одобрен

Период: 2019г.

Уникален идентификатор:  121e93bc-ca2c-41cc-97b4-6108055eb436

общинска собственност сунгурларе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:06:57
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:06:57

Документ № Населено място Площ

4003 Черница 1652
4004 Черница 1015
4005 Черница 213
4006 Бероново 1175
4007 Съединение 3253
4008 Вълчин 244
4009 Вълчин 192
4010 Черница 213
4011 Подвис 2114439
4012 Подвис 115651
4013 Подвис 157488
4014 Подвис 145891
4015 Подвис 199668
4016 Сунгурларе 472
4017 Садово 1026
4018 Подвис
4019 Грозден 498
4020 Вълчин 636
4021 Подвис 2526
4022 Подвис 355
4023 Подвис 3424
4024 Сунгурларе 10874
4025 Сунгурларе 2018
4026 Сунгурларе 7584
4027 Лозарево 11250
4028 Бероново 2914
4029 Бероново 856
4030 Лозарево 1818
4031 Лозарево 2080
4032 Лозарево 622
4033 Бероново 618
4034 Бероново 616
4035 Бероново 1051
4036 Бероново 94
4037 Бероново 311
4038 Сунгурларе 259.7
4039 Лозарево 1599
4040 Сунгурларе 377
4041 Сунгурларе 7330
4042 Сунгурларе 110
4043 Сунгурларе 9310
4044 Сунгурларе 9690
4045 Сунгурларе
4046 Сунгурларе 4919
4047 Сунгурларе 3950
4048 Сунгурларе 3790
4049 Сунгурларе 5404
4050 Сунгурларе 8727
4051 Сунгурларе 5475
4052 Сунгурларе 4411
4053 Сунгурларе 5289
4054 Сунгурларе 491