одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  125fd974-95c5-40ee-8101-5c1d87c5b8c8

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2019г.

бургас достъп заявления информация община регистър

Текуща версия: 5

Показвана версия: 5

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 16:39:11
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-03-10 16:55:26
  • Последно променил: ivanka_kasarova

Вх. №

Заявител

Искана информация

Произнасяне

ЕД-25/07.01.2019 г. В. Русев Таксиметрови услуги- данък, брой автомобили, цена на пробег Решение-Предоставяне
94-01-41861/50/22.01.2019 г. К. Казаков Допълване на информация Уведомление-чл. 33 ЗДОИ
94-01-38608/5/30.01.2019 г. Л. Борисова Издадени стр. разрешения - х-л "Космос" Решение-Предоставяне
94-01-41861/52-1/01.02.2019 г. К. Казаков Асвалтиране на улица "Батак", кв. Банево Писмо - улицата е асфалтирана
94-01-15736/7/01.02.2019 г. Г. Николов Заверено, цветно копие-ЗРП-кв. Акациите Писмо- информацията вече е предоставена
94-01-15736/8/01.02.2019 г. Г. Николов ЗРП-кв. Акациите с изменения Писмо - информ. е публична
94-01-4410/05.02.2019 г. А. Савов Сборни групи ДГ "Радост", кв. Крайморие Решение-Предоставяне
ЕД-309/08.02.2019 г. Агенция "Монитор" Брой дела срещу Общината за инциденти, предизвикани от инфр. проблеми Решение-Предоставяне
63-00-48/14.02.2019 г. СНЦ "Гласът на животните" Протоколи от проверка Уведомление-чл. 33 ЗДОИ
ЕД-18.02.2019 г. С. Новков Издадени разрешения за строеж-к/с "Изгрев, к/с "Славейков" Решение-Предоставяне
ЕД-566/28.02.2019 г. Фондация "Достъп до информация" Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ - 2018 г. Решение-Предоставяне
ЕД-614/05.03.2019 г. Ч. Генов Документи за охранителни камери на територията на община Бургас Решение-Предоставяне
ЕД-629/06.03.2019 г. Ч. Генов Заповеди на зам.-кмет СИРР Решение-Предоставяне
ЕД-640/07.03.2019 г. Ч. Генов Използване на прогр. продукт ЛБД "Население"; брой граждани Решение-Предоставяне
ЕД-723/13.03.2019 г. Ч. Генов Наложени санкции във връзка с проекти Решение-Предоставяне
ЕД-724/13.03.2019 г. Ч. Генов Дейност на лицата по чл. 168 ЗДвП Решение-Предоставяне
ЕД-726/13.03.2019 г. Ч. Генов Програми за опазване на околната среда Решение-Предоставяне
ЕД-728/13.03.2019 г. Ч. Генов Изразходвани средства за юрид. Услуги на външни лица Решение-Предоставяне
ЕД-745/14.03.2019 г. СНЦ "Гласът на животните" Програма за овладяване популацията на бездомни животни Решение-Предоставяне
ЕД-746/14.03.2019 г. Ч. Генов Спазване разпоредбит на ЗДОИ Уведомление-чл. 33 ЗДОИ
ЕД-767/15.03.2019 г. Ч. Генов Определяне местоположението на средствата за ограничаване на скоростта и др. Решение-Предоставяне
ЕД-796/18.03.2019 г. Ч. Генов Трудово възнаграждение зам.-кмет СИИР Решение-Предоставяне
ЕД-789/18.03.2019 г. Ч. Генов Книга за извънреден труд Решение-Предоставяне
ЕД-802/19.03.2019 г. Дарик АД Дължими данъци на религиозни организации Решение-Предоставяне
ЕД-949/29.03.2019 г. СНЦ "Български правоз. Алианс" Платен чл. внос НАПОС-РБ 2015-2018 г. Решение-Предоставяне
ЕД-992/02.04.2019 г. ИПИ размер на данъци и такси Решение-Предоставяне
ЕД-1044/05.04.2019 г. Б. Джаникян Преписка за закупуване на общ. имот Писмо- информацията не е обществена
ЕД-1077/09.04.2019 г. Ю. Дацев Прилагане на чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ Решение-Предоставяне
ЕД-1183/16.04.2019 г. Д. Сурчева Организация на движение Решение-Предоставяне
ЕД-1187/16.04.2019 г. Н. Добрев Проверки и наложени санкции по ЗЗЖ Решение-Предоставяне
ЕД-1231/18.04.2019 г. Камара на архитектите Заповеди за определяне на експертен съвет по ЗУТ Решение-Предоставяне
06-00-115/02.05.2019 г. А. Панева Цели за устойниво развитие на ООН Решение-Предоставяне
94-01-14577/02.05.2019 г. М. Даскалов ЗАПСП Решение-Предоставяне
ЕД-1376/09.05.2019 г. Сдружение СОПА Брой пълнолетни лица - ЛБД "Население" Решение-Предоставяне
ЕД-1417/13.05.2019 г. А. Георгиев Санкции за паркиране по ЗДвП Решение-Предоставяне
70-00-3709/13.05.2019 г. "АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК" ООД Строителни разрешения 2012-2014 г. Решение-Предоставяне
ЕД-1426/13.05.2019 г. К. Димова Дължим данък на лично МПС/ПИН-НАП Писмо-информацията не е обществена
13-00-283/22.05.2019 г. А. Мирчева Защита правата на хората с увреждания Решение-Предоставяне
29-00-25/10.06.2019 г. Фондация "Антикорупционен фонд" Договори за инф. Обслужване Решение-Предоставяне
ЕД-1719/17.06.2019 г. Сдружение "Алтернативна енергия" Предназначение на питейни фонтанки на ул. "Богориди" Решение-Предоставяне
94-01-20502/24.06.2019 г. В. Урумов Разпределение на средства за спортни клубове Решение-Предоставяне
ЕД-1882/27.06.2019 г. Информационен сайт Компас/ТВ Канал 0 Предоставяне на средства на ОУ-Равнец неуточнена информация
94-01-21211/01.07.2019 г. А. Георгиев Договори-сметосъбиране- организация; наложени санкции ЗУО Решение-Предоставяне
40-00-38/02.07.2019 г. Т. Белев Граници на нас. места, граничещи с Черно море Решение-Предоставяне
ЕД-2186/16.07.2019 г. Сдружение "Национ. Браншови съюз-хлеб. И сладкари Общиствени поръчк за доставка на продукти, включващи брашно и хляб Решение-Предоставяне
91-00-57/29.07.19 г.; 67-00-1627/29.07.19 г. "Биволь"; СОПА Мозайка "Стара карта на Бургас" Решение-Предоставяне
ЕД-2526/12.08.2019 г. Н. Михайлова Социални работници и други Решение-Предоставяне
70-00-6976/09.09.2019 г. "Фор Райс" Авторски надзор-договор Информацията не е обществена
ЕД-3037/18.09.2019 г. Ч. Генов наложени наказания на служители за неспазване наредбите на Общ. съвет Писмо-чл. 33 ЗДОИ
ЕД-3052/19.09.2019 г. Ч. Генов Инструкция за превоз на пътници Решение-Предоставяне
ЕД-3060/19.09.2019 г. Ч. Генов Стр. дейност к/с "Зорница" Решение-Предоставяне
94-01-32098/19.09.2019 г. Д. Димитрова ПУП-М. Рудник Решение-Предоставяне
ЕД-3265/03.10.2019 г. М. Павлова Правилник-превоз на пътници Решение-Предоставяне
ЕД-3622/08.11.2019 г. "Искра Медия" Задължения Отказ
ЕД-3750/18.11.2019 г. Ч. Генов Собственост - стари метал ни казани и др. Решение-Предоставяне
ЕД-3751/18.11.2019 г. Ч. Генов Официални документи - ЕХМС Уведомление-чл. 33 ЗДОИ
94-01-40017/26.11.2019 г. Н. Вълчев ГИС-модел ОУП Решение-Предоставяне
ЕД-3897/29.11.2019 г. Д. Тодорова Събиране и обработване на лични данни Решение-Предоставяне
94-01-42513/18.12.2019 г. М. Иванов Архивни данни Оттеглено