одобрен

SEBRA-MF-2020-03-19

Уникален идентификатор:  12bee678-8b19-4c13-9db5-17d3193638eb

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 12:41:42
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-20 12:41:42

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 19.03.2020 - 19.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1195.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 4
10 xxxx Издръжка 213 510188.52
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1394.34
90 xxxx Възстановени приходи 5 1065.33
Общо:  223 513847.24
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 42545.95
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1394.34
Общо:  11 43940.29
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 49 155227.24
90 xxxx Възстановени приходи 2 70.3
Общо:  51 155297.54
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1195.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 4
10 xxxx Издръжка 154 312415.33
90 xxxx Възстановени приходи 3 995.03
Общо:  161 314609.41