одобрен

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2017 г.

Уникален идентификатор:  11c63654-9e70-4322-9ad2-64164055cc3a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-06-07 08:35:22
  • Създаден от: stoyna_zgurova
  • Последна промяна: 2019-06-07 08:35:22

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН 2017 г.

 

 

Собственик

Данни на кучето

 

 

 

 

 

 Трите имена и адрес

Дата на раждане

Порода и пол

Цвят

№ и дата на ветеринарно медицински
паспорт

Третирания и изследвания през
годината

Номер и идентификация медальон /чип

1.

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

К. П.

с. Гълъбово

14.05.2014г

Джак

Ръсел

Териер

Женско

BG01VP065890

Направените ваксини са описани в
регистрационната карта

100237000001119

 

 

 

 

2.

 

 

М. Б.

гр. Куклен

17.02.2017г.

Лабрадор

Мъжко

BG01VP193589

Направените ваксини са описани в
регистрационната карта

100237000045725