одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците на територията на община Джебел

Уникален идентификатор:  127567db-d722-4751-b8a2-ce8971c55d45

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:06:20
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:06:20

№ по ред

Регистрационен номер

Наименование

Адрес

Предмет на дейност[2]

Срок

Представени идеални части в % от етажната собственост

Членове на управителния съвет

Начин на представителство

1 1/26.02.2015 г. „Младост 2 - Джебел” гр.Джебел, ул.“Тракия“ № 8 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 82% Председател: Росен Станилов Добрев Чрез председател на Управителен съвет
2 2/26.02.2015 г. „Младост - 4 - Джебел”, гр. Джебел, община Джебел, ул. „Тракия” № 12, бл.“Младост - 4” гр. Джебел, ул.“Тракия“ № 12 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 93% Председател: Сабри Сали Али Чрез председател на Управителен съвет
3 3/08.04.2015 г. „Детелина - Джебел”, гр. Джебел, община Джебел, обл. Кърджали, ул. „Тракия” № 2, бл.„Детелина”, вх. А, Б и В гр.Джебел, ул.“Тракия“ № 2 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 83% Председател: Мехмед Сали Давуд Чрез председател на Управителен съвет
4 4/15.04.2015 г. „Тракия 6”, бл. „Младост - 1”, вх. А, Б и В, гр. Джебел, община Джебел” гр. Джебел, ул.“Тракия“ № 6 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 73% Председател: Рушен Ахмед Мехмед Чрез председател на Управителен съвет
5 5/12.02.2016 г. „Теменуга, гр.Джебел, община Джебел, ул. Тракия № 1, бл. Теменуга, вх. А и Б” гр.Джебел, общ. Джебел, ул.“Тракия“ № 1 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Сезгин Салиф Хасан Чрез председател на Управителен съвет
6 6/09.03. 2016 г. „Тракия - 3 - Джебел, гр. Джебел, община Джебел, ул. Тракия № 3” гр.Джебел, ул.“Тракия“ № 3 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Шабан Дурмуш Ахмед Чрез председател на Управителен съвет
7 7/24.03. 2016 „Алада - с.Мишевско, с.Мишевско, общ. Джебел, ул. Втора № 14” с. Мишевско, община.Джебел, ул.“Втора“ № 14 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Акиф Халил Бекир Чрез председател на Управителен съвет
8 8/08.04. 2016 г. „Блок Бреза, ул. Надежда № 2, гр. Джебел” гр. Джебел, ул.“Надежда“ № 2 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Мустафа Сюлейман Сюлейман Чрез председател на Управителен съвет
9 9/27.04. 2016 г. „Чайка - 1, гр.Джебел, община Джебел, ул. Надежда № 3 гр. Джебел, ул. Надежда № 3 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Хасан Сюлейман Ариф Чрез председател на Управителен съвет
10 10/26.09.2016 г. Младост 3, гр.Джебел, община Джебел, ул. Тракия № 10, вх. А, Б и В” гр.Джебел, ул.“Тракия“ № 10 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Месут Мустафа Ахмед Чрез председател на Управителен съвет
11 11/06.04. 2017 г. „Блок Стара планина, гр. Джебел, община Джебел, ул. Тракия № 7, вх. А и Б” гр.Джебел, ул.“Тракия“ № 7 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Самир Сами Паша Чрез председател на Управителен съвет
12 12/01.04. 2017 г. „Чайка - 2, гр.Джебел, община Джебел, ул. Надежда № 1, вх. А и Б” гр.Джебел, общ. Джебел, ул.“Надежда“ № 1 “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“ безсрочен 100% Председател: Джелял Мехмедали Кючюкхалил Чрез председател на Управителен съвет