоки Д.Воден Соня Назърова
25 2019/03/07 Дневен център за деца с увреждания 87 I-Общежитие Асеновград Бистра Тодорова
26 2019/03/07 Складова база 99087.13.7 Г.Воден Валентина Цветкова
27 2019/03/11 Външно ел захранване 419 XI-511.233 Асеновград Красимира Михайлова
28 2019/03/19 Шивашки цех с магазин и офис 18.202-КОО,офиси,магазин и шивашки цех Асеновград Соня Назърова
29 2019/03/19 Външно ел захранване 40 V-29.43 с.Мулдава Светослав Михайлов
30 2019/03/19 Външно ел захранване 420 V-5416 Асеновград Светослав Михайлов
31 2019/03/19 Външно ел захранване 251 VI-502 Асеновград Светослав Михайлов
32 2019/03/19 Външно ел захранване 00702.530.235 Асеновград Светослав Михайлов
33 2019/03/19 Външно ел захранване 00702.23.417 Асеновград Светослав Михайлов
34 2019/03/21 Административно-битова сграда 99087.16.9 кв.Горни Воден Валентина Цветкова
35 2019/03/25 Преустройство и разделяне на апартамент на първи жил.етаж в два апартамента 347 I-4068 Асеновград Бистра Тодорова
36 2019/04/11 Автосервиз с магазини и офиси 00702.23.314 Асеновград Соня Назърова
37 2019/04/11 Жилищна сграда 8 VIII-44 кв.Горни Воден Соня Назърова
38 2019/04/11 Жилищна сграда с магазин и гаражи 419 XIII-511.337 Асеновград Валентина Цветкова
39 2019/04/11 Външна ел захранване на жил.сграда 421 V-5413 Асеновград Красимира Михайлова
40 2019/04/11 Външно ел захранване на жил.сграда 10 II-508.55 Асеновград Красимира Михайлова
41 2019/04/11 Външно ел захранване на жил.сграда 421 VI-5415 Асеновград Красимира Михайлова
42 2019/04/17 Склад за метали 99087.12.10 кв.Горни Воден Соня Назърова
43 2019/04/18 Жилищна сграда 3 I-156 с.Мулдава Валентина Цветкова
44 2019/04/22 Фризьорски салон 21 IX-247 с.Мулдава Валентина Цветкова
45 2019/04/24 Магазин със складове за промишлени стоки и железария I-18.57 кв.Г.Воден Соня Назърова
46 2019/04/24 Медицински център 306 IX-526.150 Асеновград Соня Назърова
47 2019/05/13 Базова станция 44834.36.5 Лясково Соня Назърова
48 2019/05/15 Молитвен дом-първи етап 312 XII-4246 Асеновград Валентина Цветкова
49 2019/05/15 Кръгово кръстовище "Асеновград" на път II-86 Асеновград Бистра Тодорова
50 2019/05/28 Игрална зала 199 III-общ.обслужване Асеновград Бистра Тодорова
51 2019/05/31 Базова станция с.Бачково Бистра Тодорова
52 2019/06/03 Жилищна сграда 419 XVII-5423 Асеновград Валентина Цветкова
53 2019/06/05 Жилище 232 II-ЖК Асеновград Бистра Тодорова
54 2019/06/05 Преустройство на цех за метали 4-ПЗ"Изток" XII-ст.дейност Асеновград Валентина Цветкова