одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в населените места на община Сливен

Уникален идентификатор:  12d30887-5a0e-4803-89e7-157af8ff4f1d

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности в населените места на община Сливен - актуален към 29.09.2017 г.

културни недвижими ценности

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 13:46:39
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2018-10-29 09:45:27
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

№ по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Пл. № деклари-ран с: писмо № / протокол №/ списък обявен в: ДВ бр./год. /протокол на НСОПК свален с: писмо №/ прото-кол №/ ДВ бр./год. Вид Категория
1 с.Биково Лобно място, м."Корията", 500 м. западно ДВ бр.69/1972г. Исторически Местно
2 с.Биково Праисторическа могила "Дончова могила", м."Каранджийската курия" РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
3 с.Биково Праисторическа могила "Калнушка могила" РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
4 с.Биково Праисторическа могила "Гьолската могила", североизточно РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
5 с.Бинкос Селище от късното желязна епоха/латен/ и римски период I - III в., 1,5 км. от селото , м."Орешак" и м."Капките" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
6 с.Бинкос Селище от късната желязна епоха/латен/ и българското средновековие /ХI - ХII в./, 1,7 км. юг-югозапад от селото , м."Усойката" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
7 с.Бинкос Селище от късната желязна епоха /латен/римския период /II - III в./ и късното средновековие-при северозападните покрайнини на селото, в района на т.н. "Овчарниците" в м."Кокарджа" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
8 с.Бинкос Селище от римския и късноримския период и от българското средновековиеXI- XII в. На 100 м.от югоизточните покрайнини на селото, в района на района на Паметника на убитите антифашисти Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
9 с.Бинкос Селище от римската епоха II - III в.и късното средновековиеXVI- XVIII в., 1,5 км. запад-северозапад м."Треската чешма" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
10 с.Бинкос Постройки от римската епоха и късното средновековие, 1,7 км. изток-югоизток в м."Дермен оджак"/"Воденичарско огнище"/ Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
11 с.Бинкос Антични и късноантични некрополи, 1,5 км. юг-югозапад от селото в м."Зад хасара" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
12 с.Бинкос Каменна защитна преграда вероятно от късната античност V- VI в, 4 км. западно от селото при гънка на хребета "Межденик" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
13 с.Бинкос Сигнално наблюдателен пункт на връх Големия хисар IV- VI в, 2,5 км. южно от селото при десния бряг на р.Тунджа височината "Таушан тепе" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
14 с.Блатец Лобно място, м."Герена", 2 км. южно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
15 с.Блатец Къща на Пеньо Тенев Вълков Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
16 с.Блатец Църкав "Св.Св.Кирил и Методий" Списък от 15.12.1978г. Художествен
17 с.Блатец Надгробна могила,м."Двете могили" РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
18 с.Бяла Средновековна крепост, 2 км. югозападно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновекоиевото Местно
19 с.Бяла Партизански лагер, м."Царевична база",4 км. югозападно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
20 с.Бяла /с.Стара река/ Историческа местност "Агликина поланя",11 км.южно ДВ бр.42/1970г./Писмо №4254 от 22.12.2008г./ Исторически Национална
21 с.Бяла Стражева кула-14 км.северно-североизточно от селото, 120 м. Западно от превала на прохода "Железни врата" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
22 с.Бяла Крепост"Калето" от късната античност и българското средновековие XI -XIIв., м."Качулка" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
23 с.Бяла Древния път през прохода "Железни врата"/Сливенската Демир капия, 14 км. североизточно от селото в м."Железни врата",върху билото на Сливенската планина Писмо №1009 от 20.03.1990г. ДВ бр.25/1998г. Археологически Археологически Национално
24 с.Гавраилово Лобно място ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
25 с.Гавраилово Партизанска землянка-Дюзгьолди,9-10 км.северно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
26 с.Гавраилово Селище от късния енеолит, римската и късноримската епоха"Юлиан Касаба",350м. от южните покрайнини на м."Черковището" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
27 с.Гавраилово Селище от късната желязна епоха/латен/ и римската епоха II - III в.,2,5 км. югоизточно от селото в м."Малък Дъбиковец" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
28 с.Гавраилово Селище от римската епоха II- III в. и късното средновековие XVI -XVIIIв., до северните покрайнини от двете страни на р.Камъница Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
29 с.Гавраилово Селище от римската и късноримската епоха II- IV в.1,5 км.север -северозапад от селото върху височината "Хисаря" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
30 с.Гавраилово Селище от римската епоха II- III в. и българското средновековие XI -XII в.4,5 км.южно от селото,южно от м."Кара кая"/Солак таш" / Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
31
32 с.Гавраилово Селище от римската епоха II- III в.южно от покрайнините на селото,южно /200м. южно от стопанския двор на АПК/ Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
33 с.Гавраилово Селище от римската период II- III в,1,4км.север-северозапад на десния бряг на р.Камъница Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
34 с.Гавраилово Древен водопровод /вероятно от римския период /,800 м.южно от покрайнините, при източните поли на селищната могила"Могилата" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
35 с.Гавраилово Древен водопровод /вероятно от античната епоха /,1 км.източно от селото м."Зад кръста", вдясно от шосето за с.Бяла Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
36 с.Гавраилово Древна пътна връзка /вероятно от античната епоха /,северно от селото по долината на р.Камъница Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
37 с.Гавраилово Античен некропол /интраморален/ I- III в.,1,8 км.юг-югоизточно от селото в м."Черковището" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
38 с.Гавраилово Крепост от късната античност V- VIв.,1,6 км.юг-югоизточно от селото по южните склонове на Стара планина върху височината "Хисаря" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
39 с.Гавраилово Селище от българското средновековие XI XIIв., 4 км.южно на левия бряг на р.Тунджа, 250 м. западно от м."Каракая". Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
40 с.Гавраилово Праисторическа селищна могила"Могилата" от неолита и енеолита 350 м. от южните покрайнини на селото,120 м. североизточно от детелината на пътната магистрала Бургас-София. Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
41 с.Гавраилово Църква "Св.Арахангели" Писмо №394 от 03.02.1976г. Списък от 15.12.1978 г. Архитектурно-художествен Художествен
42 с.Гавраилово Селищна могила до ж.п. Линията РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
43 с.Гергевец Селищна могила до ж.п. Линията РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
44 с.Гергевец Старата къща на Стефан Митев Чушков Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
45 с.Гергевец Къщата на дядо Продан Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
46 с.Гергевец Къщата на Господин Денев Стайков Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
47 с.Гергевец Къщата на Спиридон Николов Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
48 с.Глушник Историческо място, м."Държаваната гора", 6-7км.северно ДВ бр.42/1970г. Исторически
49 с.Глуфишево Късноримска крепост,1 км. югозападно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
50 с.Глуфишево Къща на баба Вела/дъщеря на Марин Йорданов/ Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
51 с.Горно Александрово Лобно място,2км.западно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
52 с.Горно Александрово Къща на Желязко Върбанов Добрев Писмо №394 от 03.02.1976г Архитектурно-строителен
53 с.Градско Къщата на Руси Колев 108 кв. 27 п-л I ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
54 с.Драгоданово Историческа местност, м."Сейменски гробища", 10 км.северозападно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
55 с.Жельо войвода Лобно място,3 км.южно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
56 с.Жельо войвода Партизанска землянка, м."Божур дере",22км.северно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
57 с.Жельо войвода Църква "Св.Арах.Михаил" Списък от 15.12.1978г. Художествен
58 с.Злати войвода/ б.с.Джиново/ Средновековна крепост, 1 км.западно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
59 с.Злати войвода/ б.с.Джиново/ Селищна могила"Калето" /"Текето"/ до р.Тунджа, РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
60 с.Злати войвода/ б.с.Джиново/ Селищна могила"Калето" /"Текето"/ до р.Тунджа, РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
61 с.Ичера Средновековна църква, 3 км.североизточно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
62 с.Ичера Ансамбъл "Долната махала" ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен
63 с.Ичера Къща на Димитър Киров Габровски 417 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
64 с.Ичера Къща на Слав Кутев Габровски 452 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
65 с.Ичера Къща на Пена Иванова Пенкова 419 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
66 с.Ичера Къща на Мария кирова Габровска,Пенчо Златанов и Йордана Николова Славова 420, 421, 422 ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен Национално
67 с.Ичера Къща на Пенка и Тодор Узунови 429 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
68 с.Ичера Къща на Гани Иванов Миронски 449 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
69 с.Ичера Къща на Стефан Йорданов Тенев 448 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
70 с.Ичера Къща на Гена Чакърова 447 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
71 с.Ичера Къща на наследници на Стефан Робов Стопанска сграда на Слави Ив.Гевренов 441 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
72 с.Ичера Къща на Драгоя Пенчев 439 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
73 с.Ичера Къща на Златан Георгиев Захаровв Къща на Златан Георгиев Захариев 437 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
74 с.Ичера Къща на Съби Великов Маринов 467 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
75 с.Ичера Къща на Стефан Попов Стайков 481 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
76 с.Ичера Къща на Иван Киров Каспантов Къща на Иван Киров Каспартов 484 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
77 с.Ичера Къща на Гани Петров 485 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
78 с.Ичера Къща на Димитър Ганев Боев 496 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
79 с.Ичера Къща на Христо Пенчев 489 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
80 с.Ичера Ансамбъл "Около църквата" ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен
81 с.Ичера Къща на Коста Атанасов Андонов 402 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на култгурата Архитектурно-строителен Местно
82 с.Ичера Къща на Ненка Бойчева 381 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
83 с.Ичера Къща на Васил Великов/механа ,хотел/ 401 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
84 с.Ичера Къща на Стефана Тонева 392 ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен Ансамблово
85 с.Ичера Къща на Васил Иванов Вълков 400 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
86 с.Ичера Къща на Гани Тонев Къща на Славка Кънчева Тонева 397 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
87 с.Ичера Къща на Димитър Тонев Ганев 160 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
88 с.Ичера Къща на Тоша Славова Димова 116 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
89 с.Ичера Къща на Иван Николов Маринов 118 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
90 с.Ичера Къща на Руска Богданова 404 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
91 с.Ичера Къща на Георги Иванов Вълев Къща на Иван Георгиев Вълев 411 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
92 с.Ичера Къща на Георги Гурдов Къща на Кирил Бойчев 128 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
93 с.Ичера Къща на Васила Тодорова Баева Къща на Васила Тодорова Бойчева 175 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
94 с.Ичера Къща на Йордан Йовечдешков Къща на Йордан Лешков и Димитър Лешков /Къстаровата къща/ 390, 391 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
95 с.Ичера Къща на Димитър Лесов 174 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
96 с.Ичера Къща на Георги Вангелов Щерев 172 ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен Местно
97 с.Ичера Къща на Димитър Баев Димитров 171 ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен Местно
98 с.Ичера Църквата Църква "Св.Димитър" 388 Писмо №2 от 02.01.1969г. Списък от 15.12.1978г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Художествен Местно
99 с.Ичера Къща на Георги Михалев Георгиев 177 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
100 с.Ичера Къща на Панайот и Иван Попови/Чакърови/ 178 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
101 с.Ичера Къща на Никола Славов Канев 190 ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен Местно
102 с.Ичера Къща на Ненчо Русев Златанов 277 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
103 с.Ичера Къща на Рафаил Хафезов/наследници на Димитър Златанов/ 272 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
104 с.Ичера Къща на Атанас Костадинов 195 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
105 с.Ичера Къща на Сава Стефанов Ялабуков 217 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Ансамблово
106 с.Ичера Ансамблова група "Цапаревата къща" ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен
107 с.Ичера Къща на Борис Райнов Димитров 299 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
108 с.Ичера Къща и стопански сгради на Янко Маджаров 330 ДВ бр.29/1973г. Архитектурно-строителен Ансамблово
109 с.Ичера Къща на Иван Пенчев Богданов 329 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културута Архитектурно-строителен Ансамблово
110 с.Ичера Къща на Петър и Панайот Жечкови 328 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на културата Архитектурно-строителен Местно
111 с.Ичера Къща на Стефан Цапаров 307 Писмо №2 от 02.01.1969г. ДВ бр.29/1973г. Паметник на кутурата Архитектурно-строителен Местно
112 с.Ичера Къща на Гани Ненчев 497 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
113 с.Ичера Къща на Иван Божилов 498 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
114 с.Ичера Къща на Цвятко Николов 269 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
115 с.Ичера Къща на Марин Николов Маринов 378 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
116 с.Ичера Къща на Нягол Таргов 385 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
117 с.Ичера Къща на Никола Стефанов Няголов 354 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
118 с.Ичера Къща на Васил Радилов /опълченец/ 379 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
119 с.Ичера Къща на Васил Божилов 216 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
120 с.Ичера Къща на Иван Димитров Христов 215 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
121 с.Ичера Къща на Бойчо Стоянов 392 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
122 с.Ичера Къща на Тодора Гинева Вълкова 287 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
123 с.Ичера Къща на Рачо Йорданов 182 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
124 с.Ичера Къща на Руси Дончев 214 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
125 с.Ичера Къща на Митю Златанов 276 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
126 с.Ичера Къща на Васил Стоянов 360 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
127 с.Ичера Къща на Васил Атанасов 130 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
128 с.Ичера Къща на Васил Добрев Казаков 305 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
129 с.Ичера Къща на Иван Рахнев 303 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
130 с.Ичера Къща на Йордан Пенчев 33 Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
131 с.Ичера Долапа на Вельо Иванов Костов-западно от селото Писмо №2836 от 13.08.1976г. Архитектурно-строителен
132 с.Ичера Тепавица на Ганка Йорданова Желязкова-западната част на селото 33 Писмо №1428 от 17.10.1991г. Архитектурно-строителен
133 с.Ичера Сградата 259 кв. 17 п-л V Писмо №856 от 31.03.2006г. Архитектурно-строителен Ансамблово/пред.кат./
134 с.Ичера Къща на Стефана Попова 398 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
135 с.Ичера Къща на Никола Иванов Христов 78 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
136 с.Ичера Къща на Слав Пенев Вълев 321 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
137 с.Ичера Къща на Пенчо Димитров Кортезов 136 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
138 с.Ичера Къща на Димитър Киров Бърдаров 435 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
139 с.Ичера Къща на Васил Цончев Вълков 434 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
140 с.Ичера Къща на Георги Димитров Вълев 193 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
141 с.Ичера Къща на Димитър Божилов Димитров 218 Писмо №2 от 02.01.1969г. Паметник на културата
142 с.Ичера Селище от българското средновековие XII -XIV в. и османския период/XVI -XVIII в./, 3 км. североизточно от селото Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
143 с.Ичера Крепост от българското средновековие XII -XIV в. 3 км. от селото, м."Манастира" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
144 с.Ичера Защитна преграда от ранното средновековие IХ -X в. 3,6 км. югоизточно от селото,върху хребета Венешки рът Средновековна защитна преграда/каменна стена и ров/-3,6 км. югоизточно върху Венешки рът-северна гънка на Стидовската планина, между клисурата на Дълбошки дол и негов десен приток Писмо №1009 от 20.03.1990г. ДВ бр.25/1998г. Археологически Национално
145 с.Ичера Защитна преграда от ранното средновековие IХ -X в. 3,6 км. югоизточно от селото,върху хребета Венешки рът Средновековна защитна преграда/каменна стена и ров/-3,6 км. югоизточно върху Венешки рът-северна гънка на Стидовската планина, между клисурата на Дълбошки дол и негов десен приток Писмо №1009 от 20.03.1990г. ДВ бр.25/1998г. Археологически Национално
146 с.Калояново Средновековна крепост, м."Калето", 1 км.северно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
147 с.Калояново Тракийска гробница в селото ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
148 с.Калояново Историческа местност, м."Рамадана", 4 км. североизточно ДВ бр.69/1972г. Исторически Местно
149 с.Калояново Могилен некропол-1,4 км. източно от селото /95 градуса/ на 700 м.от източните покрайнини, ситуира се на 65 м. южно от канала "Средна Тунджа", вляво от шосето Сливен-Бургас, м."Разлива" НСОПК №13 от 21.07.1995г. Археологически Национално
150 с.Калояново Могилен некропол-1,2 км. северно от селото /10 градуса/ на 600 м.от северните покрайнини, на 300 м.от Гребенец планина НСОПК №13 от 21.07.1995г. Археологически Национално
151 с.Калояново Могилен некропол-100 м. от югозападните покрайнини на селото, североизточно от Помпената станция, в м."Боалистки чаир". НСОПК №13 от 21.07.1995г. Археологически Национално
152 с.Калояново Могилен некропол-1,5 км.северозападно от селото/305 градуса/, при десния бряг на Дурешка река , на 500 м. от нея. НСОПК №13 от 21.07.1995г. Археологически Национално
153 с.Калояново Надгробна могила-500 м. от северните покрайнини на селото,м."Бозалъка". НСОПК №13 от 21.07.1995г. Археологически Национално
154 с.Калояново Надгробна могила "Могилата"-1,6 км. източно-североизточно от селото/ на 1 км. от покрайнините/, непосредствено вляво от пътя за с.Глушник, м."Лозята". НСОПК №13 от 21.07.1995г. Археологически Национално
155 с.Ковачите Място на сражение, 2 км. югоизточно ДВ бр.42/1970г. Исторически Национално
156 с.Ковачите Църква "Св.Димитър" Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-художествен
157 с.Крушаре Родната къща на Демир Славов 143 кв. 32 п-л II ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
158 с.Малък Чочовени Лобно място на Симеон Добрев,м."Русковец", 18 км.северно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
159 с.Малък Чочовени Лобно място, 1 км.югозападно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
160 с.Малък Чочовен Партизанска землянка -"Баталъка", 7 км. северно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
161 с.Малък Чочовени Партизанска землянка -"Дуранкая", 3 км. западно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
162 с.Малък Чочовени Партизанска землянка -" Маджакова кория", 4,5 км. североизточно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
163 с.Малък Чочовени Историческа местност -м."Бороклука", 150 м. югоизточно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
164 с.Мечкарево Къща на Михал Гьоргев Михалев Архитектурно-строителен
165 с.Младово Праисторическа могила "Пепеляна"/"Пепелджийска"/ РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
166 с.Младово Надгробна могила "Радева могила",северозападно РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
167 с.Младово Надгробна могила, южния край РМС №1711 от 22.10.1962г. Археологически Национално
168 с.Самуилово Мааза-хамбар на Хаджи Хасан/склад на селкоопа/ Писмо №394 от 03.02.1976г. Архитектурно-строителен
169 с.Сотиря Манастир "Св.Петка", 4-5 км.северозападно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
170 с.Сотиря Средновековна църква "Св.Илия", 2 км.южно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
171 с.Сотиря Средновековна крепост,4-5 км.северозападно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
172 с.Сотиря Лобно място на Янко Андонов, м."Чобанов дол" , 15 км. северно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
173 с.Сотиря Къща на Ламбо Георгиев ламбов 113 ДВ бр.86/1979г. Исторически Местно
174 с.Стара река-с.Бяла Историческа местност "Агликина поланя",11 км.южно ДВ бр.42/1970г./Писмо №4254 от 22.12.2008г./ Исторически Национална
175 с.Стара река Църква "Успение Богородично" Списък от 15.12.1978г. Художествен
176 с.Стара река Късноантична защитна преграда с укрепление/края на IV- VI в./, 4 км. южно при м."Демир капия" и м."Мадана" Писмо №1009 от 20.03.1990г. НСОПК №11 от 11.12.2000г. Археологически Групов Археолотически Местно
177 Съставни елементи:
178 с.Стара река Каменна защитна стена, преграждаща прохода НСОПК №11 от 11.12.2000г. Археологически Местно
179 с.Стара река Укрепление защитна стена, НСОПК №11 от 11.12.2000г. Археологически Местно
180 с.Старо село Лобно място"Кокарчово дере",3 км. югозападно ДВ бр.69/1972г. Исторически За сведение
181 с.Струпец Римска крепост, 1 км.северно ДВ бр.92/1965г. Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно
182 с.Струпец Партизанска землянка, 3 км. югозападно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
183 с.Струпец Лобно място на Ранди Неделчев, 400 м. източно ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
184 с.Тополчане Къщата на Панайот Пангалов, 220 кв. 23 п-л I ДВ бр.42/1970г. Исторически Местно
185 с.Трапоклово Църква "Св.Параскева" Списък от 15.12.1978г. Художествен
186 с.Трапоклово Селище от късножелязната епоха /VI - Iв. Пр.н.е./римския период и българското средновековие-XI XII в./,2,4 км. южно от селото в м."Бъзака" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
187 с.Трапоклово Селище от римския и късноримския период и късното средновековие XVI- XVIII в.,3,4 км. южно от селото м."Ясаците" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
188 с.Трапоклово Късноантична крепост V -VIв. , "Градището",4 км. северозападно от селото при пиримидалната височина "Зеленица" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
189 с.Трапоклово Крепост от късната античност и българското следновековие XI - XIIв. "Градището"/Калъндеренското градище"/3,5 км. от десния бряг на Черна долчина Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
190 с.Трапоклово Късноантична и средновековна крепост "Злото кале","Градището","Чобанбунарското кале""Куклите", 9 км.север-северозападно от селото върху билото на Гребенец планина Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
191 с.Трапоклово Защитна кула-наблюдателница късната античност V VI в.2 км.запад-северозап от селото върху връх "Св.Илия" на Гребенец планина от Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
192 с.Трапоклово Селище от късното средновековие XVI XVIII в., 4 км. юг-югоизточно от селото 800 м. от левия бряг на р.Азмака , м."Чифлика" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
193 с.Трапоклово Могилен некропол 4 км. юг-югоизточно от селото в м."Гереня" ,м."Чифлик" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
194 с.Трапоклово Могилен некропол 700 м. югоизточно от покрайнините вдясно от напоителния канал Средна Тунджа Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
195 с.Трапоклово Надгробна могила "Герджеля Гьорделя"-центъра на селото източно от главната улица в парк Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
196 с.Трапоклово Надгробна могила "Могилата",4,5 км.южно от селото в южния край на м."Ясаците" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
197 с.Трапоклово Надгробна могила "Поповата могила",3,2 км. юг-югоизточно от селото м."Гръбеша" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
198 с.Чинтулово Крепост от късната античност и българското следновековие "Калето" , 5 км. североизточно върху рид между потоците "Дядо Мунчова брада" и "Кованлъка" Писмо №1009 от 20.03.1990г. Археологически
199 с.Чинтулово Надгробна могила-при южните покрайнини на селото ,на западния край на селските гробища НСОПК от 21.07.1995г. Археологически Национално
200 с.Чинтулово Надгробна могила-"Нанчовата могила"/"Голямата могила"/-2,5 км. източно от селото 95 градуса в северния на м."Мочура", вдясно от шосето към гр.Сливен, на 350 м. западно от т.н. Нанков кантон НСОПК от 21.07.1995г. Археологически Национално