одобрен

SEBRA-MF-2020-06-26

Уникален идентификатор:  12830c33-4daf-4bdd-86ec-859bf70fd8d9

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-29 12:34:03
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-29 12:34:03

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 26.06.2020 - 26.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1514350.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60 21598.79
10 xxxx Издръжка 119 174613.66
90 xxxx Възстановени приходи 1 50.51
Общо:  183 1710613.52
По бюджетни организации
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 654
Общо:  1 654
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1513807.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60 21598.79
10 xxxx Издръжка 64 68195.5
Общо:  126 1603601.66
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 543.19
10 xxxx Издръжка 54 105764.16
90 xxxx Възстановени приходи 1 50.51
Общо:  56 106357.86