одобрен

Регистър на социални институти и услуги

Уникален идентификатор:  12319083-8311-4787-bc4d-e3c9647a2ff7

Описание:

Регистър на социални институти и услуги

каварна социални институти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 16:09:41
  • Създаден от: galina_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-10-15 22:18:39
  • Последно променил: migrate_data

СОЦИАЛНА УСЛУГА

АДРЕС

ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ

ТЕЛЕФОН

Домашен социален патронаж гр. Каварна, ул. „Г.С.Раковски“ № 13 -            0570/818 37
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Пантелеймон” - с. Българево с. Българево, Община Каварна Зорница Дончева Матеева - Белчева 0570/842 04