одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.02.2018

Уникален идентификатор:  11584e9f-2540-4629-a72b-115647b5d13f

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-02-12 10:23:46
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:49:23
  • Последно променил: migrate_data
